Библиографический   список «Общие вопросы металлургии» № 3 2011   

                 « Охрана водного и воздушного бассейнов  на предприятиях

                         горно-металлургического  комплекса Украины»

       УДК 574

        Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище // Екологічна безпека та збалансоване 
ресурсокористування. –   2010. – №2. – С.58-65

     Выполнена оценка влияния техногенно опасных объектов окружающей среды.   

                                                                                                            

           УДК 628.3

       Айрапетян Т.С.  Агломераційні виробництва.  Фабрики з виробництва окатишів // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.222 

        Рассмотрены сточные воды   агломерационного производства..                              

        

         УДК 628.3

     Айрапетян Т.С. Водне господарство підприємств чорної металургії // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.208 -258

     Описано водное хозяйство  предприятий чёрной металлургии.                       

         

         УДК 628.3

     Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010. – 280 с.

     У посібнику розглянуті питання, які стосуються промислового водопостачання  і   водовідведення на  різних промислових підприємствах,  особливостей проектування й  експлуатації  оборотних  і   замкнених  систем  водопостачання. Наведено сучасні  конструкції апаратів і  споруд з очистки виробничих стічних  вод, методику  розрахунку й  основні   технічні  характеристики  споруд.

           УДК 628.3

       Айрапетян Т.С. Водопостачання агломераційної фабрики                                                                         // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.213 

     Описано водоснабжение агломерационных  фабрик.                                       

         УДК 628.3

     Айрапетян Т.С. Водопостачання доменного цеху                                                                         // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.213-217 

     Подана  характеристика  водоснабжения  доменного цеха.                             

         УДК 628.3

       Айрапетян Т.С. Водопостачання прокатних цехів                                                                    // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.218-220 

     Представлена  система  водоснабжения  прокатных  цехов.                              

       

        УДК 628.3

     Айрапетян Т.С.  Водопостачання сталеплавильного виробництва                                                                       // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.217 -218

     Охарактеризованы  особенности водоснабжения  процессов  производства стали.   С.31                                                                                                                           

        УДК 628.3

       Айрапетян Т.С.  Експлуатація охолоджувачів оборотної води  // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.252-258

     Подано  описание процесса эксплуатации охладителей  оборотной воды.        

                                                                                                                 

         УДК 628.3

       Айрапетян Т.С. Експлуатація радіальних відстійників доменної газоочистки // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.246-248 

          Рассмотрена технология эксплуатации  радиальных  отстойников доменной газоочистки.                                                                                                                           

                                                                                                

         УДК 628.3

       Айрапетян Т.С.  Експлуатація споруд для очистки стічних вод прокатних цехів // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.248-250 

         Охарактеризован процесс эксплуатации  сооружений для очистки  сточных  вод  прокатних цехов.                                                                                                               

         УДК 628.3

       Айрапетян Т.С. Експлуатація споруд для очищення й охолодження виробничих стічних вод // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.240-258 

     Представлены  особенности технологии эксплуатации сооружений для очистки  и охлаждения производственных сточных вод.                                                              

      

         УДК 628.3

       Айрапетян Т.С. Експлуатація фільтрів  // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.250-252 

     Описан  процесс эксплуатации  фильтров для очистки сточных вод.             

         УДК 628.3

       Айрапетян Т.С. Загальні відомості з експлуатації очисних споруд  // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.242-245 

     Поданы  общие сведения об эксплуатации очистных сооружений.                  

         УДК 628.3

     Айрапетян Т.С. Збагачувальні фабрики руд і нерудних копалин  // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.212 -213

          Представлено водоснабжение обогатительных  фабрик.                                    

        

         УДК 628.3

        Айрапетян Т.С. Коксохімічне виробництво // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.237-239 

     Описаны сточные воды коксохимического производства.                                

         УДК 628.3

       Айрапетян Т.С. Організація експлуатації водного господарства    // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.240-242 

     Поданы  основы организации эксплуатации водного хозяйства.                     

            УДК 628.3

         Айрапетян Т.С.  Очистка та використання стічних вод металургійних підприємств // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.220-239 

           Рассмотрены особенности очистки и использования сточных вод металлургических предприятий.                                                                                                                      

        

          УДК 628.3

         Айрапетян Т.С. Системи виробничого водопостачання металургійних підприємств // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.210 -212

     Охарактеризованы  системы производственного  водоснабжения  металлургических предприятий.                                                                                                                   

         УДК 628.3

       Айрапетян Т.С. Споживачі води на підприємствах чорної металургії  // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.208 -210

        Описаны   потребители   воды на предприятиях чёрной металлургии.              

        

        УДК 628.3

       Айрапетян Т.С. Стічні води від підбункерних приміщень, установок грануляції шлаку та розливальних машин // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.228-229 

     Приведены данные о сточных водах  от подбункерных помещений, установок грануляции шлака и разливочных машин.                                                                       

          УДК 628.3

       Айрапетян Т.С.  Стічні води гірничорудних  підприємств // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.220-222 

     Охарактеризованы  сточные воды горнорудных предприятий.                      

         

          УДК 628.3

       Айрапетян Т.С.  Стічні води збагачувальних фабрик  // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.222 

          Описаны сточные воды обогатительных фабрик.                                            

           УДК 628.3

       Айрапетян Т.С. Стічні води прокатних цехів // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.235-236 

     Выполнена характеристика сточных вод  прокатных  цехов.                      

           УДК 628.3

        Айрапетян Т.С. Стічні води сталеплавильних цехів // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.229-234 

     Охарактеризованы  сточные  воды сталеплавильных цехов.                       

            УДК 628.3

        Айрапетян Т.С. Стічні води установок безперервного розлиття сталі // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.234-235 

           Представлены особенности сточных  вод установок непрерывного литья заготовок.

                                                                                                                                        

           УДК 628.3

        Айрапетян Т.С. Стічні води установок очистки доменного газу // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.223 

     Описаны сточные воды установок очистки  доменного газа.                     

           УДК 628.3

        Айрапетян Т.С.  Стічні води, що  утворюються під  час травлення  чорних металів  // В кн. Айрапетян  Т.С.  Водне господарство  промислових підприємств:  навч. посібник / Т.  С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ.  госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.236-237 

          Представлены  сточные воды, образующиеся при травлении  чёрных металлов.  

                                                                                                                    

          УДК 628.3

       Айрапетян Т.С.  Установки безперервного розлиття сталі                                                                      // В кн. Айрапетян Т.С.  Водне господарство промислових підприємств: навч. посібник / Т. С. Айрапетян; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010 . – С.218 

     Описано  водоснабжение  установок непрерывного литья заготовок.                 

        

           УДК 628.3

       Астрелин   И.М.  Современное состояние проблемы накопления и переработки отходов водоочистки в Украине// Электронный ресурс . – 2011.

     Выполнен  обзор современного состояния накопления и переработки отходов водоочистки в Украине.                                                                                               

     УДК 574

         Горова А.І., Павличенко А.В. Цитогенетична оцінка наслідків діяльності гірничої промисловості Дніпропетровської області  // Екологічна безпека та збалансоване  ресурсокористування. –   2010. – №2. –С.19-24

     Поданы  результаты цитогенетической оценки последствий  деятельности  горной промышленности Днепропетровской области.                                                        

     УДК 628.5

       Серебрянский Д.А. Двухступенчатая очистка газов от прокалочной печи кокса в центробежных фильтрах //Экология и промышленность. – 2010. – №4. – C. 20-22

          Приведены результаты испытаний  опытно-промышленной установки газоочистки  прокалочной печи кокса в двух  последовательно установленных  шестиканальных центробежных фильтрах.                                                                                         

              УДК 662.74

       Соколова В.П., Шмельцер Е.О. Совершенствование конструктивных элементов скрубберов для повышения интенсивности процесса улавливания сырого бензола на КХП «АрселорМиттал Кривой Рог» //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. – №1. – C. 13-15

       В статье проанализированы влияние  конструкционных параметров скрубберов  для улавливания бензольных углеводородов  на интенсивность процесса абсорбции,  возможность улучшения эксплуатационных характеристик оборудования и оптимизации работы бензольных отделений.                                                                                            

     УДК 662.74

          Стефаненко В.Т., Деменко М.В. Экологическая безопасность коксохимических производств //Кокс и химия. – 2011. – №3. – C. 62-65

       Описаны условия обеспечения  экологической безопасности коксохимического  производства и перспективы природоохранной  деятельности. Рассмотрен ряд актуальных  проблем и даны способы их решения. Приведен перечень работ и услуг, выполняемых отделом экологии ФГУП ВУХИН.                                                                       

     УДК 574

                Султангузин И.А., Исаев М.В., Курзанов С.Ю. Снижение энергопотребления и вредного воздействия на окружающую среду выбросов коксохимического и сталеплавильного производств при их оптимизации //Известия вузов. Черная металлургия. – 2010. – №12. – C. 56-60

       Проанализированы энергосберегающие  мероприятия и технологии в  коксохимическом и сталеплавильном производствах, оценено их влияние на снижение энергопотребления меткомбината в целом и на уменьшение воздействия вредных выбросов на окружающую среду.                                                                                          

     УДК 662.74

        Шапаренко А.В., Хныкин Г.Д., Шевляков С.Н. Исследования работы аспирационной системы и газоочистки установки обеспыливания кокса ОАО “Алчевсккокс” //Экология и промышленность. – 2011. – №1. – C. 24-29

       Представлены результаты исследований, выполненных при проведении пусконаладочных работ на аспирационной системе и газоочистке с рукавным фильтром установки обеспыливания кокса на ОАО «Алчевсккокс».                                        

       УДК 666.76

          Экологичные связки  для огнеупоров / Реф. И.Г. Очагова //Новости черной металлургии за рубежом. – 2010. – №5. – C. 67-69

       Статья знакомит с одним из  направлений решения экологических  проблем в огнеупорной отрасли.