Июль 2019

Автореферат диссертации

621.7 СП Б81    Бондаренко, С.В. Обгрунтування та розробка технології валкового розливу – прокатки штаб з забезпеченням змінних за шириною параметрів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.03.05 – процеси та машини обробки тиском / С.В. Бондаренко. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

658 СП В55       Вишневська, К.В. Оцінювання та механізм адаптації за постіндустріальних умов діяльності підприємства : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / К.В. Вишневська. – К: ІЕП, 2018. – 20 c.

658 СП Г60       Голівер, В.П. Оцінка якості корпоративного управління в акціонерних товариствах : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В.П. Голівер. – Кривий Ріг: КНУ, 2018. – 20 c.

658 СП І-18     Іваненко, Л.В. Оцінювання людського капіталу як домінанти зростання доданої вартості підприємства : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л.В. Іваненко. – К: ІЕП, 2018. – 20 c.

621.74 СП К17    Калашнікова, А.Ю. Удосконалення технологічних процесів одержання виливків з модифікованих зносостійких чавунів для металургійної та гірничорудної промисловості : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.16.04 – ливарне виробництво / А.Ю. Калашнікова. – Одеса: НУ “ОМА”, 2018. – 20 c.

334.75 СП К60     Колєдіна, К.О. Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / К.О. Колєдіна. – К: ІЕП, 2018. – 20 c.

669.18 СП К72   Костецький, Ю.В. Наукові і теоретичні основи інтенсифікації і контролю процесів рафінування залізовуглецевих розплавв від мд та сірки : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Ю.В. Костецький. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

629.12 СП К90    Кулаков, М.О. Розробка способу вибору маневру розходження зміною швидкостей суден при їх зовнішньому управлінні : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.22.13 – навігація та управління рухом / М.Л. Кулаков. – Одеса: НУ “ОМА”, 2018. – 20 c.

622.7 СП  К96     Кушнарьова, Т.О. Розробка технологічних способів застосування слабкоспікливого вугілля для розширення сировинної бази коксування : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів / Т.О. Кушнарьова. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

622.271 СП С60     Літвінов Ю.І. Технологічні засади розкриття та розробки горизонтальних кар’єрних полів при обмеженому порушенні природних ресурсів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин / Ю.І. Літвінов. – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2018. – 20 c.

629.12 СП  М13     Мазур, О.М. Підвищення ефективності експлуатації балатоцільового судна допоміжного флоту на водних шляхах України : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту / О.М. Мазур. – Одеса: НУ “ОМА”, 2018. – 20 c.

621.771 СП М15    Макеєва, Г.С. Розробка основ технології прокатки алюмінієвих штаб з армуванням сталевою сіткою для конструкційних виробів з прогнозованими механічними властивостями : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.03.05 – процеси та машини обробки тиском / Г.С. Макеєва. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

621.9 СП С31    Сеник, А.А. Технологічне забезпечення виготовлення згортних втулок підвищеної точності форми і якості : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.02.08 – технологія машинобудування / А.А. Сеник. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 20 c.

621.74 СП С60        Солоненко, Л.І. Теоретичні та технологічні основи виготовлення виливків з алюмінієвих сплавів в екологічно безпечні низькотемпературні кварцові форми : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.16.04 – ливарне виробництво / Л.І. Солоненко. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

331.4 СП С77     Стасевич, Р.К. Розвиток науково-технічних основ керування безпекою технологічних процесів вилучення та утилізації вуглеводневих газів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.26.01 – охорона праці / Р.К. Стасевич. – Дніпро: ІГТМ, 2018. – 20 c.

669.168 СП Ш95      Шуваєв, С.П. Розробка, освоєння і впровадження технології виробництва марганцевого агломерату та марганцевих феросплавів з використанням концентрату високо інтенсивної магнітної сепарації шламу : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів і спеціальних сплавів / С.П. Шуваєв. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

574 СП Ю64       Юрас, Ю.І. Підвищення рівня екологічної безпеки туристичних дистанцій шляхом удосконалення методології поводження з відходами (на прикладі Івано-Франківської області) : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / Ю.І. Юрас. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 20 c.

Горное дело

622.272 Г36    Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 135. – Дніпро: ИГТМ  НАН Украины, 2017. – 278 c.

622.272 Г36     Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 136. – Дніпро: ИГТМ  НАН Украины, 2017. – 238 c.

622.272 Т38    Технологический регламент крепления и охраны выемочных выработок на пологих пластах. – Дн-ск: ЛизуновПресс, 2013. – 106 c.

Машиностроение

621.3 Б68     Блінов, І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії / І.В. Блінов. – К: Наукова думка, 2015. – 216 c.

621.3 Б81     Бондаренко, Є.А. Професійний ризик електротравматизму в електроустановках надвисокої напруги : монографія / Є.А. Бондаренко. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 216 c.

621.7 К65      Контроль состояния химических источников тока / В.А. Дзензерский, С.В. Плаксин, Н.Е. Житник, О.И. Ширман. – К: Наукова думка, 2014. – 132 c.

621.793 О-62        Оптимизация технологии нанесения покрытий по критериям прочности и износостойкости / Б.А. Ляшенко и др.. – К: Институт проблем прочности, 2010. – 194 c.

621.315 П37         Плаксин, С.В. Физические основы построения быстродействующих информационно-управляющих систем на базе полупроводниковых элементов с горячими электронами / С.В. Плаксин. – Севастополь: Вебер, 2006. – 320 c.

Металлургия

621.771 Г91      Грушко, О.В. Холодне гнуття товстолистових заготовок з малопластичних металів : монографія / О.В. Грушко, Т.І. Молодецька. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 144 c.

621.791 К30   Кафедра “Оборудование и технология сварочного производства” им. профессора В.М. Карпенко. Годы становления и развития. – Краматорск: ДГМА, 2017. – 310 c.

621.74  Л64       Литво. Металургія – 2018 : Материалы XІІІ  Международной научно-практической конференции (22-24 травня, 2018, Запоріжжя) : ЭБ / пд заг. ред. Пономаренка О.і.. – Запоріжжя: АА ТАНДЕМ, 2018. – 328 c.

669.01 Т76    Трощенко, В.Т. Механика рассеянного усталостного повреждения металлов и сплавов / В.Т. Трощенко, Л.А. Хамаза. – К: Институт проблем прочности, 2016. – 414 c.

Экология

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Європейська інтеграція : № 2. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. – К: ВЕЛ, 2018. – 24 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Європейська інтеграція : № 4. Директива ЄС щодо всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень. – К: ВЕЛ, 2018. – 22 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Охорона навколишнього середовища : № 1. Проблеми питання розвитку заповдної справи в Україні. – К: ВЕЛ, 2018. – 36 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 3. Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в Україні. – К: ВЕЛ, 2018. – 28 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 5. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект). – К: ВЕЛ, 2018. – 45 c.

574 Э40  Экологический инжиниринг в градостроительстве : учебное пособие. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – 278 c.

Экономика

338.24 В42        Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат  пріоритетні напрями державної політики : національна доповідь. – К: НАНУ, 2015. – 208 c.

338.45 П81     Промисловість України 2014-2016: невикористані можливості, шляхи відновлення, модернізації та сучасної розбудови : наукова доповідь.-К: ІН-т економіки промисловості, 2017. –     554 c.

Строительство

624.9 В58     Власенко, А.М. Моделювання високотемпературного руйнування залізобетонних конструкцій : монографія / А.М. Власенко, С.В. Риндюк. – Внниця: ВНТУ, 2014. – 108 c.

Нефтегазовое производство

665.5 Ф50      Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості товарних нафтопродуктів : навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – 244 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 СП К20           Капіца, Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку / Ю.М. Капіца. – К: Академперіодика, 2017. – 660 c.

Виды транспорта

629.19 К45       Кифоренко, Б.Н. Сингулярные оптимальные управления в механике космического полета / Б.Н. Кифоренко. – К: Наукова думка, 2017. – 194 c.

629.4 С40      Системы управления и энергообеспечения магнитолевитирующего траспорта / В.А. Дзензерский и др.. – К: Наукова думка, 2014. – 274 c.

Организация производства

658 С32 Сердюк, О.О. Розроблення проектних документів систем автоматизації : навчальний посібник / О.О. Сердюк, А.В. Шишкін. – Краматорськ: ДДМА, 2017. – 104 c. .

Энергетика

620.4 Э65   Энерго- и ресурсосбеоегающие технологии в энергетике и энергомашиностроении / под ред. А.А. Тарелина. – К: Наукова думка, 2017

Деформация твердого тела

539 Б73 Богданов, В.Л. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла : навчальний посібник / В.Л. Богданов, Я.О. Жук, О.С. Богданова. – К: Академперіодика, 2016. – 280 c.