НАШІ ЮВІЛЯРИ: ДП «ДІПРОКОКС»

662.74

А61        Американская коксохимическая промышленность. (По материалам группы инженеров “Гипрококса”, посетившим США). – Харьков: Гостехиздат, 1936. – 336 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.6 Подготовка шихты и работа коксовых печей. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1950. – 52 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.8: Влияние тонкости измельчения угольной шихты на качество кокса. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1951. – 68 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.22: Механизация и автоматизация в коксохимическом производстве. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1959. – 332 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.23: Переработка каменноугольной смолы и расширение ассортимента получаемых из нее продуктов. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1960. – 194 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.24: Улавливание и переработка сырьго бензола. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1960. – 148 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения. Вып. 25. – Харьков-Москва, 1961. – 168 c. 

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.26: Подготовка и обогащение угля для коксования. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1961. – 168 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.27: Механизация и автоматизация на коксохимических предприятиях. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1962. – 300 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.28: Производительность труда на коксохимических предприятиях и меры по ее повышению. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1962. – 84 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.29: Современные схемы и технические решения при проектировании коксохимических предприятий. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1963. – 140 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.30. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1964. – 144 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.31. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1965. – 128 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.32. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1964. – 217 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.33. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1967. – 234 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.34. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1968. – 156 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения: Вып.35: Механизация и автоматизация коксохимического производства. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1969. – 198 c.

662.74

Г50       Гипрококс. Сообщения : Вып.37: Технические решения и экономика реконструкции коксохимических предприятий. – Харьков-Москва: Гипрококс, 1971. – 88 c. 

662.74

М34        Материалы к вопросу о снабжении коксовых установок спекающимися углями и шихтой донецкого бассейна: вып. 2. – Харьков: Гипрококс, 1931. – 208 c. 

669

      Партнеры. / Липка А.П., Лемберикман И.С., Бабенко Г.С. и др. //Колыбель заводов. – Днепропетровск. , 2004. – C. 111-114

     УКРГИПРОМЕЗ о своих партнерах: Национальная металлургическая академия, Институт черной металлургии, Государственный трубный институт, Гипрококс, Гипросталь и многие другие. 

662.74

     Патент № 57862. Україна. МКИ С10 В27/00. Пристпій для відводу газу з коксової печі / Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості “Гипрококс”; Волков В.І., Каменюка В.Б.. – № 2001053037. – Заявл. 04.05.2001; Опубл. 15.07.2003 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2003 – № 7. – C.3.118

     Пристрій для відводу газу з коксової печі, відрізняється тим, що по периметру привалкової поверхні кришки виконано замкнений канал з можливістю з’єднання з газопідвідним каналом, а привалкова поверхня фланця виконана плоскою.

662.74

     Патент № 68762. Україна. МКИ С 10 В 29/02. Опалювальний канал коксової печі / Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості “Гипрококс” ; Рудика В.І., Каменюка В.Б., Коськова Г.Е. та ін. – № 2003109501. – Заявл. 22.10.2003 ; Опубл. 16.08.2004 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2004 – № 8. – C.4.126

     Опалювальний канал коксової печі, відрізняється тим, що ці пази виконані у формі еліптичної півциліндричної поверхні, конфігурація пазів має вигляд ламаної лінії, симетричної відносно горизонтальної осі цієї поверхні, а глибина паза забеспечує товщину вогнетривкого виробу в місці розташування паза не більше 80 мм.

667.74

     Патент № 68762. Україна. МКИ С 10 В 29/02. Опалювальний канал коксової печі / Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості “ГИПРОКОКС” ; Рудика В.І., Каменюка В.Б., Коськова Г.Е. та ін. – № 200319501. – Заявл. 22.10.2003; Опубл. 15.11.2005 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2005 – № 11. – C.3.132

     Опалювальний канал коксової печі,  відрізняється тим, що ці пази виконані у форми елітної півциліндриної поверхні, конфігурація пазів має вигляд ламаної лінії, симетричної відносно горизонтальної осіцієї поверхні.

667.74

     Патент № 74752. Україна. МКИ С 10 В 9/00. Коксова піч вуликового типу / Державний институт по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості “ГИПРОКОКС”; Рудика В.І., Зубілін І.Г., Зінгерман Ю.Ю. – № а 200501305. – Заявл. 14.02.2005; Опубл. 16.01.2006 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2006 – № 1. – C.3.126

     Коксова піч вуликового типу, відрізняється тим, що завантажувальний пристрій виконаний у вигляді центрального завантажувального люка, з’єднаного з завантажувальним бункером і завантажувальним вагоном, спорядженим телескопічною частиною для бункера, усередині якої розміщений конусний розподільник шихти на обидва боки камери.

 662.74

     Патент № 75006. Україна. МКИ С 10 В 11/00. Спосіб одержання коксу у вуликових печах / Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості “ГИПРОКОКС”; Рудика В.І., Зубілін І.Г., Зінгерман Ю.Ю. – № а 200501301. – Заявл. 14.02.2005 ; Опубл. 15.02.2006 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2006 – № 2. – C.3.159

     Спосіб одержання коксу у вуликових печах, відрізняється тим, що рівномірний по висоті шар вугільної шихти розтащовують з нахилом до розвантаження під кутом, який відповідає куту природного укосу даної шихти.

662.74

     Патент № 79529. Україна. МКИ С 10 В 9/00. Спосіб одержання коксу без уловлювання хімічних продуктів коксування / Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості “ГИПРОКОКС” ; Рудика В.І., Зублін І.Г., Зінгерман Ю.Ю. – № а 200507626. – Заявл. 01.08.2005 ; Опубл. 25.06.2007 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2007 – № 9. – C.3.112

     Спосіб одержання коксу без уловлювання хімічних продуктів коксування, відрізняється тим, що вугільний пиріг формують трамбуванням на горизонтальній підкладці поза камерою та завантажують до камери коксування з нахилом під кутом, відповідним куту нахилу камери коксування, а вивантаження вугільного пирога з камери здійснюють шляхом самосходу.

 662.74

     Патент № 85267. Україна. МКИ С 10 К 1/00. Спосіб кінцевого охолодження коксового газу / Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості “ГИПРОКОКС” ; Грабко В.В., Казак Л.О., Комкова М.Є. та ін. – № а200701641. – Заявл. 16.02.2007; Опубл. 12.01.2009 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2009 – № 1. – C.3.71

     Спосіб кінцевого охолодження коксового газу,відрізняється тим, що в нижню частину холодильника додатково подають охолоджену воду.

662.74

     Патент № 87955. Україна. МКИ С 10 В 57/00. Спосіб будівництва коксових батарей / Державний інститут по проектуваннюпідприємств коксохімічноїпромисловості “ГИПРОКОКС”; Тарута О.О., Панасенко О.А., Деревич В.В. та ін. – № а200904651. – Заявл. 12.05.2009; Опубл. 25.08.2009 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2009 – № 16. – C.3.133

     Спосіб будівництва коксових батарей, відрізняється тим, що монтаж колон обслуговуючих площадок здійснюють одночасно із кладкою зони регенератоів, монтаж анкерних колон і блоків площадки здійснюють одночасно із кладкою зони ходів, а монтаж броней – із кладкою зони вертикалей.

662.7

     Патент № 88597. Україна. МКИ С 10 В 27/00. Спосіб виготовлення футерівки лежаків фундаментів коксової батареї / Державний інститут по проектуванню підприємств коксової промисловисті “ГИПРОКОКС”; Тарута О.О., Панасенко О.А., Кравченко О.М. та ін.. – № а200904654. – Заявл. 12.05.2009; Опубл. 26.10.2009 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2009 – № 20. – C.3.108

     Спосіб виготовлення футерівки лежаків фундаментів коксової батареї, відрізняється тим, що аркову тонкостінну оболонку формують шляхом заливання бетону у довгомірну металеву рухливу опалупку, яку встановалюють безпосередньо на фундаменті та послідовно перекучують по всій довжині лежака у міру затвердіння бетону.

662.74

     Патент № 89462. Україна. МКИ С 10 В 39/02. Транспортна система для завантаження камери сухого гасіння розпеченим коксом / Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості “Гипрококс”; Бутко Є.Ф., Рудика В.І., Зінгерман Ю.Ю. – № а200902975. – Заявл. 30.03.2009 ; Опубл. 25.01.2010 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2010 – № 2. – C.3.60

     Транспортна система для завантаження камери сухого гасіння розпеченим коксом, відрізняється тим, що естакада оснащена додатковою ділянкою рейкової колії, що спрямована у бік камери гасіння та пов’язана з верхом основної частини рейкової колії.

662.74

     Патент № 91802. Україна. МКИ С10В 21/00. Пристрій для регулювання обігрівання коксових печей / Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості “ГИПРОКОКС”; Козлова Т.Н., Волков В.І., Альбовський В.Є. та ін. – № а200907969. – Заявл. 28.07.2008; Опубл. 25.08.2010 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2010 – № 16. – C.3.99

     Пристрій для регулювання обігрівання коксових печей, відрізняється тим, що корпус виконаний у вигляді циліндра, а квадрант продовжений у вигляді ще одного, протилежного квадранту, по краю якого для передвчі звсиль розташовані зубці. 

662.74

     Патент № 92573. Україна. МКИ С10В 39/02. Пристій для сухого гасіння коксу / Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості “ГИПРОКОКС” ; Власов Г.О., Зінгерман Ю.Ю., Кривонос В.В. та ін. – № а200912994. – Заявл. 14.12.2009 ; Опубл. 10.11.2010 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2010 – № 21. – C.3.112

     Пристій для сухого гасіння коксу, відрізняється тим, що пристрій обладнаний уловлювачем коксу у вигляді конічного конфузора, який встановлений до центрального розподільника з зазором відносно нього, козирком, надітим на внутрішній дифузор центрального розподільника.

662.74

     Патент № 94539. Україна. МКИ С10В 39/02. Пристрій для сухого гасіння коксу / Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості “Гипрококс” ; Каменюка В.Б., Волков В.І., Альбовський В.Є. та ін. – № а201005617. – Заявл. 11.05.2010 ; Опубл. 10.05.2011 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2011 – № 9. – C.3.105

     Пристрій для сухого гасіння коксу, відрізняється тим, що конічна частина камери гасіння складається із двох зрізаних конусів, що входять один в інший.

662.74

     Патент № 96549. Украина. МКИ С10В 39/02. Завантажувальний пристрій камери сухого гасіння коксу  / ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ “ГИПРОКОКС”; Каменюка В.Б., Альбовський В.Є., Кінякін П.П.. – № а 201100674. – Заявл. 21.01.2011; Опубл. 10.11.2011 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2011 – № 21. – C.3.83

     Завантажувальний пристрій камери сухого гасіння коксу, відрізняється тим, що кожух виконаний із замкнутою привалочною поверхнею .

662.78

     Патент № 97926. Україна. МКИ C10B 39/02. РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ КАМЕРИ СУХОГО ГАСІННЯ КОКСУ / ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО  ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ “ГИПРОКОКС”; Бутко Євген Федорович, Рудика Віктор Іванович, Зінгерман Юрій Юхимович. – № a 2011 07868. – Заявл. 22.06.2011; Опубл. 26.03.2012 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2012 – № 6

     Розвантажувальний пристрій безперервної дії камери сухого гасіння коксу, який відрізняється тим, що на стику нахилених тічок встановлений перекидний клапан, що має можливість зворотно-поступального руху, лопаті барабана розташовані під кутом до потоку коксу, а на днищах тічок виконані сходи.

662.74

     Патент № 98089. Україна. МКИ C10B 39/02. МЕХАНІЗМ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПЛАТФОРМИ З КУЗОВОМ КОКСОВОЗНОГО ВАГОНА  / ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ “ГИПРОКОКС” ; Бутко Євген Федорович, Рудика Віктор Іванович, Зінгерман Юрій Юхимович. – № a 2011 07885. – Заявл. 22.06.2011 ; Опубл. 10.04.2012 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2012 – № 7

     Механізм переміщення платформи з кузовом коксовозного вагона, відрізняється тим, що  два захоплювальні пристрої, з’єднані між собою шарнірною штангою та оснащені двома парами ходових коліс.

662.74

     Патент № 100797. Україна. МКИ C10B 25/02. ПРИСТРІЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАМ ДВЕРЕЙ КОКСОВИХ ПЕЧЕЙ / ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ “ГИПРОКОКС”; Гущин Валерій Аркадійович. – № a 2011 09762. – Заявл. 05.08.2011; Опубл. 25.01.2013 //  Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2013 – № 2

     Пристрій для установки рам дверей коксових печей, відрізняється тим, що фіксатор рами виконаний у вигляді плоскої коробки.

662.162

     Патент № 2234395. Россия. МКИ С 10 В 29/02. Кладка коксовой печи / Гос. институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности “Гипрококс”; Рудыка В.И., Зингербан Ю.Е., Суренский О.Н. и др. – № 2002122524/15. – Заявл. 19.08.2002; Опубл. 20.08.2004 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2004 – № 23. – C.506

     Кладка коксовой печи, отличающаяся тем, что на огнеупорных изделиях с обеих сторон головочной части отопительного простенка выполнено по 2-:3 вертикальных паза.

 662.74

     Патент № 2376338. Россия. МКИ С 10 В 29/02. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ КОКСОВОЙ ПЕЧИ / Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности “Гипрококс”; Рудыка Виктор Иванович, Носков Валентин Александрович, Каменюка Вячеслав Борисович . – № 2008105236/15. – Заявл. 2008.02.11 ; Опубл. 2009.12.20 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2009 – № 35

     Отопительный канал коксовой печи, включающий соединенные между собой огнеупорные изделия, в том числе имеющие поверхность, обращенную внутрь отопительного канала, на ней пазы в форме эллиптической полуцилиндрической поверхности, с глубиной паза, которая обеспечивает толщину огнеупорного изделия в месте расположения паза не более 80 мм, с конфигурацией пазов в виде ломаной линии, отличающийся тем, что пазы выполнены наклонно к горизонтальной оси, а ломаная конфигурация пазов в кладке достигается соединением в смежных рядах кладки стенки отопительного канала огнеупорных изделий с наклоном пазов в противоположные стороны.

662.74

     Патент № 2451055. Россия. МКИ С10В 39/02. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУХОГО ТУШЕНИЯ КОКСА / Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности “Гипрококс”; Власов Геннадий Александрович, Зингерман Юрий Ефимович, Кривонос Валерий Васильевич и др. – № 2010125651/05. – Заявл. 22.06.2010; Опубл. 20.05.2012 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2012 – № 14

     Устройство для сухого тушения кокса, отличающееся тем, что устройство снабжено улавливателем кокса в виде конического диффузора, установленным до центрального распределителя и с зазором по отношению к нему, козырьком, надетым на внутренний диффузор центрального распределителя и имеющим образующую, параллельную образующей внешнего диффузор.

661.66

     Рудыка В.И. ГП «ГИПРОКОКС» – 85 ЛЕТ! / В.И. Рудыка //Кокс и химия. – 2014. – №7. – C. 8-12

     В данной работе представлен коллектив ГП «ГИПРОКОКС», у которого  много смелых идей и перспективных проектов, направленных как на дальнейшее развитие отечественной коксохимии, так и на поддержание лидирующих позиций на мировом рынке.

 662.74

     Рудыка В.И. Гипрококс: 80 лет творческой созидательной деятельности //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2009. – №4. – C. 4

  В статье рассказывается о творческой созидательной деятельности института “Гипрококс”.

 662.74

     Рудько В.М., Минасов А.Н., Кузнецов В.Я. Новые технические решения в проекте коксовой батареи №5 ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” //Кокс и химия. – 2000. – №9. – C. 12-13

     Реконструированная коксовая батарея №5, построенная по проекту Гипрококса была введена в эксплуатацию на Новолипецком металлургическом комбинате в конце 1999г. Прошедший период после пуска батареи показал, что заложенные в проекте новые технические решения показали себя с весьма положительной стороны.

 06.091

     Рудыка В.И. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГП «ГИПРОКОКС» В СОВРЕМЕННЫХ УС УСЛОВИЯХ / В.И. Рудыка //УглеХимический журнал. – 2014. – №3-4. – C. 3-6

     В статье дана краткая характеристика производственного пути ГП «Гипрококса».

662.74

     Рудыка В.И. Проблемы и решения производства доменного кокса требуемого качества //Черная металлургия: Бюл. НТИ. – 2011. – №2. – C. 19-27

     На основе анализа современного положения коксохимического производства и его сырьевой базы, прогнозов развития металлургических технологий, рынков сбыта кокса Гипрококсом разработана концепция и главные направления развития и усовершенствования технологии коксования в коксохимической промышленности Украины на период до 2020 г. 

662.74

     Рудыка В.И. Стратегия повышения конкурентоспособности проектных решений института “Гипрококса” на мировом рынке инжиниринговых услуг //Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – №2. – C. 43-48

     Показаны основные направления и пути повышения конкурентоспособности проектных решений Гипрококса на мировом рынке инжиниринговых услуг.

662.74

Р89        Русско-украинский коксохимический словарь: Терминографическая серия Слово Світ № 12. – Харьков: Гипрококс, 2007. – 505 c.

662.74

      Строительство и пуск коксовой батареи / Рудыка В.И., Зингерман Ю. Е., Кононенко В.С. и др. //Кокс и химия. – 2003. – №7. – C. 26-28

     Описаны технологические особенности новой коксовой батареи №1 конструкции Гипрококса Украины, введенной в эксплуатацию 28 июня 2002 года на металлургическом заводе компании “Луккини” в г. Пьомбино (Италия).

662.74

     Тёмкин  Н.Е. 20  миллионов  тонн  кокса  коксовой  батареи  с камерами  объёмом  21.6м3. //Кокс и химия. – 2002. – №2. – C. 10-11.

     Коксовая батарея  ОАО “Северсталь” выдала 20-миллионную  тонну  кокса. Анализируя  сегодняшнее  состояние  батареи  и её  оборудования  можно  прийти  к  выводу, что  батареи  системы  Гипрококса  могут  высокопроизводительно  работать  продолжительное  время.

662.74

     Трембач Т.Ф. Обеспыливание  выбросов  на коксовых батареях //Экология промышленного производства. – 2007. – №4. – C. 30- 32

     Охарактеризованы разработанные  институтом “Гипрококс” мероприятия по обеспыливанию  выбросов  на коксовых батареях.