ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
271530
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Устойчивое развитие) было найдено 482 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1.[242422]

Книга
УДК 574
Е45      Екологічна безпека та природокористування: збірник наукових праць. Вип. 2(26).-К: ІТГІП,2018.-188 c.

Устойчивое развитие
574(06)+574:338(06)+338:574(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[230500]

Книга
УДК 574:338
С69      Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу: національна доповідь: CD / за ред. Е.М. Лібанової.-К,2017

Устойчивое развитие
574:338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[231416]

Аналитическое описание
УДК 574
Бабенко Л.В. Екологізація освіти і екологічне виховання та їх вплив на формування свідомості з позицій концепції сталого розвитку / Бабенко Л.В., Іванов І.І., Зосімов Б.Ю. //Теория и практика металлургии.-2017.-№3-4.-c.174-176. - Библиогр.: 7 назв.
В статті проаналізовано основні положення концепції сталого розвитку суспільства, визначені кпючові напрямки і задачі по їх реалізації. Розглянуто сутність екологізації освіти і виховання та їх вплив на формування свідомості з позиції концепції сталого розвитку. Виділені фактори стримування реалізації концепції сталого розвитку.

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[161578]

Книга
УДК 574
С83      Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреційному розвитку Карпатського регіону: колективна монографія / О.М. Мандрик, Л.М. Архипова та ін.; за ред. Л.М. Архипової.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2016.-324 c.

Устойчивое развитие
574:338+338:574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[221542]

Книга
УДК 574
Н35      Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. Б.Є. Патона.-К: ІЕПСР НАНУ,2016.-72 c.

Устойчивое развитие
574:338(477)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[228401]

Книга
УДК 574:338
Е45      Екологічні пріоритети сталого розвитку сільских територій: монографія: CD / В.І. Куценко, Я.В. Остафійчук та ін..-К: ДУ ІЕПСР НАНУ,2016.-351 c.

Устойчивое развитие
574:338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[231149]

Книга
УДК 338
К68     Коробейникова, Я.С. Стратегія сталого розвитку туризму: навчальний посібник / Я.С. Коробейникова.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2016.-258 c.

Устойчивое развитие
338:796/.799.003.1(07)+574:338(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[2986]

Книга
УДК 574
Е45      Економічна оцінка природного богатства України / за ред. С.І. Пирожкова, М.А. Хвесика.-К: ДУ ІЕПСР НАНУ,2015

Устойчивое развитие
574:338+338:574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[33705]

Книга
УДК 574
Д38      Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дн-ськ: НГУ,2015.-188 c.

Устойчивое развитие
574:338+338:574+336.77+339.9+339.14+336.22+330.322+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[41900]

Книга
УДК 574
Е45      Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19-20 березня, 2015, Тернопіль): ЭБ.-Тернопіль: Крок,2015.-342 c.

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[192218]

Аналитическое описание
УДК 574
Е45     Євстігнєєв А.С. Інтеграція норм природоресурсного та антропоохоронного права як передумова виникнення права сталого природокористування / Євстігнєєв А.С. //Екологічне право України: система та межі правового регулювання : матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (25 вересня, 2015 р., м. Дніпропетровськ).-Дніпропетровськ.,2015.-c.130-136

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[207811]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Багірова А.Р. Оцінка кредитоспроможності підприємства / А.Р. Багірова //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.6-10
В статті дана оцінка кредитоспроможності підприємства

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[207812]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Басова С.Е. Інноваційна стратегія розвитку як фактор антикризового управління підприємством / С.Е. Басова //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.11-13
В статті розглянута інноваційна стратегія розвитку як фактор антикризового управління підприємством

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[207814]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Бєляєва Н.С. Економіко-математичне моделювання оптимізації завантаження виробничих потужностей в шкіряній промисловості / Н.С. Бєляєва //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.14-19
В статті розглянуте економіко-математичне моделювання оптимізації завантаження виробничих потужностей в шкіряній промисловості

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[207816]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Бобровская М.М. Проблемы развития рынка труда в условиях глобализации / М.М. Бобровская //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.20-23
В статье рассмотрены проблемы развития рынка труда в условиях глобализации

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[207818]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Волкова Н.В. Основи проектування системи винагородження персоналу підприємства / Н.В. Волкова //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.24-28
В статті розглядаються основи проектування системи винагородження персоналу підприємства

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[207819]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Герасименко Т.В. Екологічні та економічні передумови перегляду скорочення соціальних виплат на територіях радіоактивного забруднення / Т.В. Герасименко //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.29-33
В статті розглядаються екологічні та економічні передумови перегляду скорочення соціальних виплат на територіях радіоактивного забруднення

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[207820]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Гнатюк В.Л. Зарубіжний досвід сприяння системі оподаткування розвитку бізнесу через призму податку на прибуток / В.Л. Гнатюк //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.34-36
В статті розглядається зарубіжний досвід сприяння системі оподаткування розвитку бізнесу через призму податку на прибуток

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[207821]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Горбанев В.С. Direct-costing: прогрессивная методика управления затратами предприятия / В.С. Горбанев //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.37-39
В статье рассматривается Direct-costing: прогрессивная методика управления затратами предприятия

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[207823]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Грибиненко О.Н. Особенности приватизации угольных предприятий Украины / О.Н. Грибиненко //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.40-41
В статье рассматриваются особенности приватизации угольных предприятий Украины

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[207824]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Гуцул Д.В. Сучасні виклики в сфері продовольчої безпеки країни / Д.В. Гуцул //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.42-43
В статті розглядаються сучасні виклики в сфері продовольчої безпеки країни

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[207825]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Дода О.В. Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О.В. Дода //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.44-47
В статті розглядаються проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[207826]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Зворінова Є.В. Проблеми підвищення якості продукції на підприємствах / Є.В. Зворінова //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.48-51
В статті розглядаються проблеми підвищення якості продукції на підприємствах

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[207827]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Карпусь Т.Л. Шляхи удосконалення існуючої системи оплати праці на підприємствах України / Т.Л. Карпусь //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.52-54
В статті розглядаються шляхи удосконалення існуючої системи оплати праці на підприємствах України

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[207828]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Корнеева М.Ю. Основные проблемы и перспективы развития угольной промышленности Украины / М.Ю. Корнеева //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.55-58
В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития угольной промышленности Украины

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[207829]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Котвицкая Е.А. Особенности и проблемы формирования национальной инновационной системы в Украине / Е.А. Котвицкая //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.59-63
В статье рассматриваются особенности и проблемы формирования национальной инновационной системы в Украине

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[207831]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Котенко І.В. Вплив податкової політики держави на розвиток малого підприємства в Україні / І.В. Котенко //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.64-65
В статті розглядається вплив податкової політики держави на розвиток малого підприємства в Україні

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[207833]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Копилевич А.А. Инвестиционная привлекательность украинских предприятий / А.А. Копилевич //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.66-69
В статье рассматривается инвестиционная привлекательность украинских предприятий

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[207834]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Копилевич А.А. Влияние внешней среды на управление современным предприятием / А.А. Копилевич //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.70-73
В статье рассматривается влияние внешней среды на управление современным предприятием

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[207835]

Аналитическое описание
УДК 574
Д38     Кривошапова Ю.В. Система грейдов как метод усовершенствования системы организации оплаты труда / Ю.В. Кривошапова //Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації : збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15-16 грудня, 2014 р.).-Дніпропетровськ: НГУ.,2015.-c.74-77
В статье рассматривается система грейдов как метод усовершенствования системы организации оплаты труда

Устойчивое развитие
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn