Октябрь 2015

Автоматизация производства

658(085.5) СП В41      Вибрані продукти. Ваш партнер у сфері автоматизації виробництва і технологічних процесів FESTO. № 09 : каталог (Німеччина). – 2-е видання. – Есслінген: FESTO, 2014. – 198 c.

658(085.5) СП С24        Свежие идеи автоматизации бизнеса InForce software : каталог. – Кривой Рог: ИНФОРС, 2015. – 70 c.

658(085.5) СП С75       Средства автоматизации технологических процессов МІКРОЛ : каталог. – Ивано-Франковск, 2013. – 56 c.

681.2(085.5) СП Э65     Энергоучет. Ультразвуковые технологии : каталог. – Харьков, 2015. – 32 c.

Автомобильный транспорт

629.113 П27     Перевізник. № 3(54). – Запоріжжя: ТОВ “АккумТрейд”, 2015. – 65 c.

Автореферат диссертации

004 СП Д17    Данладі Алі.  Моделі і методи генерації бездротових мереж і оцінка їх продуктивності : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 01.05.02 – Методичне моделювання та обчислювальні методи / Алі Данладі. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 20 c.

624.13 СП Д36     Деревягіна, Н.І. Обгрунтування параметрів гідрогеомеханічної стійкості льосових масивів з урахуванням їх генезису і енергетичних характеристик : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / Н.І. Деревягіна. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

622.6 СП Ж35     Жарков, П.Є. Обгрунтування режимних параметрів енергоефективного шахтного компресорного устаткування при видобутку вугілля та метану : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини / П.Є. Жарков. – Дн-ськ: ІГТМ, 2015. – 20 c.

669.14 СП К67     Корнієнко, А.Л. Методи і засоби багатокольорової симетрично-хвильової термометрії металевих сплавів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин / А.Л. Корнієнко. – К: ІТТФ, 2015. – 20 c.

622.7 СП О-54     Олійник, М.О. Направлене селективне руйнування мінеральних комплексів та змінення їх магнітних властивостей при збагаченні гематит-ільменітових руд : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.08 – збагачення корисних копалин / М.О. Олійник. – Кривий Ріг: КНУ, 2015. – 20 c.

622.272 СП П58    Попович, І.М. Обгрунтування параметрів способу забезпечення стійкості підготовчих виробок, що використовуються повторно в умовах глибоких вугільних шахт : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.04 – шахтне і підземне будівництво / І.М. Попович. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

622.6 СП Т48   Ткаченко, Г.Г. Розробка методів і способів підвищення надійності та довговічності компресорних установок гірничих машин із застосуванням високотемпературної вакуумної пайки : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини / Г.Г. Ткаченко. – Дн-ськ: ІГТМ, 2015. – 20 c.

622.7 СП Ц25   Цвіркун, С.Л. Адаптивне керування процесом сортування кускової руди на базі нечіткого визначення мінералого-технологічних різновидів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.13.07 – автоматизація процесів керування / С.Л. Цвіркун. – Кривий Ріг: КНУ, 2015. – 20 c.

669.162 СП Ш33     Швачка, О.І. Підвищення ефективності  паливовикористання в доменній печі на основі вибору раціональних дуттєвих параметрів з урахуванням теплових втрат : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / О.І. Швачка. – Дн-ськ: ІЧМ, 2015. – 20 c.

669.162 СП Ш96    Шумельчик, Є.І. Підвищення ефективності доменної плавки на основі нових критеріїв та методів управління тепловим режимом : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Є.І. Шумельчук. – Дн-ськ: ІЧМ, 2015. – 20 c.

Газоснабжение

622.32 И90        История развития газоснабжения города Харькова (140 лет на службе городу…) / Н.А. Венедиктов, А.С. Дудолад, Н.И. Мордовенко, О.В. Липакова. – Харьков: ПАО “Харьковгоргаз”, 2011. – 152 c.

622.32 П78        Проблемы геологии нефти и газа / В.О. Соловьев и др. – Харьков: УкрНИИгаз, 2010. – 124 c.

Машиностроение

621.86(085.5) СП Б63     Биомехатронный след: От подражания природе к техническому решению Festo : каталог. – К: Festo, 2015. – 16 c.

621.929(085.5) СП К29    Каталог продукции компании OMEGA. – Запорожье: УКРЕСТ, 2015. – 40 c.

621.317(085.5) СП К29     Каталог продукции ООО “Эталон-Прибор”. – Харьков: Эталон-Прибор, 2016. – 73 c.

621.31.004.18(085.5) СП К63     Комплексные решения в области энергосбережения ООО “Пауэр групп Украина” : каталог. – К, 2015. – 24 c.

621.643(085.5) СП П42  Поворотные затворы для различных сред FESTO. № 08 : каталог. – Эсслинген:  FESTO, 2015. – 44 c.

621.87 П73        Пресс биржа № 33(1186)-34(1187). – Тернополь: ТОВ “Бондіолі і Повезі Україна”, 2015. – 64 c.

621.365.5(085.5) СП Т35    ТЕРМОЛИТ – лидер индукционного нагрева и плавки. 17 лет успешной работы на рынке литейного оборудования : каталог. – Мелитополь, 2015. – 14 c.

621.3(085.5) СП Э45     Электрооборудование низковольтное. Трансформаторы. НПО “ЭТАЛ” : каталог. – Александрия, 2013. – 46 c.

621.38 С52   CHIP NEWS Украина. Инженерная микроэлектроника. № 2. – К, 2014. – 104 c.

621.38 С52    CHIP NEWS Украина. Инженерная микроэлектроника. № 3. – К, 2010. – 97 c.

621.38 С52    CHIP NEWS Украина. Инженерная микроэлектроника. № 6. – К, 2010. – 106 c.

 621.54(085.5) СП F44    FESTO : каталог пневматических соединений компании “Фесто”. – К: Фесто, 2015. – 42 c.

621.65/.68(085.5) СП H99    HYDRO-VACUUM: программа производства. Польский производитель насосов и насосных систем. № 1 : каталог. – Grudziadz: HYDRO-VACUUM, 2014. – 24 c.

621.36(085.5) СП N11      Nabertherm. Лаборатория : каталог. – Lilienthal: Nabertherm, 2015. – 64 c.

Металлургия

669 Б20  Баланс заготовки, потребления и транспортировки лома черных металлов по областям за 6 месяцев 2015 года : ЭБ. – б.м., 2015. – 11 c.

669 Б20  Балансы образования и потребления лома: 1 полугодие 2015 года : ЭБ. – б.м., 2015. – 49 c.

621.774(085.5) СП З-40   Защитные трубы 2013 – 2014 (КОПОС) : каталог. -Дн-ск: Экопром, 2014.-40 c

669.1 И71      Институт черной металлургии им. З.И. Некрасова : Посвящается 100-летию со дня рождения академика Зота Ильича Некрасова / Под ред. В.И. Большакова. – Дн-ск: АРТ-ПРЕСС, 2007. – 448 c.

621.74(085.5) СП К29     Каталог продукции для литейного производства ASKCHEMICALS. – Мелитополь: ООО “Укрфаворит”, 2015. – 12 c.

621.74(085.5) СП М34     Материалы для литейного производства “KRATOS” : каталог. – Ozimek: “KRATOS, 2015. – 12 c.

669  Н76  Новости науки Приднепровья : № 3-4/2012 : К 125-летию флагмана металлургии Приднепровья легендарной Петровки!. – Дн-ск: ЕВРАЗ, 2012. – 128 c.

621.74(085.5) СП О-22     Оборудование и расходные материалы для литейного производства УКРЕСТ (Германия) : каталог. – Unternneukirchen: УКРЕСТ, 2015. – 20 c.

669 С23  Сборник работ Научно-технической конференции молодых специалистов (17 октября 2012 г.). – Дн-ск: ЕВРАЗ, 2012. – 398 c.

669 С23  Сборник работ Научно-технической конференции молодых специалистов. 2014. – Дн-ск: ЕВРАЗ, 2014. – 174 c.

669.71(085.5) СП С40    Система обработки жидкого алюминия SIST 5 GR : каталог / KRATOS: KRATOS, 2015. – 10 c.

669.162 Т50         Товаровский, И.Г. Познание процессов и развитие технологии доменной плавки : Монография / И.Г. Товаровский. – 3-е издание, доп. и уточненное. – Дн-ск: Журфонд, 2015. – 912 c.

669 Ч-39  Человек рожден для созидания : памяти В.Ф. Мазова : эссе. – Дн-ск: ООО “ЭНЭМ”, 2009. – 256 c.

621.74(085.5) СП Т13    Таврійська ливарна компанія TALKO : каталог. – Мелітополь: TALKO, 2015.-8 c

621.74(085.5) СП N11      Nabertherm. Foundry (Литье) : каталог. – Lilienthal: Nabertherm, 2015. – 68 c.

Противопожарная техника

629.72(085.5) СП П46     Пожароустойчивые системы. Несущие кабельные системы с сохранением функциональности во время пожара : каталог КОПОС. – Дн-ск: Экопром, 2015. – 108 c.

Физика

53  В74  Вопросы атомной науки и техники. Сер. Плазменная электроника и новые методы ускорения : Вып. 9. – Харьков: ХФТИ, 2015. – 361 c.

Экология

574 Е50  Електрохімічний моніторінг техногенних середовищ / В.П. Чвірук, С.Г. Поляков, Ю.С. Герасименко. – К: Академперіодика, 2007. – 322 c.