ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Программирование) было найдено 321 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


1.[254643]

Книга
УДК 681.3
В42      Візуальне програмування на С++: навчальний посібник.-Краматорськ: ДДМА,2021.-132 c.

Программирование
004.4(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[252002]

Аналитическое описание
УДК 519.8
Комп'ютерне моделювання забруднення атмосферного повітря під час руху пилової хмари в кар'єрі / В. В. Біляєва, П. С. Кіріченко, О. В. Берлов та ін. //Вісник ДНУ залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.-2020.-№4.-c.18-25.- Библиогр.: 15 назв.; Текст англ.
Метою цієї роботи є розробка чисельної моделі для прогнозування забруднення атмосфери після вибуху в кар’єрі.

Программирование
519.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[242218]

Аналитическое описание
УДК 519.8
Шейко T. I. Гвинтовий тип симетрії в деталях машин та дизайні при реалізації на ЗD-принтері / Шейко T. I., Максименко-Шейко К. В., Морозова А. I. //Проблеми машинобудування.-2019.-№1.-c.67-75.- Библиогр.:37 назв.; Текст англ.
У цій роботі застосовується теорія R-функцій для математичного та комп'ютерного моделювання геометричних об'єктів з гвинтовим типом симетрії під час реалізації технології ЗD-друку.

Программирование
519.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[243329]

Аналитическое описание
УДК 004.4
Марусенкова Т.А. Експрес-метод виявлення дефектів у програмно-апаратному засобі для дослідження інерційних вимірбвальних пристроїв на основі критерієв нормальності / Т.А. Марусенкова //Електротехнічні та комп'ютерні системи.-2019.-№30.-c.83-92. - Библиогр.:17 назв.; Текст англ.
Для дослідження нами вибрано критерій Шапіро-Вілка, графіки гістограми та додаткові перевірки на наявність розривів у відсортованих результатах вимірювань.

Программирование
004.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[244696]

Аналитическое описание
УДК 519.8
Мочалін І.О. Оцінка рівня доступності інформаційно-телекомунікаційних систем із використанням нечітких множин / Мочалін І.О., Терентьєва І.Є. //Радиоэлектроника и информатика.-2019.-№1.-c.4-9. - Библиогр.: 10 назв.
Пропонується метод побудови моделі з використанням логіко-лінгвістичного підходу та теорії нечітких множин.

Программирование
519.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[244707]

Аналитическое описание
УДК 519.8
Розв'язання задачі покриття потреби в ресурсах при ліквідації надзвичайних ситуацій / Новожилова М.В., Чуб І.А., Гудак Р.В., Михайловська Ю.В. //Радиоэлектроника и информатика.-2019.-№1.-c.64-70. - Библиогр.: 10 назв.
Розглядається задача покриття потреби в ресурсах під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного та техногенного характеру, що є просторово-розподіленою.

Программирование
519.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[247285]

Книга
УДК 681.3
Ч-50     Черткова, Е.А. Программная инженерия. Визуальная моделирование программных систем: учебник для СПО: ЭБ / Е.А. Черткова.-2-е издание, исправленное и дополненное.-М: Юрайт,2019.-147 c.

Программирование
004.4(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[247852]

Книга
УДК 681.3
П78      Програмування на мові C++ у середовищі VISUAL STUDIO 2010: навчальний посібник / С.Л. Загребельний, С.В. Малигіна, М.В. Брус, С.С. Гурковська.-Краматорськ: ДДМА,2019.-145 c.

Программирование
681.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[251642]

Книга
УДК 681.3
К65     Копей, В.Б. Мова програмування Python для інженерів та науковців: навчальний посібник / В.Б. Копей.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2019.-268 c.

Программирование
004.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[252833]

Книга
УДК 681.3
К57     Когутяк, М.І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації. Ч.2. FBD - програмування PLC / М.І. Когутяк.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2019.-190 c.

Программирование
004.4(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[254065]

Книга
УДК 681.3
К65     Копей, В.Б. Мова програмування VBA для інженерів: навчальний посібник / В.Б. Копей.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2019.-122 c.

Программирование
004.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[245031]

Книга
УДК 681.3
J29      JAVA программування. Структури, об'экти, дані: навчальний посібник.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2018.-292 c.

Программирование
004.4(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[235744]

Книга
УДК 681.3
К84     Круглик, В.С. Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах / В.С. Круглик; за ред. В.В. Осадчого.-Мелітополь: МДПУ,2017.-384 c.

Программирование
004:378
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[219191]

Аналитическое описание
УДК 519.854
Шелудько Г.А. Метод локализации точки экстремума унимодальной функции / Г.А. Шелудько, С.В. Угримов //Проблемы машиностроения.-2016.-№1.-c.44-53. - Библиогр. : 18 назв.
Рассмотрена комбинация численных методов типа Regula falsi и секущих для прямого поиска экстремума унимодальной функции общего вида на заданном отрезке.

Программирование
519.854
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[217980]

Аналитическое описание
УДК 666
Кошельник А.В. Применение методов нейросетевого программирования для определения рациональных параметров работы регенеративных теплообменников стекловаренных печей / А.В. Кошельник, А.А. Мигура //Экология и промышленность.-2016.-№1.-c.66-72. - Библиогр. : 11 назв.
Рассмотрены методы расчета и прогнозирования теплотехнических параметров регенераторов стекловаренных печей. На примере программных блок-схем для определения характеристик регенератора приведены и проанализированы алгоритмы разработки расчетной схемы, основанной на моделировании теплофизических процессов, и схемы на базе нейронной сети.

Программирование
666
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[228261]

Книга
УДК 681.3
Ц25     Цвіркун, Л.І. Розробка програмного забезпечення комп'ютерних систем. Програмування: навчальний посібник / Л.І. Цвіркун, А.А. Євстігнєєва, Я.В. Панферова.-видання третє, виправлене.-Дн-ськ: НГУ,2016.-224 c.

Программирование
004.4(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[237163]

Аналитическое описание
УДК 004.4
Дубовой В. M. Побудова імітаційної моделі процесу тестування програмного забезпечення в пакеті Simulink / В. M. Дубовой, I. В. Пилипенко //Журнал инженерных наук.-2016.-№2.-c.Н1-Н6. - Библиогр.: 9 назв.
У роботі вирішується актуальне завдання визначення моделі розроблення рішень тестування програмного забезпечення, що дозволяє прогнозувати як процес загалом, так і його певні етапи. Метою роботи є прогнозування часу тестування програмного продукту та підвищення його якості.

Программирование
004.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[216951]

Аналитическое описание
УДК 004.4
Гапак О.М. Період генератора Голлманна на основі регістрів зсуву зі зворотним зв'язком за перенесенням / О.М. Гапак //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.18-22. - Бібліогр. : 10 назв.
Подано результати дослідження генератора Голлманна на основі регістрів зсуву зі зворотним зв'язком за перенесенням

Программирование
004.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[249905]

Книга
УДК 004.9
О-28      Общее руководство по работе с инженерным программным комплексом DEFORM: учебное пособие / И.М. Таупек и др.-Старый Оскол: ООО ИПК "Кириллица",2015.-217 c.

Программирование
004.9(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[231331]

Аналитическое описание
УДК 519.85
Мистров Л.Е. Метод структуризации конфликтного взаимодействия организационно-технических систем / Л.Е. Мистров Л.Е., Д.А. Первухин, Ю.В. Ильюшин //Записки горного института. Том 208.-2014.-c.263-266. - Библиогр. : 3 назв.
Предлагается метод структуризации конфликтного взаимодействия организационно-технических систем в рыночных условиях за пользование определенным видом (типом) ресурса.

Программирование
519.85
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[227850]

Книга
УДК 004
О-75      Основи программування в середовищі DELPHI. Ч.1: навчальний посібник: ЭБ / Г.Г. Швачич, О.В. Овсянніков, Л.М. Єфанова, Ю.С. Іващенко.-Дн-ськ: НМетАУ,2013.-60 c.

Программирование
004(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[163520]

Книга
УДК 681.3
М42     Медведєва, О.А. Мова програмування PASCAL: навчальний посібник.-Краматорськ: ДДМА,2012.-124 c.

Программирование
681.3.068(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[163553]

Книга
УДК 681.3
З-14     Загребельный, С.Л. Программирование на языке С++ в среде VISUDIO STUDIO 2010: учебное пособие / С.Л. Загребельный, А.В. Колот.-Краматорск: ДГМА,2012.-148 c.

Программирование
681.3.068(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[170099]

Аналитическое описание
УДК 621
Чуднов К.У. Изгиб стержневых систем при деформационных и силовых воздействиях и непрерывное динамическое программирование / К.У. Чуднов //Теория и практика металлургии.-2012.-№3.-c.106-108
Метод динамического программирования в непрерывной форме применяется для решения задач статики стержневых систем. Получены аналитические выражения для изгибающего момента, перемещения и угла поворота в любой точке стержня.

Программирование
621
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[171981]

Книга
УДК 681.3
Б24     Барабаш, М.С. Информационные технологии интеграции на основе программного комплекса САПФИР / М.С. Барабаш, В.В. Бойченко, О.И. Палиенко.-К: Сталь,2012.-485 c.

Программирование
681.3.068+658.52+69
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[178408]

Книга
УДК 681.3
З-14     Загребельный, С.Л. Основы визуального программирования в среде VISUAL STUDIO 2010: учебное пособие / С.Л. Загрелельный, А.А. Костиков,.-Краматорск: ДГМА,2012.-160 c.

Программирование
681.3.068(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[24766]

Книга
УДК 681.3
А47     Алексеев, Е.Р. Самоучитель по программированию на Free Pascfl и Lazarus / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Т.В. Кучер.-Донецк: УНИТЕХ,2011.-502 c.

Программирование
681.3.068(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[174230]

Аналитическое описание
УДК 669.1
Лихачев Ю.М. Программный сервис многомерного анализа зависимостей в среде информационно-аналитической системы банка данных "Металлургия" / Лихачев Ю.М., Тогобицкая Д.Н. //Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: сб.науч. тр.-Днепропетровск.,2011.-№Вып.23.-c.289-294
Представлен программный комплекс работы с зашумленными экспериментальными и технологическими данными.

Программирование
669.1
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[43791]

Книга
УДК 681.3
С81     Столяров, А.В. Сверстай диплом красиво: LATEX за три дня / А.В. Столяров.-М: МАКС Пресс,2010.-100 c.

Программирование
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[109323]

Книга
УДК 681.3
Ф75     Фокін А.Г., Брус М.В. Основи програмування в середовищі DELFI: Навчальн. посібник.-Краматорськ: ДДМА,2009.-216 c.

Программирование
681.3.068(07)+681.31(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn