Август 2017

 

Автореферат диссертации

669.18 Б39       Безшкуренко, О.Г. Удосконалення процесів розкислення та позапічної обробки високовуглецевої електросталі для стабілізації умов безперервного розливання : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 0516.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / О.Г. Безшкуренко. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 20 c.

621.94 Б66       Бица, Р.О. Обгрунтування характеристик токарних кулачкових патронів з адаптивними затискними елементами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти / Р.О. Бица. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 20 c.

622.324 Д81   Дудля, К.Є. Обгрунтування параметрів і розробка засобів підвищення безпеки транспортування та утилізації метану вугільних шахт : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.26.01 – Охорона праці / К.Є. Дудля. – Дніпро: ІГТМ, 2017. – 20 c.

681.51 Л63       Лисецький, Ю.М. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при побудові корпоративних інтегрованих інформаційних систем : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.3.06 – інформаційні технології / Ю.М. Лисецький. – К: ІПММС, 2017. – 20 c.

624.04 Н84       Носенко, О.П. Розвиток наукових основ розробки ефективних конструкцій шпунтових стін : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди / О.П. Носенко. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 20 c.

629.54  О-13     Обертюр, К.Л. Підвищення безпеки експлуатації суден методами управління подіями : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту / К.Л. Обертюр. – Одеса: НУ “ОМА”, 2017. – 20 c.

622.33 П12       Павличенко, А.В. Екологічна безпека експлуатації та ліквідації вугільних шахт: методологія оцінки, напрями і засоби зниження : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 21.06.01 – Екологічна безпека / А.В. Павличенко. – Дніпро: НГУ, 2017. – 20 c.

622.74 П24       Пелих, І.В. Обгрунтування раціональних параметрів і розробка динамічно активної колосниково-карткової просіючої поверхні вібраційних грохотів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.08 – Машини для металургійного виробництва / І.В. Пелих. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 20 c.

658 П56 Пономаренко, Т.В. Забезпечення економічної стійкості підприємств та її оцінювання : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.екон.н. : Спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Т.В. Пономаренко. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 20 c.

621.98 С79       Стеценко, Г.П. Закономірності формування структури, текстури і властивостей при комбінованій пластичній деформації низько- і ультранизьковуглецевих сталей для холодного штампування : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / Г.П. Стеценко. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 20 c.

621.771 Т48   Ткач, Т.В. Формування структури та властивостей товстих листів з низьковуглецевих сталей після нагріву і деформації в міжкритичному інтервалі температур : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / Т.В. Ткач. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 20 c.

334.75 Т87   Турило, А.А. Управління інноваційним розвитком підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів) : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А.А. Турило. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2017. – 20 c.

622 Х93   Христюк, А.О. Обгрунтування переметрів процесу гідромеханічного вилучення бурштину з піщаних покладів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 0515.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / А.О. Христюк. – Дніпро: ІГТМ, 2017. – 20 c.

622.233 Ш37    Шевченко, О.Є. Обгрунтування параметрів фільтрувально-пульсаційної машини для зневоднення глибоководних органо-мінеральних осадів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини / О.Є. Шевченко. – Дніпро, Фрайберг: НГУ, 2017. – 20 c.

Атомные электростанции. Чернобыль

621.311 О-93        Оцінка соціально-економічних та екологічних наслідків впливу енергетики України на навколишнє природне середовище / за ред. М.А. Хвесика. – К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2017. – 64 c.

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 22. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2015. – 104 c.

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 23. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2015. – 104 c.

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 24. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2015. – 104 c.

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 25. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2015. – 104 c.

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 26. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2016. – 104 c.

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 27. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2016. – 104 c.

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 28. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2017. – 104 c.

Бетон

666.97 Я95        Ячеистый бетон. Направления повышения качества материала : монография / В.И. Большаков, В.А. Мартыненко, В.И. Мосьпан, Н.А. Котов. – Днипро: Свидлер А.Л., 2017. – 352 c.

 

 

Геология

550 С71  Спеціальні методи геології : навчальний посібник / за ред. І.Д. Багрія. – Покровськ: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2017. – 216 c.

Горное дело

622 Г36  Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 126. – Дн-ськ: ШГТМ НАНУ, 2016. – 188 c. 

622 Г36  Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 131. – Дн-ськ: ШГТМ НАНУ, 2016. – 206 c.

