ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Нефтегазовая пром-сть) было найдено 295 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


91.[228560]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Оптимізація конструкції клапана газомотокомпресора / Я.Т. Федорович, В.В. Михайлюк, Р.О. Рейнега, А.О. Воржеїнова //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 2 (41).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2016.-c.71-76. - Бібліогр. : 4 назв.
Щоб порівняти велличини втрат енергії при проходженні газу крізь клапани з різними формами пластин у програмі SolidWorks виконано імітаційне моделювання. Встановлено, що запропанована пластина клапана має перевагу перед стандартною.

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


92.[228562]

Аналитическое описание
УДК 665.5(092)
Н34      Роману Семеновичу Яремійчуку //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип. 2 (41).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2016.-c.77-78

Нефтегазовая пром-сть
665.5(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


93.[228846]

Книга
УДК 665.5
Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: Вип. 1 (14).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ,2016.-150 c.

Нефтегазовая пром-сть
665.5+550.3+622.24+621.6+338+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


94.[138735]

Книга
УДК 665.5
П54     Полянська, А.С. Логістика у нафтогазовій галузі: навчальний посібник / А.С. Полянська, І.Б. Галюк.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2015.-212 c.

Нефтегазовая пром-сть
665.5:658.7((07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


95.[208694]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Заєць В.О. Дослідження теоретичних передумов розроблення методології формування багатопластових покладів підземних газових сховищ / В.О. Заєць, Д.Ф. Тимкін //Науковий вісник ІФНТУНГ.-2015.-№1.-c.15-26
У даній роботі авторами вирішується проблема розроблення концепції функціонування та розвитку системи підземних сховищ газу

Нефтегазовая пром-сть
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


96.[208695]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Кондрат Р.М. Узагальнення вітчизняних і зарубіжних технологій розробки родовищ природних вуглеводнів з нафтовими облямівками / Р.М. Кондрат, Л.І. Матіїшин //Науковий вісник ІФНТУНГ.-2015.-№1.-c.27-34
У даній роботі узагальнено вітчизняні та зарубіжні технології розробки нафтогазоконденсатних і нафтогазових родовищ на виснаження

Нефтегазовая пром-сть
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


97.[209555]

Книга
УДК 665.5
Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: Вип. 1 (11).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ,2015.-156 c.

Нефтегазовая пром-сть
665.5+620.197+658+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


98.[210562]

Аналитическое описание
УДК 552.578.3
Михайлів І.Р. Гідрогеологічна характеристика вод крейдових відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину як один із критеріїв їх нафтогазоносності / І.Р. Михайлів, А.П. Мазур //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№2.-c.7-18
Оцінено режим водообміну досліджуваної ділянки, визначено тип води, охарактеризовано ступінь метаморфізму та виділено зони гідрогеологічної закритості надр

Нефтегазовая пром-сть
552.578.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


99.[210563]

Аналитическое описание
УДК 622.248.56
Перспективні напрямки підвищення якості розкриття продуктивних пластів і методів інтенсифікації / М.В. Боровик, М.В. Гордійчук, А.О. Васильченко, Р.Р. Матушек //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№2.-c.19-27
Проаналізовано новітні технології освоєння свердловини, що набувають широкого застосування у світовій практиці

Нефтегазовая пром-сть
622.248.56
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


100.[210564]

Аналитическое описание
УДК 622.692.4
Жовтуля Л.Я. Аналіз підходів до виявлення та запобігання ризикам виникнення аварій при експлуатації магістральних трубопроводів / Л.Я. Жовтуля, О.М. Карпаш //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№2.-c.28-34
Описано підходи до зменшення аварійності трубопровідних мереж в Україні

Нефтегазовая пром-сть
622.692.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


101.[213879]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Проблемні аспекти поводження з насосно-компресорними трубами, що забруднені природними радіонуклідами / П.Г. Дригулич, А.В. Пукіш, В.А. Новоставський, М.П. Шпек //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№3(56).-c.134-139
В статті проаналізовано проблемні аспекти поводження з насосно-компресорними трубами та іншим обладнанням, що забруднені природними радіонуклідами

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


102.[214132]

Книга
УДК 665.5
Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: Вип. 2 (12).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ,2015.-182 c.-( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості )

Нефтегазовая пром-сть
665.5+550.3+622.24+621.6+338+658.5+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


103.[215003]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Коцкулич Т.Я. Управлінський облік трансакційних витрат на підприємтсвах нафтогазовому комплексу / Т.Я. Коцкулич //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (12). ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості ).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.45-49
Досліджено нормативно-законодавче регулювання обліку трансакційних витрат, можливі підходи до організації обліку, висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, охарактеризовано їх переваги та недоліки

Нефтегазовая пром-сть
665.5+550.3+622.24+621.6+338+658.5+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


104.[215015]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Галюк Л.І. Формування облікової політики підприємства- від теорії до практики / Л.І. Галюк //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (12). ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості ).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.82-91
У статті досліджено актуальні теоретичні та практичні аспекти формування облікової політики, її значення і роль як інструмента управління обліковим процесом на підприємстві та джерелом інформації для прийняття ефективних поточних та стратегічних управлінських рішень

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


105.[215026]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Ящеріцина Н.І. Формування фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку: методи оцінки ризиків / Н.І. Ящеріцина //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (12). ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості ).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.141-145
Наведено системи методів, які використовуються при дослідженні структурної перебудови господарського комплексу регіону

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


106.[214999]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Про умови рацірнального управління використанням спільних нафтогазових ресурсів України: проблема гармонізації цілей та інтересів ключових груп впливу / В.І. Варцаба, С.Я. Кісь, В.П. Петренко, Є.А. Ревтюк //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (12). ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості ).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.15-23
На підставі аналізу оцінок діяльності НАК "Нафтогаз України" констатується факт незадовільного виконання компанією задекларованих в її статуті завдань, що свідчить про неповне і неякісне виконання державним підприємством своїх соціальних забов'язань перед державою і народом України

Нефтегазовая пром-сть
665.5+550.3+622.24+621.6+338+658.5+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


107.[215029]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Гринюк О.І. Компаративний аналіз сучасних концепцій контролінгу / О.І. Гринюк //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (12). ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості ).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.155-161
На основі проведеного компаративного аналізу сучасних концепцій контролінгу здійснено їх систематизацію за двома напрямками: за функціональною роллю контролінгу в контурі системи управління

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


108.[215032]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Обельницька Х.В. Економічна сутність ресурсів як об'єкта системи корпоративного управління підприємством / Х.В. Обельницька //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (12). ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості ).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.170-178
В статті здійснено ретроспективний аналіз еволюції наукової думки щодо поняття "ресурси" з метою визначення його економічної суті та уточнення даної дефініції як об'єкта системи корпоративного управління підприємством

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


109.[215100]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Основні причини негативних результатів нафтогазопошукових робіт / Б.Й. Маєвський, О.Є. Лозинський, С.С. Куровець та ін. //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (39).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.7-15
Систематизовано та узагальнено типові чинники, які призводять до негативних результатів нафтогазопошукових робіт

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


110.[215103]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Іванішин В.А. Колекторські властивості алевро-піщаних візейських і турнейських порід Лисогірсько-Ярошівської зони Дніпровсько- Донецької западини / В.А. Іванішин, А.Я. Копчалюк //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (39).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.16-27
Викладено результати детального вивчення колекторських властивостей пісковиків і алевролітів продуктивних горизонтів візейського і турнейського ярусів Лисогірсько-Ярошівської зони Дніпровсько- Донецької западини

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


111.[215109]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Чепіль В.П. Першочерговий комплекс геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ Волино-Поділля на початковій стадії вивчення / В.П. Чепіль //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (39).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.28-32
В статті розглядається стратиграфічна сланцева формація як потенційний газовий поклад

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


112.[215114]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Каграманов К.Н. Основные причины безрезультатности поисково-разведочных работ на ряде площадей Бакинского архипелага / К.Н. Каграманов //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (39).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.33-37
Выявлены и исследованы причины, которые привели к безрезультатности поисково разведочных работ на ряде площадей Бакинского архипелага

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


113.[215118]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Чепурна Т.Б. Деякі геоморфологічні характеристики селів Закарпаття та їх зв'язок із літологією / Т.Б. Чепурна, І.В.Чепурний //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (39).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.38-48
Наведено результати аналізу умов просторового розподілу селів для території Закарпаття

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


114.[215121]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Петровський О.П. Петрофізичні властивості гірських порід Леськівсько-Коротицької підзони структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДЗ / О.П. Петровський, Т.О. Федченко, І.В. Рига //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (39).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.49-56
Досліджено ефективність застосування методів інтегрального геолого-геофізичного моделювання в умовах Леськівсько-Коротицької підзони структурно-тектонічної підзони Північного борту

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


115.[215130]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Левчук К.Г. Вплив жорсткості амортизатора на дискретний ударний імпульс під час ліквідації прихоплень бурильної колони / К.Г. Левчук //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (39).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.71-77
Розроблено нелінійну математичну модель роботи бурильної колони з ароматизатором і ударним механізмом, який використовується для ліквідації прихоплень бурильного інструменту

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


116.[215125]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Болонний В.Т. Електромеханічна модель адаптивного вібросита для очищення бурового розчину / В.Т. Болонний, Р.В. Чубик, Н.М. Зрайло //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (39). ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості ).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.64-70
В роботі наведено електромеханічну модель адаптивного вібросита яке, на відміну від класичних варіантів руху ситових полотнищ разом із віброрамою по замкненій круговій та еліптичній траєкторії, дозволяє завантаження адаптивного вібросита буровим розчином

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


117.[215133]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Аналіз ускладнень при експлуатації газових і газоконденсатних свердловин та шляхи боротьби з ними / В.Б. Воловецький, О.Ю. Витязь, В.І. Коцаба та ін. //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (39).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.78-88
Висвітлено основні ускладнення, які виникають під час експлуатації газових та газоконденсатних свердловин

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


118.[215143]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Гладкий С.І. Розроблення обладнання для дослідження вузлів тертя, що працюють при зворотно-поступальному русі / С.І. Гладкий, С.П. Палажченко //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (39).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.89-99
Проаналізовано сучасні тенденції щодо застосування обладнання для вивчення явищ тертя і зношування при зворотно-поступальному русі

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


119.[215145]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Миндюк В.Д. Дослідження особливостей структурної деградації тривало експлуатованих трубних сталей / В.Д. Миндюк //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (39).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.101-110
Аналіз робіт з досліджень властивостей трубних сталей у вихідному стані і після визначеного терміну експлуатації засвідчив, що показники міцності зростають, а в'язко-пластичні показники знижуються порівняно зі своїми номінальними значеннями

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


120.[215153]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Паневник Д.О. Дослідження впливу температурного фактора на характеристику нафтового струминного насоса / Д.О. Паневник //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (39).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.111-114
На основі аналізу основних схем використання нафтових ежекційних систем встановлений характер включення струминного насоса в гідравлічну систему свердловини. за якого може мати місце залежність режиму його роботи від термодинамічних умов експлуатації

Нефтегазовая пром-сть
665.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn