ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Техническая диагностика) было найдено 30 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.1.[236601]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Кватернюк С.М. Аналіз похибок вимірювання площі ушкоджених ділянок неоднорідних біологічних середовищ мультиспектральним методом / С.М. Кватернюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№4(133).-c.15-21. - Библиогр.: 16 назв.
В роботі проаналізовано оптичну схему засобу мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю параметрів неоднорідних біологічних середовищ з використанням дифузного освітлення об'єкта дослідження за допомогою інтегрувальної сфери та лінійки світлодіодів.

Техническая диагностика
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[221474]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Марченко І.О. Визначення впливу кольорової характеристики об'єкта на оперативність роботи алгоритму Віоли-Джонса на прикладі локалізації облич / І.О. Марченко, С.О. Петров, Н.В. Лисак //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№1.-c.108-114. - Библиогр. : 14 назв.
Досліджено вплив кольорової характеристики шкіри людини в задачі локалізації зображення обличчя з використанням алгоритму Віоли-Джонса.

Техническая диагностика
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[224239]

Аналитическое описание
УДК 681.518.54
Ванеев Б.Н. Диагностирование взрывозащищенных рудничных асинхронных двигателей / Б.Н. Ванеев, Е.А. Вареник, А.Н. Омельченко //Уголь Украины.-2016.-№4-5.-c.40-46. - Библиогр. : 7 назв.
Рассмотрено понятие технического диагностирования как процесса определения технического состояния объекта путем выделения на множестве их технических состояний объекта некоторого множества.

Техническая диагностика
681.518.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[237165]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Зимовець В. I. Система функціонального контролю привода шахтної підіймальної установки, здатна навчатися / В. I. Зимовець, А. С. Чирва, О. І. Марищенко //Журнал инженерных наук.-2016.-№2.-c.Н15-Н19. - Библиогр.: 7 назв.
Процес автоматизації керування технологічними процесами шляхом використання діагностування технічного стану електродвигунів у робочих режимах дозволяє до мінімуму знизити збиток від цих наслідків за рахунок раннього виявлення зароджуваних дефектів. Сьогодні не завершене розроблення єдиної теорії діагностування приводів шахтних підіймальних машин.

Техническая диагностика
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[216448]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Математичне моделювання впливу параметрів окремих шарів на спектральні характеристики неоднорідних біотканин / В.Г. Петрук, С.М. Кватернюк, О.Є. Кватернюк та ін. //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2015.-№3.-c.50-56. - Бібліогр. : 8 назв
Вдосконалено математичну модель переносу випромінювання у багатошарових структурах неоднорідних біологічних середовищ на прикладі інтактної шкіри людини

Техническая диагностика
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[219336]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Москаленко В.В. Інтелектуальна система прогнозування зниження продуктивності віртуальних машин у середовищі хмарних обчислень / В.В. Москаленко, С.В. Пімоненко //Журнал інженерних наук.-2015.-№1.-c.Н1-Н7. - Бібліогр. : 8 назв
У статті в рамках інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології розглядається аналіз та синтез системи прогнозування зниження продуктивності віртуальних машин на спільній фізичній інфраструктурі внаслідок їх конкуренці за ресурси.

Техническая диагностика
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[186705]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Метод ідентифікації видів дефектів трубопроводів підземних теплових мереж / І.Р. Ващищак, С.П. Ващищак, Л.А. Витвицька, П.М. Райтер //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2013.-№1(34).-c.162-171
Для практической проверки метода идентификации видов дефектов в трубопроводах подземных тепловых сетей разработана информационно-измерительная система, которая прошла успешную апробацию на объектах коммунального хозяйства

Техническая диагностика
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[186706]

Аналитическое описание
УДК 681.121
Кузь М.В. Зведення балансу витрат природного газу в комунально-побутовій сфері / М.В. Кузь, О.Є. Середюк //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2013.-№1(34).-c.172-178
Проанализированы методологии приведения учтенных бытовыми счетчиками объемов газа к стандартным условиям

Техническая диагностика
681.121
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[186707]

Аналитическое описание
УДК 681.121
Романів В.М. Удосконалення оптичного методу контролю визначення енерговмісту природного газу / В.М. Романів //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2013.-№1(34).-c.179-187
На основе анализа оптических методов установлено, что для высокоточного, скоростного и селективного анализа компонент природного газа непосредственно на газопроводе перспективным является использование инфракрасной спектроскопии

Техническая диагностика
681.121
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[189541]

Аналитическое описание
УДК 681.5
Обжерин Ю.Е. Полумарковская модель двухкомпонентной системы с отключением компонентов на период проведения контроля / Ю.Е. Обжерин, Е.Г. Бойко //Збірник наукових праць НГУ.-Дніпропетровськ: НГУ.,2013.-№41.-c.78-88
Найдены стационарные надежностные и экономические характеристики функционирования системы

Техническая диагностика
681.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[172727]

Книга
УДК 620.4
К64     Кончаков, Е.И. Техническая диагностика судовых энергетических установок: учеб.пособие: ЭБ / Е.И. Кончаков.-Владивосток: Изд-во ДВГТУ,2007.-112 c.

Техническая диагностика
620.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[175078]

Книга
УДК 681.5
С21     Сафарбаков, А.М. Основы технической диагностики деталей и оборудования. Ч. 1: учебник: ЭБ / А.М. Сафарбаков, А.В. Лукьянов, С.В. Пахомов.-Иркутск: ИГУТС,2007

Техническая диагностика
681.518.54(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[175080]

Книга
УДК 681.5
С21     Сафарбаков, А.М. Основы технической диагностики деталей и оборудования. Ч. 2: учебник: ЭБ / А.М. Сафарбаков, А.В. Лукьянов, С.В. Пахомов.-Иркутск: ИГУТС,2007

Техническая диагностика
681.518.54(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[172721]

Книга
УДК 681
С21     Сафарбаков, А.М. Основы технической диагностики: учеб.пособие: ЭБ / А.М. Сафабаков, А.В. Лукьянов, С.В. Пахомов.-Иркутск: ИрГУПС,2006.-216 c.

Техническая диагностика
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[172724]

Книга
УДК 621
С56      Современные средства и методы вибрационной диагностики машин и конструкций: ЭБ / Ф.Я. Балицкий, М.Д.Гепкин, М.А.Иванов и др..-М: Междунар. центр научной и техн. информации,1990.-57 c.

Техническая диагностика
621-752
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[108281]

Книга
УДК ОИ
В85     Всесоюзный НИИ информации и экономики (Информприбор). Сер. ТС-7 "Машины и приборы для измерения механических величин". Вып. 2: Информационно-измерительные системы технической диагностики.-М: Информприбор,1989.-48 c.-( Обзор. информ./ Приборы, ср-ва автоматиз. и системы управления )

Техническая диагностика
681.26+534.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[145634]

Книга
УДК 620.19
Т38      Технические средства диагностирования: Справочник / Под ред. В.В. Клюева.-М: МАшиностроение,1989.-672 c.

Техническая диагностика
620.19(039)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[170135]

Стандарт
УДК 658.58
ГОСТ 26656-85. Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования.-Введ.: 01.01.87.-М.: Издательство стандартов,1986 -15 c.Гр. 19.020
1 экз.; отменен.

Техническая диагностика
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[151826]

Стандарт
УДК 658.58
ГОСТ 25044-81. Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных, строительных и дорожных машин. Основные положения.-Введ.: 01.01.83.-М.: Издательство стандартов,1982 -9 c.Гр. 43.180
1 экз.; отменен

Техническая диагностика
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[152480]

Стандарт
УДК 658.58
ГОСТ 25176-82. Техническая диагностика. Средства диагностирования автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. Классификация. Общие технические требования.-Введ.: 01.01.83.-М.: Издательство стандартов,1982 -9 c.Гр. 43.180
1 экз.; отменен.

Техническая диагностика
669.14-427.4:006.354
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[11334]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 629.113
Л83     Лудченко А.А., Сова И.П. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей..-2-е изд., перераб. и доп..-К.: Вища школа,1982.-384 c.

Техническая диагностика
629.113/119 (07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[105514]

Книга
УДК 681.5
П18     Пархоменко П.П., Согомонян Е.С. Основы технической диагностики: (Оптимизация алгоритмов диагностирования, аппаратур. средства) / Под ред. П.П. Пархоменко.-М: Энергоиздат,1981.-319 c.

Техническая диагностика
681.518.54
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[147251]

Стандарт
УДК 658.58
ГОСТ 24628-81. Техническая диагностика. Диагностирование машин иоборудования для животноводства и кормопроизводства. Общие технические требования.-Введ.: 01.01.82.-М.: Издательство стандартов,1981 -4 c.Гр. 65.040.10
3 экз.; отменен

Техническая диагностика
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[151591]

Стандарт
УДК 658.58
ГОСТ 24925-81. Техническая диагностика. Тракторы. Приспособленность к диагностированию. Общие технические требования.Введ.: 01.01.83.-М.: Издательство стандартов,1981 -14 c.Гр. 65.060.10
1 экз.; отменен

Техническая диагностика
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[133297]

Стандарт
УДК 62.002
ГОСТ 23434-79. Техническая диагностика. Средства диагностирования системы зажигания карбюраторных двигателей. Общие технические требования.-Введ.: 01.01.80.-М.: Издательство стандартов,1979 -5 c.Гр. 43.180
1 экз.; отменен.

Техническая диагностика
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[133298]

Стандарт
УДК 621.432
ГОСТ 23435-79. Техническая диагностика. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Номенклатура диагностических параметров.-Введ.: 01.01.80.-М.: Издательство стандартов,1979 -8 c.Гр. 43.060.01
1 экз.

Техническая диагностика
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[2679]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 620.19 Б44
Биргер И.А. Техническая диагностика..-М.: Машиностроение,1978.-239 c.

Техническая диагностика
620.19
______________________________
Инв.N :
75351
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[102226]

Книга
УДК 658
О-75      Основы технической диагностики: В 2-х книгах. Кн. 1: Модели объектов, методы и алгоритмы диагноза / Под ред. П.П. Пархоменко.-М: Энергия,1976

Техническая диагностика
658.562
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[145318]

Книга
УДК 658
Т38      Техническая диагностика: Труды 1-го Всесоюз. совещания по технич. диагностике. Москва. 1969 / Отв. ред. П.П. Пархоменко.-М: Наука,1972.-368 c.

Техническая диагностика
658.562(06)+681.521(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[3993]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 621.317 В24
Верзаков Г.Ф. и др. Введение в техническую диагностику..-М.,1968

Техническая диагностика
621.317
______________________________
Инв.N :
36716
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать переводРасширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn