Чорнобиль –  катастрофа ХХ століття 

УДК 621.4

Барило А.А. Перспективи використання геотермальних технологій на території Чорнобильської зони відчуження / А.А. Барило //Відновлювана енергетика.-2016.-№3 (46).-c.57-60. – Библиогр.: 3 назв.

УДК 574

Б59      Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища: № 4. Чорнобильська катастрофа: наслідки та шляхи розв’язання проблем.-К: ВЕЛ,2016.-33 c

УДК 574

Б59      Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер.Стан навколишнього середовища : № 4. Чорнобильська катастрофа: наслідки та шляхи розв’язання проблем.-К: ВЕЛ,2015.-33 c.

УДК 63

Екологічна оцінка забруднення грунтів Київської області радіонуклідами / О.В. Дмитренко, Л.П. Молдаван, Ю.О. Шамша, Н.В. Войцехівська //Збалансоване природокористування.-2016.-№1.-c.159-164. – Бібліогр. : 9 назв

УДК 574

Калиненко Л. Принципи управління радіоактивними відходами / Л. Калиненко //Екологія України.-2016.-№8.-c.73-78

УДК 536

Клюс В.П. Термічна утилізація радіоактивно забрудненої деревини Чорнобильської зони для виробництва електроенергії / В.П. Клюс, Є.Г. Новицька //Відновлювана енергетика.-2016.-№3 (46).-c.61-64. – Библиогр.: 5 назв.

УДК 574

Е45     Коваленко А. Перспективи розвитку Чорнобильських територій на основі проектного підходу / А. Коваленко, О. Моцок //Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць.-К: ДУ ІЕПСР НАНУ.,2016.-c.172-178. – Бібліогр. : 6 назв

УДК 621.311

Кузнєцов М.П. Імовірнісні аспекти використання відновлюваних джерел енергії в зоні відчуження Чорнобильської АЕС / М.П. Кузнєцов, С.О. Ужейко //Відновлювана енергетика.-2016.-№3 (46).-c.6-12. – Библиогр.: 9 назв.

УДК 621.311

М54      Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС: монографія / О.Г. Кансицький, Б.А. Кромпляс, А.С. Левицький, Г.М. Федоренко.-Чорнобиль: ПБ АЕС НАНУ,2016.-136 c.

УДК 621.311

Оцінка вітрового енергетичного потенціалу зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції / С.О. Кудря, Б.Г. Тучинський, І.В. Іванченко, К.В. Петренко //Відновлювана енергетика.-2016.-№3 (46).-c.44-49. – Библиогр.: 5 назв.

УДК 620.10

Р15      Полімеризація плівок фулеритів С60, легованих атомами міді, срібла, титану / Л.А. Булавін, О.П. Дмитренко, О.О. Ключников, М.П. Куліш //Радіаційні перетворення наноматеріалів : монографія.-Чорнобиль: ІПБАЕ.,2016.-c.45-75

УДК 621.311

П78      Проблеми безпеки атомних електростанцій Чорнобиля: науково-технічний збірник. Вип. 31.-Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ,2018.-138 c.

УДК 621.311

П78      Проблеми безпеки атомних електростанцій Чорнобиля: науково-технічний збірник. Вип. 30.-Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ,2018.-124 c.

УДК 621.311

П78      Проблеми безпеки атомних електростанцій Чорнобиля: науково-технічний збірник. Вип. 29.-Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ,2017.-116 c.

УДК 621.311

П78      Проблеми безпеки атомних електростанцій Чорнобиля: науково-технічний збірник. Вип. 28.-Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ,2017.-104 c.

УДК 621.311

П78      Проблеми безпеки атомних електростанцій Чорнобиля: науково-технічний збірник. Вип. 27.-Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2016. – 104 c.

УДК 621.311

П78      Проблеми безпеки атомних електростанцій Чорнобиля: науково-технічний збірник. Вип. 26.-Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ,2016. – 104 c.

УДК 621.311

П78      Проблеми безпеки атомних електростанцій Чорнобиля: науково-технічний збірник. Вип. 25. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2015. – 104 c.

УДК 621.311

П78      Проблеми безпеки атомних електростанцій Чорнобиля: науково-технічний збірник. Вип. 24.- Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2015.- 104 c.

УДК 621.311

П78      Проблеми безпеки атомних електростанцій Чорнобиля: науково-технічний збірник. Вип. 23. – Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2015. – 104 c.

УДК 621.311

П78      Проблеми безпеки атомних електростанцій Чорнобиля: науково-технічний збірник. Вип. 22.- Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2015.- 104 c.

УДК 620.91

Пундєв В.О. Можливості використання зони відчуження ЧАЕС для розвитку фотоенергетики та геліоенергетики в Україні / В.О. Пундєв, В.І. Шевчук //Відновлювана енергетика.-2016.-№3 (46).-c.27-30. – Библиогр.: 5 назв.

УДК 621.311

Р15      Радіаційні перетворення наноматеріалів: монографія / Л.А. Булавін, О.П. Дмитренко, О.О. Ключников, М.П. Куліш.- Чорнобиль: ІПБАЕ,2016.-304 c.

УДК 620.10

Р15      Радіаційно-стимульовані перетворення структури та оптичних властивостей у плівках фулеритів С60 і С70 / Л.А. Булавін, О.П. Дмитренко, О.О. Ключников, М.П. Куліш //Радіаційні перетворення наноматеріалів: монографія.-Чорнобиль: ІПБАЕ., 2016.- c.6-44

УДК 556 СП

Ш37     Шевченко, О.Л. Радіогідрогеологія осушуваних ландшафтів Українського Полісся (на прикладі Чорнобильської зони вфдчуження): Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.геол.н.: Спец. 04.00.06 – гідрогеологія / О.Л. Шевченко.- Київ: ІГН НАНУ, 2016.- 20 c.