Всесвітній день книги і авторського права 

УДК 025

А22      Авторское право и библиотеки: ЭБ / Я.Л. Шрайберг, А.И. Земсков, В.В. Терлецкий, В.Р. Фирсов.-М: ГПНТБ России, 2007.- 48 c.

УДК 025

А22      Авторське право для бібліотекарів / пер. з англ..-К: ТОВ “ІММ”ФРАКСІМ”, 2015

УДК 34 СП

А22      Авторське право та суміжні права: Офіційний бюлетень № 34.-К: Держ.департ. інтел. власності, 2014.-704 c.

УДК 025

Б77     Бойкова О.Ф. Библиотечная практика и авторское право: Научно-практическое пособие.-М: Либерея,2004.-115 c.-( Сер. “Библиотекарь и время”. 100 выпусков. Вып. 1 )

УДК 34

Б81     Бондаренко, С.В. Авторське право та суміжні права: ЭБ / С.В. Бондаренко.-К: Ін-т інтел. власності і права,2008.-288 c.

УДК 62.08

Дроб’язко В. Законодавчі акти СРСР про авторське право 20-Х рр.ХХ ст / В.Дроб’язко //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№2.-c.5-10

УДК 62.08

Дроб’язко В. Закон УРСР ” Про авторське право” 1929 року / В.Дроб’язко //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№3.-c.5-12

УДК 62.08

Дроб’язко В. Становлення всесвітньої конвенції про авторське право / В. Дроб’язко //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2017.-№5.-c.17-21

УДК 62.08

К89     Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник.-К: Кондор,2005.-428 c.

УДК 02:347

Литвинова Л. Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій / Л. Литвинова //Бібліотечний вісник.-2019.-№2.-c.3 – 9. – Библиогр.: 12 назв.

УДК 34 СП

М36     Мацкевич, О.О. Авторське право в діяльності засобів масової інформації, що функціонують у цифровому середовищі: монографія / О.О. Мацкевич.-К: Інтерсервіс,2017.-208 c.

УДК 34 СП

П19     Пастухов О.М. Авторське право в Інтернеті.-К: Школа,2004.-144 c.

УДК 62.08

Троцька В. Особливості вільного використання творів для створення пародій / В. Троцька //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2017.-№1.-c.24-36

УДК 62.08

Улітіна О. Фан-арт і авторське право / О.Улітіна //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2018.-№2.-c.12-14

УДК 62.08

Улітіна О., Якуша Є. Косплей і авторське право / О. Уліта, Є. Якуша //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2016.-№6.-c.25-30

УДК 34

Ш90     Штефан, А.С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту: монографія / А.С. Штефан.-К: Інтерсервіс,2017.-149 c

УДК 62.08

Штефан А., Зеров К. Припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі інтернет: огляд законодавчих новел / А. Штефан., К. Зеров //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2017.-№3.-c.18-26

УДК 62.08

Штефан А. Камкординг, кардшейрінг, піратство: законодавчі новели щодо видів порушень авторського права і суміжних прав / А. Штефан //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2017.-№3.-c.12-17