ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геология) было найдено 1096 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[235810]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Вуль М.Я. Статистика розвитку, сучасний стан та перспективи західного нафтогазоносного регіону України / М.Я. Вуль, О.В. Зур'ян, В.О. Старинський //Мінеральні ресурси України.-2018.-№1.-c.33-38. - Библиогр.: 8 назв.
У статті узагальнено особливості розвитку геологорозвідки та формування ресурсної бази вуглеводнів у Західному нафтогазоносному регіоні України, найстарішому в Європі.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[235812]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Лазарук Я.Г. Методика прогнозування теригенних порід-колекторів / Я.Г. Лазарук, І.І. Дем'яненко //Мінеральні ресурси України.-2018.-№1.-c.39-44. - Библиогр.: 3 назв.
У статті висвітлено як за результатами літолого-фаціальних і структурно-палеогеоморфологічних досліджень створюється седиментаційна модель піщаних порід.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[235813]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Значение геологических данных при планировании гидроразрывов пластов / Г.И. Рудько, Е.М. Старосельский, Н.Я. Мармалевский и др. //Мінеральні ресурси України.-2018.-№1.-c.45-47. - Библиогр.: 6 назв.
Рассмотрены научные и методологические аспекты разработки месторождений нефти и газа при использовании гидроразрыва пластов.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[236470]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Федорів В.В. Обгрунтування інформативності спільного використання даних спектрометрії та гамма-гамма-густинного каротажу / В.В. Федорів //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№1.-c.65-70. - Бібліогр.: 12 назв.
Розглядаються результати лабораторних і геолого-геофізичних методів дослідження порід-колекторів складного типу неогенових відкладів.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[237345]

Аналитическое описание
УДК 55
Павлишин В.І. Український геологічний комітет і його ключові постаті (до 100-річчя Геологічної служби України) / В.І. Павлишин //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.3-15. - Библиогр.: 18 назв.
Викладено історію зародження, становлення і розвитку Геологічної служби України — Українського геологічного комітету, починаючи з 1917 р. Розглянуто вагомий внесок українських вчених — В.І. Лучицького, Б.Л. Лічкова, В.В. Різниченка та В.М. Чирвінського — у розвиток науки, прикладної геології та Українського геологічного комітету.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[237350]

Аналитическое описание
УДК 55
Решетник М.М. Історія геохронологічних досліджень в Україні на прикладі колекції зразків перших датованих порід Національного науково- природничого музею НАН України / М.М. Решетник //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.88-92. - Библиогр.: 4 назв.
Описано загальні характеристики перших датованих зразків порід Українського щита, депонованих у Націо нальному науково-природничому музеї HAH України. Значну частину з них було відібрано видатними геолога ми України В.І. Лучицьким і М.1. Безбородьком. Наведено склад і місця відбору зразків.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[237352]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Пам'яті видатного українського ученого Миколи Петровича Щербака //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.99-102

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[237669]

Книга
УДК 551 СП
М33     Матіщук, О.А. Палеогеографія та особливості стратифікації протерозойських конгломератовміщуючих товщ Криворізької структури: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н.: Спец.04.00.01 - загальна та регіональна геологія / О.А. Матіщук.-К: ІГН НАНУ,2018.-20 c.

Геология
551
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[237671]

Книга
УДК 550 СП
С25     Святенко, Г.Є. Особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецької западини: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н.: Спец.04.00.12 - Геологія нафти і газу / Г.Є. Святенко.-К: ІГН НАНУ,2018.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[237677]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Федорів В. В. Використання гамма-спектрометрії та гамма-гамма-густинного каротажу для вивчення порід-колекторів складнопобудованих розрізів / В. В. Федорів //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№2.-c.41-46. - Библиогр.: 11 назв.
Розглядаються результати дослідження фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів складнопобудованого розрізу неогенових відкладів Летнянського газоконденсатного родовища.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[237958]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Дядін Д. В. Оцінка стану довкілля на ділянках аварійних свердловин / Д. В. Дядін, М. Ю. Журавель, П. В. Клочко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2018.-№1.-c.4-13. - Библиогр.: 11 назв.
Вивчено стан довкілля на ділянках нафтогазових свердловин, де унаслідок аварійних нафтогазоводопроявів сформувалися від’ємні форми рельєфу у формі кратерів, в яких утворилися критичні водні екосистеми. Розглянуто морфологічну будову кратерів, гідрохімічні та гідробіологічні характеристики водойм, склад і об’єми залишкових забрудників, накопичених за час існування кратерів.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[227221]

Книга
УДК 55 СП
К83     Крошко, Ю.В. Континентальний літогенез крейда-палеогенових осадових утворень центральної частини Українського щита: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.21 - літологія / Ю.В. Крошко.-К: ІГН,2017.-20 c.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[227222]

Книга
УДК 55 СП
С98     Сюмар, Н.П. Літологічні особливості верхньодевонської (франкської) та нижньопермської соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.21 - літологія / Н.П. Сюмар.-К: ІГН,2017.-20 c.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[227227]

Книга
УДК 55 СП
О-36     Огієнко, О.С. Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в Західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.01 - загальна та регіональна геологія / О.С. Огієнко.-К: КНУ,2017.-20 c.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[228531]

Аналитическое описание
УДК 553
Василенко А.П. Принципи й методи кількісної оцінки перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин / А.П. Василенко //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.3-6. - Бібліогр. : 3 назв.
Розглянуто науково-методичні основи оцінки перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[228532]

Аналитическое описание
УДК 553
Красножон М.Д. Щодо принципів та положень нової редакції Кодексу України про надра / М.Д. Красножон, Г.Г. Лютий //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.7-10. - Бібліогр. : 2 назв.
Проаналізовано головні напрями та принципи нової редакції Кодексу України про надра та суміжних законодавчих і нормативно-правових актів, обгрунтовано нагальну потребу запровадження нової редакції Кодексу.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[228533]

Аналитическое описание
УДК 553
Формування ефективного управління техно-геологічними системами в надрокористуванні: реальність і перспективи / О.В. Чепіжко, В.М. Кадурін, С.В. Кадурін, О.І. Волкова //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.11-16. - Бібліогр. : 21 назв.
Основою управління є формування впливу керівного інституту на об'єкт управління, який постає як інформаційний процес, що забезпечує отримання, переробку й аналіз даних, побудову моделі стану ТГС за оцінюваними параметрами, розробку рекомендацій щодо втілення керівного впливу.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[228534]

Аналитическое описание
УДК 553
Костенко М.М. Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Стаття 2. Літологічні палеореконструкції, петро-1 геохімічні особливості та стратиграфічне положення / М.М. Костенко //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.17-25. - Бібліогр. : 14 назв.
Статтю приясвячено петрохімічній характеристиці основних породних різновидів хоморської серії, яка представлена буртинською і василівською світами.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[228535]

Аналитическое описание
УДК 553
Шаталов М.М. Сурожский золоторудный узел Приазовского мегаблока Украинского щита / М.М. Шаталов //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.26-33. - Бібліогр. : 16 назв.
Представлены результаты исследования крупного Сурожского рудоносного узла, расположенного в Сорокинской грабен-синклинали Приазовского мегаблока Украинского щита.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[228536]

Аналитическое описание
УДК 553
Онуфришин С.В. Селюківська площа-полігон для вивчення карбонатних відкладів Візейського ярусу. Стаття 2. Наукові та практичні результати пошукового буріння / С.В. Онуфришин, В.А. Іванишин, М.М. Корзаченко //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.34-41. - Бібліогр. : 4 назв.
Викладено матеріали буріння шести пошукових свердловин, за результатами чого підтверджено відсутність верхньої соленосної товщі на Селюківській площі.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[228537]

Аналитическое описание
УДК 553
Лебідь В.П. Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у східному регіоні України. Стаття 3. Обгрунтування пілотних об'єктів освоєння ресурсного потенціалу базогенного комплексу / В.П. Лебідь //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.42-47. - Бібліогр. : 9 назв
Ураховуючи актуальність проблеми освоєння в Східному регіоні України нафтогазоносійного потенціалу базогенного комплексу запропоновано розпочати її розв'язання з геологорозвідувальних робіт на окремих пріоритетних об'єктах.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[228539]

Аналитическое описание
УДК 553
Сиса Л.В. Просторовий розподіл нафтопродуктів у грунтах у зоні впливу залізничного транспорту (на прикладі ділянки Львів-Мостиська) / Л.В. Сиса, В.В. Карабин, О.Р. Карп'як //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.48-51. - Бібліогр. : 14 назв
Наведено результати польових і лабораторних досліджень поширення нафтопродуктів у грунтах у зоні впливу залізниці на ділянці Львів-Мостиська.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[228540]

Аналитическое описание
УДК 553
Войтенко Ю.І. Про значення геомеханіки в нафтогазовій геології та процесах розкриття продуктивних горизонтів / Ю.І. Войтенко //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.52-55. - Бібліогр. : 17 назв
Акцентовано увагу на значенні геомеханіки в геології нафти й газу та привернуто увагудо того, що геомеханічні параметри порід поруч з традиційними мають доповнювати цифрові бази даних родовищ.

Геология
553
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[228541]

Аналитическое описание
УДК 553(092)
Шаталов Н.Н. Светлой памяти выдающегося металлогениста-профессора Леонида Станиславовича Галецкого / Н.Н. Шаталов //Мінеральні ресурси України.-2017.-№1.-c.55

Геология
553(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[229343]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Дядін Д.В. Гідрохімічні показники осередків забруднення підземних вод на родовищах Східного нафтогазоносного басейну / Д.В. Дядін //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2017.-№1.-c.37-46. - Бібліогр. : 16 назв
Наведено результати досліджень гідрохімічних показників забруднення підземних вод компонентами супутньо-пластових вод на окремих родовищах.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[229348]

Аналитическое описание
УДК 551
Корчемлюк М.В. Основні закономірності поширення карових озер на території Українських Карпат / М.В. Корчемлюк, Р.Л. Кравчинський, Б.Б. Савчук //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2017.-№1.-c.81-89. - Бібліогр. : 7 назв
Публікація присвячена особливому компоненту ландшафту Українських Карпат-високогірним озерам.

Геология
551
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[229364]

Аналитическое описание
УДК 55
Використання загальної геофільтраційної моделі для оцінки баражного ефекту протизсувних інженерних споруд / М. Кризський, О. Кошляков, М. Мальований та ін. //Электрометаллургия.-2017.-№1.-c.221-230. - Библиогр. : 12 назв.
Проводиться теоретичне обгрунтування та приклад практичного застосування загальної геофільтраційної моделі для прогнозу зміни гідрогеологічних умов досліджуваної ділянки у зв'язку із реалізацією протизсувних заходів.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[229365]

Аналитическое описание
УДК 55
Федонюк М.А. Проблеми теплового забруднення селітебних територій: дослідження та моніторинг / М.А. Федонюк, В.В. Федонюк //Электрометаллургия.-2017.-№1.-c.231-239. - Библиогр. : 23 назв.
Розглянуто основні джерела на наслідки теплового забруднення міських територій.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[229429]

Книга
УДК 550
С71      Спеціальні методи геології: навчальний посібник / за ред. І.Д. Багрія.-Покровськ: ДВНЗ "ДонНТУ",2017.-216 c.

Геология
550(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[229621]

Аналитическое описание
УДК 55
Уран-свинцевий вік монацитів біотитових гнейсів Середнього Побужжя Українського щита / Л.М. Степанюк, Т.І. Довбуш, С.І. Курило //Мінералогічний журнал.-2017.-№2.-c.46-56. - Бібліогр. : 13 назв
Розглянуто біотитові і гранат-біотитові гнейси, які значно поширені в долині р. Пд.Буг м. Гайворон до м. Первомайськ.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2022
Design and programming by Lemaryn