Україна у просторі і часі

9(С2)

Б14     Багалій Д.І. Нарис історії України : Доба натурального господарства. – К: Час, 1994. – 288 c.

338

Г14 Гайдуцький, П. Незалежна економіка України : до 20-річчя обрання Л.Д. Кучми Президентом України / П. Гайдуцький. – К: ТОВ “Інформаційні системи”, 2014. – 528 c.

334.75

Г15   Галюк, І.Б. Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів держави : монографія / І.Б. Галюк, М.Ю. Петрина, В.П. Петренко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 344 c.

03

М57  Ми – українці : Енциклопедія Українознавства. Кн. 2 / Складн. Супруненко В. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 1999. – 144 c.

9(2)

Н72    Новітня історія України 1900-2000 : Підручник. – 2-е видання. – К: Вища школа, 2002. – 720 c

9(С2)

Н73      Новітня Україна 1991-2001 : (Роздуми видатних сучасників). – К: МАУП, 2001. – 160 c.

34С2

      Про правовий статус закордонних українців / №1582-IV //Звід законів України :Зібрання законів України.Серія 3.. – 2004. – №5. – C. 104

9(С2)

У-45    Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку. – К: Києва-Могилянська академія, 2007. – 328 c.

911.3

У-45    Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність. – К: Новий друк, 2003. – 80 c.

9(С2)

У-45    Українська революція 1917-1921 : Подвиг героїв Крут. – К: Вид.ім. О. Теліги, 2008. – 176 c.