ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Региональная экономика) было найдено 69 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[230498]

Книга
УДК 338.24 СП
Б77     Бойченко, М.В. Розвиток економічного механізму управління професійними ризиками підприємства: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.екон.н.: Спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)(051 - Економіка) / М.В. Бойченко.-К.: ІМП НАНУ,2017.-20 c.

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[232481]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Горященко Ю.Г. Ринок інновацій в Україні та характеристика інноваційних стратегій промислових підприємств / Ю.Г. Горященко, Б.С. Байов //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№1.-c.132-139. - Бібліогр. : 22 назв
У статті проаналізовано ринок інновацій в Україні. Досліджено сучасний стан інноваційного розвитку українських промислових підприємств.

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[236996]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Іванишина Г.С. Місце та роль суб'єктів господарювання у системі пробірного нагляду України / Г.С. Іванишина //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№3.-c.53-57 - Библиогр.: 11 назв.
У статті досліджено особливості діяльності казенних підприємств у системі пробірного нагляду України. З'ясовано загальні ознаки казенних підприємств та описано специфіку зарахування підприємств пробірного контролю до даного виду господарюючих суб'єктів. Визначено об'єкти, принципи та напрями їхньої діяльності. Обґрунтовано недоліки діяльності казенних підприємств пробірного контролю в Україні та сформовано рекомендації з метою підвищення ефективності їх подальшої роботи.

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[237002]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Овчар П.А. Економіко-правові аспекти розвитку автомобільного транспорту в Україні / П.А. Овчар //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2017.-№3.-c.127-134. - Библиогр.: 10 назв.
У статті визначено основні чинники, які гальмують ефективний розвиток автомобільного транспорту в Україні. Систематизовано базові складові існуючого правового механізму, який регулює пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Запропоновано структуру механізму державного регулювання пасажирських перевезень автомобільним транспортом на усіх рівнях. Досліджено перспективи розвитку автомобільного транспорту України та обгрунтовано пріоритетні завдання у напрямку їхньої реалізації.

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[219440]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Богатирчук-Кривко С.К. Удосконалення еколого-економічного механізму управління земельними ресурсами в сільському господарстві / С.К. Богатирчук-Кривко //Збалансоване природокористування.-2016.-№1.-c.120-127. - Бібліогр. : 21 назв.
Уточнено сутність еколого-економічного механізму управління земельними ресурсами агросфери як сукупності чинників, елементів, методів та інструментів, спрямованих на організацію збалансованого землекористування з метою забезпечення оптимальності параметрів екологічних та економічних функцій земель сільськогосподарського призначення.

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[219443]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Недашківська Т.М. Напрями вдосконалення державного регулювання земельних відносин в сільському господарстві / Т.М. Недашківська, О.І. Ступень //Збалансоване природокористування.-2016.-№1.-c.137-140. - Бібліогр. : 5 назв
Виявлено та обгрунтовано напрями вдосконалення державного регулювання земельних відносин у сільському господарстві, а також визначено механізми такого регулювання, в структурі яких, окрім основних економічних, відображено й інструменти законодавчої та нормативної діяльності, Земельного кадастру України, землеустрою, моніторингу грунтової родючості й ефективного використання земельних ділянок.

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[221462]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Лесько О.Й. Дерегуляція підприємницької діяльності та покращення умов ведення бізнесу в Україні / О.Й. Лесько, Л.Д. Глущенко, Т.К. Мещерякова //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№1.-c.58-64. - Библиогр. : 10 назв
Досліджено сучасні тенденції та напрямки дерегуляції підприємницької діяльності на законодавчому рівні.

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[224257]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Евдокимов Ф.И. Экономико-математическое сопровождение инвестиционных проектов угледобывающих предприятий методом контроллинга критического пути / Ф.И. Евдокимов, Т.Б. Надтока, А.Г. Виноградов //Уголь Украины.-2016.-№3.-c.17-24. - Библиогр. : 7 назв.
Предложен метод планирования и реализации инвестиционных проектов воспроизводства мощности угледобывающих предприятий.

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[227331]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Горняк О.В. Шляхи вдосконалення корпоративної безпеки суб'єктів господарювання / О.В. Горняк, О.О. Салюк-Кравченко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№3.-c.55-59. - Бібліогр. : 17 назв
Статтю присвячено розвитку корпоративної безпеки підприємства.

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[227777]

Книга
УДК 338.24
Т33      Теорія та практика регіонального розвитку: колективна монографія: ЭБ / за ред. А.Ф. Ковальчука.-Дніпро: Герда,2016.-584 c.

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[236299]

Аналитическое описание
УДК 338.2
В38     Нєнно І. M. Щодо форм візуалізації бізнес-моделей / Нєнно І. M. //Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. №3(39).-Краматорськ: ДДМА.,2016.-c.137-141. - Библиогр. : 16 назв.
Розглянуто матриці, таблиці та графіки, як форми візуалізації бізнес-моделей підприємств.

Региональная экономика
338.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[104008]

Книга
УДК 622.24
К65     Копей, Б.В. Основи виробничих процесів та обладнання нафтогазового комплексу: навчальний посібник / Б.В. Копей.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2015.-372 c.

Региональная экономика
622.24(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[215000]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Н34     Запухляк І.Б. Функціонування вітчизняних газотранспортних підприємств як природної монополії: економічна сутність та об'єктивна потреба / І.Б. Запухляк //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (12). ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості ).-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ.,2015.-c.23-28
В статті розглянуто економічну сутність та характерні риси природних монополій

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[215743]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Кузниченко В.М. Вероятностный подход к непрерывной модели обмена в экономике / В.М. Кузниченко, В.И. Лапшин //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2015.-№5.-c.137-141
Построение бездефицитной модели обмена для непрерывных процессов с внешним управлением

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[216384]

Аналитическое описание
УДК 338.2
Завгородня О.О. Функції інновацій та макроекономічні екстерналії інноваційної динаміки / О.О. Завгородня //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2015.-№3.-c.31-42. - Бібліогр. : 31 назв.
У статті розглядаються актуальні підходи до дослідження наслідків інноваційної динаміки

Региональная экономика
338.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[216400]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Ковальчук К.Ф. Современные механизмы стоимостно-ориентированного управления устойчивым развитием промышленного предприятия / К.Ф. Ковальчук, Н.П. Козенкова, В.Д. Козенкова //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2015.-№3.-c.124-133. - Библиогр. : 10 назв
Сформулирован методологический подход к определению категории "устойчивое развитие предприятия"

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[216401]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Різун Н.О. Використання моделей нейронної мережі для побудови прогнозу динаміки ціноутворення цінних паперів / Н.О. Різун, П.В. Гудим //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2015.-№3.-c.133-145. - Бібліогр. : 14 назв
У роботі розглянута проблема дослідження шляхів підвищення точності прогнозів у розрізі побудови стратегії управління інвестиційним портфелем із урахуванням впливу різних факторів

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[217259]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Собко О.М. Розбудова мережі інтелектингових агенцій як каталізатор процесів креації вартості підприємств / О.М. Собко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2015.-№4.-c.129-139. - Бібліогр. : 23 назв.
Досліджено вектори розвитку інституційного оточення, що здійснюють позитивний вплив на активізацію процесів креації вартості підприємств, які функціонують в умовах економіки знань. Доведено доцільність розбудови мережі інтелектингових агенцій, визначено їх місію та завдання

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[217552]

Аналитическое описание
УДК 338.24
Самойленко Ю.І. Форми громадської участі в екологічному управлінні / Ю.І. Самойленко //Збалансоване природокористування.-2015.-№4.-c.154-157. - Бібліогр. : 10 назв
У статті обгрунтовано роль та можливості участі громадськості в екологічному управлінні. Висвітлено форми громадського управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[218011]

Аналитическое описание
УДК 338
Е90     Пашкевич М.С. Методологічні засади аналізу та оцінки розвитку продуктивних сил регіонів / Пашкевич М.С., Лисунець К.П. //Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2015 р., м. Миколаїв).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.26-28. - Бібліогр. : 4 назви

Региональная экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[218012]

Аналитическое описание
УДК 338
Е90     Папіж Ю.С. Удосконалення класифікації кластерних територіально-виробничих форм оптимізації господарства регіонів / Папіж Ю.С. //Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2015 р., м. Миколаїв).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.28-30. - Бібліогр. : 4 назви

Региональная экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[118358]

Книга
УДК 338.24
С83      Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону: монографія / за ред. В.П. Міковди та ін..-Ужгород: вид. ФОП Бреза,2014.-556 c.

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[205037]

Аналитическое описание
УДК 338
Е45     Лисунець К.П. Особливості просторових соціально-економічних депресій розвитку в контексті систем регулювання регіональної економіки: тези доповіді / Лисунець К.П. //Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.-Дніпропетровськ.,2014.-c.75-78

Региональная экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[206144]

Аналитическое описание
УДК 338
Е45     Якубовський С.О. Успіхи регіональної політики Бразилії: приклад для України / Якубовський С.О., Андрієвський С.М., Андрієвська А.С. //Економіка ХХІ сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / за ред. Г.О. Дорошенко, М.С. Пашкевич.-Харків.,2014.-c.389-393
Мета цієї роботи полягає у проведенні обмеженого порівняльного аналізу соціально-економічних факторів розвитку України та Бразилії.

Региональная экономика
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[206685]

Аналитическое описание
УДК 338.24
С83     Нечитайло У.П. Теоретичні засади регіонального стратегічного планування / У.П. Нечитайло // Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону : монографія / за ред. В.П. Міковди.-Ужгород: вид. ФОП Бреза.,2014.-c.28-55
У статті розглянуті теоретичні засади регіонального стратегічного планування

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[206690]

Аналитическое описание
УДК 338.24
С83     Мікловда В.М. Компонентне виокремлення підходів до формування регіональних пріоритетів у теоріях регіонального економічного розвитку / В.М. Мікловда, В.М. Бондаренко, М.І. Рябак // Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону : монографія / за ред. В.П. Міковди.-Ужгород: вид. ФОП Бреза.,2014.-c.15-27
У статті розглянуто компонентне виокремлення підходів до формування регіональних пріоритетів у теоріях регіонального економічного розвитку

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[206692]

Аналитическое описание
УДК 338.24
С83     Слава С.С. Методичні підходи до обгрунтування стратегічних пріоритетів / С.С. Слава // Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону : монографія / за ред. В.П. Міковди.-Ужгород: вид. ФОП Бреза.,2014.-c.56-61
У статті розглянуті методичні підходи до обгрунтування стратегічних пріоритетів

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[206694]

Аналитическое описание
УДК 338.24
С83     Бондаренко В.М. Теоретичні підходи до суті та оцінки ризиків у стратегічному плануванні регіонального економічного розвитку / В.М. Бондаренко, І.С. Семененко, К.С. Машіко // Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону : монографія / за ред. В.П. Міковди.-Ужгород: вид. ФОП Бреза.,2014.-c.62-85
У статті розглянуті теоретичні підходи до суті та оцінки ризиків у стратегічному плануванні регіонального економічного розвитку

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[206696]

Аналитическое описание
УДК 338.24
С83     Чубарь О.Г. Теоретичні узагальнення інституціональних засад економічного розвитку: макро- та мазорівень / О.Г. Чубарь, В.Ю. Височанський // Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону : монографія / за ред. В.П. Міковди.-Ужгород: вид. ФОП Бреза.,2014.-c.86-114
У статті розглянуті теоретичні узагальнення інституціональних засад економічного розвитку: макро- та мазорівень

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[206697]

Аналитическое описание
УДК 338.24
С83     Чубарь О.І. Особливості формування стратегічних цілей та пріоритетів розвитку економіки в стратегіях розвитку регіонів України / О.І. Чубарь // Стратегічні пріоритети економічного розвитку регіону : монографія / за ред. В.П. Міковди.-Ужгород: вид. ФОП Бреза.,2014.-c.123-134
У статті розглянуті особливості формування стратегічних цілей та пріоритетів розвитку економіки в стратегіях розвитку регіонів України

Региональная экономика
338.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn