Май 2019

Автореферат диссертации

658.7 СП І-20         Іванова М.І. Управління логісничною системою кластера промислових підприємств : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.08.00.04 – економіка та управління підприємствами / М.І. Іванова. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2018. – 20 c.

674 СП Р66       Рокунь, Р.О. Розроблення ресурсоощадної технології сушіння дров : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / Р.О. Рокунь. – Львів: НЛТУ, 2018. – 20 c.

674 СП С16       Салабай, І.І. Розроблення режимів склеювання шпону на основі клейових композицій з використанням відходів обігових вод виробництва волокнистих плит : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / І.І. Салабай. – Львів: НЛТУ, 2018. – 20 c.

622.14 СП С47             Слабий, О.О. Динаміка бурильного інструменту при поглиблені свердловин на морі з плавучих  засобів: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.0515.10 – буріння свордловин / О.О. Слабий. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 20 c.

621.774 СП С79               Степаненко, О.М. Розробка методів розрахунку та удосконалення ресурсозберігаючої технології виробництва труб нафтогазового сортаменту підвищенної яуості : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.03.0 – Процеси та машини обробки тиском / О.М. Степаненко. – Дніпро: ІЧМ, 2018. – 20 c.

622.14 СП С89             Судкова, Д.А. Обгрунтування параметрів технології ізоляції поглинаючих горизонтів бурових свердловин : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.0515.10 – буріння свордловин / Д.А. Судакова. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 20 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 СП К31           Кашинцева, О. Патентна реформа у сфер медицини та формації в Україні: аспекти примусового ліцензування / О. Кашинцева, Ю. Борко. – К: Інтерсервіс, 2018. – 36 c.

Металлургия

621.924 Ш37         Шевцов, С.О. Удосконалення технології виробництва днищ балонів на основі обкочування інструментом тертя з підсадкою : монографія : CD / С.О. Шевцов, О.Є. Марков, О.М. Кулік. – Краматорськ: ДДМА, 2018

Нанотехнологии

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.15. Вип.4. – К: РВВ ІМФ, 2017. – 590-770 c.

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.16. Вип.1. – К: РВВ ІМФ, 2018. – 200 c.

620.10 Ш71       Малько, В.М. Наноматериалы из угля и продуктов его пиолиза : монография / В.М. Шмалько, Л.Г. Кеуш, О.И. Зеленский. – Днепр: ЛИРА, 2018. – 166 c.

Нефтегазовая промышленность

665.5 С32     Середюк, В.Є. Електричний, магнітний та електромагнітний види неруйнівного контролю в нафтогазовій галузі : навчальний посібник / В.Є. Середюк, О.Б. Барна, О.С. Криницький. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 346 c.

Строительство

624.01 З-41      Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського : Вип.19 / Під ред. О.В. Шимановського. – К: Сталь, 2017. – 104 c.

624.01 З-41      Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського : Вип.20 / Під ред. О.В. Шимановського. – К: Сталь, 2017. – 128 c.