Июнь 2019

Автореферат диссертации

669.2/.8 СП Г68   Горда, Р.В. Сорбція благородних матеріалів на поверхні силікагелю та фітосорбентів з прищемленими тіосечованими групами : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.02.00.11 – колоїдна хімія / Р.В. Горда. – К: Ін-т біоколоїдної хімії, 2018. – 20 c.

622.4 СП Ж24      Жалілов, О.Ш. Обгрунтування параметрів взаємодії вентиляторів головного провітрювання і шахтної вентиляційної мережі, що реконфігурується : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.06 – гірничі машини / О.Ш. Жалілов. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

622.339 СП К67    Корнієнко, В.Я. Розвиток наукових основ процесів видобутку і вилучення бурштину з природних та техногенних покрадів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / В.Я. Корнієнко. – Дніпро: ІГТМ, 2018. – 20 c.

621.9 СП М30       Марчук, Н.М. Обгрунтування параметрів та синтез інструментів для оброблення різьбових отворів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти / Н.М. Марчук. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 20 c.

621 СП М33          Матвіїв, Р.О. Переносні калібратори для оперативного контролювання характеристик засобів вимірювань : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Р.О. Матвіїв. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2018. – 20 c.

621.86 СП М48     Мельничук, А.Л. Обгрунтування конструкції та параметрів полого нахиленого гвинтового конвеєра з обертовим кожухом : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец.0505.05 – п.іднімально-транспортні машина / А.Л. Мельничук. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 20 c.

621.774 СП М57    Міщенко, О.В. Розвиток наукових основ методу прогнозування кінцевої поперечної різностінності труб зі сплавів на основі титану при багатопрохідній холодній прокатці для забезпечення регламентованої точності : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.03.05 – процеси та машини обробки тиском / О.В. Міщенко. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

622.33 СП Н73        Новіков, Л.А. Обгрунтування параметрів безпечного функціонування дільничих дегазаційних трубопроводів вугільних шахт : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.26.01 – охорона праці / Л.А.  Новіков. – Дніпро: ІГТМ, 2018. – 20 c.

621.6 СП О-54         Олійніченко, Л.С. Змішення вібрацій осьових вентиляторів низького тиску балансуванням звичайної і аеродинамічної  неврівноваженостей : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.02.09 – динаміка і міцність машин / Л.С. Олійніченко. – Дніпро: НТУ “Дніпровська політехніка”, 2018. – 20 c.

629.12 СП О-57      Омельченко, Т.Ю. Удосконалення алгоритмів управління процесом розходження суден : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.22.13 – навігація та управління рухом / Т.Ю. Омельченко. – Одеса: НУ “ОМА”, 2018. – 20 c.

669.184 СП П64     Похвалітий, А.А. Удосконалення випуску сталі з конвертера з одночасним розкисленням шляхом використання вуглецевого потенціалу розплаву : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / А.А. Похвалітий. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 20 c.

574 СП С32       Середа, А.С. Двостадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / А.С. Середа. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2018. – 20 c.

629.12 СП С35    Сікірін, В.Є. Оптимізація управління рухом судна за мінімум траєкторної похибки : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.22.13 – навігація та управління рухом / В.Є. Сікірін. – Одеса: НУ “ОМА”, 2018. – 20 c.

001 СП Ф33       Федорова, Н.Є. Наука як фактор соціально-економічного розвитку суспільства : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки / Н.Є. Федорова. – Дніпро: НТУ “Дніпровська політехніка”, 2018. – 20 с.

629.12 СП Х22    Харченко, Р.Ю. Гібрідні інтелектуальні мережі для судових систем мікроклімату : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту / Р.Ю. Харченко. – Одеса: НУ “ОМА”, 2018. – 20 c.

662.9 СП Ю20     Юзевич, Л.В. Удосконалення нормативного забезпечення якості підземних газопроводів  : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Л.В. Юзевич. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2018. – 20 c.

Горное дело

622.272 Ф80       Форум гірників- 2016. Т.1. : матеріали Міжнародної конференції (5 жовтня – 8 жовтня, 2018 р., Дніпро). – Д: ДВНЗ “НГУ”, 2016. – 272 c.

622.272 Ф80       Форум гірників- 2016. Т.2. : матеріали Міжнародної конференції  (5 жовтня – 8 жовтня, 2018 р., Дніпро). – Д: ДВНЗ “НГУ”, 2016. – 272 c.

Машиностроение

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 1 (46). – Краматорск: ДГМА, 2018. – 212 c.

621.81 П25       Пенкин, Н.С. Гуммированные детали машин : ЭБ / Н.С. Пенкин, В.Г. Копченков, В.М. Сербин, А.Н. Пенкин. – М: Машиностроение, 2013. – 245 c.

 621.9 П59      Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения : сборник научных трудов № 21 / Институт сверхтвердых материалов НАНУ; гл. ред. В.З. Туркевич. – К: ИСМ, 2018. – 482 c.

Металлургия

669.162 І-66        Інноваційна технологія позапічної десульфурації залізовуглецевих розплавів : монографія / Л.С. Молчанов та ін. – Дніпро: Середняк Т.К., 2018. – 118 c.

Физика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 4(116). – Харьков: ХФТИ, 2018. – 328 c.  – ( Сер. Ядерно-физические исследования. Вып. 68 )

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 5(117). – Харьков: ХФТИ, 2018. – 168 c.  – ( Сер. Ядерно-физические исследования. Вып. 68 )