Безпека праці та здоров’я на підприємствах

УДК 622.33 СП

А45     Алаб’єв, В.Р. Вдосконалення методів та засобів нормалізації теплового режиму глибоких вугільних шахт: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец. 05.26.01 – охорона праці / В.Р. Алаб’єв.-Дн-ськ: ІГТМ, 2015.- 20 c.

УДК 622.8

А46     Александров, С.Н. Охрана труда в угольной промышленности: учебное пособие / С.Н. Аленсандров, Ю.Ф. Булгаков, В.В. Яйло.-Донецк: ДонНТУ, 2012.- 480 c.

УДК 331.4 СП

Б81     Бондаренко, Є.А. Мінімізація ризику електротравматизму в електроустановках надвисоких класів напруги: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец.05.26.01 – охорона праці / Є.А. Бондаренко.- Дн-ськ: НГУ, 2016.- 20 c.

УДК 669

Голінько В. Захист без захисту / В. Голінько, С. Чеберячко, О. Чиркін //Науково-виробничий журнал. Охорона праці.- 2015.- №4.- c.52-54

УДК 622.6 СП

Г60     Голишев, А.О. Удосконалення відкритих місцевих відсмоктувачів для скорочення шкідливих виділень на підприємствах гірничого машинобудування: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.26.01 – охорона праці / А.О. Голишев.-Кривий Ріг: КНУ,2016.-20 c.

УДК 331

Демченко С. Применение СИЗ- необходимое условие безопасности / С.Демченко, В.Кобасов //Охрана труда.-2010.-№5.-c.43-44

УДК 331

Демченко С. Применение СИЗ – необходимое условие безопасности / С.Демченко, М.Дубенчук //Охрана труда. -2010.- №3.- c.32-33

УДК 622.4 СП

Є-26     Євстратенко, Л.І. Підвищення ефективності вентиляції рідників Кривбасу з аероактивними зонами обвалення: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.26.01 – охорона праці / Л.І. Євстратенко.- Дн-ськ: НГУ, 2015.- 20 c.

УДК 331.4

E43     Elgstrand, K. Occupational Safety and Health in Mining=Охрана труда и техника безопасности в горнодобывающей промышленности: ЭБ / K. Elgstrand, E. Vingard; пер. загл. с англ. яз.: University of Gothenburg, 2013.- 179 c.

УДК 378

Капленко Г.Г. Наукова школа кафедри безпеки життєдіяльності / Капленко Г.Г., Шаранова Ю.Г. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№10-11.-c.104-113

УДК 622.4

Лапшин А. А. Охрана труда при проветривании горных выработок глубоких шахт / А. А. Лапшин, В. И. Ляшенко //Черная металлургия: бюл. НТИ.- 2016.- №7.- c.25-33. – Библиогр. : 7 назв.

УДК 622.41 СП

Л24     Лапшина, Д.О. Нормалізація мікроклімату в підземних камерах з працюючим обладнанням: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.26.01 – охорона праці / Д.О. Лопшина.-Кривий Ріг: ДВНЗ “КривНУ”, 2016. -20 c.

УДК 628.5 СП

Л86     Лутс, І.О. Зниження запиленості повітря при виробничих процесах в гірничих виробках марганцевих шахт: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.26.01 – охорона праці / І.О. Лутс.-Дн-ськ: НГУ, 2016.- 20 c.

УДК 622.8 СП

М12     Майстренко, В.В. Підвищення ефективності управління державним наглядом з охорони праці на підприємствах вугільної промисловості: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.26.01 – Охорона праці / В.В. Майстренко.- К: ННДІПБОП, 2015.- 20 c.

УДК 658.382

Морозова Е.А. Опасности на производстве и охрана труда / Е.А. Морозова //Сталь.-2019.-№7.- c.79-80. – Библиогр.: 4 назв.

УДК 669.2/8

Охрана труда и техника безопасности контролера лома и отходов металла; Охрана труда и техника безопасности сортировщика-сборщика / Попов В.А., Дуиб Е.Н., Мушик Е.Е., Царенко Л.М. //Приемка, контроль и сортировка лома и отходов цветных металлов и сплавов.-Донецк., 2007.- c.187-199

УДК 669.1

П49     Полєтаєв, В.П. Охорона праці в галузі: навчальний посібник / В.П. Полєтаєв, О.А. Крюковська.- Дніпродзержинськ:  ДДТУ, 2015.- 363 c.

УДК 658.382:669

П68      Правила охраны труда в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии.- Х.: Форт, 2010.- 174 c.

