ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
271530
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Политэкономия) было найдено 105 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4


1.[241987]

Книга
УДК 330
Ш37     Шевченко, О.О. Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): монографія / О.О. Шевченко.-К: Центр учбової літератури,2017.-302 c.

Политэкономия
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[217498]

Аналитическое описание
УДК 330
Бойко А.Л. Економічна оцінка сировини хмелю за умов ураження вірусною інфекцією / А.Л. Бойко, Ю.А. Никитюк //Збалансоване природокористування.-2015.-№4.-c.38-44. - Бібліогр. : 13 назв
Розглянуто важливі результати економічного викладу вирощування хмелю. Проведено порівняння оцінки сировини, отриманої від здорових та уражених рослин хмелю вірусами різних таксономічних груп

Политэкономия
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[217503]

Аналитическое описание
УДК 330
Артюшок К.А. Теоретичні аспекти взаємодії чинників економічної безпеки та збалансованого розвитку регіону / К.А. Артюшок //Збалансоване природокористування.-2015.-№4.-c.49-52. - Бібліогр. : 8 назв
Розглянуто поняття економічної безпеки та впливу на неї екологічних ризиків у контексті збалансованого розвитку. Визначено поняття еколого-економічної безпеки

Политэкономия
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[36639]

Книга
УДК 330
А43      Актуальні питання економічних наук: збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 червня, 2012, м. Одеса): ЭБ.-Одеса: ЦЕДР,2012.-188 c.

Политэкономия
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[187967]

Книга
УДК 330
И71      Институционные проблемы эффективного государства / под ред. В.В. Дементьева.-Донецк: ГВУЗ "ДонНТУ",2011.-372 c.

Политэкономия
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[130391]

Книга
УДК 330
Г21     Гаршина О.К., Бурлуцкий С.В. Потребительское и сберегательное поведение домохозяйств трансформационной экономики: Монография.-Краматорск: ДГМА,2010.-124 c.

Политэкономия
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[142095]

Книга
УДК 330
В19     Васильєва Л.В., Кльованик О.А. Регресійні моделі та аналіз часових рядів: Навчальний посібник.-Краматорськ: ДДМА,2010.-176 c.

Политэкономия
330(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[132179]

Книга
УДК 330
В24      Введение в экономическую теорию: Учебное пособие: Электронная библиотека / Е.Б. Бедрина, О.А. Козлова, Т.А. Саламатова, А.В. Толпегин.-Екатеринбург: УГТУ-УПИ,2009.-210 c.

Политэкономия
330(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[107416]

Книга
УДК 330
Г21     Гаршина О.К. Политическая экономия: Курс лекций: Ч.1 (для студентов экономических специальностей).-Краматорск: ДГМА,2008.-80 c.

Политэкономия
330(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[157414]

Книга
УДК 330
Р69     Романенков, І.Д. Питання до економічної теорії післятехнічного суспільства / І.Д. Романенков.-Одеса: Астропринт,2007.-168 c.

Политэкономия
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[2040]

Книга [Фонд библиотеки Алчевск]
УДК 330
За ред. Базилевича В.Д. Економічна теорія: Політекономія: Підручник.-Київ: Знання - пресс,2007.-719 c.
Розглянуто: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій.

Политэкономия
330 Е45
______________________________
Инв.N :
68008, 67313, 67314
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[36086]

Книга
УДК 33
В53      Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту: Економічні науки. № 1(9).-Дн-ськ: ДДФЕІ,2003.-138 c.

Политэкономия
330+334.75+330.101.54+330.322+336.74+63+622+339.138+574+657.26+338(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[118046]

Книга
УДК 330
П49      Політична економія: Навчальний посібник: ЭБ / Г.А. Оганян, В.О. Паламарчук та ін..-К: МАУП,2003.-520 c.

Политэкономия
330(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[122800]

Книга
УДК 330
А90     Аслунд А. Розбудова капіталізму.-К: Дух і літера,2003.-637 c.

Политэкономия
330+32+338.242+330.322
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[19825]

Книга
УДК 33
И88      Исследование операций в экономике: Учебник / Под ред. Н.Ш. Кремера.-М: ЮНИТИ,2002.-408 c.

Политэкономия
33.001.57(07)+681.3.068(07)+338.24(07)+519.852(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[22282]

Книга
УДК 330
В53      Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту: № 1(7).-Дніпропетровськ: ДДФЕІ,2002.-148 c.

Политэкономия
330+334.75+330.101.54+330.322+338+336+669.002.6+336.22+368+339.138+658.51.014+331+336.71
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[4372]

Книга [Фонд библиотеки Алчевск]
УДК 33.03
Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведев В.С. Політична економія .-Київ: Ельга,2002.-520 c.
Показан зв язок економічних законів , категорій і понять, що вивчаються з реальною дійсністю , економічною політикою й практикою господарювання.

Политэкономия
33.03
______________________________
Инв.N :
65941, 65942
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[19819]

Книга
УДК 330.322
Б73     Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ: Учебное пособие для вузов.-М: ЮНИТИ-ДАНА,2001.-286 c.

Политэкономия
330.322(07)+334.75(07)+339.72(07)+338.5(07)+681.31(07)+336.22(07)+336.77(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[19820]

Книга
УДК 330
Ш33     Швандар В.А., Базилевич А.И. Управление инвестиционными проектами: Учебник для вузов.-М: ЮНИТИ-ДАНА,2001.-208 c.

Политэкономия
330.322(007)+339.187.62(07)+336.64(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[19842]

Книга
УДК 330
Х86     Хохлов Н.В. Управление риском: Учебник.-М: ЮНИТИ-ДАНА,2001.-240 c.

Политэкономия
330.131.7(07)+658.51.014(07)+330.322(07)+368(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[22542]

Книга
УДК 33
Т19     Тарасевич В.Н. Очерки теории переходной экономики.-К: Наукова думка,2001.-224 c.

Политэкономия
330.342+330+338+339.72+330.322+334.75.001.76+336.77+336.74+339.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[22543]

Книга
УДК 33
П27      Перехідна економіка: Конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича.-Д: Січ,2001.-140 c.

Политэкономия
330.342(07)+330(07)+334.012.3(07)+330.101.54(07)+574(07)+334.75.001.76(07)+339.72(07)+330.322(07)+336.76(07)+336.77(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[231322]

Книга
УДК 330
К93      Курс экономической теории: учебник: ЭБ / под общ. ред. Чепурина М.Н..-издание 4-е, переработанное и дополненное.-Киров: АСА,2000.-745 c.

Политэкономия
330(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[3134]

Книга
УДК 33
О-75      Основи економічноі теоріі: Підручник: У 2-х книгах. Кн. 1.-2-е вид., переробл. і доп.-К: Либідь,1998.-272 c.

Политэкономия
<33(07)>+<338.45(07)>+<334.75(07)>+<330.111.62(07)>+<339.14(07)>+<336.77(07)>+<336.74(07)>+<339.172(07)+339.13(07)>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[3135]

Книга
УДК 33
О-75      Основи економічноі теоріі. Кн.2: Підручник.-2-е вид., переробл. і доп.-К: Либідь,1998.-270 c.

Политэкономия
<33(07)>+<334.75(07)>+<339.138(07)>+<658.51.014(07)>+<339.9(07)>+<330.101.54(07)>+<334.72(07)>+<334.012.33(07)>+<63(07)>+<331(07)>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[4063]

Книга
УДК 33
Э40      Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства. Политическая экономия: Учебн. для вузов / Под ред. А.Г. Грязновой.-М: ЮНИТИ,1998.-327 c.

Политэкономия
<330(07)>+<338(07)>+<338(-87)(07)>+<330.101.54(07)>+<330.32(07)>+<330.341.1(07)>+<334.75(07)>+<336.74(07)>+<336.77(07)>+<339.9(07)>+<339.7(07)>
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[22544]

Книга
УДК 33
Т19     Тарасевич В.Н. О предмете экономической теории.-Д: Січ,1997.-112 c.

Политэкономия
330+330.342+336.77+336.74+334.75+330.31+339.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[162757]

Книга
УДК 330
Т81     Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний.-К: Наукова думка,1994.-262 c.

Политэкономия
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[84684]

Книга
УДК 33
Б87     Брагинский С.В., Певзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления.-М: Мысль,1991.-302 c.

Политэкономия
330
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[115897]

Книга
УДК 33
П50      Политическая экономия : Методические советы / И.Д. Прохоренко и др.-Минск: Высшая школа,1991.-207 c.

Политэкономия
330(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn