Автореферат диссертации

621.771 СП  Б91   Буряк,  В.В. Використання часткової електромагнітної  левітації металевого розпливу  в пристрої гарячефазного нанесення  цинкових покриттів з вертикальною  протяжкою сталевого листа : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / В.В. Буряк. – К: ФТІМС НАНУ, 2010. – 20 c.

669.18 СП Е85  Ессельбах,  В.С. Технологія одержання залізокремнемагнієвих  лігатур з використанням електромагнітних сил : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / В.С. Ессельбах. – К: ФТІМС, 2010. – 20 c.

622.272 СП К58    Кожушок,  О.Д. Обгрунтування параметрів  комбінованої охоронної системи зростаючого опору для підтримання виїмкових штреків : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин / І.М. Слащов. – Дн-ськ: ІГТМ, 2009. – 20 c.

622.6 СП  К71    Косарев, О.В. Обгрунтування параметрів рушіїв механівму переміщення очисних комбайнів для тонких пластів : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.06 – Гірничі машини / О.В. Косарев. – Донецьк: ДНТУ, 2009. – 20 c.

669.162 СП М62      Міняйло, Н.О. Раціональне формування багатошарового штабелю для стабілізації його хімічного складу та підвищення використання залізорудної сировини : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Н.О. Міняйло. – Дн-ськ: НМетАУ, 2009. – 20 c.

669.2/.8 СП  М64   Мирович,  І.Е. Удосконалення технології  підготовки стружки для плавки  з метою підвищення якості  вторинних кольорових металів  : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / І.Е. Мирович. – Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – 20 c.

622.6 СП  М74   Моісеєнко,  П.Ю. Обгрунтування параметрів  кавітаційного генератора для  гідророзпушування вугільних пластів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.06 – Гірничі машини / П.Ю. Моісеєнко. – Дн-ськ: ІГТМ, 2009. – 20 c.

669.187 СП  Н62  Никитенко,  Ю.О. Отримання швидкозагартованих  високореакційних та тугоплавких  сплавів при індукційному та плазмово-дуговому плавленні : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Ю.О. Никитенко. – К: ІЕЗ НАНУ, 2009. – 20 c.

669.162 СП  О-85    Оторвін, П.І. Вибір складу шихти, який забезпечує раціональний розвиток процесів шлакоутворення при виплавці чавуну : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних металів / П.І. Оторвін. – Дн-ськ: ІЧМ НАНУ, 2009.  20 c.

669.2/.8 СП  П12   Павлов, В.В. Інтенсифікація електролітичного  методу переробки відходів титану  та його сплавів : Автореферат   дис.  на здобуття наук. ступеня  к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних  і кольорових металів та спеціальних  сплавів / В.В. Павлов. – Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – 20 c.

621.74 СП  П49     Полєщук,  М.А. Дослідження процесу та  розробка технології електрошлакового  лиття корпусів фланцевої арматури  високого тиску : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / М.А. Полєщук. – К: ІЕЗ НАНУ, 2010. – 20 c.

625.2 СП  П43      Погребняк, Р.П. Підвищення динамічної  точності та вдосконалення обладнання  для оброблювання залізничних  коліс в колесопрокатних цехах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.08 –  машини для металургійного виробництва / Р.П. Погребняк. – Дн-ськ: НМетАУ, 2009. – 20 c.

621.74 СП   С12    Савєнков, Ю.Д. Вдосконалення інтегрованої  схеми ресурсозберігаючих  технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Ю.Д. Савєнков. – Донецьк: ДНТУ, 2010. – 20 c.

622.6 СП С21    Сафонов, В.І. Обгрунтування способу оперативного визначення місця заклинювання тягового органу шахтних скребкових конвеєрів : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.06 – Гірничі машини / В.І. Сафонов. – Дн-ськ: НГУ, 2009. – 20 c.

669.162 СП  С30    Семенов, Ю.С. Удосконалювання  управління доменною плавкою  на основі контролю поверхні  засипу шихти : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Ю.С. Семенов. – Дн-ськ: ІЧМ НАНУ, 2009. – 20 c.

622.272 СП С47     Слащов, І.М. Обгрунтування параметрів  підтримання підготовчих виробок в структурно-неоднорідних породах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 -Підземна розробка родовищ корисних копалин / І.М. Слащов. – Дн-ськ: ІГТМ, 2009. -20 c

669.2/.8 СП  Ф11     Фільченков, О.С. Дослідження технології виплавки кальцієвих бабітів на основі вторинних сплавів : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 –  Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / О.С. Фільченков. – Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – 20 c.

622.272 СП  Х15      Хазіпов, І.В. Розробка способів утворення штучних порідних споруджень для охорони виїмкових виробок, що використовуються повторно : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 –  Підземна розробка родовищ корисних копалин / І.В. Хазіпов. – Донецьк: ДНТУ, 2009. – 20 c.

622.83 СП Х55    Хлеанюк, Т.В. Підвищення надійності оцінки сейсмобезпеки будівель різного технічного стану при техногенних вибухах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 –  Відкрита розробка родовищ корисних копалин / Т.В. Хлеанюк. – К: КПІ, 2009. – 20 c.

622.74 СП Ч-74    Чмільов, В.І. Обгрунтування технологічних  параметрів гідравлічної відсадки  з горизонтально-стаціонарним придонним  шаром натурної постелі : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.04 –  Шахтне та підземне будівництво / В.І. Чмільов. – Дн-ськ: НГУ, 2009. – 20 c.

622.235 СП Ш95    Шульгін, П.М. Обгрунтування конструкції  та параметрів прямого циліндричного  врубу для спорудження гірничих виробок : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.04 –  Шахтне та підземне будівництво / П,М. Шульгін. – Алчевськ: ДДТУ, 2009. – 20 c.

622.273 СП Я62     Янко, В.В. Обгрунтування параметрів  способу забезпечення стійкості протяжних горизонтальних виробок при перетинанні геологічних порушень : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна гірнича механіка / В.В. Янко. – Дн-ськ: НГУ, 2009. – 20 c.

 

Горное  дело

622 В42  Відпивідь  часу : Національний гірничий університет 1899. – Дн-ск: Арт-ПРЕС, 2012. – 288 c.

622.34 Е45        Екологічна безпека уранового  виробництва / В.І. Ляшенко, Ф.П.  Топольний, М.І. Мостіпан, Т.С. Лісова; за ред. Ф.П. Топольного. – Кіровоград: КОД, 2011. – 237 c.

622 И88  Использование  геоинформационной системы K-MINE в  различных сферах деятельности : сборник докладов II Международного  научно-практического семинара SVIT GIS 2012. – Кривой Рог: КАИ, 2012. – 297 c.

622.32 М77       Монюшко,  М.М. Влияние гидрологических условий на распределение различных форм нефти в северной части Атлантического океана / М.М. Монюшко. – Одесса: ТЭС, 2012. – 178 c.

622.235 Р64          Розробка і впровадження емульсійних  вибухових речовин на карь”єрах  України / під ред. В.П. Купріна,  І.Л. Коваленка. – Дн-ськ: УДХТУ, 2012. – 244 c.

Машиностроение

621.1 Т34      Теплообмен  в элементах конструкций паровых  турбин / Ю.М. Мацевитый, С.В. Алехина,  В.Н. Голощапов, О.В. Котульская; под ред. Ю.М. Мацевитого. – Харьков:  ИПМ АНАУ, 2012. – 287 c.

Металлургия

669.1 Г70     Горошкова,  Л.А. Механізми підвищення економічної  безпеки чорної металургії : монографія / Л.А. Горошкова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 417 c.

669.162 Г80    Грес, Л.П.  Теплообме6нники доменных печей  / Л.П. Грес, С.А. Карпенко, А.Е. Миленина, С.А. Карпенко, А.Е. Миленина; под ред. Л.П. Греса. – Дн-ск: Пороги, 2012. – 492 c.

669.18 І-18     Іванченко,  В.В. Сталеплавильний шлак  в  сучасному геологічному середовищі / В.В. Іванченко, С.М. Тиришкціна, П.І. Оторвін П.І.. – К: ДНУ ВМГОР, 2011. – 147 c.

669.187 Л19         Лакомский, В.И. Азот в жидких  сталях и шлаках / В.И. Лакомский,  В.В. Лакомский. – К: Наукова думка, 2012. – 144 c.