УДК 628.5 СП

П89     Пустовой, Д.С. Підвищення ефективності очищення повітря від пилу в аспіраційних системах збагачувальних фабрик: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.26.01 – охорона праці / Д.С. Пустовой. – Дн-ськ: НГУ, 2016.- 20 c.

УДК 622.272 СП

С47     Слащов, А.І. Обгрунтування параметрів і розробка інформаційної системи безпеки ведення підземних гірничих робіт з урахуванням геомеханічних факторів: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.26.01 – Охорона праці / А.І. Слащов.-Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ, 2016.- 20 c.

УДК 622.8

А 46      Средства защиты органов дыхания при авариях //Александров С.Н. Охрана труда в угольной промышленности / С.Н. Александров, Ю.Ф. Булгаков, В.В. Яйло.-Донецк: ” ДонНТУ”.,2012.-c.418-433

УДК 331.4 СП

Т46     Тихенко, О.М. Заходи і засоби захисту працюючих від впливу електромагнітних полів ультрависоких і вищих частот: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.05.26.01 – охорона праці / О.М. Тихенко.-К: ІПБОП,2016.-20 c.

УДК 658

Т52     Толок А.А. Анализ существующих способов и оборудования для очистки воздушной среды металлургических предприятий / Толок А.А. // Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография.- Днепродзержинск., 2011.- c.38-52

УДК 658

Т52     Толок А.А. Аспирационные коллекторы / Толок А.А. //Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография.-Днепродзержинск.,2011.-c.220-221

УДК 658

Т52     Толок А.А. Классификация пыли металлургических производств / Толок А.А. //Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография.- Днепродзержинск., 2011.-  c.53-72

УДК 658

Т52     Толок А.А. Классификация пылеулавливающих установок / Толок А.А. //Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография.- Днепродзержинск., 2011.-c.72-85

УДК 658

Т52     Толок А.А. Мероприятия по очистке вредных выбросов доменного производства / А.А. Толок //Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография.-Днепродзержинск., 2013.- c.130-169

УДК 658

Т52     Толок А.А. Оборудование и технологические процессы для очистки вредных выбросов агломерационного производства / А.А. Толок //Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях:  монография. – Днепродзержинск., 2013.- c.92-129

УДК 658

Т52     Толок А.А. Обоснование основных показателей эффективной работы оборудования для очистки воздушной среды металлургических предприятий / А.А. Толок //Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография.-Днепродзержинск.,2013.-c.196-268

УДК 658

Т52     Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография / А.А. Толок. – Днепродзержинск:  ДГТУ, 2013.- 276 c.

УДК 658

Т52     Толок А.А. Очистка выбросов конвертерного производства в атмосферу / А.А. Толок //Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография.-Днепродзержинск.,2013.-c.170-180

УДК 658

Т52     Толок А.А. Очистка выбросов прокатного производства в атмосферу / А.А. Толок //Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография.- Днепродзержинск., 2013.- c.181-195

УДК 658

Т52     Толок А.А. Проблемы загрязнения воздушной среды вредными выбросами предприятий металлургической промышленности / А.А. Толок // Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография.- Днепродзержинск., 2013.- c.7-195

УДК 658

Т52     Толок А.А. Пылеосадительные камеры / Толок А.А. //Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография.- Днепродзержинск., 2011. – c.218-220

УДК 658

Т52     Толок А.А. Рекомендации по выбору способов и аппаратов очистки / Толок А.А. //Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография.- Днепродзержинск., 2011.-c.85-92

УДК 658

Т52     Толок А.А. Характеристика вредных выбросов от основных источников металлургических предприятий / Толок А.А. //Толок А.А. Охрана труда на промышленных предприятиях: монография.- Днепродзержинск., 2011.- c.7-38

УДК 622.8 СП

Х98     Худик, М.В. Підвищення ефективночті уловлення залізорудного пилу в аспіраційних укриттях з використанням волоконного фільтру: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.26.01 – Охорона праці / М.В. Худик.-К: ННДПБОП, 2015.- 20 c.

УДК 331.4 СП

Ч-34     Чеберячко, С.І. Розвиток теорії та практичне удосконалення методів і засобів індивідуального протипилового захисту працівників гірничих підприємств: Автореферат диссертації на здоб. наук. ступеня д.т.н.: Спец.05.26.01 – охорона праці / С.І. Чеберячко. – Дн-ськ: НГУ, 2015.-20 c.

УДК 331

Чєричка А.Є. Надійний захист органів дихання-наша робота / А.Є.Чєричка //Охрана труда.- 2007.- №5.- c.33

УДК 622

Черкай З.Н. Охрана труда и профессиональное здоровье / Черкай З.Н. //Записки горного института. Том 207.- 2014.- c.159-163. – Библиогр. : 5 назв.