Февраль 2016

Геология

550  З-41  Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 3. – К: УкрДГРІ, 2015. – 172 c.

550.4 П66      Пошукова та екологічна геохімія : щорічник. Вип. 1(12). – К: ІГМР НАНУ, 2012. – 68 c.

550.4 П66      Пошукова та екологічна геохімія : щорічник. Вип. 1-2 (14-15).- К: ІГМР НАНУ, 2014.-90 c

550.4 П66      Пошукова та екологічна геохімія : щорічник. Вип. 1 (16). – К: ІГМР НАНУ, 2015. – 67 c.

550 S67  Slownik z zakrezu: Geologii podstawowej. Geologii naftowej. Inzynierii srodowska. Geofizyki = Словарь по элементарной геологии, нефтяной геологии, инженерии окружающей среды, геофизике / pod red. L. Natkaniec-Nowak. – Krakow; Ivano-Frankovsk: ІФНТУНГ, 2015. – 364 c.

Горное дело

622.271 А67         Анисимов, О.А. Технология строительства и разработки глубоких карьеров : монография / О.А. Анисимов. – Дн-ск: НГУ, 2015. – 273 c.

622  Г51  Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний збірник : вип. 94 / Національни й гірничий університет. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 173 c.

622  Г51  Гірничий вісник : науково-технічний збірник: вип. 99. – Кривий Ріг: ДВНЗ “КНУ”, 2015.-216 c

622 Д70  Дослідження техніко-економічних показників гірничодобувних підприємств України та ефективності їх роботи в умовах змінної кон’юнктури світового ринку залізорудної сировини: Техніко-економічні показники гірничодобувних підприємств України за 2011-2013 рр. Аналіз результатів роботи залізорудних підприємств України за 2005-2013 рр. Аналіз кон’юнктури світового ринку ЗРС за 2004-2013 рр.. – Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов, 2015. – 390 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 57(98). – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 190 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 58(99)-59(100). – Дн-ськ: НГУ, 2014. – 242 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 60(101). – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 190 c.

622 З-41  Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет” № 54. – Кривий Ріг: НДГІ. – 292 c.

622.323  Ф33         Федорович, Я.Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : навчальний посібник / Я.Т. Федорович. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 344 c.

622.6 Ш64     Ширін, Л.Н. Транспортні комплекси кар’єрів : навчальний посібник / Л.Н. Ширін, О.С. Пригунов, О.В. Денищенко. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 242 c.

 

Машиностроение

621.313 З-15       Задорожний, Н.А. Взаимосвязи и оптимизация параметров двухмассовых электромеханических систем : монография / Н.А. Задорожний, И.Н. Задорожняя. – Краматорск: ДГМА, 2015. – 204 c.

621 К65  Контактна взаємодія прорізаних оболонок з деформівними тілами / В.М. Шопа, І.П. Шацький, О.О. Бедзір, А.С. Величкович. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 208 c.

Металлургия

621.771 В31     Веренев, В.В. Динамические процессы в полосовых станах холодной прокатки / В.В. Веренев. – Дн-ск: ЛИРА, 2015. – 112 c.

669.18 К12       Кабаков, Д.Ю. Математичне моделювання переносних процесів в установці ківш-піч : монографія / Д.Ю. Кабаков, С.Є. Самохвалов, В.П. Піптюк.-Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 124 c.

669  М54  Металлургия :  Сборник научных трудов Запорожской гос. инж. академии, Вып.1(33). – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – 132 c.

Нанотехнологии

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.13. Вип. 3. – К: РВВ ІМФ, 2015. – 389-576 c.

620.1 Т31     Теліпко, Л.П. Порадник до розв’язування задач та виконання розрахунково-проектувальних завдань з основ інженерної механіки : Розділ: Опір матеріалів. Ч.1. Простий опір : навчальний посібник / Л.П. Теліпко, Л.М. Мамаєв, В.М. Манько. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 279 c.

Образование

378 К60 Колісник, Л.О. Особливості міжнародної академічної мобільності сучасної української молоді : монографія / Л.О. Колісник. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 198 c.

Техника в целом

62  В53  Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць : вип. 40. – Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2015. – 200 c.

Экология

574 Г36  Геомеханічні аспекти та екологічні наслідки відпрацювання рудних покладів : збірник наукових праць за результатами роботи ІІ Міжнародної науково-технічної конференції ( 21-22 грудня, 2012 р., Кривий Ріг) / ред. Є.К. Бабець. – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2012. – 216 c.

574 К89 Кузьменко, Е.Д. Прогнозування селевих процесів : монографія / Е.Д. Кузьменко, Т.Б. Чепурна. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 254 c.

Экономика

331.4 Р32     Ревенко, Н.Г. Менеджмент охорони праці : навчальний посібник / Н.Г. Ревенко, К.О. Левчук. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 236 c.