УКРАИНА – ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО.

 

 

Бандурка, О. Право і держава / Бандурка О., Пушкін О. А., Зайцев Л. // Право України. – 1995. – №11

 

Еволюція   державного   устрою  в Україні : від тоталітаризму до демократії  //  Віче. – 1997. -№1. – С.21-31.

 

Кісь,  Роман. Аспекти національної ідеї / Роман Кісь. – К., 1997.

 

Кистяковский, Б. А. В защиту права/ Б.А. Кистяковский // Вехи. Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909-1910. – М., 1991.

 

Козюбра, М. І. Методологія права: концептуальні підходи / І.М. Козюба // Проблеми методології сучасного правознавства. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції ( 9—10 жовтня 199 року). – К., 1996

 

Конституція України – основа розвитку законодавства // П.У. – 1997. – №8. – С.18-36.

 

Лук’яненко, Л.  За Україну, за її волю/ Л. Лук’яненко. – К., 1991.

 

Медведчук, В.  Про теорію і практику конституційного процесу в Україні / В. Медведчук // Право України. — 1995.

 

Михеєнко,  М.М. Порівняльне судове право / Михеєнко М.М., Мовчан В. В., Радзієвська Л.К. –

К., 1993. – С. 160.

 

Назаренко, Є. До питання про конституційну реформу державної влади України/ Є. Назаренко // Право України. — 1996. — №10.—С. 7

 

Методологічні питання розвитку конституційного процесу // Право України.— 1996. — №12

 

Національно-культурне будівництво незалежної України: труднощі, перешкоди, пошуки // Вісник Харківського Університету. – 1996. – №38.

 

Нова Конституція України – втілення національної ідеології державотворення //П.У. – 1997. – №1. – С. 46-49.

 

Правові проблеми суверенітету і незалежності України // П.У. – 1992.  – №10.  – С. 10-22.

 

Проблеми формування суверенної правової України.- Львів., 1993.

 

Рабінович, П. М. Філософія права: деякі наукознавчі аспекти/ П.М. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. — Xарків, 1997. — №1

 

 

Соціальні і політичні передумови організації конституційного процесу в Україні // Адвокат. – 1996. – №3. – С. 3-13.

 

Сташис, В.В. Шляхи оновлення кримінального законодавства України/ Сташис В.В., Бажанов М.І.  // Вісник  Академії правових наук України. – 1993. – № 1

 

Сучасна історія України  // Культурол. студія.- 1996. – Вип.1. – С.9-13.

 

Тацій,  В. Й. Правові заходи охорони Конституції /  Тацій В. Й., Грошевий Ю. М. // Вісник Академії правових наук України. – 1995. – № 3. – С. 41- 43.

 

Терен, В. Україна  сьогодні  і завтра/ Терен В.,  Чмир Ю.  // Розбудова держави. – 1994. – №1.

 

Тихомиров, Ю. А. Государство на рубеже столетий/ Ю.А. Тихомиров  // Государство и право. — 1997. – № 2.

 

Шемшученко,  Ю.    Сила    демократії  –  у   силі   влади /  Ю. Шемшученко  //  Віче. – 1995. –  № 6. – С. 9.

 

Шемшученко, Ю. Теоретичні засади концепції розвитку законодавства України/ Ю. Шемшученко // Право України. – 1996. – №8.

 

Шершеневич,  Г.Ф. Общая теория права / Г.Ф. Шершеневич. — М., 1910. —Т. 1.

 

Ющик, О. Реформування   законодавчого  процесу: проблеми і перспективи/ О. Ющик // Віче, – 1995. – № 2 – С. 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

.