ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Материаловедение) было найдено 1065 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


361.[171035]

Аналитическое описание
УДК 677.027
Ткачук О.Л. Вивчення механізму взаємодії метилсиліконату калію з целюлозним волокном / О.Л. Ткачук //Наукові нотатки: міжвуз. зб. (за галузями знань "Машинобуд. та металообр.", "Інжен. механіка", "Металугія та матеріалознавство").-Луцьк:ЛНТУ.,2011.-№ Вип. 32 (червень).-c.431-434
В статті в результаті ІЧ-спектроскопних досліджень запропоновано механізм взаємодії метилсиліконату калію з целюлозою індивідуально, в присутності каталізатора і в композиції з реакційноздатною кремнійорганічною сполукою

Материаловедение
677.027
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


362.[171036]

Аналитическое описание
УДК 624.075
Ушак Т. Метод дискретизації в задачі про вільні коливання оболонки змінної товщини / Т.Ушак //Наукові нотатки: міжвуз. зб. (за галузями знань "Машинобуд. та металообр.", "Інжен. механіка", "Металугія та матеріалознавство").-Луцьк:ЛНТУ.,2011.-№ Вип. 32 (червень).-c.435-442
В даній статті запропонований новий наближений метод розв'язку задач про вільні коливання циліндричних оболонок змінної жорсткості

Материаловедение
624.075
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


363.[171038]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Фурс В.В. Поліпшення технології переробки вихідної сировини із відходів машинобудівного виробництва для отримання матеріалів конструкційного призначення / В.В. Фурс, В.Д. Рудь //Наукові нотатки: міжвуз. зб. (за галузями знань "Машинобуд. та металообр.", "Інжен. механіка", "Металугія та матеріалознавство").-Луцьк:ЛНТУ.,2011.-№ Вип. 32 (червень).-c.443-449
В даній статті проводиться аналіз існіючих технологій переробки відходів машинобудівного виробництва для отримання сировини, що буде взята за основу при виготовленні матеріалів конструкційного призначення

Материаловедение
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


364.[171039]

Аналитическое описание
УДК 621.762
Христинець Н.А. Моделювання перетворень у сипких середовищах під дією вібрації / Н.А. Христинець ,В.Д. Рудь, О.В. Приймак //Наукові нотатки: міжвуз. зб. (за галузями знань "Машинобуд. та металообр.", "Інжен. механіка", "Металугія та матеріалознавство").-Луцьк:ЛНТУ.,2011.-№ Вип. 32 (червень).-c.450-454
В статті описано принципи поведінки сипких тіл у процесі вібраційної сегрегації

Материаловедение
621.762
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


365.[171042]

Аналитическое описание
УДК 539.4
Чекурін В.Ф. Теоретично-експериментальна методика визначення статичних параметрів довговічності скла / В.Ф. Чекурін, В.В, Дяків //Наукові нотатки: міжвуз. зб. (за галузями знань "Машинобуд. та металообр.", "Інжен. механіка", "Металугія та матеріалознавство").-Луцьк:ЛНТУ.,2011.-№ Вип. 32 (червень).-c.455-461
В статті розвинена методика статистичних випробувань на довговічність скла за статичних навантажень

Материаловедение
539.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


366.[171049]

Аналитическое описание
УДК 631.313
Човнюк Ю.В. Моделі коливань суттєво-нелінійних систем грунтообробних робочих органів / Ю.В. Човнюк, Ю.О. Гуменюк ,Г.А. Герасимчук //Наукові нотатки: міжвуз. зб. (за галузями знань "Машинобуд. та металообр.", "Інжен. механіка", "Металугія та матеріалознавство").-Луцьк:ЛНТУ.,2011.-№ Вип. 32 (червень).-c.462-468
В статті наведені моделі коливань, які притаманні суттєво-нелінійним механічним системам, котрі використовуються для динамічного аналізу взаємодії робочих органів сільскогосподарських машин на пружній підвісці з оброблюваним грунтом

Материаловедение
631.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


367.[174836]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Малинов В.Л Ресурсосберегающие инновационные наплавочные материалы и упрочняющие технологии, обеспечивающие динамическое деформированное мартенситное превращение / В.Л. Малинов //Вісник Приазовського державного технічного університету . Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць.-Маріуполь: ДВНЗ "Приазов. держ. ун-т".,2011.-№22.-c.96-103
В работе обобщены данные по разработке инновационных ресурсосберегающих наплавочных материалов, а также упрочняющих технологий

Материаловедение
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


368.[175284]

Книга
УДК 620.10
Б26     Барышев, Г.А. Материаловедение: конспект лекций: ЭБ / Г.А. Барышев.-Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ,2011.-140 c.

