Октябрь 2019

Авторефераты диссертаций

622.78 СП А35             Азарян, В.А. Технолого-теоретичні засади управління якістю залізовмісної сировини генералізованого комплексу рудопотоків гірничо-збагачувальних комбінатів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин / В.А. Азарян. – Кривий Ріг: КНУ, 2019. – 20 c.

528 СП Г93       Губар, Ю.П. Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.04 – Кадастр і моніторинг земель / Ю.П. Губар. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 20 c.

622.32 СП Г54             Глонь, В.А. Особливості формування та прогнозування нафтогазоносності Сріблянського прогину комплексом структурно-термо-атмогеохімічних досліджень : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н. : Спец. 04.00.17 – геологія нафти і газу / В.А. Глонь. – К.: ІГеолН, 2019. – 20 c.

528 СП Д70       Доскіч, С.В. Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / С.В. Доскіч. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 20 c.

528 СП І-18     Іванчук, О.М. Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / О.М. Іванчук. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 20 c.

622.8 СП З-47         Зебровський, В.В. Розвиток науково-технічних основ гідроімпульсної дії на викидонебезпечні вугільні пласти : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.15.02 – Підземна  розробка родовищ корисних копалин / В.В. Зебровський. – Дніпро: ІГТМ, 2019. – 20 c.

674 СП К59       Козак, Р.О. Науково-технічні основи виготовлення деревинно-солом’яних плит : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец. 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / Р.О. Козак. -Львів: НЛТУУ, 2019.-20 c.

550 СП К59       Козій, Є.С. Токсичні та потенційно токсичні елементи у вугільних пластах Павлоградсько-Петропавлівського району : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н. : Спец. 04.00.10 – геологія океанів і морів / Є.С. Козій. – К.: ІГеолН, 2019. – 20 c.

528 СП К66       Корлятович, Т.Ю. Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / Т.Ю. Корлятович. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 20 c.

622.8 СП К75           Кочерга, В.М. Обгрунтування параметрів способу дегазації виїмкової дільниці з використанням свердловин  у неконтрольованих виробках : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / В.М. Кочерга. – Дніпро: ІГТМ, 2019. – 20 c.

528 СП П30       Петров, С.Л. Моніторинг вертикальних зміщень техногенно-навантажених територій геодезичними методами : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / С.Л. Петров. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 20 c.

550 СП Р15       Радковець, Н.Я. Еволюція осадових товщ Південно-Західного схилу Східноєвропейської платформи впродовж пізнього Протерозою-Фанерозою у зв’язку з їх потенційною нафтогазоносністю : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.04.00.17 – геологія нафти і газу / Н.Я. Радковець. – К: ІГН, 2019. – 20 c.

656.6 СП С28     Северін, В.В. Розробка способу оцінки залежності безпеки судноводіння від точності проводки судна стислим маршрутом : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.13- навігація та управління рухом / В.В. Северін. – Одеса: НУ “ОМА”, 2019. – 20 c.

622.6 СП С47  Сліденко, В.М. Розвиток наукових основ стабілізації ударно-хвильових процесів гідроімпульсних систем гірничих машин : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.13- навігація та управління рухом / В.М. Сліденко. – Дніпро: ІГТМ, 2019. – 20 c.

574 СП Ф19       Фалик, Т.С. Екологічні проблеми пивоварних виробництв та способи їх вирішення : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 21.06.01 – екологічна безпека / Т.С. Фалик. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 20 c.

004 СП Ш25       Шарипанов, А.В. Структурний метод обробки зображень і сигналів при змінній роздільній здатності : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.06 – інформаційні технології / А.В. Шарипанов. – К.: ІПММС, 2019. – 20 c.

528 СП Ш59       Шило, Є.О. Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / Є.О. Шило. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 20 c.

550 СП Ш96       Шураєв, І.М. Палеоген-неогенові відклади Кримського континентального схилу : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н. : Спец. 04.00.10 – геологія океанів і морів / І.М. Шураєв. – К.: ІГеолН, 2019. – 20 c.

697 СП Я76       Яровий, С.М. Надійність металевих димових і вентиляційних труб та їх несучих веж : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди / С.М. Яровий. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 20 c.

Авторское право

34 СП А66     Андрощук, Г.О. Патентне право: міжнародно-прарове регулювання : монографія / Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова. – К: Інтерсервіс, 2018. – 285 c.

62.08 СП А66    Андрощук, Г.О. Продовження строку дії патенту на винахід: міжнародний досвід правового регулювання / Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова. – К: Інтерсервіс, 2018. – 128 c.

Вычислительная техника

681.3 І-62    Інженерна графіка : навчальний посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 212 c.

