ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Транспорт) было найдено 414 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


1.[237979]

Аналитическое описание
УДК 629
Шелудченко Л. С. Екологічна безпека автодорожньої мережі, як відкритої термодинамічної системи / Л. С. Шелудченко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2018.-№1.-c.86-90. - Библиогр.: 7 назв.
На підставі аналізу відкритої термодинамічної системи “автодорожня мережа -автотранспортний потік” встановлено, що для обмеження впливу автотранспортного комплексу на природно-техногенну геоекосистему необхідно мінімізувати інтенсивність переносу координат стану (узагальнених зарядів) термодинамічної системи “автодорожня мережа - автотранспортний потік” за межі контрольної поверхні цієї системи, яка в даному випадку визначена границею резервно-технологічної смуги автомобільної дороги. Встановлено екологічну доцільність створення двобічних геохімічних бар’єрів в межах резервно-технологічних смуг автодоріг у вигляді газо-пилозахисних лісосмуг.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[227541]

Аналитическое описание
УДК 656
Канюк Г.І. Аналіз шляхів забезпечення енергоефективності роботи ГТС України / Канюк Г.І., Чернюк А.М., Ключка Є.П. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2017.-№1.-c.29-33. - Библиогр. : 7 назв.
Розглянуто основні характеристики газотранспортної системи України, сучасний технічний стан газоперекачувальних станцій магістральних газопроводів.

Транспорт
656
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[232802]

Книга
УДК 629.5 СП
Б90     Будашко, В.В. Підвищення ефективності функціонування суднових енергетиних установок комбінованих пропульсивних комплексів: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец.05.22.20 - експлуатація та ремонт замобів старнспорту / В.В. Будашко.-Одеса: НУ "ОМА",2017.-20 c.

Транспорт
629.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[233215]

Аналитическое описание
УДК 629
Шелудченко Л.С. Дослідження матеріального балансу "пальне-викиди". Склад та обсяги шкідливих викидів, які продукуються автотранспортними потоками / Л.С. Шелудченко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2017.-№2.-c.133-140. - Бібліогр. : 5 назв
Наведено результати аналітичного оцінювання обсягів токсичних та шкідливих газових викидів автотранспортними потоками за такими інгредієнтами як CO, CO2, NxOy, вуглеводні, зокрема С20Н12, залежно від інтенсивності і частки вантажних автомобілів у транспортному потоці, режиму руху транспортних засобів та обсягів витрат палива.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[237146]

Аналитическое описание
УДК 656
Суглобов В.В. Здобутки Маріупольського відділення підйомно-транспортної академії наук України / Суглобов В.В., Семенюк В.Ф. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№4.-c.4-9
Таким чином, можна стверджувати, що Маріупольське відділення ПТАНУ виконує актуальну і корисну для промисловості України науково-дослідну роботу по удосконаленню підйомно-транспортної техніки.

Транспорт
656
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[237364]

Аналитическое описание
УДК 629
Коробко А. І. Методологія розроблення нових методів випробувань / А. І. Коробко //Журнал інженерних наук.-2017.-№1.-c.Н7-Н13. - Библиогр.: 16 назв.
У роботі описується методологія щодо нових методів випробувань та формування рішень під час розроблення нових методів випробувань.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[238034]

Аналитическое описание
УДК 656
Малащенко В.О. До 20-річчя Львівського відділення підйомно-транспортної академії наук України / Малащенко В.О., Семенюк В.Ф. //Підйомно-транспортна техніка.-2017.-№3.-c.4-7. - Библиогр.: 17 назв.
Наведена інформація про діяльність Львівського відділення ПТАНУ.

Транспорт
656
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[220970]

Аналитическое описание
УДК 669
С71     Куцик І.Г. Розрахунок незбалансованої транспортної задачі в середовищі MS Excel / І.Г. Куцик, В.М. Рибак //Спеціальна металургія : вчора, сьогодні, завтра : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2016 р., м. Київ) : ЭБ.-К: НТУУ "КПІ".,2016.-c.619-623. - Бібліогр. : 2 назв.
Розглянуто етапи розрахунку незбалансованої транспортної задачі в середовищі MS Excel. Показано зручність використання середовища MS Excel для розрахунку транспортних задач.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[221657]

Аналитическое описание
УДК 629
Ушкалов В.Ф. Определение состава и уровня сил, действующих на консольную часть боковой рамы в процессе эксплуатации грузового вагона / В.Ф. Ушкалов, Н.В. Безрукавый //Техническая механика.-2016.-№2.-c.85-90. - Библиогр. : 4 назв.
Данная статья посвящена исследованию дополнительных поперечных и продольных сил, действующих на консольную часть боковой рамы при ее динамическом взаимодействии с буксовым узлом колесконй пары.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[221660]

Аналитическое описание
УДК 629
Лапина Л.Г. Построение полигармонической модели горизонтальных состовляющих входных возмущений для исследования динамики грузовых вагонов / Л.Г. Лапина //Техническая механика.-2016.-№2.-c.106-112. - Библиогр. : 9 назв.
Целью работы является построение модели составляющих входных возмущений, действующих на железнодорожный экипаж со стороны пути, приемлемой для выполнения расчетов по прогнозированию динамических качеств грузовых вагонов в горизонтальной плоскости.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[221663]

Аналитическое описание
УДК 629
Оценка устойчивости левитационного движения экипажа транспортной системы на сверхпроводящих магнитах вдоль плоской путевой структуры / В.А. Дзензерский, Т.И. Кузнецова, Н.А. Радченко, Н.М. Хачапуридзе //Техническая механика.-2016.-№2.-c.113-117. - Библиогр. : 2 назв.
Предложена конструктивная схема транспортной системы, в которой кузов экипажа опирается на две тележки посредством упруго-вязких элементов в вертикальном и поперечном направлениях.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[223113]

Аналитическое описание
УДК 656
Кириленко О.М. Стратегічне позиціонування малодіяльних дільниць в системі залізничного транспорту / О.М. Кириленко //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№2.-c.107-111. - Бібліогр. : 9 назв
У статті розглядається стратегічне позиціювання малодіяльних дільниць в системі залізничного транспорту.

Транспорт
656
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[225312]

Книга
УДК 656.1
Т19     Таран, І.О. Дослідження автоматизованих систем керування транспортними об'єктами на основі теорії систем: навчальний посібник / І.О. Таран, А.В. Бубліков.-Дніпро: НГУ,2016.-180 c.

Транспорт
656.1-52(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[228672]

Аналитическое описание
УДК 629
Коваленко Н.Д. Оценка влияния жесткости конструкции камеры жидкостного ракетного двигателя на характеристики управления вектором тяги / Н.Д. Коваленко, Е.Л. Токарева //Техническая механика.-2016.-№4.-c.3-13. - Библиогр. : 13 назв.
Проведена оценка влияния жесткости конструкции камеры жидкостного ракетного двигателя с соплом большой степени расширения на характеристики управления вектором тяги.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[228674]

Аналитическое описание
УДК 629
Сироткина Н.П. О модификациях перспективной системы управления вектором тяги двигателя третьей ступени ракеты-носителя типа "Циклон" / Н.П. Сироткина, Н.Д. Коваленко, А.Д. Игнатьев //Техническая механика.-2016.-№4.-c.14-23. - Библиогр. : 13 назв.
Сообщаются результаты исследования вариантов бифукциональной системы управления вектором тяги жидкостного ракетного двигателя.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[208701]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Чернова О.Т. Газотранспортна система України : модернізація та переоснащення / О.Т. Чернова //Науковий вісник ІФНТУНГ.-2015.-№1.-c.77-82
В статті згідно з проведеним дослідженням параметрів різних ланок ГТС, початкової реконструкції найбільше потребують компресорні цехигазопроводу "Союз", оснащені ГТК-10, та газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород", оснащені ГТК-25

Транспорт
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[208702]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Тихонов С.І. Технології внутрішньотрубного обстеження та ремонту важкодоступних ділянок газонафтопроводів / С.І. Тихонов, Я.В. Дорошенко, К.А. Поляруш //Науковий вісник ІФНТУНГ.-2015.-№1.-c.83-94
В статті обгрунтовано доцільність застосування внутрішньотрубних засобів для обстеження та ремонту важкодоступних ділянок газонафтопроводів, прокладених під водою на значних глибинах, в важкодоступній болотистій, гірській місцевості та споруджених способом похило-скерованого буріння

Транспорт
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[208704]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34      Прогнозування затрат теплової енергії при підігріванні нафти в резервуарах / Г.М. Кривенко, М.П. Возняк, Л.В. Возняк, С.О. Кривенко //Науковий вісник ІФНТУНГ.-2015.-№1.-c.95-100
В статті проаналізовано причини виникнення втрат нафти внаслідок витікання з резервуарів та від випаровування

Транспорт
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[208705]

Аналитическое описание
УДК 665.5
Н34     Ксенич А.І. Розрахунок газових мереж низького тиску з урахуванням зосередженого відбору газу по довжині ділянок / А.І. Ксенич //Науковий вісник ІФНТУНГ.-2015.-№1.-c.101-108
В статті проведено аналітичні розрахунки,які засвідчили,що нормативні методи прогнозування розподілу газу в системах газопостачання низького тиску з сталевих та поліетиленових труб не достовірно описують наявні газодинамічні процеси

Транспорт
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[214112]

Книга
УДК 629 СП
З-91     Зуєв, С.В. Підвищення ефективності роботи земснаряда при видобуванні мулистих і піщаних грунтів: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту / С.В. Зуєв.-Одеса: ОНМА,2015.-20 c.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[216778]

Аналитическое описание
УДК 656
Гречанюк М.С. Оцінювання впливу поперечно-кутових коливань на поперечну стійкість сідлового автопоїзда / М.С. Гречанюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№4.-c.124-127. - Бібліогр. : 51 назв.
Проведено оцінювання впливу поперечно-кутових коливань на поперечну стійкість сідлового автопоїзда за коефіцієнтом поперечної стійкості за удосконаленим методом та обгрунтовано доцільність застосування запропонованого автором методу оцінювання поперечної стійкості сідлового автопоїзда

Транспорт
656
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[217018]

Аналитическое описание
УДК 504.3
Радомська М.М. Адаптація глобальної комп'ютерної моделі лісу G4М для України / М.М. Радомська, Л.М. Черняк, М.А. Потапенко //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№5.-c.16-21. - Бібліогр. : 6 назв
Розглянуто вплив сучасних авіатранспортних процесів на кліматичні зміни, що відбуваються у глобальній екосистемі, та прогнози міжнародних організацій щодо перспектив розвитку авіації та відповідних наслідків для клімату

Транспорт
504.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[217240]

Аналитическое описание
УДК 656
Мандрик О.М. Багатофакторний аналіз комплексного еколого-технічного обстеження газоперекачувального агрегату на різних технологічних режимах роботи / О.М. Мандрик, В.В. Тирлич, Ю.Д. Михайлюк //Нафтогазова енергетика.-2015.-№2(24).-c.44-52. - Бібліогр. : 10 назв
В статті представлено апробацію аналізу комплексного еколого-технічного обстеження газоперекачувального агрегату в різних технологічних режимах роботи.

Транспорт
656
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[198760]

Аналитическое описание
УДК 656.2
Интеллектуализация транспортного обслуживания металлургических предприятий / Рахмангулов А. Н., Осинцев Н. А., Мишкуров П. Н., Копылова О. А. //Сталь.-2014.-№4.-c.115-118
Предложен подход к формированию и составу интеллектуальных транспортных систем на металлургических предприятиях. Подход основан на использовании оригинальной комбинированной аналитико-имитационной модели транс-портно-технологической системы (ТТС), реализующей комплекс транспортно-логистических методов организации функционирования железнодорожных ТТС. Интеллектуальная транспортная система предлагаемого функционального состава ориентирована на повышение эффективности взаимодействия производства и транспорта в условиях усложнения структуры грузопотоков и возрастания требований к качеству грузовых перевозок.

Транспорт
656.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[201695]

Аналитическое описание
УДК 629
Дзоценидзе Т.Д. Использование профильных труб для создания пространственных систем каркасно-панельной схемы тракторов и автомобилей / Дзоценидзе Т.Д., Загарин Д.А., Козловская М.А. //Металлург.-2014.-№8.-c.105-110
Приведены конкретные примеры модернизации серийной продукции и новых разработок автомобилей и тракторов.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[202696]

Аналитическое описание
УДК 629
Бейгул О. А. Математическая модель формирования нагрузок и определение параметров U-образной несущей системы сочлененного контейнеровоза / Бейгул О. А., Корпийчук Н. Н., Лепетова А. Л. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2014.-№5.-c.95-98
Разработана математическая модель формирования нагрузок на U-образную несущую систему сочлененного контейнеровоза, в основу которой положены три расчетных случая. Записаны условия прочности для всех силовых элементов несущей системы, откуда получены выражения для определения рациональных параметров этих элементов.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[204388]

Аналитическое описание
УДК 62
В53     Почужевський О.В. Специфіка умов експлуатації самохідних колісних машин на відкритих розробках / Почужевський О.В. //Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. пр. - Вип. 37.-Кривий Ріг.,2014.-c.222-227
На основі аналізу парку самохідних колісних машин гірничих підприємств встановлено, що основним видом даної техніки при видобутку корисних копалин відкритим способом є кар'єрні самоскиди вантажопідйомність 3055 т оснащені гідромеханічною трансмісією.

Транспорт
629
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[205555]

Аналитическое описание
УДК 622
П78     Ажиппо А.Г. Системы подогрева топлива транспортного средства / А.Г. Ажиппо, Ю.А. Куликов, Т.А. Оробцов //Проблемы горного дела и экологии горного производства:материалы IX Международной научно-практической конференции (24-25 апреля, 2014г., Антрацит).-Донецк.,2014.-c.125-132
В статье разработан метод расчета системы подогрева топлива транспортных средств

Транспорт
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[205556]

Аналитическое описание
УДК 622
П78     Белецкий Ю.В. Системы подогрева топлива транспортного средства / А.Г. Ажиппо, Ю.А. Куликов, Т.А. Оробцов //Проблемы горного дела и экологии горного производства:материалы IX Международной научно-практической конференции (24-25 апреля, 2014г., Антрацит).-Донецк.,2014.-c.125-132
В статье разработан метод расчета системы подогрева топлива транспортных средств

Транспорт
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[205559]

Аналитическое описание
УДК 622
П78     Белецкий Ю.В. Повышение достоверности определения эксплуатационной надежности модернизированных локомотивов / Ю.В. Белецкий //Проблемы горного дела и экологии горного производства:материалы IX Международной научно-практической конференции (24-25 апреля, 2014г., Антрацит).-Донецк.,2014.-c.132-137
В статье рассмотрены вопросы, связанные с повышением надежности и безопасности работы модернизированных маневров тепловозов

Транспорт
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn