ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Энергосистемы) было найдено 181 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7


1.[236685]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Кацадзе T. Л. Принципи організації мультиагентного управління оптимальним розмиканням розподільних електричних мереж / T. Л. Кацадзе //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№6(135).-c.66-70. - Библиогр.: 11 назв.
Досліджено можливості формування мультиагентної системи управління конфігурацією розподільних електричних мереж в режимі реального часу. Розроблений математичний апарат підтримки рішень локальної системи управління оптимальним розмиканням розподільних електричних мереж, які дозволяють адаптувати конфігурацію електричної мережі відповідно до поточних умов функціонування електричної системи.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[236943]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Будько В.І. Аналіз особливостей роботи та специфіки зарядних режимів свинцево-кислотних та нікель-залізних акумуляторних батарей / В.І. Будько //Відновлювана енергетика.-2017.-№1.-c.17-24. - Библиогр.: 9 назв.
В роботі розглянуті теоретичні питання електрохімічних перетворень у свинцево-кислотних та нікель-залізних акумуляторних батареях. Проаналізовано вплив застосування різних режимів зарядження акумуляторних батарей на їх технічні характеристики. Відмічена необхідність більш глибокого аналізу та дослідження процесів зарядження акумуляторних батарей від установок на основі відновлюваних джерел енергії з метою врахування фактора випадковості при розробці та проектуванні автономних зарядних станцій електромобілів.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[236944]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Кузнєцов М.П. Можливості короткотермінового прогнозування сонячної енергії / М.П. Кузнєцов, О.В. Лисенко //Відновлювана енергетика.-2017.-№1.-c.25-32. - Библиогр.: 6 назв.
Зростання частки сонячної енергетики справляє помітний вплив на характер роботи енергосистеми, що потребує все ретельнішого прогнозування поточної потужності СЕС. Розроблено різні підходи до прогнозування. Для кожної фотоелектричної станції можна використовувати як метеорологічні дані щодо рівнів сонячної радіації, так і накопичену інформацію про роботу самої станції. Комбінування різних підходів дозволяє досягти задовільної точності, що дає змогу запобігти негативному впливу змінного характеру виробництва електроенергії.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[236962]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Будько В.І. Застосування теорії черг для описування імовірнісних параметрів процесу заряду електромобілів від відновлюваних джерел енергії / В.І. Будько //Відновлювана енергетика.-2017.-№4.-c.27-32. - Библиогр.: 4 назв.
В роботі розглянуті питання визначення імовірнісних параметрів процесу зарядження електромобілів на автономних зарядних станціях на основі відновлюваних джерел енергії. Запропоновано використання теорії масового обслуговування для визначення ймовірності випадкового настання заряду електромобіля та часу зарядження, які прямо пропорційно залежать від залишкової ємності акумуляторних батарей електромобіля.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[236964]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Кузнєцов М.П. Побудова математичної моделі режиму споживання електроенергії / М.П. Кузнєцов //Відновлювана енергетика.-2017.-№4.-c.33-42. - Библиогр.: 10 назв.
Впровадження відновлюваної енергетики потребує врахування факторів її впливу на роботу енергосистем. Одним з таких факторів є випадковий характер поточної потужності відновлюваних джерел енергії, що накладається на змінний режим споживання електроенергії. Оцінка балансу рівнів генерації та споживання потребує побудови адекватних аналітичних моделей. Характер коливань потужності різних груп споживачів може мати відмінності, проте допускає певні узагальнення. Застосування методів теорії випадкових процесів та статистичного аналізу дозволяє сформувати математичні моделі, які досить адекватно описують реальні процеси споживання електроенергії.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[221102]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Унифицированная структура прецизионных быстродействующих систем энерго- и ресурсосберегающего автоматического управления и регулирования / Г.И. Канюк, И.А. Бабенко, А.Ю. Мезеря и др. //Проблемы машиностроения.-2016.-№2.-c.58-67. - Библиогр. : 19 назв.
Рассмотрены проблемы энергосберегающих технологий.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[221103]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Большаков В.И. Электропроводящие нанокомпозиты для систем диагностики технического состояния герметизирующих оболочек АЭС / В.И. Большаков, Н.В. Савицкий //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№5.-c.16-34. - Библиогр. : 18 назв.
Рассмотрено теоретические предпосылки и опыт создания электропроводящих нанокомпозитов для систем диагностики локализирующих систем безопасности АЭС.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[221362]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Моніторинг споживання електроенергії з контролем якості / О.Г. Гриб, Д.А. Гапон, Т.С. Ієрусалімова та ін. //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.39-44. - Бібліогр. : 2 назв.
Досліджено споживання електричної енергії з контролем якості у високовольтних мережах.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[221387]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Сивокобиленко В.Ф. Спосіб підвищення надійності електроживлення в системах електропостачання з двигунним навантаженням / В.Ф. Сивокобиленко, С.В. Деркачов //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.84-88. - Бібліогр. : 8 назв
Запропоновано спосіб підвищення надійності електроживлення двигунного навантаження в діючих схемах за рахунок скорочення перерви живлення в режимах АВР.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[221472]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Михайлюк О.Б. Задачі, що потребують розв'язання при використанні асинхронних генераторів на електростанціях відновлювальної енергетики / О.Б. Михайлюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№1.-c.96-100. - Библиогр. : 11 назв
Виконано огляд літератуних джерел, що стосуються методів регулювання напруги асинхронного генератора.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[221983]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Об общих научных подходах к созданию унифицированных прецизионных энергозберегающих АСУ ТП / Канюк Г.И., Бабенко И.А., Козлова М.Л. и др. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№2.-c.20-32. - Бібліогр. : 9 назв
В статье разработаны иерархическая структура базовых понятий и определений АСУ ТП, универсальная функциональная схема процесса создания прецизионных энергосберегающих АСУ ТП.

Энергосистемы
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[226850]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Кирисов І.Г. Аналіз впливу грозових перенапруг на повітряні лінії електричних мереж України / І.Г. Кирисов //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№11.-c.2-8. - Бібліогр. : 4 назв.
В статті розглядаються питання впливу грозових перенапруг на повітряні лінії.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[226851]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Нефедов Ю.І. Тиск гідравлічного удару-альтернатива напору води гідроелектростанцій / Ю.І. Нефедов //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№11.-c.9-15. - Бібліогр. : 9 назв
В статті доводиться, що збільщення тиску потоку води в гідросистемі після гідравлічного удару можна використати для обертання гідротурбіни електростанції так само, як і при підвищенні для цього напору води в гребельних гідроелектростанціях.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[226852]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Васюченко П.В. Роль мероприятий по ограничению перенапряжений в электрических сетях промышленных предприятий в обеспечении надежной работы электрооборудования / Васюченко П.В. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№11.-c.16-21. - Бібліогр. : 3 назв.
В статье рассматриваются вопросы влияния мероприятий по ограничению перенапряжений в электрических сетях промышленных предприятий в обеспечении надежной работы электрооборудования.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[230277]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Павлик А.В. Енергозбереження як елемент енергонезалежної стратегії / А.В. Павлик //Економічний вісник Національного гірничого університету.-2016.-№4.-c.88-96. - Бібліогр. : 23 назв.
В даному дослідженні розлянуто основні підходи до визначення понять "енергоефективність" та "енергозбереження".

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[231061]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Волошин В.С. К вопросу о стратегии развития современной энергетики / Волошин В.С. //Вісник Приазовського державного технічного університету.-2016.-№33.-c.114-122.- Библиогр. : 17 назв.
В статье приведен анализ состояния современной энергетики.

Энергосистемы
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[231062]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Кривоносов В.Е. Статические источники реактивной мощности при диагностике состояния изоляции асинхронного двигателя и питающего кабеля в условиях локальной компенсации / Кривоносов В.Е. //Вісник Приазовського державного технічного університету.-2016.-№33.-c.123-130.- Библиогр. : 11 назв.
Локальная компенсация реактивной мощности эффективна, когда батареи конденсаторов включены параллельно обмоткам электродвигателя. Выбор мощности батарей определяет режим работы электродвигателя. При отключении двигателя от сети разряд конденсатора осуществляется в контуре индуктивность обмотки двигателя, комплексное сопротивление изоляции и ёмкости батареи конденсаторов. Скорость разряда конденсатора является критерием диагностики сопротивления изоляции обмоток двигателя, а при значении сопротивления изоляции 85 кОм двигатель блокируется для дальнейшей работы.

Энергосистемы
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[234383]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Развитие мер безопасности при сотрясательном взрывании в шахтах / В.П. Колосюк, В.Н. Чебенко, А.А. Мурашко, А.В. Колосюк //Уголь Украины.-2016.-№11-12.-c.33-39. - Библиогр.: 11 назв.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[210164]

Аналитическое описание
УДК 620.9
Осаул O.I. Дослідження ефективної екологічно чистої автономної вихрової енергосистеми для виробництва тепла / Осаул O.I., Самсоненко I.M. //Экология и промышленность.-2015.-№2.-c.64-67
Проаналізовано особливості і переваги автономних вихрових кавітаційних енергосистем для виробництва тепла. Надано результати їх практичного випробування та експлуатації. Запропоновано перелік галузей та об'єктів для раціонального впровадження зазначених енергосистем.

Энергосистемы
620.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[215731]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Саєнко Ю.Л. Імовірнісні підходи при аналізі дугових перенапруг у мережах з ізольованою нейтраллю / Ю.Л. Саєнко, Т.К. Бараненко, А.С. Попов //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2015.-№9.-c.26-35.- Библиогр.: 10 назв.
У статті розглянуто проблему дугових перенапруг у мережах з ізольованою нейтраллю

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[216763]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Саєнко Ю.Л. Дослідження режимів роботи захистів від однофазних замикань на землю у мережі з ізольованою нейтраллю за умови існування ферорезонансних процесів / Ю.Л. Саєнко, А.С. Попов //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№4.-c.61-69 - Бібліогр. : 12 назв
Розглянуто питання розподілу струмів нульової послідовності і режимів роботи захистів від однофазних замикань на землю під час ферорезонансних процесів

Энергосистемы
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[216964]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Красножон А.В. Обчислювальний метод для ідентифікації моделей оптимального руху від зупинки до зупинки за заданий час гібридного автомобіля з непрацюючою системою електропривода / А.В. Красножон //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.52-56. - Бібліогр. : 5 назв
Запропоновано метод оцінювання втрат потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання. На прикладі одноколової ЛЕП класу напруги 30 кВ показано, що величина втрат може бути значною

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[216974]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Галюга А.В. Уточнення методик розрахунку витрат електричної енергії в проводах ЛЕП з урахуванням природно-кліматичних факторів / А.В. Галюга, А.Л. Приступа //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.74-78. - Бібліогр. : 6 назв
Запропоновано методику уточнення розрахунку та нормування технологічних втрат електричної енергії шляхом застосування ітераційного методу з урахуванням комплексної моделі стану проводу ліній електропередачі 0,4-35 кВ. Запропоновано методику визначення параметрів моделі. Наведені результати розрахунку та порівняння методик. Визначені подальші напрями дослідження

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[216977]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Буйний Р.О. Зменшення втрат потужності на корону в лініях електропередавання напругою 330-750 кВ / Р.О. Буйний, З.О. Тимошенко //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.68-73. - Бібліогр. : 10 назв
Розраховано величини середньорічних втрат потужності на корону в лініях електропередавання напругою 330-750 кВ з проводами марки АС із нормативною кількістю проводів у розщепленій фазі та кількістю проводів, що на один більше

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[216983]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Сиченко В.Г. Оптимізація керування режимом напруги в тяговій мережі постійного струму з пунктами підсилення / В.Г. Сиченко, Д.О. Босий, Є.М. Косарєв //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.95-103. - Бібліогр. : 10 назв
Розвиток і впровадження швидкісного руху потребує зміни ідеології розрахунків та вибору обладнання системи електропостачання

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[217009]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Демов О.Д. Вплив компенсувальних установок промислових споживачів на зниження втрат в електричних мережах енергопостачальних компаній / О.Д. Демов, Ю.В. Никитенко, В.А. Коноплицький //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.125-128. - Бібліогр. : 6 назв
Показано, що змінюючи ступінь компенсації реактивної потужності в розподільних мережах промислових споживачів, можна значно змінити втрати активної потужності, що створюються реактивними навантаженнями комунально-побутових споживачів в електричних мережах енергопостачальних компаній

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[217011]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Визначення когерентних груп генераторів під час електромеханічних перехідних процесів в електроенергетичній системі / О.С. Яндульський, О.В. Тимохін, Г.О. Труніна, А.Б. Нестеренко //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.129-135. - Бібліогр. : 12 назв
Метою впровадження системи моніторингу перехідних процесів є підвищення надійності та якості електропостачання шляхом аналізу характеристик ЕЕС на основі синхронізованих вимірів перехідних процесів

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[89382]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Шамари, У. Необходимость стали в энергетических технологиях / У. Шамари; пер. с нем. яз. //Stahl und Eisen.-Dusseldorf : Stahleisen.,2014.-№12.-c.56-58
Производство электроэнергии и ее передача являются основными проблемами нашей современности. Сегодня, а также в будущем сталь, как материал играет неотъемлемую роль в этом контексте. Как при обычной выработке электроэнергии, так и при использовании возобновляемых источников энергии существуют проблемы, касающиеся стали, которые можно решить посредством разнообразных возможностей.

Энергосистемы
621.311:669.18
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[183394]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Новая энергетическая политика под угрозой конкурентоспособности: ЭБ //Stahl und Eisen.-2013.-№3.-c.24-27 (Нем.)
Директор сталелитейного завода Майкл Хютер предупреждает о возрастающих тарифах на электроэнергию: 80 % предприятий обрабатывающей промышленности потребляют слишком большое количество энергии

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[164979]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Литвинчук В.А. Оптимальне автоматичне частотне розвантаження енергосистем / В. А. Литвинчук, В. П. Яновський, В. І. Бондаренко //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.70-73
Запропоновано алгоритм оптимального налаштування системи АЧР в програмному комплексі, в якому завдання синтезу системи АЧР розглядається як задача визначення найкращого набору уставок, які дають можливість розвантажувати енергосистему у відповідності до розвитку аварії в будь-яких аварійних режимах.

Энергосистемы
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn