Февраль 2020

Автореферат диссертации

674 СП Г14   Гайда, С.В. Науково-технічні основи використання вживаної деревини в деревообробці : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец. 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / С.В. Гайда. – Львів: НЛУУ, 2019. – 20 c.

53.08 СП Х69           Ходич, О.В. Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв”язку : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.01.02 – стандартізація, сертифікація та метрологічне забезпечення / О.В. Ходич. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 20 c.

621.31 СП Ш24        Шаповал, І.А. Наукові основи створення комплексів генерування електроенергії з функціями компенсації реактивної потужності та активної фільтрації на базі машини подвійного живлення : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.09.03 – електротехнчн комплкси та системи / І.А. Шаповал. – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. – 20 c.

674 СП Я72       Яремчук, Л.А. Науково-технічні основи створення захисно-декоративних покриттів деревини олійними лакофарбовими матеріалами : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / Л.А. Яремчук. – Львів: НЛУУ, 2019. – 20 c.

Английский язык

4И(англ) І-85         Ісакова, Є.П. Англійська мова : навчальний посібник / Є.П. Ісакова. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – 80 c.

Внешняя политика

327 А90  Асимметрична стратегія Ізраілю в період становлення держави: висновки для України : аналітична доповідь. – К: НІСД, 2018. – 64 c.

Геодезия

528 Т66 Тревого, І.С. Моніторинг геодезичних пунктів : монорафія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, М.В. Галярник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 214 c.

Горное дело

622 З-41  Збірник наукових праць Національного гірничого університету : № 57. – Дніпро: НДУ, 2019. – 210 c.

622 Н19 Назаренко, В.А. Закономерности развития максимальных оседаний и наклонов поверхности в мульде сдвижения : монография / В.А. Назаренко, Р.В. Йощенко. – Дн-ск: НГУ, 2011. – 92 c.

622.33 Р64 Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики : монографія : CD+ЭБ / О.І. Амоша та ін. – К: ІЕП, 2019. – 160 c.

Инновации

334.75 И66     Инновационные технологии в машиностроении : сборник трудов IX Международной научно-практической конференции (24-26 мая, 2018) : ЭБ. – Томск: ТПУ, 2018. – 295 c.

334.75 И66   Инновационные технологии в машиностроении : сборник трудов X Международной научно-практической конференции (23-25 мая, 2019, Юрга) : ЭБ. – Томск: ТПУ, 2019. – 395 c.

Информационные технологии

681.5 І-74    Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ТОНВ-2019) : тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня, 2019, Луцьк). – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – 228 c.

Машиностроение

621.31 Ж35  Жаркін, А.Ф. Нормативно-правове регулювання якості напруги в електричних мережах з джерелами розосередженої генерації / А.Ф. Жаркін, С.О. Палачов, В.О. Новський. – К: Ін-т електродінамики НАНУ, 2018. – 160 c.

621.89 О-54  Оливи. Моторні, турбинні, гідравлічні та трансмісійні: властивості та якість / Бойченко С. та ін. – К: Центр учбової літератури, 2019. – 323 c.

Математика

514.18 Ж36   Жартовський, О.В. Нарисна геометрія, інжнерна і компьютерна графіка : навчальний посібник /О.В.  Жартовський, О.В. Кабацький, С.Л. Загребельний. – Краматорськ: ДДМА, 2019.-298 c

Металлургия

669.01 А76  Апостолова, Р.Д. Тонкошарові електролітично синтезовані сульфіди і оксиди перехідних металів для літієвих джерел струму : монографія / Р.Д. Апостолова, Е.М. Шембель. – Дніпро: ЛІРА, 2019. – 262 c.

621.771 М13         Мазур, В.Л. Теория и технология прокатки: гидродинамические эффекты смазки и микрорельеф поверхности / В.Л. Мазур, В.И. Тимошенко. – К: АДЕФ – Украина, 2018. – 558 c.

Наука

001 А43  Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ). – Краматорськ: УТОПІК, 2019. – 354 c.

Обогащение полезных ископаемых

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 73(114). – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. – 176 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 71(112). – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. – 136 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 70(111). – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2018. – 84 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 69(110). – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2018. – 132 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 68(109). – Дніпро: Дніпровська політехніка, 2017. – 154 c.

622.7 Т38  Техніка та технологія збагачення корисних копалин. Ч.2. Основні процеси / В.С. Білецький, Т.А. Олійник, В.О. Смирнов, Л.В. Скляр.- Кривий Ріг: ФОП Чернявський Д.О., 2019. -212 c.

Организация производства

658 В55 Вишневський, О.С. Загальна теорія стратегування: від парадигми до практики використання : монографія : CD+ЭБ / О.С. Вишневський. – К: ІЕП НАНУ, 2018. – 156 c.

658 І-74  Інформаційно-комунікаційні технології розвитку “розумних” виробництв : науково-технічна доповідь : CD+ЭБ. – К: ІЕП НАНУ, 2019. – 40 c.

658 М74  Моделювання оцінки відповідності промислового виробництва критеріям смарт-індустріалізації : науково-аналітична доповідь : CD+ЭБ / А.А. Мадих, О.О.  Охтень, А.Ф. Дасів. – К: ІЕП  НАНУ, 2019. – 31 c.

658 М74  Модернізація системи соціально-трудових відносин: проблеми та можливості конструктивної самоорганізації суб’єктів соціального діалогу : наукова доповідь : CD+ЭБ / О.Ф. Новікова та ін. – К: ІЕП НАНУ, 2019. – 85 c.

Охрана труда

331.2  Ч-49   Черновецький, В.В. Безпека рятувальника. Ч.1 : навчальний посібник / В.В. Черновецький, О.М. Мандрик, В.С. Лемішка. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 328 c.

Программирование

681.3 П78      Програмування на мові C++ у середовищі VISUAL STUDIO 2010 : навчальний посібник / С.Л. Загребельний, С.В. Малигіна, М.В. Брус, С.С. Гурковська. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – 145 c.

Строительство

624.014  А64  Аналитический обзор средств огнезащиты стальных конструкций / Украинский Центр Стального Строительства (УЦСС). – К: Метінвест, 2018. – 86 c.

691 Д24 Дворкін, Л.Й. Будівельні матеріали та вироби із застосуванням промислових відходів : навчальний посібник / Л.Й. Дворкін, А.В. Мироненко. – Рівне: НУВТП, 2019. – 299 c.

Физика

53 Ч-49 Чернова, М.Є. Двомовний збірник задач з фізики : навчальний посібник / М.Є. Чернова. – Івано-Франківськ: ФНТУНГ, 2019. – 436 c.

Химия

549 М61  Мінерали України : альбом / Українське мінералогічне товариство. – К: УМТ, 2018. – 34 c.

Экономика

330 Ш37 Шевцов, С.О. Розв’язання задач з економіки методами математичного аналізу : посібник / С.О. Шевцов, Н.С. Грудкіна. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – 56 c.

Энергетика

621.31 М64 Мироненко, М.А. Кременчуцька ТЕЦ: безперервний процес розвитку та самовдосконалення на засадах концепції ощадливого виробництва / М.А. Мироненко, І.А. Алєксєєнко. – Дніпро: Ліра, 2019. – 110 c.