Україна – правова держава

338

Г14   Гайдуцький, П. Незабутні реформи в Україні 1991-2017 / Павло Гайдуцький. – К: ТОВ “ДКС-центр”, 2017. – 852 c.

94

К34    Кельман, М.С. Загальна теорія держави та права: підручник / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. – Львів: Новий світ-2000, 2003. – 582 c.

34

К64   Конкурентное законодательство Украины : Юридический сборник. – К: Антимон.комитет Украины, 2002. – 317 c.

34

К65  Конституційне право України : навчальний посібник / Р.Ф. Гринюк та ін.. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – 281 c.

34

К65   Конституцйне право України : підручник / за ред. В.Я. Тація. – К: Український центр правничих студій, 1999. – 374 c.

34

К65   Конституція України і основи правознавства в школі: книга для вчителя / за ред. І.Б. Усенка. – К: Український центр правничих студій, 1999. – 358 c.

34С5 

К82    Кримінальний кодекс України : Станом на 15.11.97. – К.: Парлам. вид., 1997. – 168 c.  – ( Веховна Рада України )

03

М57   Ми – українці : Енциклопедія Українознавства. Кн. 1. / Склад. Супруненко В. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 1999. – 412 c.

03

М57   Ми – українці : Енциклопедія Українознавства. Кн. 2 / Складн. Супруненко В. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 1999. – 144 c.

340.130.53

Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 листопада 2015 року № 794-VIII //Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №6. – C. 5-32

621.039:34

 Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії //Урядовий курь’єр. – 2000. – №47. – C. 7

340.130.53

Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 листопада 2015 року № 794-VIII //Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №6. – C. 5-32

340.130.53

 Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року № 889 – VIII //Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №4. – C. 60-126

340.130.53

Про загальну чисельність Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України : Закон України від 26 січня 2016 року № 932-VIII //Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №10. – C. 15

340.130.53

 Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листопада 2015 року № 848 – VIII  //Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №3. – C. 5-74

340.130.53

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10 листопада 2015р. № 772-VІІ //Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №1. – C. 9-30

34 

А22     Прокат, позичка і деякі суміжні права в ЄС та Україні / А.С. Штефан, В.С. Дроб’язко, А.В. Шабалін та ін //Авторське право і суміжні права в умовах євроінтеграційних процесів. – Київ. , 2019. – C. 46-57

342.5

Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Постанова Верховної Ради України від 2 лютого 2016 року № 962-VIII //Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №7. – C. 12-22

340.130.53

Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі : Закон України від 16 березня 2016 року № 1029 – VIII //Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №16. – C. 9-10

340.130.53

 Про публічні закупівлі : Закон України від 25 грудня 2015 року  № 922-VIII //Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №9. – C. 5-45

340.130.53

Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації : Закон України від 24 грудня 2015 року № 917 – VIII //Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №3. – C. 98-107

340.130.53

Про систему іномовлення України : Закон України від 8 грудня 2015 року № 856 – VIII //Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №4. – C. 5-12

34С4

У-45    Україна. Закони. Закон України про громадянство України.. – К.: Парлам.вид., 1998. – 24 c.

34 

У-45    Україна. Закони. Закон України “Про наукову і науково-технчну дяльність”. – К: Вид. Паливода Л.В., 2016. – 88 c.  – ( Сер. Закони України )

34С2 

У45   Україна. Закони. Закон України про підприємства в Україні. – К.: Парлам. видав., 1998. – 36 c.

34С2

У-45    Україна. Закони. Конституційне законодавство України : Законодавчі акти. Коментар. Офіційне тлумачення. – К: АТІКА, 2000. – 895 c.

34С

У-45    Україна. Закони. Конституція України. – К: Парламвидав, 2006. – 59 c.

338

У-45   Україна: політичні стратегії модернізації : збірник науково-аналітичних доповідей. – К: НІСД, 2011. – 322 c.

34С2 

У-45   Украина. Законы. Три закона о приватизации. – Одесса: Черноморье, 1992. – 64 c.  – ( Сер. “Законы Украины/ Юг. Независимая газета )