ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Материаловедение) было найдено 1065 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


271.[222851]

Аналитическое описание
УДК 620.10
М55     Дудик М. Напружено-деформований стан в околі кутової точки ламаної межі поділу матеріалів, з якої виходить тріщина / М. Дудик, В. Феньків, Г. Хазін //Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій : збірник наукових праць 5-ї Міжнародної конференції (24-27 червня, 2014, Львів) : +CD / за ред. В.В. Панасюка.-Львів: ФМІ.,2014.-c.848-852. - Бібліогр. : 3 назв
В умовах плоскої деформації розглянуто канонічну задачу теорії пружності про поле напружень в околі кутової точки ламаної межі поділу двох різних однорідних ізотропних матеріалів.

Материаловедение
620.10
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


272.[222860]

Аналитическое описание
УДК 620.10
С42     Скальський В.Р. Макроруйнування конструкційних матеріалів та визначення його типів / В.Р. Скальський, В.В. Божидарник, О.М. Станкевич //Скальський, В.Р. Акустико-емісійне діагностування типів макроруйнування конструкційних матеріалів : монографія.-К: Наукова думка.,2014.-c.11-78
Розглянуто один із сучасних методів технічної діагностики та неруйнівного контролю є метод акустичної емісії, за допомогою якого можна ефективно виявляти зародження та поширення тріщин.

Материаловедение
620.10
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


273.[222863]

Аналитическое описание
УДК 620.10
С42     Скальський В.Р. Математичні моделі полів переміщень, ініційованих зміщенням поверхонь тріщин / В.Р. Скальський, В.В. Божидарник, О.М. Станкевич //Скальський, В.Р. Акустико-емісійне діагностування типів макроруйнування конструкційних матеріалів : монографія.-К: Наукова думка.,2014.-c.81-134
Розглянуто підходи до моделювання та розвитку тріщин як джерел АЕ та побудовані математичні моделі полів переміщень, ініційованих зміщенням протилежних поверхонь тріщин.

Материаловедение
620.10
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


274.[222864]

Аналитическое описание
УДК 620.10
С42     Скальський В.Р. Вейвлет-перетворення сигналів / В.Р. Скальський, В.В. Божидарник, О.М. Станкевич //Скальський, В.Р. Акустико-емісійне діагностування типів макроруйнування конструкційних матеріалів : монографія.-К: Наукова думка.,2014.-c.137-172
Розглянуто вейвлет-перетворення сигналів, а саме загальні поняття, приклади материнських вейвлетів, особливості алгоритмів вейвлет-перетворення, вейвлет-аналіз у цифровій обробці сигналів акустичної емісії.

Материаловедение
620.10
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


275.[222865]

Аналитическое описание
УДК 620.10
С42     Скальський В.Р. Діагностування технічного стану обладнання нафтопомпувальних станцій / В.Р. Скальський, В.В. Божидарник, О.М. Станкевич //Скальський, В.Р. Акустико-емісійне діагностування типів макроруйнування конструкційних матеріалів : монографія.-К: Наукова думка.,2014.-c.217-238
Для забезпечення безперебійного та безпечного постачання нафтопродуктів трубопроводну систему необхідно підтримувати у працездатному стані, здійснюючи контроль за технічним станом її ділянок.

Материаловедение
620.10
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


276.[222866]

Аналитическое описание
УДК 620.10
С42     Скальський В.Р. Оцінювання типів руйнування конструкційних матеріалів за вейвлет-перетвореннями сигналів акустичної емісії / В.Р. Скальський, В.В. Божидарник, О.М. Станкевич //Скальський, В.Р. Акустико-емісійне діагностування типів макроруйнування конструкційних матеріалів : монографія.-К: Наукова думка.,2014.-c.175-214
Розглянуто крихке руйнування, яке особливо важливо вміти виявляти, позаяк більшість конструкційних матеріалів за час довготривалого експлуатування окрихчується.

Материаловедение
620.10
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


277.[180968]

Аналитическое описание
УДК 621.78
Исследование магнитных свойств и структуры магнитов типа (Nd, Рr) - (Fe, Co, Gd) - (Fе,Со,Аl,Сu,Rе) - В после термической обработки //Металловедение и термическая обработка металлов.-2013.-№2.-c.4-7
Исследованы свойства магнитов типа (Nd, Рr, R)2(Fе, Со, М)14+В в широком интервале температур (10 - 425 К) после термической обработки по различным режимам

Материаловедение
621.78
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


278.[180976]

Аналитическое описание
УДК 621.78
Влияние режимов термической обработки на структуру и магнитные свойства спеченных постоянных магнитов на основе Sm(Со,Fе,Сu,Zг)z / 0. А. АРИНИЧЕВА, А. С. ЛИЛЕЕВ, М. РАЙЗНЕР, А. Г. Д0РМИД0НТ0В //Металловедение и термическая обработка металлов.-2013.-№2.-c.8-12
Сделано заключение об оптимальном режиме термической обработки для сплавов данного состава

Материаловедение
621.78
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


279.[180979]

Аналитическое описание
УДК 669.018.58
ЖДАНОВА О.В. Магнитные свойства и доменная структура монокристаллов FеВ / О. В. ЖДАНОВА, М. Б. ЛЯХОВА, Ю. Г. ПАСТУШЕНКОВ //Металловедение и термическая обработка металлов.-2013.-№2.-c.13-16
Проведены исследования процессов намагничивания орторомбических монокристаллов FеВ и теоретический анализ магнитокристаллической анизотропии

Материаловедение
669.018.58
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


280.[180980]

Аналитическое описание
УДК 620.186.4
Модель формирования текстуры в сплаве Nd - Fе - В при интенсивной пластической деформации / А.Г. Попов, В. С. Гавико, Л. А. Сташкова, В.П. Пилюгин //Металловедение и термическая обработка металлов.-2013.-№2.-c.17-21
Для объяснения возникающей текстуры предложена модель, включающая два механизма: (а) анизотропное разрушение зерен под воздействием ИПДК и (б) анизотропный рост зерен при отжиге под действием остаточных напряжений

Материаловедение
620.186.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


281.[180981]

Аналитическое описание
УДК 537.2
РОДИОНОВ А.А. Зависимость спонтанной намагниченности и констант магнитной анизотропии от размеров нанокристаллов / А. А. РОДИОНОВ, Н. М. ИГНАТЕНКО, Ан. А. РОДИОНОВ //Металловедение и термическая обработка металлов.-2013.-№2.-c.27-30
Предложен алгорит м нахождения констант магнитной анизотропии на базе диполь-дипольной природы взаимодействия эффективных магнитных моментов атомов в кристаллах с учетам их симметрии

Материаловедение
537.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


282.[180986]

Аналитическое описание
УДК 669.1
Высококоэрцитивные спеченные магниты из сплавов (Nd,Dу) - Fе - В, полученных методом Strip Casting / А.Г. Попов, Д.Ю. Василенко, Т.З. Пузанова и др. //Металловедение и термическая обработка металлов.-2013.-№2.-c.21-26
Проведено сравнитечьное исследование свойств спеченных постоянных магнитов, изготовленных из-быстрозакаленных пластинчатых сплавов (Nd, Dу) - Fе - В как по традиционной технологии (ТТ). так и по низкокислородной технологии (ИКТ)

Материаловедение
669.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


283.[180987]

Аналитическое описание
УДК 669.857
КОНЕВ Н.Н. Использование свободно падающей струи расплава для изготовления нанокристаллических магнитотвердых Fе -Nd - В-материалов / Н. Н. КОНЕВ, А. В. БЕЛОВ //Металловедение и термическая обработка металлов.-2013.-№2.-c.30-34
Разработан метод закалки из жидкого состояния и на его основе сконструирована и изготовлена полупромышленная установка сверхбыстрого охлаждения расплавов Fе - Nd - В-сплавов с получением быстрозакаленных чешуек

Материаловедение
669.857
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


284.[180988]

Аналитическое описание
УДК 669.857
КОНЕВ Н.Н. Магнитные свойства спеченных постоянных магнитов Fе - Nd - В, полученных методом литья намораживанием / Н. Н. Конев, А. В. Белов //Металловедение и термическая обработка металлов.-2013.-№2.-c.35-38
Показано изменение оптимальных технологических режимов изготовления спеченных постоянных магнитов из сплавов, полученных на установке быстрого охлаждения расплавов

Материаловедение
669.857
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


285.[180989]

Аналитическое описание
УДК 621.793.74
ОСКОЛКОВА Т.Н. Электровзрывное легирование поверхности твердого сплава ВК10КС титаном и карбидом кремния / Т. Н. ОСКОЛКОВА, Е. А. БУДОВСКИХ //Металловедение и термическая обработка металлов.-2013.-№2.-c.39-42
Проведено упрочнение твердого сплава ВК10КС на глубину 15 - 20 мкм путем воздействия на поверхность импульсных плазменных струй, сформированных при электрическом взрыве титановой фольги совместно с порошковой навеской SiС

Материаловедение
621.793.74
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


286.[180990]

Аналитическое описание
УДК 669.295.5
Механические и электрохимические характеристики термомеханически обработанных сверхупругих Тi- Nb - (Та, Zr)-сплавов / В. А. ШЕРЕМЕТЬЕВ, С. М. ДУБИНСКИЙ, Ю. С. ЖУКОВА и др. //Металловедение и термическая обработка металлов.-2013.-№2.-c.43-52
Изучали стабильность параметров сверхупругости при последующем вылеживании при комнатной температуре и повторном испытании. Определят режимы отжига сплавов, при которых формируется оксидная пленка с максимальной когезионной прочностью

Материаловедение
669.295.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


287.[181998]

Аналитическое описание
УДК 669.017
Баженов В.Е. ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ДВОЙНОЙ ЭВТЕКТИКИ В ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЕ / В.Е. Баженов, М.В. Пикунов //Известия вузов. Черная металлургия.-2013.-№1.-c.37-45
В работе был рассмотрен механизм изменения массы и состава фаз при равновесной кристаллизации эвтектических сплавов в трехкомпонентных системах

Материаловедение
669.017
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


288.[181999]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Коротков В.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДЫХ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ / В.А. Коротков //Известия вузов. Черная металлургия.-2013.-№1.-c.45-51
В настоящей работе приводятся данные об износостойкости наплавленных деталей горно- металлургического оборудования, полученные при испытаниях в производственных условиях

Материаловедение
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


289.[182097]

Аналитическое описание
УДК 621.762.5
Изучение химического взаимодействия в процессе изготовления алмазного камнерезного инструмента / А.И. Лаптев, Н.Н. Степарева, Н.И. Подушин, М.Н. Сорокин //Известия вузов. Черная металлургия.-2013.-№3.-c.27-33
Наблюдаются активное растворение алмаза в кобальте и взаимодействие с твердым раствором на основе а-Fе с образованием карбидов железа Fе3С (В-13)

Материаловедение
621.762.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


290.[182099]

Аналитическое описание
УДК 681.3
Шарыбин С.И. Идентификация параметров сложной зерновой структуры металлов и сплавов / С.И. Шарыбин., А.В. Клюев, В.Ю. Столбов //Известия вузов. Черная металлургия.-2013.-№3.-c.34-38
В данной работе рассматривается задача идентификации характеристик зерновых структур по имеющемуся множеству шлифов металлов и сплавов

Материаловедение
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


291.[184551]

Книга
УДК 620.10 СП
Л87     Лучка, М.В. Науково практичні засади формування зносостійких композиційних покриттів методом гальванопорошкового градієнтного зміцнення для критичних умов тертя: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н.: Спец. 05.02.01 - Матеріалознавство / М.В. Лучка.-К: ІПМ,2013.-20 c.

Материаловедение
620.10
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


292.[186112]

Аналитическое описание
УДК 621.674
Особенности процессов структурообразования при изготовлении труб из ферритно-аустенитных сталей / В.И. Большаков, Т.А. Деркач, С.А. Панченко, А.Е. Балев //Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.научн.трудов. Вып. 67.-Днепропетровск, ГВУЗ "ПГАСА".,2013.-c.96-100
Целью работы явилось повышения коррозионной стойкости и конкурентоспособности горячепрессовых труб из ферритно-аустенитных сталей на основе изучения процессов структурообразования и управления структурой при их изготовлении

Материаловедение
621.674
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


293.[186117]

Аналитическое описание
УДК 669.14.018
Влияние термо-деформационных параметров на положение критических точек и структуру сталей типа CR13 / Л.Н. Дейнеко, О.Е. Силантьева, С.Ф. Соколов, Ю.А. Безобразов //Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.научн.трудов. Вып. 67.-Днепропетровск, ГВУЗ "ПГАСА".,2013.-c.107-110
В настоящей работе исследовали влияние температурно-временных параметров деформационно-термической обработки на особенности процессов структурообразования

Материаловедение
669.14.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


294.[186118]

Аналитическое описание
УДК 620.178
Архипов О.Г. Дослідження механічних характеристик металу аміакопровіду після експлуатації / О.Г. Архипов //Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.научн.трудов. Вып. 67.-Днепропетровск, ГВУЗ "ПГАСА".,2013.-c.111-116
В цілому результати проведеної роботи дозволяють більш точно прогнозувати зміну механічних характеристик в часі, що підвищує безпеку експлуатації і забезпечує точніше прогнозування залишкового ресурсу

Материаловедение
620.178
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


295.[186122]

Аналитическое описание
УДК 669.018
Мищенко В.Г. Жаростойкие стали для шахтных печей сопротивления магниетермического производства титана / В.Г. Мищенко, А.В. Гречка //Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.научн.трудов. Вып. 67.-Днепропетровск, ГВУЗ "ПГАСА".,2013.-c.128-130
В данной работе представлен сравнительный анализ механических свойств жаростойких сталей

Материаловедение
669.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


296.[186124]

Аналитическое описание
УДК 621.661
Пружинная броня. Структурные возможности СВС-композитов / В.Ю. Костыря, Л.Н. Дейнеко, Ю.Н. Ушаков и др. //Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.научн.трудов. Вып. 67.-Днепропетровск, ГВУЗ "ПГАСА".,2013.-c.131-135
Одной из альтернатив "чисто" стальной броне являются СВС-материалы с железной матрицей, упрочненные оксидной фазой. В данном случае пружинная броня рассматривается как композиционной материал.

Материаловедение
621.661
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


297.[186885]

Книга
УДК 620.10
M39      Materials Science - Advanced Topics=Актуальные проблемы материаловедения : ЭБ / под ред. Y. Mastai: InTech,2013.-549 c.

Материаловедение
620.10
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


298.[187473]

Книга
УДК 669.01 СП
У-34     Узлов, К.І. Наукові основи формування структури, механічних та експлуатаційних властивостей залізовуглецевих сплавів залізничного призначення при зсувно-дифузійній перекристалізації: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н.: Спец. 05.16.01 - металознавство та термічна обробка металів / К.І. Узлов.-Дн-ськ: НМетАУ,2013.-20 c.

Материаловедение
669.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


299.[189648]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Т38      Фазовые равновесия и перспективные материалы в системе CeO2-Eu2O3 / Е.Р. Андриевская, О.А. Корниенко, В.В.Гусаров и др. //Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности: Международная научно-техническая конференция (16-17 апреля, 2013, Харьков).-Харьков.,2013.-c.35-36
В данной статье исследованы фазовые равновесия и перспективные материалы в системе CeO2-Eu2O3

Материаловедение
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


300.[189649]

Аналитическое описание
УДК 666.762
Т38      Влияние технологических параметров на получение плотной керамики на основе циркона / С.Ю. Саенко, В.А. Шкуропатенко, Р.В.Тарасов и др. //Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности: Международная научно-техническая конференция (16-17 апреля, 2013, Харьков).-Харьков.,2013.-c.36-37
В данной статье рассмотрено влияние технологических параметров на получение плотной керамики на основе циркона

Материаловедение
666.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn