Бібліографічний список до тематичної добірки « Нетрадиційні джерела енергії-економічні перспективи»

620.9

В42      Бондаренко В.В. Визначення оптимальної площі поля сонячних колекторів шляхом комп’ютерного моделювання / В.В. Бондаренко, В.П. Студенець //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 353-356. – Бібліогр. : 3 назв.

     В роботі шляхом комп’ютерного моделювання визначена оптимальна площа геліополя та отримано оптимальне співвідношення між часткою заміщення основного палива і продуктивністю роботи побутових геліосистем.

 

620.9

В42    Бондаренко Д.В. Смарт-системи в сонячній енергетиці / Д.В. Бондаренко //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 278-283. – Бібліогр. : 1 назв.

     В роботі представлено застосування смарт-систем в сонячній енергетиці.

 

621.54

     Головко В.М. Розробка стенду та методики дослідження відцентрових регуляторів для вітроустановок / В.М. Головко, В.П. Коханєвич, М.О. Шихайлов //Відновлювана енергетика. – 2017. – №4. – C. 43-51. – Библиогр.: 15 назв.

     Розроблено та виготовлено стенд для проведення досліджень відцентрових регуляторів для вітроустановок, що включає аеромеханічну частину, ротор з відцентровим регулятором та блок вимірювань і навантажень, який дозволяє дослідити роботу регулятора при різних його параметрах при статичних та динамічних навантаженнях та запропонована методика проведення даних досліджень.

 

620.9

В42     Волощук В.А. Методологія дослідження ексергетичних показників сонячного колектора / В.А. Волощук, В.В. Середа, А.М. Рокочинський //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття: матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 369-374. – Бібліогр.: 7 назв

     В роботі пропонується методологія для дослідження ексергетичних показників водонагрівальної системи на базі сонячного колектора із тепловими трубами.

 

621.54

     Денисов В.А. Динамічні моделі циклічного розвитку систем фотоелектричної генерації / В.А. Денисов //Відновлювана енергетика. – 2017. – №1. – C. 36-43. – Библиогр.: 26 назв.

     Запропонована модель циклічного розвитку встановлених потужностей фотоелектричних систем генерації у вигляді узагальненої логістичної кривої.

 

620.9

В42     Жарков А.В. Розробка сонячних когенераційних установок з фотомодулями циліндрічної форми / А.В. Жарков, В.Я. Жарков //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 556

     Розглянуті запатентовані когенераційні сонячні установки.

 

620.9

В42     Кныш Л. Температурные показатели солнечной батареи и их влияние на эффективность / Л. Кныш //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 316-320

     Проведено моделирование температурных полей в кремниевых солнечных батареях.

 

620.9

В42     Кириленко О.В. Локальний регулятор активної потужності енергосистеми зі значною часткою сонячних електростанцій / О.В. Кириленко, В.В. Павловський, А.О. Стелюк //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 296-299. – Бібліогр. : 3 назв.

 

621.54

К56       Ковальов, І.О. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії України : навчальний посібник / І.О. Ковальов, О.В. Ратушний. – Суми: Сумський державний університет, 2016. – 202 c.

620.9

В42         Кирнос Л.А. Іноваційні пасивно-сонячні технології біокліматичних будівель / Л.А. Кирнос, Т.В. Суржик //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 345-348. – Библиогр. : 5 назв.

     Застосування іноваційних пасивно-сонячних технологій надасть можливість створити будинки вищого екологічного рівня, які функціонують як живі багатоклітинні організми.

 

620.9

В42         Кудря Т.С. Дизайн-стратегія інтеграції фотовальтаїки в архітектуру / Т.С. Кудря //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 305-310. – Бібліогр. : 10 назв

     В доповіді приведено дані щодо стану та перспектив розвитку BIPV галузі в світі та Україні.

 

620.9

В42          Кузнєцов М.М. Особливості моделювання інверторів фотоелектричних станцій з функціями корекції частоти та напруги мережі / М.М. Кузнєцов //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 291-295. – Бібліогр. : 4 назв

     До розгляду пропонуються особливості відповідних моделей “джерело енергії-перетворювач-мережа”, придатних для аналізу енергосистем. Проаналізовано вплив змінної потужності генерації сонячних електростанцій на процеси регулювання частоти та активної потужності.

 

620.9

В42        Лисак О.В. Оптимізація конструктивних рішень по організації подачі повітря до теплоакумулюючої електропечі для забезпечення ефективної тепловіддачі від приладу / О.В. Лисак //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 251-253. – Бібліогр. : 3 назв.

     Виконано аналіз поширених конструктивних рішень по підводу повітря до теплоакумулюючих електропечей статичного і динамічного типу і їх впливу на характер тепловіддачі від приладів.

 

620.9 СП

М15           Макаров, В.М. Оптимізація розвитку технологічних систем вуглевидобування за показниками енергетичної та економічної ефективності : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси / В.М. Макаров. – К.: ІЗЕ НАНУ, 2017. – 20 c.

 

620.9

В42         Кирнос Л.А. Іноваційні пасивно-сонячні технології біокліматичних будівель / Л.А. Кирнос, Т.В. Суржик //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 345-348. – Библиогр. : 5 назв.

     Застосування іноваційних пасивно-сонячних технологій надасть можливість створити будинки вищого екологічного рівня, які функціонують як живі багатоклітинні організми.

 

620.9

В42       Накашидзе Л.В. Доцільність використання об’ємного зображення при проектуванні схемних рішень систем енергозабезпечення з використанням альтернативних джерел енергії / Л.В. Накашидзе, С.Ю. Кіріченко //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття: матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 254-258

     Висвітлено доцільність використання систем автоматизованого проектування для об’ємного зображення проектів з використанням відновлювальних джерел енергії.

 

620.9

В42          Кирнос Л.А. Іноваційні пасивно-сонячні технології біокліматичних будівель / Л.А. Кирнос, Т.В. Суржик //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 345-348. – Библиогр. : 5 назв.

     Застосування іноваційних пасивно-сонячних технологій надасть можливість створити будинки вищого екологічного рівня, які функціонують як живі багатоклітинні організми.

 

620.9

В42      Рєзцов В.Ф. Особливості використання електродинамічного наближення при моделюванні взаємодії сонячного випромінювання з вологовмісткими середовищами / В.Ф. Рєзцов, Т.В. Суржик, В.А. Щокіна //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 375-379. – Бібліогр. : 7 назв

     У роботі наведено електромагнітне  наближення при взаємодії сонячного випромінювання з вологовмісткими середовищами.

 

620.9

В42         Система електрозабезпечення будинку на основі сонячної енергії / Т.Г. Бєляєва, М.А. Хибина, Л.В. Олійник та ін. //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 311-315

     На основі результатів приведених досліджень представлено : методику визначення оптимальних умов для розміщення сонячних енергетичних установок в межах щільної міської забудови.

 

620.9

В42   Черкасский А.П. Повышение энергоэффективности систем импульсной плазмоэрозионной обработки гранулированных токопроводящих сред / А.П. Черкасский //Відновлювана енергетика та енергоефективність  XXI століття: матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ. , 2016. – C. 384-388. – Бібліогр. : 4 назв.

     Рассмотрены методы повышения энергоэффективности получения эрозионных частиц металлов и сплавов субмикронных размеров.