Геология

532 В47  Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : у 2-х тт. Т.2. Методи обертової краплі, розгорнутого меніска, витягування тіл, вимірювання крайового кута замочування : монографія. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 406 c.

550 Л64  Літогенез осадових комплексів океану Тетіс. Карпатсько-Чорноморський сегмент. – К: Наукова думка, 2018. – 160 c.

550.4 П66      Пошукова та екологічна геохімія : щорічник. Вип. 1 (19). – К: ІГМР НАНУ, 2018. – 60 c.

550 П77 Приходько, М.Г. Геологічна будова Закарпатського прогину / М.Г. Приходько, Л.Д. Пономарьова. – К: УкрДГРІ, 2018. – 84 c.

Горное дело

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 56 : наукові праці. – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2018. – 273 c.

622.6 Т65      Транспортні системи гірничих підприємств : навчальний посібник / З.Р. Маланчук, В.Я. Корнієнко, В.С. Сорока, О.Ю. Васильчук. – Рівне: НУВГП, 2018. – 190 c.

Защита материалов

620.179 Г93         Гудрамович, В.С. Методы голографической интерферометрии в механике неоднородных тонкостенных конструкций / В.С. Гудрамович, А.П. Дзюба, Ю.М. Селиванов. – Днепр: ЛИРА, 2017. – 286 c.

620.9 М80     Морозов, Ю.П. Добыча геотермальных ресурсов и аккумулирование теплоты в подземных горизонтах / Ю.П. Морозов. – К: Наукова думка, 2017. – 198 c.

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.16. Вип.3. – К: РВВ ІМФ, 2018. – 425-598 c.

Математика

519.8 В19     Васильєва, Л.В. Математичні методи дослідження операцій / Л.В. Васильева, М.П. Богдан. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 144 c.

519.6 Г67     Горбійчук, М.І. Математичні методи оптимізації : навчальний посібник / М.І. Горбійчук. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 302 c.

517.9 С82     Сторчай, В.Ф. Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння : навчальний посібник / В.Ф. Сторчай, Л.С. Коряшкина. – Дніпро: НТУ “ДП”, 2018. – 146 c.

Машиностроение

621.313 З-12       Заблодський, М.М. Електричні машини змінного струму / М.М. Заблодський, Р.М. Чуєнко, В.В. Васюк. – К: ЦП “Компринт”, 2018. – 514 c.

621.38 М84       Мосьпан, Д.В. Фізико-теоретичні основи конструювання електронної апаратури. Т.1 : навчальний посібник / Д.В. Мосьпан. – Кременчук: ТОВ “КМТ”, 2018. – 240 c.

621.785 П37         Платонов, А.Н. Оптические спектры и окраска природных гранатов / А.Н. Платонов, М.Н. Таран. – К: Наукова думка, 2018. – 256 c.

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 31. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2018. – 138 c.

621.74 Р28       Ращепкин, А.П. Электромагнитное силовое воздействие на жидкий металл в кристаллизаторах сортовых машин непрерывного литья заготовок / А.П. Ращепкин, И.П. Кондратенко, А.Н. Карлов. – К: Ин- электродинамики НАНУ, 2018. – 314 c.

Наука

001 Н34  Наука та виробництво : Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь – Краматорськ – Харків – Запоріжжя – Київ – Дніпро. Вип. 18. – Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2018. – 96 c.

001 П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 1(45). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2018. – 240 c.

Нефтепереработка

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (45). – Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2018. – 84 c.

Строительство

624.01 Г93       Гудрамович, В.С. Голографічне та акустико-емісійне діагностування неоднорідних конструкцій і матеріалів / В.С. Гудрамович, В.Р. Скальський, Ю.М. Селіванов. – Львів: Промтір-М, 2017. – 492 c.

624 Д44  Діагностика будівельних матеріалів, конструкційних елементів будинків і споруд та механічних систем неруйнівними методами на основі пружних хвиль / Л.М. Шутенко, Я.О. Сєріков та н.. – К: Техніка, 2009. – 262 c.

Экология

574 Ч-41 Челядин, Л.І. Екотехнології промислових об’єктів регіону : монографія / Л.І.Челядин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 256 c.

Экономика

331.5 І-73    Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади: диагностика стану та механізми забезпечення : монографія. – К: ІЕП, 2018. – 244 c.

338 П78  Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році : аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України. – К: НІСД, 2018. – 688 c.

Языкознание

4И(англ) Ш37           Шевченко, О.П. Англійська мова для академічних цілей : посібник / О.П. Шевченко, Є.Д. Коротенко. – Краматорськ: ДГМА, 2018. – 136 c.