Материаловедение
620.10(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


369.[176840]

Книга
УДК 620.10
Ф50      Физико-химия и технология неорганических материалов: VIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов ( Москва, 15-18 ноября, 2011 г.): Сборник материалов : ЭБ.-М: ИМЕТ РАН,2011.-689 c.

Материаловедение
620.10
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


370.[178253]

Книга
УДК 620.10
Т34     Теплухин, Г.Н. Высокотемпературные материалы в энергетике: учебное пособие: ЭБ / Г.Н.Теплухин, А.В. Гропянов, М.Н. Жукова.-СПб: ГТУРП,2011.-127 c.

Материаловедение
620.10(07)+621.311(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


371.[179095]

Книга
УДК 620.10
П27      Перспективные материалы и технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза: учебник: ЭБ / Е.А. Левашов и др.-М: МИСиС,2011.-377 c.

Материаловедение
620.10(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


372.[179343]

Книга
УДК 620.10
Н76      Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: материалы междунар. науч.-техн. конф. молод. ученых: ЭБ / гл. ред. И.С. Сазонов.-Могилёв: Белорус.-Рос. ун-т,2011.-290 c.

Материаловедение
620.10(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


373.[186194]

Аналитическое описание
УДК 669.018
Малинов В.Л. Влияние содержания марганца и режимов отпуска на структуру и износостойкость хромомарганцевого наплавленного металла / В.Л. Малинов //Захист металургійних машин від поломок: Зб. наук. пр.- Вип.13.-Маріуполь:ПДТУ.,2011.-c.247-254
В работе изучено влияние марганца в количестве 2, 4, 8, 12% на структуру и изностойкость наплавленного металла, содержащего дополнительно 0,12-0,15%С, 12,5-13,5%Сr, 0,15-0,20%Ti

Материаловедение
669.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


374.[186197]

Аналитическое описание
УДК 621.791
Майструк А.Я. Исследование влияния плазменной обработки на структуру и свойства высокоуглеродистых Fе-Сг-Мn сплавов, легированных бором / А.Я. Майструк //Захист металургійних машин від поломок: Зб. наук. пр.- Вип.13.-Маріуполь:ПДТУ.,2011.-c.255-260
В результате плазменной обработки с оплавлением поверхностного слоя получена однородная структура ячеистого аустенита, обладающего высокой твердостью, Нu = 1345-4420 кГс/мм2

Материаловедение
621.791
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


375.[186198]

Аналитическое описание
УДК 669.017
Самохвалов Г.В. О природе взаимосвязи энергии взаимодействия примесных атомов с границами зерен железа и межатомных сил взаимодействия / Г.В. Самохвалов //Захист металургійних машин від поломок: Зб. наук. пр.- Вип.13.-Маріуполь:ПДТУ.,2011.-c.261-264
В статье установлена корреляционная взаимосвязь энергии связи атомов примесей с границами зерен железа отдельно с каждой из характеристик примесных химических элементов

Материаловедение
669.017
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


376.[186949]

Аналитическое описание
УДК 620.193
Наривский А.Э. Коррозионные процессы и скорость роста питтингов сталей AISI 304 и 08Х18Н10 в модельных оборотных водах / А.Э. Наривский, Н.А. Солидор //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць.-Маріуполь: ДВНЗ Приазов.держ.техн.ун-т.,2011.-№2 (23).-c.87-97
В статье установлены закономерности и механизмы коррозионного разрушения сталей AISI 304 и 08Х18Н10 в хлоридсодержащих растворах с рН 6; 7; 8 и концентрацией хлоридов 600 мг/л

Материаловедение
620.193
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


377.[186951]

Аналитическое описание
УДК 669.017
Ткаченко И.Ф. Факторы, определяющие уровень зернограничной адсорбционной активности легирующих элементов в Fe-Me растворах / И.Ф. Ткаченко, К.И. Ткаченко //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць.-Маріуполь: ДВНЗ Приазов.держ.техн.ун-т.,2011.-№2 (23).-c.97-101
На основе общих положений адсорбционной теории Дж.Гиббса, в рамках термодинамической модели твердых растворов предложена методика расчетного определения адсорбционной активности растворенных элементов в двойных твердых растворах на основе железа

Материаловедение
669.017
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


378.[186955]

Аналитическое описание
УДК 669.017
Внутризеренная поляризация электронного заряда в металлах и ее влияние на зернограничную сегрегацию примесных элементов / Н.Ф. Ткаченко, М.А. Рябикина, Ф.К. Ткаченко, В.И. Мрошниченко //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць.-Маріуполь: ДВНЗ Приазов.держ.техн.ун-т.,2011.-№2 (23).-c.102-106
Выполнен анализ условий формирования зернограничных сегрегаций в двойных разбавленных твердых растворах на основе железа в высокотемпературной области

Материаловедение
669.017
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


379.[186957]

Аналитическое описание
УДК 669.018
Малинов В.Л. Исследование методом регрессионного анализа зависимостей износостойкости в условиях абразивного и ударно-абразивного изнашивания о тхимического состава наплавленного металла на Fe-Cr-Mn V-C основе / В.Л. Малинов //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць.-Маріуполь: ДВНЗ Приазов.держ.техн.ун-т.,2011.-№2 (23).-c.107-117
Представлены результаты исследований методом регрессионного анализа влияния химического состава наплавленного металла на Fe-Cr-Mn-V-C основе на износостойкость в условиях абразивного и ударно-абразивного изнашивания

Материаловедение
669.018
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


380.[186960]

Аналитическое описание
УДК 669.14
Кузьмин С.О. Влияние режима термоупрочнения на объемную износостойкость мелющих шаров из низколегированных марок стали / С.О. Кузьмин //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць.-Маріуполь: ДВНЗ Приазов.держ.техн.ун-т.,2011.-№2 (23).-c.117-126
Показано, что объемная износостойкость мелющих шаров определяется не только их твердостью, но и типом микроструктурного градиента по сечению

Материаловедение
669.14
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


381.[187188]

Аналитическое описание
УДК 669.017:621.785
Сильман Г.И. Сталь типа 20ГЛ с измельченной микроструктурой / Г.И. Сильман, Л.Г. Серпик, А.А. Федосюк //Заготовительные производства в машиностроении.-2011.-№8.-c.37-42
Исследовано влияние измельченности структуры на механические свойства сталей типа 20ГЛ. В качестве способов измельчения использованы легирование сталей марганцем, микролегирование титаном и ванадием, модифицирование силикокальцием, термоциклическая обработка (многократная нормализация) с регулированием скорости охлаждения. Рассмотрены возможности измельчения структуры на нескольких уровнях: обычном структурном (феррита и перлита) и субструктурном (с образованием зернистого бейнита.

Материаловедение
669.017:621.785
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


382.[187204]

Аналитическое описание
УДК 669.11:620.193.55
Тесленко А.В. ВЛИЯНИЯ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ НА ДЕФОРМАЦИЮ ЖЕЛЕЗА В АТМОСФЕРЕ ВОДОРОДА / А. В. Толстенко //Восточно-европейский передовых технологий.-2011.-№2/5(20).-c.70-71
Исследовано влияние условий полиморфного превращения железа (0,03 и 0,06%С) на его деформацию в атмосфере водорода. Деформация за цикл определяется температурно-скоростными условиями на фронте превращения.

Материаловедение
669.11:620.193.55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


383.[187206]

Аналитическое описание
УДК 621.785:669.017.3
Хайдоров А.Д. Влияние термоциклической обработки на структуру литой быстрорежущей стали Р6М5-Ш / А. Д. ХАЙДОРОВ, С. Ю. КОНДРАТЬЕВ //Металловедение и термическая обработка металлов.-2011.-№6.-c.42-47
Показана возможность улучшения микроструктуры литой быстрорежущей стали Р6М5-Ш путем использования термоциклической обработки (ТЦО) в качестве промежуточной технологической операции между предварительным изотермическим отжигом и окончательной закалкой с трехкратным отпуском. В результате ТЦО уменьшаются количество ледебуритной эвтектики, размер карбидной сетки, карбидная неоднородность, изменяются размеры и состав карбидов. Определен рациональный режим обработки.

Материаловедение
621.785:669.017.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


384.[188304]

Аналитическое описание
УДК 669.715-156
Кузей А.М. Структурно-фазовые превращения в системе твердый металл-расплав //В кн.: Структурно-фазовые превращения в быстрозакаленных алюминиевых сплавах / А.М. Кузей.-Минск: Беларус.навука.,2011.-c.5-38
Изложены представления о структурно-фазовых превращениях, протекающих в алюминиевых сплавах.

Материаловедение
669.715-156
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


385.[188305]

Аналитическое описание
УДК 669.715-156
Кузей А.М. Стабильность структур микроотливок быстроохлажденного алюминия //В кн.: Структурно-фазовые превращения в быстрозакаленных алюминиевых сплавах / А.М. Кузей.-Минск: Беларус.навука.,2011.-c.38-94
Описаны механизмы кристаллизации расплавов алюминия в крайне неравновесных условиях, основанные на представлениях о стркутурной неоднородности расплавов.

Материаловедение
669.715-156
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


386.[188306]

Аналитическое описание
УДК 669.715-156
Кузей А.М. Структурно-фазовые превращения при сверхбыстром охлаждении расплавов систем Al-Ni и Al-Fe //В кн.: Структурно-фазовые превращения в быстрозакаленных алюминиевых сплавах / А.М. Кузей.-Минск: Беларус.навука.,2011.-c.95-128
Рассмотрены механизмы формирования метастабильных фаз в условиях сверхбыстрого охлаждения расплава.

Материаловедение
669.715-156
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


387.[188308]

Аналитическое описание
УДК 669.715-156
Кузей А.М. Трансформация струткутры быстроохлажденных алюминиево-медных сплавов при термообработке //В кн.: Структурно-фазовые превращения в быстрозакаленных алюминиевых сплавах / А.М. Кузей.-Минск: Беларус.навука.,2011.-c.129-219

Материаловедение
669.715-156
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


388.[188310]

Аналитическое описание
УДК 669.715-156
Кузей А.М. Формирование структуры быстроохлажденных сплавов при диспергировании расплавов систем алюминий-медь //В кн.: Структурно-фазовые превращения в быстрозакаленных алюминиевых сплавах / А.М. Кузей.-Минск: Беларус.навука.,2011.-c.220-321
Рассмотрены наноструктура быстрозакаленного сплава Al-Cu, влияние легирования на наноструктуру, мартенситыне превращения в быстроохлажденных алюминиево-медных сплавах.

Материаловедение
669.715-156
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


389.[188311]

Аналитическое описание
УДК 669.715-156
Кузей А.М. Структурно-фазовые превращения расплавов алюминия при сверхбыстром охлаждении //В кн.: Структурно-фазовые превращения в быстрозакаленных алюминиевых сплавах / А.М. Кузей.-Минск: Беларус.навука.,2011.-c.220-321
Рассмотрены структурно-фазовые превращения расплавов алюминия при сверхбыстром охлаждении

Материаловедение
669.715-156
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


390.[190752]

Аналитическое описание
УДК 620.10
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИНСТИТУТА СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ им В. Н. БАКУЛЯ НАН УКРАИНЫ В ОБЛАСТИ СИНТЕЗА И СПЕКАНИЯ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ / Н. В. Новиков, А. А. Шульженко, С. А. Ивахненко, А. И. Боримский //Синтез, спекание и свойства сверхтвердых материалов : Сб. научн. трудов.-Киев.,2011.-c.6-13
Представлены основные достижения Института сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины в области синтеза и спекания сверхтвердых материалов

Материаловедение
620.10
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn