Україна незалежна

9(С2)  

Б14   Багалій Д.І. Нарис історії України : Доба натурального господарства. – К: Час, 1994. – 288 c.

622.272

     Бойко О.А. Исследование влияния теплоуравнивающей оболочки пород горного массива на величину притока тепла в горную выработку глубокой шахты Донбасса / О.А. Бойко, В.А. Бойко //Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2011. – №3. – C. 98-106. – Библиогр.: 5 назв.

338

Г14    Гайдуцький, П. Незабутні реформи в Україні 1991-2017 / Павло Гайдуцький. – К: ТОВ “ДКС-центр”, 2017. – 852 c.

338  

Г14    Гайдуцький, П. Незалежна економіка України : до 20-річчя обрання Л.Д. Кучми Президентом України / П. Гайдуцький. – К: ТОВ “Інформаційні системи”, 2014. – 528 c.

334.75

Г15   Галюк, І.Б. Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів держави : монографія / І.Б. Галюк, М.Ю. Петрина, В.П. Петренко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 344 c.

001 

А43    Максименко Н.М. Краматорск-столица машиностроения Украины / Максименко Н.М. //Актуальні питання історії науки і техніки : матеріали 18-ї Всеукраїнської наукової конференції (26-28 вересня, 2019, Краматорськ). – Краматорськ: УТОПІК. , 2019. – C. 199-202

03

М57   Ми – українці : Енциклопедія Українознавства. Кн. 1. / Склад. Супруненко В. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 1999. – 412 c.

03  

М57   Ми – українці : Енциклопедія Українознавства. Кн. 2 / Складн. Супруненко В. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 1999. – 144 c.

9(2)  

Н72   Новітня історія України 1900-2000 : Підручник. – 2-е видання. – К: Вища школа, 2002. – 720 c

9(С2)

Н73    Новітня Україна 1991-2001 : (Роздуми видатних сучасників). – К: МАУП, 2001. – 160 c.

622.8

     Попович И. Н. Устойчивость развития угольной отрасли – приоритет государства / Попович И. Н. //Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ. , 2014. – №2(140). – C. 30-35

34 С2   Про правовий статус закордонних українців / №1582-IV //Звід законів України :Зібрання законів України.Серія 3.. – 2004. – №5. – C. 104

9(С2)  

У-45    Україна в пошуках себе : національна ідея, проблеми розвитку. – К: Києва-Могилянська академія, 2007. – 328 c.

911.3  

У-45    Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність. – К: Новий друк, 2003. – 80 c.

9(С2)  

У-45    Українська революція 1917-1921 : Подвиг героїв Крут. – К: Вид.ім. О. Теліги, 2008. – 176 c.

622.2 

Р65    Швыдько П.В. Направления развития сырьевой базы атомной энергетики Украины / П.В. Швыдько //Розробка родовищ : щорічний науково-технічний збірник. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес. , 2014. – C. 203-213. – Библиогр. : 4 назв.