Живи і міцній, Українська Державо

338

Б24 Баранцев П. Міста України в контексті процесу глобализації : наукове видання / П. Баранцев. – К: НОМУРО, 2012. – 104 c.

338

В21 Ватченко О.Б. Науково-методичні засади соціально-економічного розвитку потенціалу регіону: аспекти якості життя : Монографія. – Дн-ськ: ДДФА, 2010. – 116 c.

338

Г14 Гайдуцький, П. НеЗабутні реформи в Україні 1991-2017 / Павло Гайдуцький. – К: ТОВ “ДКС-центр”, 2017. – 852 c.

338

Д18 Данилишин, Б.М. Монографія: у 2 томах : Т.1. Феноменологічні альтернативи еконоічного зростання України / Б.М. Данилишин, В.В. Микитенко. – К: ЗАТ “Нічлава”, 2008. – 336 c. 

338

Е45  Економічні та соціальні перспективи децентралізації в Україні : монографія / під ред. Ю.З. Драчука. – Дн-ськ: НГУ, 2016. – 232 c.

338

З-24 Залознова, Ю.С. Соціоекономічний розвиток України в контексті глобальних і національних викликів : монографія / Ю.С. Залознова. – К: ІЕП НАНУ, 2014. – 336 c. 

94

К34 Кельман, М.С. Загальна теорія держави та права : підручник / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. – Львів: Новий світ-2000, 2003. – 582 c.

34

К65  Конституцйне право України : підручник / за ред.В.Я. Тація. – К: Український центр правничих студій, 1999. – 374 c.

 34

К65  Конституційне право України : навчальний посібник / Р.Ф. Гринюк та ін.. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – 281 c.

 34

К65  Конституція України і основи правознавства в школі: книга для вчителя / за ред. І.Б. Усенка. – К: Український центр правничих студій, 1999. – 358 c.

34

П68  Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Всеукраїнському тижню права 3 грудня 2015 року. – К: Інренсервіс, 2015. – 184 c.

03

М57  Ми – українці : Енциклопедія Українознавства. Кн. 1. / Склад. Супруненко В. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 1999. – 412 c.

03

М57  Ми – українці : Енциклопедія Українознавства. Кн. 2 / Складн. Супруненко В. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 1999. – 144 c. 

338

С83  Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України / під ред. Б.М. Данилишина. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – 544 c.

338

У-45  Україна: політичні стратегії модернізації : збірник науково-аналітичних доповідей. – К: НІСД, 2011. – 322 c. 

03

Х97  Хто є хто  : В економіці, культурі, науці Києва: Т. 3. – К: Новий світ, 2002. – 462 c.  – (Т. Ш: 2001-2002 ) 

03

Х97  Хто є хто : В економіці, культурі, науці Києва: Т.1. – К: Новий світ, 1999. – 360 c.

03

Х11  Хто є хто  : На Дніпропетровщині. Наші земляки. – К: Новий світ, 2005. – 256 c.

338

Ш96 Шумилов О. Містичний ключ до України. – К: Логос, 2008. – 492 c.