«Социальные аспекты развития угольной и металлургической промышленности Украины»

 УДК 669.1 С30

    Аналіз використання персоналу вугільної та металургійної галузей// У кн.: Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України: моногр. / О. І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. –С.42-53

 Представлен  анализ  использования  персонала угольной и металлургической  отраслей.

   

                   УДК 669.1 С30

Загальна оцінка динаміки чисельності та складу кадрового потенціалу вугільної та металургійної галузей// У кн.: Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України: моногр. / О. І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. –С.29-41

Выполнена общая оценка  динамики численности  и состава кадрового  потенциала угольной и металлургической отраслей.                                                                      

 

УДК 669.1 С69

 Загальні проблеми  і перспективи розвитку вугільної  та металургійної галузей промисловості  та необхідність їх аналізу// У кн.: Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України: моногр. / О. І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. –С.5-16

Рассмотрены общие проблемы и перспективы развития угольной и металлургической отраслей промышленности.                                                                                           

    

УДК 669.1 С69

 Наукові  дослідження щодо соціальних  проблем розвитку вугільної та металургійної галузей промисловості: оцінка стану, потреб та можливостей// У кн.: Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України: моногр. / О. І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. –С.22-28

Охарактеризованы особенности научные исследования проблемы развития угольной и металлургической отраслей промышленности.                                                           

 

УДК 669.1 С69

  Особливості міжнародного досвіду розвитку вугільної та металургійної галузей у посткризовий період// У кн.: Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України: моногр. / О. І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. –С.17-21

Представлены особенности международного опыта развития угольной и металлургической отраслей в посткризисный период.                                              

 

УДК 669.1 С69

  Оцінка змісту галузевих угод вугільної та металургійної промисловості та визначення можливостей  їх удосконалення// У кн.: Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України: моногр. / О. І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. –С.103-111

Выполнена оценка содержания  отраслевых соглашений угольной и металлургической промышленности и возможности их усовершенствования.                                                    

 

УДК 669.1 С69   

  Поширеність  конфліктів у соціально-трудовій  сфері вугільної та металургійної  галузей// У кн.: Соціальний вимір  вугільної та металургійної галузей  промисловості України: моногр. / О. І. Амоша, Ю.С. Залознова,  В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. –С.98-102

Описана распространённость  конфликтов в социально-трудовой сфере  угольной и металургической  отраслей.                                                                                           

 

УДК 669.1 С69

  Проблеми професійного розвитку персоналу// У кн.: Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України: моногр. / О. І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. –С. 68-73

Представлены проблемы  профессионального развития персонала.            

 

УДК 669.1 С30

  Рівень, динаміка  та проблеми оплати праці// У  кн.: Соціальний вимір вугільної  та металургійної галузей промисловості України: моногр. / О. І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. –С.54-67

Описаны  уровень, динамика и проблемы оплаты труда в угольной и металлургической отраслях.                                                                                                                          

 

УДК 669.1 С69

   Соціальна  відповідальність та соціальне  партнерство бізнесу у вугільній  та металургійній галузях// У кн.: Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України: моногр. / О. І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. –С.88-97

Охарактеризована  социальная ответственность и социальное партнёрство бизнеса в угольной и металлургической отраслях.                                                                                                                                

 

УДК 669.1:330 С69

  Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України: моногр. / О. І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 164 с.

Рассмотрены проблемы социального измерения угольной и металлургической отраслей промышленности Украины.

 

УДК 669.1 С69

  Соціальні  проблеми, пов’язані з умовами  праці// У кн.: Соціальний вимір  вугільної та металургійної галузей  промисловості України: моногр. / О. І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. –С.74-87

Приведены  социальные проблеми, связанные с условиями  труда в угольной и металлургической отраслях.