Апрель – 2013

Авторефераты  диссертаций

621.78 СП Б40   Безрукова, В.А. Ударно-хвильова інтенсифікація процесів хіміко-термічної обробки з метою підвищення ресурсу деталей з конструкційних сталей : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – Матеріалознавство / В.А. Безрукова. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

624.13 СП К11     Кіріяк, К.К. Обгрунтування технологічних  параметрів ін’єкційного закріплення зсувонебезпечних грунтових структур : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / К.К. Кіріяк. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

621.311 СП  К89    Кузнецов В.В. Засоби підвищення енергоефективності асинхронних двигунів, що працюють в мережах з неякісною електроенергією : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи / В.В. Кузнецов. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

621.97  СП  К95   Кухар, В.В. Розвиток наукових основ безрівчакового профілювання заготовок та удосконалення технологій об’ємного штампування на пресах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском / В.В. Кухар. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

622.6 СП М30   Марченко, В.В. Моніторінг умов праці водіїв великовантажних кар’єрних автосамоскидів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.26.01 –  Охорона праці / В.В. Марченко. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

658 СП П12   Павленко, О.П. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємств АПК : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами / О.П. Павленко. – Дн-ськ: ДДАУ, 2013. – 20 c.

622.272  СП  П29     Петльований, М.В. Обгрунтування раціональних параметрів твердіючого закладення при відпрацюванні рудних запасів у складних гірничо-геологічних умовах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин / М.В. Петльований. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

622.27 СП Р83     Рудий, С.М. Удосконалення технологій оброблень присвердловинної зони пласта з використанням борофтористоводневої кислоти : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.06 – Розробка нафтових і газових родовищ / Рудий С.М.. – Івано – Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 20 c.

621.791 СП  С24     Свиридов, О.В. Удосконалення складу й технології виготовлення пресованого порошкового дроту для зварювання міді : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси й технології / О.В. Свиридов. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 20 c.

622.7 СП Т19     Тарабаєва, І.В. Обгрунтування параметрів процесу сушіння збагаченого вугілля у “киплячому шарі” із застосуванням математичного моделювання : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.08 – Збагачення корисних копалин / І.В. Тарабаєв. – Кривий Ріг: КНУ, 2013. – 20 c.

550.8 СП Т76   Трофимов, В.В. Обгрунтування критеріїв сейсмічного прогнозу структури порушень вуглепородного масиву в умовах зближених пластів : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / В.В. Трофимов. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

669.01 СП Ч-75    Чорноіваненко, К.О. Формування структури поверхневого композитного шару з підвищеними фізико-механічними властивостями у литих високолегованих залізних сплавах при комплексній хіміко-термічній обробці : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів / К.О. Чорноіваненко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

622.6 СП Я29   Ягнюков, В.Ф. Обгрунтування раціональних режимних і конструктивних параметрів валкових вібраційних класифікаторів нового технічного рівня : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.06 – Гірничі машини / В.Ф. Ягнюков. – Дн-ськ: ІГТМ, 2013. – 20 c.

Вычислительная техника

681.3 Н45      Нейросетьові технології і їх застосування : збірник наукових праць міжнародної наукової конференції / під заг. редакцією С.В. Ковалевського. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 184 c.

Горное дело

622 М42 Медведовська, Т.П. Зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні / Т.П. Медведовська; за ред. В.К. Майбороди. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 270 c.

622.7 С50     Смирнов, В.О. Підготовчі процеси збагачення корисних копалин : навчальний посібник / В.О. Смирнов, В.С. Білецький. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 282 c.

Машиностроение

621.78 Б79       Большаков, В.И. История развития термического упрочнения проката : монография / В.И. Большаков. – Дн-ск: ПГАСА, 2012. – 388 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 3 (32) : ЭБ. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 272 c.

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 4 (33) : ЭБ. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 262 c.

621.311 О-75        Особливості  енергозбереження в галузях економіки : навчальний посібник / О.В. Садовой, В.В. Заліщук, О.Л. Дерець, І.А. Алексєєв. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2012. – 288 c.

Металлургия

669 А65 Андрейків, О.Є. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах : ЭБ. – К: Наукова думка, 2008. – 345 c.

669.01 Б79       Большаков, В.И. Атлас структур металлов и сплавов : ЭБ / В.И. Большаков, Г.Д. Сухомлин, Д.В. Лаухин. – Д: ПГАСА, 2010. – 174 c.

669.01 Б81       Бондарь, В.И. Физическая химия рафинирования металлов и сплавов : учебное пособие : ЭБ. – Мариуполь: ПГТУ, 2011. – 187 c.

