Январь 2017

Авторефераты диссертаций

669.18 СП Б77       Бойченко, С.Б. Підвищення якості флокеночутливих безперервнолитих сталей на основі вдосконалення гідродинамічних процесів в проміжному ковші : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / С.Б. Бойченко. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 20 c.

620.10 СП К26       Карпов, В.В. Структуроутворення в композиційних матеріалах – мідних газарах при взаємодії фронтів кристалізації у виробах складної форми з покращеними властивостями : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів / В.В. Карпов. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 20 c.

004 СП Г56       Гнатушенко, В.В. Моделі та методи підвищення якості передачі трафіка у бездротових мережах : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи / В.В. Гнатушенко. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 20 c.

621.774 СП Б72         Бобух, О.С. Розвиток методу розрахунку раціонального режиму деформації при холодній пільгерній прокатці котельних труб з урахуванням несиметричності формозміни металу : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском / О.С. Бобух. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 20 c.

621.74 СП К78           Красніков, К.С. Математичне моделювання обробки металевого розплаву порошковим дротом та гранулою у сталерозливному ковші під час продування інертним газом : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи / К.С. Красніков. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 20 c.

621.771 СП Г12         Гаврилін, С.Ю. Обгрунтування та вдосконалення методу калібрування валків для виробництва шпунтового профілю типу “Ларсен” зі збільшеною міжзамковою базою : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.03.05 – Процеси і машини обробки тиском / С.Ю. Гаврилін. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 20 c.

669.162 СП Ц98        Цюпа, Н.О. Розробка критеріїв оцінки і методів підвищення лужної ємності доменних шлаків з метою максимального виведення лужних з’єднань з доменної печі : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Н.О. Цюпа. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 20 c.

669.162 СП С42        Скачко, О.С. Розробка фізико-хімічних критеріїв та моделей для науково обгрунтованого прогнозування і спрямованого формування складу і властивостей продуктів доменної плавки : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / О.С. Скачко. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 20 c.

621.771 СП С17       Самокиш, Д.М. Теоретичне обгрунтування і розробка енергозберігаючих режимів холодної прокатки з раціональним співвідношенням натягів з урахуванням особливостей пружно-пластичної взаємодії штаби з валками : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.03.05 – процеси та машини обробки тиском /Д.М. Самокиш.- Дніпро: НМетАУ, 2016. – 20 c.

622.272 СП Г96          Гусєв, О.С. Обгрунтування параметрів системи кріплення виробок сталеполімерними та канатними анкерами : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин / О.С. Гусєв. – Дніпро: НГУ, 2016. – 20 c.

574 СП В68       Волотковська, Ю.О. Економічна оцінка вугільних териконів як техногенних родовищ : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.екон.н. : Спец.08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Ю.О. Волотковська. – Дніпро: НГУ, 2016. – 20 c.

621.643 СП Т23         Татарко, Л.Г. Обгрунтування параметрів процесу гідротранспортування мінеральної сировини по магістралях із сталевих і полімерних труб : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка / Л.Г. Татарко. – Дніпро: ІГТМ, 2016. – 20 c.

550 СП Т70       Тройніч, К.С. Комплексна інверсія даних сейсмо- та гравірозвідки методом одночасної інтеративної реконструкції : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.физ.-мат..н. : Спец.04.00.05 – геомеханічна інформатика / К.С. Тройніч. – К: КНУ, 2016. – 20 c.

621.762 СП Б39       Бездорожев, О.В. Управління структурою та властивостями матеріалів на основі нанорозмірного магнетиту та діоксиду цирконію при синтезі та консолідації : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали / О.В. Бездорожев. – К: ІПМ, 2016. – 20 c.

621.762 СП У-52      Умерова, С.О. Формування структури та технологічних властивостей шаруватих порошкових нанокомпозитів методом трафаретного друку : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали / С.О. Умерова. – К: ІПМ, 2016. – 20 c.

622.24 СП К30      Кацкулич, Є.Я. Розроблення малоглинистої емульсійної промивальної рідини для розкриття продуктивних пластів (на прикладі родовищ Бориславського нафтопромислового району) : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.15.10 – Буріння свердловин / Є.Я. Кацкулич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 20 c.

574 СП К76       Кошлак, Г.В. Розвиток наукових основ утилізації відходів теплових електричних станцій для зменшення техногенного навантаження на довкілля : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплотехника; 21.06.01 – Екологічна безпека / Г.В. Кошлак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 20 c.

658.516 СП М80      Мороз, Л.В. Нормативно-методичне забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Л.В. Мороз. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

658.516 СП А72      Антонюк, О.О. Вдосконалення методів та засобів імпедансометрії для дослідження тканин організму людини : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н. : Спец.05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / О.О. Антонюк. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2016. – 20 c.

004 СП В12       Вавіленкова, А.І. Теоретичні основи автоматичного аналізу і синтезу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.13.06 – інформаційні технології / А.І. Вавіленкова. – К: ІПММС, 2016. – 20 c.

331.4 СП Т46     Тихенко, О.М. Заходи і засоби захисту працюючих від впливу електромагнітних полів ультрависоких і вищих частот : Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н. : Спец.05.26.01 – охорона праці / О.М. Тихенко. – К: ІПБОП, 2016. – 20 c.

Геология

550.4  Г36      Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 37. – К: ІГМР, 2016. – 107 c.

550 З-41  Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 3(2016). – К: УкрДГРІ, 2016. – 178 c.

Горное дело

622  З-41  Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет” № 55. – Кривий Ріг: НДГІ, 2015. – 314 c.

622.33 М54        Методи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ : навчальний посібник / В.В. Лукінов, В.Ф. Приходченко, М.В. Жикаляк, О.В. Приходченко. – Дніпро: НГУ, 2016. – 216 c.

622.5  С73      Способы и средства повышения экологической безопасности сброса шахтных вод в поверхностные водоемы : монография / В.Е. Колесник, Т.И. Долгова, Д.В. Куликова, А.В. Павличенко. – Днепр: НГУ, 2016. – 131 c.

622 С91  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : Науково-виробничий збірник : Вип.1(17)/2016. – Кременчук: КНУ, 2016. – 108 c.

Композиционные материалы

620.10  С42       Скачков, В.О. Високотемпературні композиційні матеріали на основі вуглецю та кераміки / В.О. Скачков, О.Р. Бережна, Ю.О. Белоконь. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 302 c.

620.10  С42       Скачков, В.А. Газофазные процессы и технологии высокотемпературных композиционных материалов : монография / В.А. Скачков, О.Р. Бережная. – Запорожье: ЗГИА, 2016. – 146 c.

Машиностроение

621.643  К65       Копей, Б.В. Ремонт трубопроводів полімерними композитними бандажами : монографія / Б.В. Копей, О.О. Кузьмін, Т.П. Венгринюк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 292 c.

Металлургия

669.02/.09  И75      Иоффе, А.М. Гидравлическое, пневматическое и смазочное оборудование металлургических цехов / А.М. Иоффе, И.А. Мазур. – М: Металлургиздат, 2009. – 960 c.

669  М54  Металлургия :  Сборник научных трудов Запорожской гос. инж. академии, Вып.2(36) : = наукові праці Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 124 c.

669.162  П47        Познание процессов и развитие технологии доменной плавки: коллективный труд Второго международного симпозиума / под ред. И.Г. Товаровского. – Дніпро: Журфонд, 2016. – 382 c.

669.162  С40      Системы подготовки, подачи и загрузки шихтовых материалов в доменную печь / В.П. Лялюк, Д.А. Кассим, П.И. Оторвин, И.А. Ляхова. – Кривой Рог: Дионат, 2016. – 329 c.

669.162 Т33          Теоретичні та практичні основи використання кускового антрациту в доменній плавці / В.П. Лялюк, Й.Г. Товаровський, Д.О. Кассім, І.А. Ляхова. – Кривий Ріг: Діонат, 2016. – 312 c.

669.162  Т50         Товаровский, И.Г. Доменная плавка с вдуванием продуктов газификации углей / И.Г. Товаровский, А.Е. Меркулов. – К: Наукова думка, 2016. – 222 c.

Наука

001  Н34  Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 13. – К: ВД “Академперіодика”, 2016. – 114 c.

Нетрадиционные источники энергии

620.9  В42      Відновлювана енергетика  та енергоефективність XXI століття : матеріали XV ювілейної міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ, 2014. – 367 c.

620.9  В42      Відновлювана енергетика  та енергоефективність  XXI століття : матеріали XVІ міжнародної науково-практичної конференції. – К: ІВЕ НАНУ, 2015. – 364 c.

Строительство

624.01  К82       Кривов, Г.О. Виробництво зварних конструкцій : підручник / Г.О. Кривов, К.О. Зворикін. – К: КВІЦ, 2012. – 894 c.

Экология

574 И66  Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения: XXI  Международная научно-практическая конференция (3-7 июня, 2013, г. Щелкино, АР Крым) : сборник трудов. В 3 тт. Т.1. – Харьков: НТМТ, 2011. – 408 c.  – ( Казантип-ЭКО-2011 )

574 И66  Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения: XXI  Международная научно-практическая конференция (3-7 июня, 2013, г. Щелкино, АР Крым) : сборник трудов. В 3 тт. Т.2. – Харьков: НТМТ, 2011. – 412 c.  – ( Казантип-ЭКО-2011 )

574 И66  Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения: XXI  Международная научно-практическая конференция (3-7 июня, 2013, г. Щелкино, АР Крым) : сборник трудов. В 3 тт. Т.3. – Харьков: НТМТ, 2011. – 357 c.  – ( Казантип-ЭКО-2011 )

Ядерная энергетика

621 Т35  Термодінаміка розплавів : монографія / Л.А. Булавін та ін.; за ред. О.О. Ключникова. – Чорнобиль: ІПБАЕ, 2014. – 388 c.