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 50 : наукові праці. – Дн-ськ: НГУ, 2017. – 358 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 С89      Судова  експертиза  об’єктів  інтелектуальної  власності: теорія і практика. Вип. 3 : науково-практичний збрник. – К: НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Поліграф, 2013. – 186 c.

Металлургия

621.771 В31         Веренев, В.В. Переходные процессы при непрерывной прокатке / В.В. Веренев, А.Ю. Путноки, Н.И. Подобедов. – Днепр: Литограф, 2017. – 116 c.

621.9 В60     Внуков, Ю.М. Зношування і стійкість різальних лезових інструментів : навчальний посібник / Ю.М. Внуков, В.О. Залога. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 248 c.

621.771 К49     Клименко П.Л. Упрочнение стали и цветных металлов при холодной и горячей деформации : +ЭБ / П.Л. Клименко. – Дн-ск: Пороги, 2011. – 1878 c.

621.78 Л28        Лауреаты премий имени Кирилла Федоровича Стародубова и Анатолия Федоровича Стародубова. – Днипро: ПДАБА, 2017. – 292 c.

621.791 М34     Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах : сборник трудов Восьмой Международной конференции (19-23 сентября 2016 г., Одесса). – К: МА “Сварка”, 2016. – 130 c.

669.187 Н34          Научные основы и современная технология электроплавки подшипниковой стали / В.Н. Корниевский, А.И. Панченко и др.. – Днепропетровск-Запорожье: ЧМП “Экономика”, 2015. – 274 c.

621.771 П84      Процессы деформации металла на основе многовалковых калибров : Монография : +ЭБ / И.К. Огинский И.К., В.Н. Данченко, А.А. Самсоненко, В.В. Бояркин. – Дн-ск: Пороги, 2011.-356c.

669.2/.8 Т45         Титан. Технологии. Оборудование. Производство : Тематическая подборка статей, опубликованных в журналах “Современная электрометаллургия” и “Автоматическая сварка” в 2014-2016 гг. : выпуск четвертый. – Киев: ИЭС, 2017. – 254 c.

 

Нанотехнологии и неразрушающий контроль

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.15. Вип.1. – К: РВВ ІМФ, 2017. – 202 c.

620.179 О-72       Осадчук, В.С. Радіовимірювальні перетворювачі на основі транзисторних структур з від’ємним опором для неруйнівного теплового контролю : монографія / В.С. Осадчук, О.В. Осадчук, С.В. Барабан. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 212 c.

Огнеупоры

666.76 З-41      Збірник наукових праць ПАТ “УкрНДІвогнетривів ім. А.С. Бережного” : № 116. – Харків: ПАТ “УкрНДІ вогнетривів”, 2016. – 184 c.

666.76 Т38      Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности : Международная научно-техническая конференция (25-26 апреля, 2017 г., Харьков): тезисы докладов. – Харьков: Вид. Рожко С.Г., 2017. – 60 c.

Организация производства

658 С89 Суков, Г.С. Управление развитием персонала на машиностроительном заводе. Теория и практика : монография / Г.С. Суков, И.Я. Тупик. – К: КНЭУ, 2008. – 232 c.

658 С91  Сучасні технології в промисловому виробництві. Матеріали  Всеукраїнської міжвузовської конференції (Суми, 17-20 квтня, 2012 р.) : Конференція присвячена 6-му Всеукраїнському фестивалю науки  Дню науки в Україні. – Суми: СМУ, 2012. – 229 c.

Психология

159.9 Р49     Рибалка, В. Честь і гідність особистості  як предмет діяльності практичного психолога. – К: Шкільний світ, 2010. – 126 c.

Рыночная экономика

334.75 Е70       Еременко, В.А. Управление производительностью в условиях экономики переходного периода / В.А. Еременко, А.Л. Еськов. – Донецк: ИЭП НАНУ, 2003. – 292 c.

Экология

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Європейська інтеграція : № 12. Директива ЄС стосовно контролю викидів летючих органічних сполук. Директива ЄС про обмеження викидів летючих органічних сполук. – К: ВЕЛ, 2016. – 30 c.

574  Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Європейська інтеграція : № 2. Директива ЄС про оцінку і управління ризиками затоплення. Директива ЄС про очистку міських стічних вод. – К: ВЕЛ, 2017. – 32 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища. № 1. Поводження з відходами в Україні. – К: ВЕЛ, 2017. – 36 c.