ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Компьютеры) было найдено 53 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2


1.[237661]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Кучмистенко О.В. Підвищення ефективності автоматизованої системи керування процесом транспортування нафти на засадах інтелектуальних технологій / О.В. Кучмистенко //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№2.-c.7-13. - Библиогр.: 6 назв.
Досліджено актуальну науково-практичну задачу, яка полягає в аналізі існуючих та розробки нових способів і методів оцінки технічного стану магістральних нафтопроводів, що забезпечить безпечне автоматизоване управління нафтотранспортної системи.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[228570]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Мокін В.Б. Технологія оцінювання комплексного екологічного ризику за допомогою веб-сервісу / В.Б. Мокін, Б.Ю. Собко, С.О. Жуков //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№2.-c.24-31. - Бібліогр. : 9 назв
Розглянуто актуальну задачу моніторингу, оцінювання та прогнозування комплексного екологічного ризику від розподілених у часі та просторі факторів безпеки.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[233252]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Клочко Н.Б. Дослідження ультразвукових лічильників газу в умовах експлуатації / Н.Б. Клочко, Т.Р. Павлів, О.В. Піндус //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.64-67. - Библиогр. : 5 назв.
Головна мета статті полягає у оцінюванні функціональної надійності та ефективної роботи обладнання комерційних газорозподільних станціях філій ПАТ Укртрансгаз.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[236612]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Кватернюк С.М. Дослідження впливу ефекту локалізованого поглинання випромінювання у розсіювальних частинах на мультиспектральні вимірювання / С.М. Кватернюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№5(134).-c.24-30. - Библиогр.: 16 назв.
Досліджено вплив ефекту локалізованого поглинання випромінювання хромофорами у розсіювальних частинах різної форми неоднорідних біологічних середовищ на точність мультиспектральних вимірювань їх біофізичних та структурних параметрів.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[236615]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Порівняння результатів прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів за різних материнських вейвлетів / В.В. Кухарчук, С.Ш. Кацив, В.Г. Мадьяров та ін. //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№5(134).-c.48-54. - Библиогр.: 6 назв.
Порівняно тренди амплітудно-частотно-часового спектру вібросигналу для окремих частотних смуг і результати прогнозування розвитку дефектів гідроагрегату для однакових проміжків часу за різних материнських вейвлетів: Добеші, Мейера та Беттла-Лемарьє. Встановлено, що незважаючи на певну відмінність цих трендів, ієрархія показників вірогідності чинників вібрації не змінюється.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[237363]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Бібик M. В. Оптимізація контрольних допусків на ознаки розпізнавання під час машинного навчання / M. В. Бібик, А. С. Довбиш //Журнал інженерних наук.-2017.-№1.-c.Н1-Н6. - Библиогр.: 15 назв.
Розглянуто інформаційно-екстремальний алгоритм навчання здатної навчатися системи підтримання прийняття рішень як складової автоматизованої системи керування енергоблоком теплоелектроцентралі з онгамізалією контрольних допусків на ознаки розпізнавання.

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[231080]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Зиновченко А.Н. Опыт использования компьютерной обучающей системы в Азовском морском институте / Зиновченко А.Н., Гаркуша Г.Г. //Вісник Приазовського державного технічного університету.-2016.-№33.-c.147-152. - Библиогр. : 5 назв.
Приведен краткий анализ известных способов и методов обучения с помощью компьютера.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[231083]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Пятикоп Е.Е. Сравнение методов выделения контура для изображения капли металла / Пятикоп Е.Е., Левицкая Т.А., Тельных Л.В. //Вісник Приазовського державного технічного університету.-2016.-№33.-c.152-159. - Библиогр. : 15 назв.
Выполнен сравнительный анализ известных методов выделения границ для изображения капли металла.

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[237164]

Аналитическое описание
УДК 004
Белоус H. В. Удаление низкочастотной составляющей изображения с использованием медианного фильтра / H. В. Белоус, А. И. Красов, В. П. Власенко //Журнал инженерных наук.-2016.-№2.-c.Н7-Н14. - Библиогр.: 9 назв.
В статье предложен вычислительный метод удаления низкочастотной составляющей изображений. Разработка вычислительного метода основана на методе быстрой медианной фильтрации.

Компьютеры
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[217017]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Турковська О.В. Адаптація глобальної комп'ютерної моделі лісу G4М для України / О.В. Турковська, М.І. Густі //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№5.-c.9-15. - Бібліогр. : 15 назв
Представлено один з можливих інструментів, який можна використати для підготовки забов'язань у секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства україни у рамках посткіотської угоди

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[217065]

Аналитическое описание
УДК 004.9
Навчений класифікатор з розширеними функціональними можливостями / Т.Б. Мартинюк, В.В. Ворожбит, О.М. Перебейніс, Т.Ю. Позднякова //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№5.-c.108-115. - Бібліогр. : 13 назв
Розглянуто алгоритм класифікації за дискримінантними функціями. Показано процес формування двох вихідних векторів:класифікацій та рангів ДФ з використанням оброблення елементів матриці за різницевим зрізами

Компьютеры
004.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[217073]

Аналитическое описание
УДК 004.7
Рогач А.О. Апаратно-програмна реалізація автоматизованих лабораторних практикумів віддаленого доступу / А.О. Рогач, Л.О. Сав'юк //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№5.-c.152-159. - Бібліогр. : 11 назв
В статті розглянуто способи організації автоматизованих лабораторних практикумів з використанням віддаленого доступу в структурі систем дистанційного навчання інженерного рівня

Компьютеры
004.7
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[222082]

Аналитическое описание
УДК 621.9:004
Хабер, Д. Продолжительные изменения промышленности Германии и методов производства посредством Интернета вещей, услуг и людей / Д. Хабер; пер. с англ. яз. //Stahl und Eisen.-Dusseldorf : Stahleisen.,2015.-№6-7.-c.94-96
В статье речь идет о технологиях автоматизации компании "АББ" (ABB), а именно о внедрении проекта "Промышленность 4.0", которая открывает новые возможности для поддержания производительности во всех отраслях, включая обрабатывающую промышленность. Все подразделения компании "АББ" (ABB) будут переведены в цифровую форму, а также подключены к киберфизическим системам, таким образом, повысятся производственные показатели и эксплуатационная гибкость.

Компьютеры
621.9:004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[437]

Книга
УДК 681.31(085.5) СП
П81      Промышленные компьютеры и системы: компания ПРОКСИС: каталог.-К,2014.-24 c.

Компьютеры
681.31(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[201339]

Книга
УДК 681.31(085.5) СП
П81      Промышленные компьютеры и системы: Компьютеры Проксис-Универсал. Панельные компьютеры, компактные компьютеры, промышленные компьютеры...: компания ПРОКСИС: каталог.-К,2014.-24 c.

Компьютеры
681.31(085.5)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[187965]

Книга
УДК 681.31
Р24     Рассоха, А. Компьютеры : трактовые, нейронные, голографические и системы: научная монография / А. Рассоха.-Симферополь: ИТ "АРИАЛ",2013.-224 c.

Компьютеры
681.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[179852]

Аналитическое описание
УДК 681.518
Hojny, M. Development of Dedicated Computer System for Gleeble 3800 Thermo- Mechanical Simulator=Развитие специализированной компьютерной системы для термомеханического моделирования системой Gleeble 3800 / M. Hojny, M. Glowacki, R. Kuziak, W. Zalecki //IMECS: ЭБ.-Hong Kong.,2011.-№16-18, March Vol.II

Компьютеры
681.518
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[114323]

Книга
УДК 681.3
О-23      Образний відео-комп'ютер око-процессорного типу: Монографія / В.П. Кожем'яко, Г.Л. Лисенко, А.А. Яровий, А.В. Кожем'яко.-Вінниця: УНІВЕРСУМ,2008.-214 c.

Компьютеры
681.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[114391]

Книга
УДК 681.3
К66     Кормановський С.І., Кожем'яко В.П. Око-процесорна обробка та розпізнавання образної інформації за геометричними ознаками: Монографія.-Вінниця: УНІВЕРСУМ,2008.-160 c.

Компьютеры
681.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[119308]

Книга
УДК 681.3 СП
Е56     Ель Саєд Абделааль Ельсаєд Мохамед Розробка інформаційних технологій управління ресурсами комп'ютерних мереж в умовах самоподібного вхідного потоку : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.13.06 -інформаційні технології.-Харків: НТУ "Харківський політехнічний інститут",2008.-20 c.

Компьютеры
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[192736]

Книга
УДК 681.3
В68     Волошин, В.Г. Комп'ютерна лінгвістика: навчальний посібник / В.Г. Волошин.-Суми: Університетська книга,2004.-382 c.

Компьютеры
681.3:82(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[193348]

Аналитическое описание
УДК 681.3
В68     Волошин В.Г. Основні наукові напрями комп'ютерної лінгвістики і її зв'язок з іншими науками / Волошин В.Г. //В кн: Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістіка.-Суми.,2004.-c.11- 19

Компьютеры
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[193349]

Аналитическое описание
УДК 681.3
В68     Волошин В.Г. Моделювання мовленнєвої діяльності та основні інформаційні елементи створення тексту / Волошин В.Г. //В кн: Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістіка.-Суми.,2004.-c.22- 36

Компьютеры
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[193350]

Аналитическое описание
УДК 681.3
В68     Волошин В.Г. Автоматичний інформаційний пошук / Волошин В.Г. //В кн: Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістіка.-Суми.,2004.-c.43- 54

Компьютеры
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[193351]

Аналитическое описание
УДК 681.3
В68     Волошин В.Г. Акустична структура звуків мови / Волошин В.Г. //В кн: Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістіка.-Суми.,2004.-c.64- 73

Компьютеры
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[193352]

Аналитическое описание
УДК 681.3
В68     Волошин В.Г. Автоматичне введення звуків мови і його розпізнавання комп'ютером / Волошин В.Г. //В кн: Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістіка.-Суми.,2004.-c.80- 105

Компьютеры
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[193353]

Аналитическое описание
УДК 681.3
В68     Волошин В.Г. Інформаційна оцінка знакових елементів аркуша / Волошин В.Г. //В кн: Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістіка.-Суми.,2004.-c.111

Компьютеры
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[193354]

Аналитическое описание
УДК 681.3
В68     Волошин В.Г. Обробка письмової лінгвістичної інформації на рівні словоформ, слов, словосполучень, речення, тексту / Волошин В.Г. //В кн: Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістіка.-Суми.,2004.-c.124- 142

Компьютеры
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[193355]

Аналитическое описание
УДК 681.3
В68     Волошин В.Г. Когнітивна наука як наукова дисциплина моделювання людського мислення / Волошин В.Г. //В кн: Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістіка.-Суми.,2004.-c.154

Компьютеры
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[193356]

Аналитическое описание
УДК 681.3
В68     Волошин В.Г. Штучний інтелект / Волошин В.Г. //В кн: Волошин В.Г. Комп'ютерна лінгвістіка.-Суми.,2004.-c.165- 220

Компьютеры
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn