ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
271530
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Энергосистемы) было найдено 194 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7


31.[238214]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Кузнєцов М.П. Імовірнісні аспекти використання відновлюваних джерел енергії в зоні відчуження Чорнобильської АЕС / М.П. Кузнєцов, С.О. Ужейко //Відновлювана енергетика.-2016.-№3 (46).-c.6-12. - Библиогр.: 9 назв.
Локалізація значних обсягів відновлюваної енергетики на окремій ділянці електромережі може спричинити ускладнення для надійного енергозабезпечення. Випадкова природа таких енергоносіїв, як сонце та вітер, має бути врахована при визначенні потреб у резервних потужностях. Адекватне врахування імовірної природи вітрової та сонячної енергії допоможе забезпечити економічно обгрунтовані вимоги до організації комбінованих локальних енергосистем при змінному характері надходжень електроенергії.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


32.[210164]

Аналитическое описание
УДК 620.9
Осаул O.I. Дослідження ефективної екологічно чистої автономної вихрової енергосистеми для виробництва тепла / Осаул O.I., Самсоненко I.M. //Экология и промышленность.-2015.-№2.-c.64-67
Проаналізовано особливості і переваги автономних вихрових кавітаційних енергосистем для виробництва тепла. Надано результати їх практичного випробування та експлуатації. Запропоновано перелік галузей та об'єктів для раціонального впровадження зазначених енергосистем.

Энергосистемы
620.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


33.[215731]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Саєнко Ю.Л. Імовірнісні підходи при аналізі дугових перенапруг у мережах з ізольованою нейтраллю / Ю.Л. Саєнко, Т.К. Бараненко, А.С. Попов //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2015.-№9.-c.26-35.- Библиогр.: 10 назв.
У статті розглянуто проблему дугових перенапруг у мережах з ізольованою нейтраллю

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


34.[216763]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Саєнко Ю.Л. Дослідження режимів роботи захистів від однофазних замикань на землю у мережі з ізольованою нейтраллю за умови існування ферорезонансних процесів / Ю.Л. Саєнко, А.С. Попов //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№4.-c.61-69 - Бібліогр. : 12 назв
Розглянуто питання розподілу струмів нульової послідовності і режимів роботи захистів від однофазних замикань на землю під час ферорезонансних процесів

Энергосистемы
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


35.[216964]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Красножон А.В. Обчислювальний метод для ідентифікації моделей оптимального руху від зупинки до зупинки за заданий час гібридного автомобіля з непрацюючою системою електропривода / А.В. Красножон //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.52-56. - Бібліогр. : 5 назв
Запропоновано метод оцінювання втрат потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання. На прикладі одноколової ЛЕП класу напруги 30 кВ показано, що величина втрат може бути значною

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


36.[216974]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Галюга А.В. Уточнення методик розрахунку витрат електричної енергії в проводах ЛЕП з урахуванням природно-кліматичних факторів / А.В. Галюга, А.Л. Приступа //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.74-78. - Бібліогр. : 6 назв
Запропоновано методику уточнення розрахунку та нормування технологічних втрат електричної енергії шляхом застосування ітераційного методу з урахуванням комплексної моделі стану проводу ліній електропередачі 0,4-35 кВ. Запропоновано методику визначення параметрів моделі. Наведені результати розрахунку та порівняння методик. Визначені подальші напрями дослідження

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


37.[216977]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Буйний Р.О. Зменшення втрат потужності на корону в лініях електропередавання напругою 330-750 кВ / Р.О. Буйний, З.О. Тимошенко //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.68-73. - Бібліогр. : 10 назв
Розраховано величини середньорічних втрат потужності на корону в лініях електропередавання напругою 330-750 кВ з проводами марки АС із нормативною кількістю проводів у розщепленій фазі та кількістю проводів, що на один більше

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


38.[216983]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Сиченко В.Г. Оптимізація керування режимом напруги в тяговій мережі постійного струму з пунктами підсилення / В.Г. Сиченко, Д.О. Босий, Є.М. Косарєв //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.95-103. - Бібліогр. : 10 назв
Розвиток і впровадження швидкісного руху потребує зміни ідеології розрахунків та вибору обладнання системи електропостачання

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


39.[217009]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Демов О.Д. Вплив компенсувальних установок промислових споживачів на зниження втрат в електричних мережах енергопостачальних компаній / О.Д. Демов, Ю.В. Никитенко, В.А. Коноплицький //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.125-128. - Бібліогр. : 6 назв
Показано, що змінюючи ступінь компенсації реактивної потужності в розподільних мережах промислових споживачів, можна значно змінити втрати активної потужності, що створюються реактивними навантаженнями комунально-побутових споживачів в електричних мережах енергопостачальних компаній

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


40.[217011]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Визначення когерентних груп генераторів під час електромеханічних перехідних процесів в електроенергетичній системі / О.С. Яндульський, О.В. Тимохін, Г.О. Труніна, А.Б. Нестеренко //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.129-135. - Бібліогр. : 12 назв
Метою впровадження системи моніторингу перехідних процесів є підвищення надійності та якості електропостачання шляхом аналізу характеристик ЕЕС на основі синхронізованих вимірів перехідних процесів

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


41.[89382]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Шамари, У. Необходимость стали в энергетических технологиях / У. Шамари; пер. с нем. яз. //Stahl und Eisen.-Dusseldorf : Stahleisen.,2014.-№12.-c.56-58
Производство электроэнергии и ее передача являются основными проблемами нашей современности. Сегодня, а также в будущем сталь, как материал играет неотъемлемую роль в этом контексте. Как при обычной выработке электроэнергии, так и при использовании возобновляемых источников энергии существуют проблемы, касающиеся стали, которые можно решить посредством разнообразных возможностей.

Энергосистемы
621.311:669.18
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


42.[183394]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Новая энергетическая политика под угрозой конкурентоспособности: ЭБ //Stahl und Eisen.-2013.-№3.-c.24-27 (Нем.)
Директор сталелитейного завода Майкл Хютер предупреждает о возрастающих тарифах на электроэнергию: 80 % предприятий обрабатывающей промышленности потребляют слишком большое количество энергии

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


43.[164979]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Литвинчук В.А. Оптимальне автоматичне частотне розвантаження енергосистем / В. А. Литвинчук, В. П. Яновський, В. І. Бондаренко //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.70-73
Запропоновано алгоритм оптимального налаштування системи АЧР в програмному комплексі, в якому завдання синтезу системи АЧР розглядається як задача визначення найкращого набору уставок, які дають можливість розвантажувати енергосистему у відповідності до розвитку аварії в будь-яких аварійних режимах.

Энергосистемы
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


44.[165042]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Лежнюк П.Д. Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем критеріальним методом з використанням нейро-нечіткого моделювання / П. Д. Лежнюк, О. О. Рубаненко //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.127-130
Запропоновано метод визначення планового значення втрат потужності в електричних мережах EEC, який полягає в уточнені коефіцієнтів при членах нормативної характеристики технічних втрат потужності критеріальним методом із застосуванням нейронечіткого моделювання.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


45.[165045]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Левконюк А.В. Особливості реалізації програмного інструментарію для визначення допустимості поточних режимів енергосистем за запасами статичної стійкості / А. В. Левконюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.139-141
Розглянуто окремі питання реалізації програмного інструментарію для визначення в режимі реального часу допустимості режимів енергосистем за запасами статичної аперіодичної стійкості із застосуванням методу групового урахування аргументів. В результаті такої реалізації забезпечується можливість використання принципово нової інформації - результатів точних синхронізованих вимірювань модулів та кутів напруги.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


46.[174450]

Стандарт
УДК 621.311
СОУ ХХ.Х-ХХХХХХХХ-ХХ:2011. Застосування системної протиаварійної автоматики. Запобігання та ліквідації небеспечного зниження або підвищення частоти в єнергосистемах.-Введ.: 01.09.2009.-Київ: Укренерго,2011 -33 c.Гр. 71.120
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


47.[174652]

Стандарт
УДК 621.311
СОУ - Н ЕЕ40.1.08.551:2009. Інструкція по розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України.-.-Київ: Укрэнерго,2009 -44 c.
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


48.[178576]

Книга
УДК 621.311
Л40     Лежнюк, П.Д. Проектування електричної частини електричних станцій: навч. посібник: ЭБ / П.Д. Лежнюк, В.М. Лагутін, В.В. Тептя.-Вінниця: ВНТУ,2009.-194 c.

Энергосистемы
621.311(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


49.[110244]

Книга
УДК 621.3 СП
С22     Сахно О.В. Дослідження і розробка методів та технічних засобів радіаційних випробувань обладнання АЕС на електрофізичних установках: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки.-Київ: НАНУ Інститут ядерних досліджень,2008.-20 c.

Энергосистемы
621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


50.[118267]

Книга
УДК 621.311 СП
Ю83     Юрченко О.М. Комбіновані системи енергоживлення автономних електротранспортних засобів: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н.: Спец. 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи.-Київ: НАНУ Інститут електродинаміки,2008.-20 c.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


51.[174512]

Стандарт
УДК 621.311
СОУ Н ЕЕ 05.152:2007. Нормативи чисельності промислово-виробничого персоналу для обслуговування магістральних і міждержавних електричних мереж.-Введ.: 08.11.2007.-Київ: Укренергопраця,2008 -28 c.Гр. 71.120
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


52.[78474]

Аналитическое описание
УДК 669
Реализация энергосберегающей автоматизированной системы контроля и управления электрическим режимом процесса получения нормального электрокорунда на базе "Трейс Моуд 5" / Мных А.С., Попов В.В., Пазюк М.Ю. и др. //Металургія. Збірник наукових праць: вип.16.-Запоріжжя: ЗДІА.,2007.-c.148

Энергосистемы
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


53.[178602]

Книга
УДК 621.311
П42      Повышение эффективности работы энергосистем: труды ИГЭУ. Вып. 8: ЭБ / ред. В.А. Шуин и др.-Иваново: ИГЭУ,2007.-500 c.

Энергосистемы
621.311(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


54.[99277]

Книга
УДК 621.311
Г51     Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетический бизнес: Учебн. пособ.: Электронная библиотека.-М: Дело,2006.-600 c.

Энергосистемы
621.311(07)+658.26(07)+620.9(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


55.[174509]

Стандарт
УДК 621.311
СОУ Н ЕЕ 04.154:2006. Нормативи чисельності промислово-виробничого персоналу електричних мереж і рекомендовані організаційні органи управління.-Введ.: 19.06.2006.-Київ: Укренергопраця,2006 -88 c.Гр. 71.120
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


56.[174683]

Стандарт
УДК 621.311
СОУ - Н ЕЕ40.1.09.111:2005. Розрахункові питомі витрати палива на відпущену електричну і теплову енергію на прогнозований період. Методика визначення.-Введ.: 22.11.2005.-Київ: Укрэнерго,2005 -26 c.
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


57.[178584]

Книга
УДК 621.311
П42      Повышение эффективности работы энергосистем: труды ИГЭУ. Вып. 6: ЭБ / ред. В.А. Шуин и др.-М: Энергоатомиздат,2003.-560 c.

Энергосистемы
621.311(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


58.[3335]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 699 Т12
Бродач М.М., Табунщиков Ю.А. Энергоэффективные здания..-М.,2003

Энергосистемы
699
______________________________
Инв.N :
97551
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


59.[178577]

Книга
УДК 621.315
С24      Сверхпроводниковые токоограничивающие устроуства и индуктивные накопители энергии для электроэнергетических систем: ЭБ / И.З. Глускин и др.-М: Энергоатомиздат,2002.-373 c.

Энергосистемы
621.315+621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


60.[178634]

Книга
УДК 621.311
И28     Игуменцев, В.А. Электрическая часть понизительной подстанции промышленного предприятия: учебник: ЭБ / В.А. Игуменцев, В.К. Олейников, А.В. Малафеев.-Магнитогорск: МГТУ,2002.-127 c.

Энергосистемы
621.311.4(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn