ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Энергосистемы) было найдено 181 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7


31.[165042]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Лежнюк П.Д. Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем критеріальним методом з використанням нейро-нечіткого моделювання / П. Д. Лежнюк, О. О. Рубаненко //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.127-130
Запропоновано метод визначення планового значення втрат потужності в електричних мережах EEC, який полягає в уточнені коефіцієнтів при членах нормативної характеристики технічних втрат потужності критеріальним методом із застосуванням нейронечіткого моделювання.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


32.[165045]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Левконюк А.В. Особливості реалізації програмного інструментарію для визначення допустимості поточних режимів енергосистем за запасами статичної стійкості / А. В. Левконюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.139-141
Розглянуто окремі питання реалізації програмного інструментарію для визначення в режимі реального часу допустимості режимів енергосистем за запасами статичної аперіодичної стійкості із застосуванням методу групового урахування аргументів. В результаті такої реалізації забезпечується можливість використання принципово нової інформації - результатів точних синхронізованих вимірювань модулів та кутів напруги.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


33.[174450]

Стандарт
УДК 621.311
СОУ ХХ.Х-ХХХХХХХХ-ХХ:2011. Застосування системної протиаварійної автоматики. Запобігання та ліквідації небеспечного зниження або підвищення частоти в єнергосистемах.-Введ.: 01.09.2009.-Київ: Укренерго,2011 -33 c.Гр. 71.120
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


34.[174652]

Стандарт
УДК 621.311
СОУ - Н ЕЕ40.1.08.551:2009. Інструкція по розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України.-.-Київ: Укрэнерго,2009 -44 c.
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


35.[178576]

Книга
УДК 621.311
Л40     Лежнюк, П.Д. Проектування електричної частини електричних станцій: навч. посібник: ЭБ / П.Д. Лежнюк, В.М. Лагутін, В.В. Тептя.-Вінниця: ВНТУ,2009.-194 c.

Энергосистемы
621.311(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


36.[110244]

Книга
УДК 621.3 СП
С22     Сахно О.В. Дослідження і розробка методів та технічних засобів радіаційних випробувань обладнання АЕС на електрофізичних установках: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки.-Київ: НАНУ Інститут ядерних досліджень,2008.-20 c.

Энергосистемы
621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


37.[118267]

Книга
УДК 621.311 СП
Ю83     Юрченко О.М. Комбіновані системи енергоживлення автономних електротранспортних засобів: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н.: Спец. 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи.-Київ: НАНУ Інститут електродинаміки,2008.-20 c.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


38.[174512]

Стандарт
УДК 621.311
СОУ Н ЕЕ 05.152:2007. Нормативи чисельності промислово-виробничого персоналу для обслуговування магістральних і міждержавних електричних мереж.-Введ.: 08.11.2007.-Київ: Укренергопраця,2008 -28 c.Гр. 71.120
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


39.[78474]

Аналитическое описание
УДК 669
Реализация энергосберегающей автоматизированной системы контроля и управления электрическим режимом процесса получения нормального электрокорунда на базе "Трейс Моуд 5" / Мных А.С., Попов В.В., Пазюк М.Ю. и др. //Металургія. Збірник наукових праць: вип.16.-Запоріжжя: ЗДІА.,2007.-c.148

Энергосистемы
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


40.[178602]

Книга
УДК 621.311
П42      Повышение эффективности работы энергосистем: труды ИГЭУ. Вып. 8: ЭБ / ред. В.А. Шуин и др.-Иваново: ИГЭУ,2007.-500 c.

Энергосистемы
621.311(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


41.[99277]

Книга
УДК 621.311
Г51     Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетический бизнес: Учебн. пособ.: Электронная библиотека.-М: Дело,2006.-600 c.

Энергосистемы
621.311(07)+658.26(07)+620.9(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


42.[174509]

Стандарт
УДК 621.311
СОУ Н ЕЕ 04.154:2006. Нормативи чисельності промислово-виробничого персоналу електричних мереж і рекомендовані організаційні органи управління.-Введ.: 19.06.2006.-Київ: Укренергопраця,2006 -88 c.Гр. 71.120
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


43.[174683]

Стандарт
УДК 621.311
СОУ - Н ЕЕ40.1.09.111:2005. Розрахункові питомі витрати палива на відпущену електричну і теплову енергію на прогнозований період. Методика визначення.-Введ.: 22.11.2005.-Київ: Укрэнерго,2005 -26 c.
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


44.[178584]

Книга
УДК 621.311
П42      Повышение эффективности работы энергосистем: труды ИГЭУ. Вып. 6: ЭБ / ред. В.А. Шуин и др.-М: Энергоатомиздат,2003.-560 c.

Энергосистемы
621.311(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


45.[3335]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 699 Т12
Бродач М.М., Табунщиков Ю.А. Энергоэффективные здания..-М.,2003

Энергосистемы
699
______________________________
Инв.N :
97551
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


46.[178577]

Книга
УДК 621.315
С24      Сверхпроводниковые токоограничивающие устроуства и индуктивные накопители энергии для электроэнергетических систем: ЭБ / И.З. Глускин и др.-М: Энергоатомиздат,2002.-373 c.

Энергосистемы
621.315+621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


47.[178634]

Книга
УДК 621.311
И28     Игуменцев, В.А. Электрическая часть понизительной подстанции промышленного предприятия: учебник: ЭБ / В.А. Игуменцев, В.К. Олейников, А.В. Малафеев.-Магнитогорск: МГТУ,2002.-127 c.

Энергосистемы
621.311.4(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


48.[166674]

Стандарт
УДК 621.311
РД 34.35.113. РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ (основные положения).- Введ.: 23.09.96.-М.-13 c.
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


49.[165868]

Стандарт
УДК 621.31
РД 34.11.333-97. ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ.-Введ.: 01.06.97.-М.-23 c.Гр. В09
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


50.[165872]

Стандарт
УДК 621.31
РД 34.11.334-97. ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ.-Введ.: 01.06.97.-М.-16 c.
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


51.[166678]

Стандарт
УДК 621.311
РД 34.35.310-97. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УСТРОЙСТВАМ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ.-Введ.: 01.01.97.-М.-19 c.
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


52.[175930]

Стандарт
УДК 621.315
ТУ 16.К76-106-94. Плетенки из мишуры на основе аримидной нити. Технические условия.- Введ.: 01.01.95.-М.-9 c.Гр. Е46
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


53.[178575]

Книга
УДК 621.311
К88     Кужеков, С.Л. Проектирование электрической части электростанций и подстанций: учебник: ЭБ / С.Л. Кужеков.-Новочеркасск: НГТУ,1995.-140 c.

Энергосистемы
621.311(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


54.[166119]

Стандарт
УДК 621.311
РД 34.20.576-94. РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ.- Введ.: 24.09.94.-М.-6 c.
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


55.[166621]

Стандарт
УДК 621.3
РД 34.51.304-94. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПО НАЛИЧИЮ ФУРАНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ.- Введ.: 94.06.94.-М.-11 c.
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


56.[126741]

Книга
УДК 621.311
Р64     Розанов М.Н. Управление надёжностью электроэнергетических систем.-Новосибирск: Наука,1991.-208 c.

Энергосистемы
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


57.[98736]

Книга
УДК 621.311
О-35     Овчаренко Н.И. Аналоговые и цифровые элементы автоматических устройств энергосистем.-М: Энергоатомиздат,1989.-318 c.

Энергосистемы
621.311-52+681.335
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


58.[124311]

Книга
УДК 621.311
Р12     Рабинович Р.С. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем.-2-е изд., перераб. и доп.-М: Энергоатомиздат,1989.-351 c.

Энергосистемы
621.311.1-52
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


59.[166687]

Стандарт
УДК 621.31
РД 34.35.516-89. ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧЕТУ И ОЦЕНКЕ РАБОТЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ.-Введ.: 01.12.89.-М.-29 c.
б/н ЭБ

Энергосистемы

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


60.[86619]

Книга
УДК 621.311 ОИ
М74      Модели оптимизации развития энергосистем и определение оптимальных тарифов на электроэнергию / Ш.И. Калиман.-М: Информэнерго,1988.-44 c.-( Обзор/ Сер. Средства и системы управления; Вып.4 )

Энергосистемы
621.311.001.57
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn