СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

 

658

А62 Амиров Ю.Д. Стандартизация и проектирование технических систем. – М: Изд-во стандартов, 1985. – 312 c.

 

658   СП

Б17           Базілєвський С.Д., Дмитришин В.Ф. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: Підручник. – К: ВД “Слово”, 2004. – 504 c.

 

658

Б76 Боженко Л. І., Гутту О. Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції: Навчальн. посібник. – Львів: Афіша, 2001. – 174 c.

 

658   СП

Б90           Бузов Б. А. Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация: Учебник. – 2-е изд., стереотип. – М: Академия, 2006. – 172 c.

 

658 СП

В40        Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання: Практикум з дисципліни / Г.О. Іванов, В.С. Шебанін, Д.В. Бабенко та ін.. – К: Аграрна освіта, 2010. – 648 c.

 

658(083.74)   СП

Д36                            Державні стандарти України (збірник): Пожежна безпека. Продукція протипожежного призначення: Вип. 1. – К: Держстандарт України, 2000. – 640 c.

 

658

О-74 Оскольский В.В. Во всемирной  системе стандартов префикс “482№ – визитная карточка Украины. – К: Свыт знань, 2006. – 172 c.

 

658

О-75  Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : Навчальний посібник / В.І. Павлов, О.В. Мишко, І.В. Опьонова, Н.В. Павліха. – 2-е вид., доп.. – К: Кондор, 2004. – 230 c.

 

658

М54 Минаев А.А. и др. Металлопродукция: сертификация, маркировка, упаковка: Учебное пособие / А.А.Минаев, А.Н. Смирнов, И.В. Лейрих. – Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 290 c.

 

658 СП

С32       Сердюк, О.Є. Основи кваліметрії та сертифікації в нафтогазовій галузі: навчальний посібник / О.Є. Сердюк, Л.А. Витвицька, З.П. Лютак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 294 c.

 

658

С32  Сертифікація в Україні: нормативні акти та інші документи. Т. 1. – К: УкрНДІССІ Держстандарту України, 1998. – 368 c.

 

658

С32  Сертифікація в Україні: нормативні акти та інші документи. Т. 2. – К: УкрНДІССІ Держстандарту України, 1998. – 416 c.

 

658

С32  Сертифікація в Україні: нормативні акти та інші документи. Т. 3. – К: УкрНДІССІ Держстандарту України, 1999. – 480 c.

 

658 СП

Ш24       Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: підручник. – 2-е вид. – К: УФІМБ, 1999. – 150 c.

 

658  СП

У67          Управление качеством:  Учебн. для вузов / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М: Банки и биржи, 1998. – 200 c.