Август 2019

 

Альтернативные источники энергии

621.54 В42    Відновлювальна енергетика в аграрному виробництві : навчальний посібник / за ред. О.В. Скидана, Г.А. Голуба. – К; Житомир: НУБіП України, 2018. – 320 c.

620.9 М64     Мироненко, М.А. Управління енергетичним підприємством на основі принципів концепції ощадливого виробництва / М.А. Мироненко, О.В. Кириченко, С.О. Свіренко. – Дніпро: Ліра, 2018. – 100 c.

Аудит

336 Р36 Рекова, Н.Ю. Економічний аналіз та аудит результатів реалізацій політики фіскальної децентралізації: теоретико-методологічні підходи та розвиток в Україні : монографія / Н.Ю. Рекова. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 560 c.

Вычислительная техника

681.3 З-14   Загребельний, С.Л. Математичні розрахунки інженерних задач за допомогою програми SMATH STUDIO : навчальний посібник / С.Л. Загребельний, С.В. Малигіна, М.В. Брус. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 112 c.

681.3 І-85   Ісакова, Є.П. Cjmputers and Hrogramming : посібник / Є.П. Ісакова. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – 184 c.

Геология

550 В26   Веклич, Ю.М. Геоеоловий морфо-літогенез та методологічні аспекти його дослідження / Ю.М. Веклич. – К: УкрДГРІ, 2018. – 254 c.

Горное дело

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 55 : наукові праці : ЭБ. – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2018. – 412 c.

622.33 С56   Совершенствование функционирования угольных шахт: вентиляция, кондиционирование, дегазация, экология. – Дніпро: Журфонд, 2018. – 444 c.

622.272 Ш37    Шевченко, В.Г. Информационные системы безопасности и производительности подземных горных работ / В.Г. Шевченко, А.И. Слащев. – К: Наукова думка, 2018. – 286 c.

Инженерия поверхности

621 И62  Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 18 Международной научно-технической конференции (04-08 июня, 2018, Свалява) : Посвящается 90-летию со дня рождния д.т.н., профессора Э.В. Рыжова. – Киев: АТМ Украины, 2018. – 184 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 СП А66      Андрощук, Г.О. Інтелектуальна власність в національних іноваційних системах : монографія / Г.О. Андрощук. – К: Інтерсервіс, 2018. – 364 c.

62.08 СП А66     Андрощук, Г.О. Патентні системи зарубіжних країн: структурований аналіз законодавства / Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова. – К: Інтерсервіс, 2018. – 229 c.

62.08 СП  В85            Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : І Всеукраїнська науково-практична конференція (18 травня, 2018). – К: НДІІВ, 2018. – 174 c.

62.08 СП  Д59      Договірні форми реалізації прав інтелектуальної власності на комерційні позначення / ред. Н.М. Мироненко. – К: Інтерсервіс, 2018. – 229 c.

62.08 СП  Д59   Договори щодо розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права. Т.2 : монографія. – К: Інтерсервіс, 2018. – 202 c.

62.08 СП   З-58   Зеров, К.О. Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет  / К.О. Зеров. – К: Інтерсервіс, 2018. – 220 c.

62.08 СП  П20  Патентні системи та законодавство країн СНД, Балтії і Грузії. Ч.1 / Г.О. Андрощук укл. – К: Іетерсервіс, 2018. – 320 c.

62.08 СП П20   Патентні системи та законодавство країн СНД, Балтії і Грузії. Ч.2 / Г.О. Андрощук укл. – К: Інтерсервіс, 2018. – 150 c.

62.08 СП  П35   Питання ітелектуальної власності : збірник наукових праць. Вип. 15. – К: Інтерсервіс, 2018. – 146 c.

62.08 СП  П36   Пічкур, О. Порядок виконання операції щодо укладання ліцензійного договору / О. Пічкур. – К: Інтерсервіс, 2018. – 56 c.

34 СП С89  Судова експертиза інтелектуальної власності: нормативні та літературні джерела, практика проведення (1998-2008): науково-практичний збірник. – К: НДІ ІВ НАПрНУ, 2017. – 323 c.

62.08 СП Т33    Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності : науково-практичне видання. – К: Інтерсервіс, 2018. – 94 c.

Керамика

666.7 О-53   Олейник, Г.С. Структурообразование керамических материалов / Г.С. Олейник. – К: Наукова думка, 2018. – 350 c.

Магнитоэлектротранспорт

621.313  Д43         Дзензерский, В.А. Орбитальный фрагмент фотоэлектрического энергокомплекса / В.А. Дзензерский. – К: Наукова думка, 2018. – 324 c.

Машиностроение

621 В12  Важке машинобудування.  Проблеми та перспективи розвитку: матеріали XVI Міжнародної науково-технічної конференції. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 98 c.

621 Д46  Динамика, прочность и моделирование в машиностроении : тезисы докладов I Международное научно-технической конференции (10-14 сентября, 2018, Харьков). – Харьков, 2018. – 154 c.

621 М15 Макаренко, Н.О. Управління якістю продукції в інженерії поверхні  : навчальний посібник / Н.О. Макаренко, О.Г. Гринь. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 244 c.

Металлургия

669.1 Б79      Вадим Иванович Большаков : о нем. – Днипро: ИЧМ, 2018. – 212 c.

669.162 Л97    Лялюк В.П. Анализ и уточнение теоретических основ процессов горения топлива и движения газового потока в доменной печи / В.П. Лялюк. – Кривой Рог: ФЛ-П  Чернявский Д.А., 2018. – 300 c.

669.01 Н34        Наука про матеріали: досягнення та перспективи: У 2 томах. Т1 / за ред. Л.М. Лобанова та ін. – К: Академперіодика, 2018. – 652 c.

669.01 Н34        Наука про матеріали: досягнення та перспективи: У 2 томах. Т2 / за ред. Л.М. Лобанова та ін. – К: Академперіодика, 2018. – 394 c.

669.2/.8 С34           Сігарьов, Є.М. Практикум з дисципліни “Метлургія кольорових металів і сплавів” : навчальний посібник / Є.М. Сігарьов, М.А. Кащєєв. – Кам’янське: ДДТУ, 2018. – 114 c.

621.771 Ч-81     Чубенко, В.А. Дослідження об’ємноструктурних і енергетичних перетворень в сталях при прокатуванні : монографія / В.А. Чубенко, А.А. Хіноцька. – Кривий Ріг: ФО-П Чернявський Д.О., 2018. – 178 c.

669.162  T79      Tovarovskiy I. The philosophy of blast furnace melting and the technology of ironmaking = Философия плавки в доменной печи и технология производства чугуна : minimonograph / Tovarovskiy I.. – Dnipro, 2018. – 102 c.

Нанокристаллические материалы

620.10 Г93       Гугля, А.Г. Нанокристаллические материалы в альтернативной энергетике : обзор по источникам отечественной и зарубежной печати за 1975 – 2017 / А.Г. Гугля. – Харьков: ХФТИ, 2018. – 48 c.

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.16. Вип.2. – К: РВВ ІМФ, 2018. – 201-418 c.

Наука

62  М50  Менеджмент і презентація науково-освітніх результатів і методи дослідження й оброблення експериментальних даних : навчальний посібник.-Краматорськ: ДДМА, 2017.- 131 c.

Неразрушающий контроль

620.178 Д21     Дацишин, О.П. Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження / О.П. Дацишин, В.В. Панасюк. – К: Наукова думка, 2018. – 288 c.

Нефтепродукты

665.5 Л63     Лісафін, В.П. Проектування та експлуатація об’єктів зберігання нафти і нафтопродуктів : навчальний посібник / В.П. Лісафін, Н.В. Люта. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 258 c.

Сверхтвердые материалы

621.921  Л13   Лавріненко, В.І. Надтверді матеріали : посібник для допитливих / Лавріненко, В.І.. – К: Академперіодика, 2018. – 336 c.

Стандартизация

658 К30  Качество, стандартизация, контроль: теория и практика : материалы 18-й Международной научно-практической конференции (03-08 сентября, 2018 г., Одесса). – К: АТМ Украины, 2018. – 136 c.

Финансы

336 Я77    Ярошевська, О.В. Механізм формування капіталу суб’єктів господарювання в умовах розвитку фондвого ринку України : монографія / О.В. Ярошевська. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 516 c.

Экология

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць. Вип. 27. – К: ІТГІП, 2018. – 104 c.