Январь 2016

Автореферат диссертации

622.6 СП Б12    Бабенко, Ю.В. Моделювання та еволюційна оптимізація роботи систем підземного конвеєрного транспорту з бункерами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Ю.В. Бабенко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2015. – 20 c.

528 СП Б12       Бабушка, А.В. Оцінка інформативності авіаційного лазерного сканування для розв’язання гідрографічних задач : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / А.В. Бабушка. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2015. – 20 c.

620.10 СП В12      Ваганов, В.Є. Структуроутворююча роль вуглецевих наноструктур у композиційних матеріалах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / В.Є. Ваганов. – Дн-ськ: ПДАБА, 2015. – 20 c.

54 СП В68     Волобаєв, І.І. Формування біофлокулянтів на основі клітин мікроводоростей та наночастинок сполук заліза, та їх використання в процесах вилучення золота з руд : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.02.00.11 – колоїдна хімія / І.І. Волобаєв. – К: ІБКХ, 2015. – 20 c.

622.4 СП Є-26     Євстратенко, Л.І. Підвищення ефективності вентиляції  рудників Кривбасу з аероактивними зонами обвалення : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.26.01  – охорона праці / Л.І. Євстратенко. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

621.791 СП Ж60    Жерносєков, А.М. Підвищення ефективності зварювальних процесів шляхом застосування спеціалізованих імпульсних дій : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ.д.т.н. : Спец.05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології / А.М. Жерносєков. – К: ІЕЗ, 2015.-20c

622.277 СП К52    Клюєв, Е.С. Обґрунтуівння параметрів теплової дії на тверду вуглецевмісну сировину в геотехнологіях її розробки : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / Е.С. Клюєв. – К: ІБКХ, 2015. – 20 c.

54 СП К60     Колесник, І.С. pН-чутливі гідрогелеві мікрокапсули на основі полісахаридів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.02.00.11 – колоїдна хімія / І.С. Колесник. – К: ІБКХ, 2015. – 20 c.

622.5 СП К90      Кулікова, Д.В. Зниження рівня екологічної безпеки скиду забрудненої шахтної води в водойми на основі її ефективного очищення : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 21.06.01 – екологічна безпека / Д.В. Кулікова. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

628.511 СП К95    Куц, В.П. Науково-практичні основи створення високоефективного пилоочисного обладнання комбінованої дії : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології / В.П. Куц. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2015.-20 c.

622.28 СП М19     Малихін, О.В. Обгрунтування параметрів кріпильної системи виробок, що повторно використовуються, при розробці вугільних пластів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / О.В. Малихін. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

622.73 СП М69     Михайленко, О.Ю. Адаптивне керування процесом дроблення руди з застосуванням прогнозуючої гібридної блочно-орієнтованої моделі : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.тн. : Спец. 05.13.07 – автоматизація процесів керування / О.Ю. Михайленко. – Кривий Ріг: КНУ, 2015. – 20 c.

54 СП Н57     Нетреба, С.В. Кінетичні закономірності колоїдно-хімічних та нанохімічних трансформацій ферум-оксиґеновмісних сполук в системі  Fe0(Cт3)-H2O-O2 : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.02.00.11 – колоїдна хімія / С.В. Нетреба. – К: ІБКХ, 2015. – 20 c.

528 СП П14       Паламар, А.Ю. Удосконалення нормативної грошової оцінки земель, розташованих у зоні впливу гірничо-металургійних підприємств (на прикладі міста Кривого Рогу) : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.24.04 – кадастр і моніторінг земель / А.Ю. Паламар. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2015. – 20 c.

622.323 СП П31   Петруняк, В.Я. Удосконалення методів інтерпретації результатів гідродинамічних досліджень продуктивних пластів за кривими відновлення тиску : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.06 – розробка нафтових та газових родовищ / В.Я. Петруняк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 20 c.

622.6 СП П80     Прокуда, В.М. Енергоефективність магістрального конвеєрного транспорту вугільних шахт з урахуванням динаміки вантажопотоков : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи / В.М. Прокуда. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

528 СП П84       Прохорець, Л.В. Розвиток методу ударного імпульсу для експрес-контролю міцності гірськіх порід та елементів геокомпозитних конструкцій : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.09 – геотехнічна та гірнича механіка / Л.В. Прохорець. – Дн-ськ: ІГТМ, 2015. – 20 c.

528 СП Р69   Романюк, В.В. Геодинамічна інтерпретація вертикальних рухів земної кори Європи, визначених за даними ГНСС-вимірів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / А.В. Бабушка. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2015. – 20 c.

621.436 СП С60    Солодовніков, В.Г. Удосконалення системи паливопідготовки суднових середньообертових дизелів шляхом зниження концентрації компонентів, що містять сірку : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.05.03 – двигуни та енергетичні установки / В.Г. Солодовніков. – Одеса: ОНМА, 2015. – 20 c.

004 СП С91    Сухомлин, Р.О. Математичне та інформаційне забезпечення процесів визначення розладнань в технічних системах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Р.О. Сухомлин.-Дн-ськ: НМетАУ, 2015.-20c

622.34 СП Х76      Хоменко, О.Є. Геоенергетичні основи розробки рудних родовищ : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / О.Є. Хоменко. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

528 СП Ч-52     Четверіков, Б.В. Методи опрацювання аерокосмічних та картографічних матеріалів для відображення об’єктів історичного середовища : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / А.В. Бабушка. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2015. – 20 c.

574 СП Ш20       Шандрович, В.Т. Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.21.06.01 – екологічна безпека / В.Т. Шандрович. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2015. – 20 c.

622.272 СП Ш64    Ширін, А.Л. Обгрунтування технологічних параметрів проведення виїмкових виробок зі складною гіпсометрією пластів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / А.Л. Ширін. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 20 c.

004 СП Я75       Ярмілко, А.В. Інформаційна технологія управління високотемпературними виробничими процесами за даними відеоспостереження : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.13.06 – інформаційні технології / А.В. Ярмілко. – К: ІБКХ, 2015. – 20 c.

Ракетостроение и космонавтика

629.19  А65       Андреев, Л.В. Янгель. Уроки и наследие / Л.В. Андреев, С.Н. Конюхов. – Дн-ск: АРТ-ПРЕСС, 2001. – 522 c.

629.19 Г78        Грачев Виктор Васильевич – Главный испытатель ракет КБ “Южное” / под общ. ред. А.В. Агаркова. – Дн-ск: ГП “КБ “Южное”, 2013. – 160 c.

629.19  Д26       Дегтярев, А.В. Ракетная техника: проблемы и перспективы : избранные научно-технические публикации / А.В. Дегтярев. – Дн-ск: АРТ-ПРЕСС, 2014. – 420 c.

629.19 Д22       20 кроків у Космос. Фотоальбом Державного космічного агентства України. – К: Спейс-Інформ, 2012. – 152 c.

629.19 К65        Конструкторское бюро “Южное” : фотоальбом. К 60-летию Госудерственного предприятия “Конструкторское бюро “Южное” им. М.К. Янгеля”. – Дн-ск: КБ “Южное”, 2014. – 448 c.

629.19 К65       Копейко, В.И. Портрет без ретуши : к 100-летию А.М. Макарова. – Дн-ск: АРТ-ПРЕСС, 2006. – 496 c.

629.19 К71        Космический лидер : к 65-летию со дня рождения Ю.С. Алексеева / ред.-сост. В.И. Копейко. – К: Феникс, 2014. – 240 c.

629.19 М67       Мітрахов, М.О. Видатні діячі ракетно-космічної України / М.О. Мітрахов. – К: Спейс-Інформ, 2015. – 172 c.

629.19  П37       Платонов, В. Макаров: художественно-документальная биография / В. Платонов. – Дн-ск: Проспект, 2006

629.19 П75        Призваны временем: От противостояния к международному сотрудничеству / под ред. С.Н. Конюхова. – Дн-ск: АРТ-ПРЕСС, 2009. – 832 c.

629.19 Р19        Ракета как объект управления : учебник / И.М. Игдалов, Л.Д. Кучма, Н.В. Поляков, Ю.Д. Шептун. – Дн-ск: АРТ-ПРЕСС, 2004. – 542 c.

629.19  С91       Сухина, Г. Григорьев. Повесть о ракетчике / Г. Сухина. – М: Молодая гвардия, 2004. – 197 c.  – ( Жизнь замечательных людей. Сер. Биографии. Вып. 879 )

629.19  Ф50        Физтех в КБ “Южное” : (Воспоминания создателей ракетно-космической техники / под ред. В.Г. Команова.) . – Дн-ск: ИМА-пресс, 2008. – 424 c.

629.19 Ч-56      Виталий  Чеховский – конструктор песен и ракет: сборник воспоминаний и стихотворений. – Дн-ск: КБ “Южное”, 2015. – 144 c.

629.19 Ш52        Шестьдесят лет в ракетостроении и космонавтике / под ред. А.В. Дегтярева. – Дн-ск: АРТ-ПРЕСС, 2014. – 538 c.