669 Е30 Егоров, С.Г. Практическая реализация методов внешнего воздействия на металлические расплавы : монография / С.Г. Егоров, И.Ф. Червоный, Р.Н. Воляр. – Запорожье: ЗГИА, 2012. – 222 c.

669 И66  Инновационные технологии для сталелитейной промышленности и промышленности цветных металлов. – Dusseldorf: SMS Demag AG. – 55 c.

669.02/.09 Л33    Лебедев, В.А.  Избирательность жидкометаллических  электродов в расплавленном галогене : ЭБ / В.А. Лебедев. – Челябинск: Металлургия, 1993. – 232 c.

669.18 П18       Паршин, В.М. Непрерывная разливка стали : ЭБ / В.М. паршин, Л.В. Буланов. – Липецк: ОАО НЛМК, 2011. – 221 c.

669 С71  Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра : матеріали 10 Міжнар. конф. Київ, 18 квітня 2012 р. : ЭБ / ред. Д.Ф. Чернега. – К: НТУУ КПІ, 2012. – 418 c.

621.762 Х91         Хренов, О.В. Материалы и технология порошковой металлургии : учебное пособие : ЭБ / О.В. Хренов, Л.Н. Афанасьев, А.В. Лешок. – Минск: БНТУ, 2010. – 37 c.

Образование

378 Г65 Гончаренко, М.Ф. Акредитація від А до Я. Глосарій з акредитації : навчальний посібник / М.Ф. Гончаренко, С.А. Свіжевська. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 287 c.

378 О-92 Охотський, В.Б. Науково-педагогічний практикум : навчальний посібник / В.Б. Охотський. – Дн-ськ: НМетАУ, 2012. – 80 c.

378 С56  Современное образование и интеграционные процессы : международная научно-методическая конференция (14 – 16 ноября, 2012, Краматорск) : сборник научных работ / под ред. С.В. Ковалевского. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 373 c.

Организация производства

658 Б24 Бардась, А.В. Менеджмент : навчальний посібник / А.В. Бардась, М.В. Бойченко, А.В. Дудник. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 380 c.

Философия

1 С20 Сасько, Н.Ф. Основы общей теории жизни / Н.Ф. Сасько, В.О. Федосенко, Ф.А. Сасько. – К: Информавтодор, 2012. – 176 c.

1 С91  Сучасне буття фылософії: філософія в єдності культурно-історичного процесу : Тези науково-практичної конференції (27 – 28 листопада, 2012, Дніпропетровськ) : До 50-річчя філософії НГУ. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 136 c.

Химия

666.76 З-41      Збірник наукових праць ВАТ “УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного” : № 112. – Харків: ПАТ “УкрНДІ вогнетривів”, 2012. – 367 c.

681.3 К46     Кичак В.М., Семенова О.О. Радіочастотні та широтно-імпульсні елементи цифрової техніки : Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2008. – 162 c.

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 3 (33). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2012. – 185 c.

Экология

574 А48 Алемасова, А.С. Экологическая аналитическая химия : учебник : ЭБ / А.С. Алемасова, К.С. Луговой. – Донецк: ДонНУ, 2010. – 271 c.

574 Б86 Бочкарев, В.В. Теоретические основы технологических процессов охраны окружающей среды : ЭБ / В.В. Бочкарев. – Томск: ТПУ, 2012. – 321 c.

574 З-57 Зеркалов, Д.В. Інженерна екологія: проблеми, моніторинг, управління : монографія : ЭБ / Д.В. Зеркалов, К.Н. Ткачук, К.К. Ткачук. – К: Основа, 2011

628.3 К63     Комарова, Л.Ф. Использование воды на предприятиях и очистка сточных вод в различных отраслях промышленности : учебник : ЭБ / Л.Ф. Комарова, М.А. Полетаева. – Барнаул: АлтГТУ, 2010. – 174 c.

628.3 М74      Моделирование, расчёт и проектирование кассетных патронных магнитных сепараторов для очистки больших объёмов водных технологических жидкостей : ЭБ / Е.М. Булыжев и др. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 216 c.

628.3 С65     Сорокіна, К.Б. Технологія переробки та утилізації осадів : навч. посібник : ЭБ. – К.Б. Сорокіна, С.Б. Козловська. – Х: ХНАМГ, 2012. – 226 c.

Экономика

338 Б24 Баранцев П. Міста України в контексті процесу глобализації : наукове видання / П. Баранцев. – К: НОМУРО, 2012. – 104 c.

331.4 П78      Проблеми охорони праці в Україні : збірник наукових праць : Вип. 24. – К: ННДІПБОП, 2012. – 165 c.