Авторефераты диссертаций

УДК 621.78 Б24  СП

Барішенко О.М.

Розробка і дослідження методів і пристроїв теплової обробки сталі в термічних печах з метою енергозбереження : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.14.06 – Технічна теплофізика і промислова теплоенерегетика. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. – 20 c.

 

УДК 621.774 Б40  СП

     Безпалова Н.О.

     Розвиток методів визначення раціональних параметрів гарячого пресування труб із сплавів, які важко деформуються, розширеного сортаменту : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском. – Дн-ськ: НМетАУ, 2008. – 20 c.

 

УДК 622 Б72 СП

     Боблях С.Р.

     Обгрунтування параметрів свердловинної геотехнології видобутку фосфоритів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка. – Дн-ськ: НГУ, 2008. – 20 c.

 

УДК 622.78 Б77  СП

     Бойко М.М.

     Вдосконалення технологічного режиму обпалу залізорудних окатишів з метою підвищення їх якості та зниження енерговитрат : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. – Дн-ськ: НМетАУ, 2009. – 20 c.

 

УДК 622.7 Б90  СП

     Булах О.В.

     Вдосконалення технології підготовки та збагачення окислених залізних кварцитів із застосуванням бішофіту : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к. т. н. : Спец. 05.15.08 – збагачення корисних копалин. – Кривий Ріг: КТУ, 2008. – 20 c.

 

УДК 620.1 В61 СП

     Вовк О.О.

     Розробка модифікованих оксидних керамічних матеріалів : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к. т. н. : Спец. 05.02.01  –  Матеріалознавство. – Харків: ІМ НАНУ, 2006. – 20 c.

 

 

УДК 628.5 Г37 СП

     Герасимук О.В.

     Визначення параметрів пилогазових потоків у повітроводах і контроль осадження илу для їх безпечної експлуатації : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.26.01 – охорона праці. – Кривий Ріг: КТУ, 2009. – 20 c.

 

УДК 681.5 З-21 СП

     Закутайло Д.О.

     Коректне проектування апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки на основі логічних мов специфікацій і сучасних мов оису дискретних систем : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к. т. н. : Спец. 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі. – К: НТТУ КПІ, 2006. – 20

 

УДК 621.272 І-65  СП

     Інкін О.В.

     Обгрунтування фізико-хімічних параметрів формування і управління вуглеводневими зонами при підземній газифікації бурих вугіль : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин. – Дн-ськ: НГУ, 2008. – 20 c.

 

УДК 621.83 К26 СП

     Карпов О.П.

     Удосконалювання кругогинтових зубчастих передач синтезом зачеплення з асиметричною функцією передавального відношення : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к. т. н. : Спец. 05.02.02 – Машинознавство. – Луганськ: СНУ, 2006. – 20 c.

 

УДК 622.272 Н19  СП

     Назимко І.В.

     Обгрунтування параметрів інтенсивної технології виїмки вугільних пластів на великих глибинах : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин. – Дн-ськ: НГУ, 2009. – 20 c.

 

УДК 621.761 П30  СП

     Петрик І.Я.

     Вплив твердофазних перетворень на формування структури сплаву в процесі дифузійного насичення і спікання порошкових матеріалів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів. – К: НТУУ КПІ, 2009. – 20 c.

 

УДК 622.76 П39 СП

     Плотніков В.В.

     Застосування електроімпульсного впливу для поліпшення якісно-кількісних показників магнітної сепарації : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к. т. н. : Спец. 05.15.08 – збагачення корисних копалин. – Кривий Ріг: КТУ, 2008. – 20 c.

 

 

УДК 622.271 Р98  СП

     Рябічев В.Д.

     Наукові основи керування технологічними процесами гірничих робіт в зонах струкуних змін гірського масиву : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин. – Дн-ськ: НГУ, 2009. – 20 c.

 

УДК 669.187 С14  СП

     Сазонов А.В.

     Исследование процесса плавки окатышей при дуговом нагреве в печи с полыми электродами с целью энергосбережения : Автореферат  дис.  на соискание ученой степени к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металлургия черных, цветных металлов. – М: МИСиС, 2008. – 20 c.

 

УДК 669.15 С60  СП

     Солідор Н.А.

     Підвищення абразивної та ударно-абразивної знасостійкості економно легованих марганцем сталей за рахунок взосконалення режимів термічної обробки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – 20 c.

 

УДК 622 Ф34  СП

     Федотов С.М.

     Основні закономірності розподілу напружень у масиві гірських порід при підземному видобутку вугіля і газу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка. – Донецьк: ІФГП, 2009. – 20 c.

 

УДК 622.271 Ч-46 СП

     Череп А.Ю.

     Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар”єрів при змінному попиті на рудну сировину : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к. т. н. : Спец. 05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Дн-ськ: НГУ, 2008. – 20 c.

 

УДК 622.271 Ш19  СП

     Шамрай О.В.

     Формування кар”єрних  рудопотоків для стабілізації якості руди : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 – відкрита розробка корисних копалин. – Кривий Ріг: КТУ, 2009. – 20 c.

 

УДК 621.31 Ш71 СП

     Шмалій С.Л.

     Макромоделювання пристроїв напівпровідникових перетворювачів електроенергії : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к. т. н. : Спец. 05.09.12 – Напівпровідникові перетворювачі електроенергії. – К: НТТУ КПІ, 2006. – 20 c.

 

 

УДК 621.74 Ш89 СП

     Штепан Є.В.

     Вдосконалення технології і параметрів переливу сталі з проміжного ковша в кристалізатор високошвидкісної сортової МБЛЗ : Автореферат  дис.  на здобуття наукового ступеня к. т. н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних металів. – Луганськ: СНУ, 2006. – 20 c.

 

Машиностроение

 

УДК 621.97 І-86

     Ісакович-Лотоцький Р.Д. та ін.

     Генератори імпульсів тиску для керування гідроімпульсними приводами вібраційних та віброударних технологічних машин : Монографія / Р.Д. Іскович-Лотоцький, Р.Р. Обертюх, М.Р. Архипчук. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2008. – 172

 

УДК 621 Т12

Таймингс Р.

     Машиностроение. Разъемные и неразъемные соединения, режущий инструмент : Карманный справочник : Электронная библиотека / Пер. с англ.. – 2-е изд., стереотип.. – М: Додэка-ХХ1, 2008. – 336 c.

 

Менеджмент

 

УДК 574 Б43

 Белов Г.В.

     Экологический менеджмент предприятия : Учебное пособие : Электронная библиотека. – М: Логос, 2006. – 240 c.

 

УДК 336 Л63

 Лисовская И.А.

     Основы финансового менеджмента : Учебн. пособ. : Электронная библиотека. – М: ТЭИС, 2006. – 120 c.

 

УДК 336 П82

Просветов Г.И.

     Финансовый менеджмент : Задачи и решения: Учебно-метод. пособие : Электронная библиотека. – М: Изд-во РДЛ, 2005. – 376 c.

 

Металлургия

 

УДК 669.1 К60

 Колесник М.Ф.

     Металургія чорних металів (введення до спеціальності) : Навчальн. посібн.. – Запоріжжя: ЗДІА, 2008. – 124 c.

 

УДК 621.7 К78

          Краткий справочник металлиста : Электронная библиотека / Под общ. ред. А.Е. Древаля и др.. – 4-е изд., перераб. и доп.. – М: Машиностроение, 2005. – 960

 

УДК 669 М54

          Металлы:Терминологический словарь. Т.1 – А-М : (Русский, украинский, английский, немецкий, французский). Международная инженерная энциклопедия : Электронная библиотека. – М.-Запорожье: МИЭ, 2005. – 512 c.

 

УДК 669 М54

          Металлы:Терминологический словарь. Т.2 – Н  Я : (Русский, украинский, английский, немецкий, французский). Международная инженерная энциклопедия : Электронная библиотека. – М.-Запорожье: МИЭ, 2005. – 524 c.

 

УДК 622.7 Н74

          Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : Сб. научн. трудов / МЕХАНОБРЧЕРМЕТ. – Кривой Рог: МЕХАНОБРЧЕРМЕТ, 2008. – 230 c.

 

УДК 669.2/.8 С66

          Состояние и перспективы развития цветной металлургии Украины / В.А. Попов, В.А. Кожанов и др.. – Донецк: Кальмиус, 2008. – 296 c.

 

УДК 620.1 С74

          Справочник по конструкционным материалам : Электронная библиотека / Под ред. Т.В. Соловьевой. – М: МГТУ, 2005. – 640 c.

 

УДК 669.2/.8 У68

          Уран Украины : История ВостГОКа в воспоминаниях очевидцев. – Дн-ск: Проспект, 2006. – 496 c.