ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геология) было найдено 1171 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


31.[235810]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Вуль М.Я. Статистика розвитку, сучасний стан та перспективи західного нафтогазоносного регіону України / М.Я. Вуль, О.В. Зур'ян, В.О. Старинський //Мінеральні ресурси України.-2018.-№1.-c.33-38. - Библиогр.: 8 назв.
У статті узагальнено особливості розвитку геологорозвідки та формування ресурсної бази вуглеводнів у Західному нафтогазоносному регіоні України, найстарішому в Європі.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


32.[235812]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Лазарук Я.Г. Методика прогнозування теригенних порід-колекторів / Я.Г. Лазарук, І.І. Дем'яненко //Мінеральні ресурси України.-2018.-№1.-c.39-44. - Библиогр.: 3 назв.
У статті висвітлено як за результатами літолого-фаціальних і структурно-палеогеоморфологічних досліджень створюється седиментаційна модель піщаних порід.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


33.[235813]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Значение геологических данных при планировании гидроразрывов пластов / Г.И. Рудько, Е.М. Старосельский, Н.Я. Мармалевский и др. //Мінеральні ресурси України.-2018.-№1.-c.45-47. - Библиогр.: 6 назв.
Рассмотрены научные и методологические аспекты разработки месторождений нефти и газа при использовании гидроразрыва пластов.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


34.[236470]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Федорів В.В. Обгрунтування інформативності спільного використання даних спектрометрії та гамма-гамма-густинного каротажу / В.В. Федорів //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№1.-c.65-70. - Бібліогр.: 12 назв.
Розглядаються результати лабораторних і геолого-геофізичних методів дослідження порід-колекторів складного типу неогенових відкладів.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


35.[237345]

Аналитическое описание
УДК 55
Павлишин В.І. Український геологічний комітет і його ключові постаті (до 100-річчя Геологічної служби України) / В.І. Павлишин //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.3-15. - Библиогр.: 18 назв.
Викладено історію зародження, становлення і розвитку Геологічної служби України — Українського геологічного комітету, починаючи з 1917 р. Розглянуто вагомий внесок українських вчених — В.І. Лучицького, Б.Л. Лічкова, В.В. Різниченка та В.М. Чирвінського — у розвиток науки, прикладної геології та Українського геологічного комітету.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


36.[237350]

Аналитическое описание
УДК 55
Решетник М.М. Історія геохронологічних досліджень в Україні на прикладі колекції зразків перших датованих порід Національного науково- природничого музею НАН України / М.М. Решетник //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.88-92. - Библиогр.: 4 назв.
Описано загальні характеристики перших датованих зразків порід Українського щита, депонованих у Націо нальному науково-природничому музеї HAH України. Значну частину з них було відібрано видатними геолога ми України В.І. Лучицьким і М.1. Безбородьком. Наведено склад і місця відбору зразків.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


37.[237352]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Пам'яті видатного українського ученого Миколи Петровича Щербака //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.99-102

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


38.[237669]

Книга
УДК 551 СП
М33     Матіщук, О.А. Палеогеографія та особливості стратифікації протерозойських конгломератовміщуючих товщ Криворізької структури: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н.: Спец.04.00.01 - загальна та регіональна геологія / О.А. Матіщук.-К: ІГН НАНУ,2018.-20 c.

Геология
551
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


39.[237671]

Книга
УДК 550 СП
С25     Святенко, Г.Є. Особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецької западини: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н.: Спец.04.00.12 - Геологія нафти і газу / Г.Є. Святенко.-К: ІГН НАНУ,2018.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


40.[237677]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Федорів В. В. Використання гамма-спектрометрії та гамма-гамма-густинного каротажу для вивчення порід-колекторів складнопобудованих розрізів / В. В. Федорів //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№2.-c.41-46. - Библиогр.: 11 назв.
Розглядаються результати дослідження фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів складнопобудованого розрізу неогенових відкладів Летнянського газоконденсатного родовища.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


41.[237958]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Дядін Д. В. Оцінка стану довкілля на ділянках аварійних свердловин / Д. В. Дядін, М. Ю. Журавель, П. В. Клочко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2018.-№1.-c.4-13. - Библиогр.: 11 назв.
Вивчено стан довкілля на ділянках нафтогазових свердловин, де унаслідок аварійних нафтогазоводопроявів сформувалися від’ємні форми рельєфу у формі кратерів, в яких утворилися критичні водні екосистеми. Розглянуто морфологічну будову кратерів, гідрохімічні та гідробіологічні характеристики водойм, склад і об’єми залишкових забрудників, накопичених за час існування кратерів.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


42.[238176]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Пам'яті видатного вченого Миколи Петровича Щербака //Мінеральні ресурси України.-2018.-№2.-c.51
У статті наведено дослідження інженерно-геологічних умов Кривбасу. Визначено головні чинники техногенних змін екологічного стану геологічного середовища в процесі розробки родовищ залізистих кварцитів.

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


43.[238666]

Аналитическое описание
УДК 55
Этапы раннепалеопротерозойского коллизионного гранитоидного магматизма и метаморфизма на Приазовском и Среднеприднепровском мегаблоках Украинского щита / Г.В. Артеменко, И.А. Самборская, И.А. Швайка и др. //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.45-62. - Библиогр.: 22 назв.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


44.[238668]

Аналитическое описание
УДК 55
Уран-свинцева за цирконом та монацитом геохронологія гранітоїдів Житомирського та Шереметівського комплексів, північно-західний район Українського щита / Л.В. Шумлянський, Л.М. Степанюк, С. Клаессон та ін. //Мінералогічний журнал.-2018.-№2.-c.63-85. - Библиогр.: 40 назв.
Розглянуто нові результати U-РЬ датування цирконів та монацитів із гранітоїдів Північно-Західного району Українського щита, виконано їх зіставлення з раніше отриманими даними.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


45.[239540]

Аналитическое описание
УДК 55
Щербак О.В. Моделювання гідрогеофільтраційного поля ґрунтових вод у зоні впливу металургійного виробництва / О.В. Щербак, Є.О. Яковлев, В.В. Долін //Мінеральні ресурси України.-2018.-№3.-c.19-25. - Библиогр.: 12 назв.
Досліджено гідрогеофільтраційне поле першого від поверхні водоносного горизонту (ВГ), поширеного в межах майданчика металургійного виробництва Приватного акціонерного товариства "ЄВРАЗ Дніпровський металургійний завод” (ПрАТ ”ЄВРАЗ ДМ3”), для виявлення техногенно спричинених порушень.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


46.[239544]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Бондар Г.М. Геологічні умови формування вторинної поруватості і закономірності її розподілу в гірських породах / Г.М. Бондар //Мінеральні ресурси України.-2018.-№3.-c.37-41. - Библиогр.: 11 назв.
Висвітлено проблему вторинної поруватості складних типів колекторів, що є основним компонентом загальної ефективної поруватості.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


47.[239546]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Пам’яті відомого українського геолога і мудрого керівника Дмитра Сергійовича Гурського //Мінеральні ресурси України.-2018.-№3.-c.46-47

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


48.[239587]

Аналитическое описание
УДК 55
Драчук Ю.З. Регіональні аспекти підвищення ефективності інноваційної діяльності в контексті стратегії соціально-економічного розвитку / Ю.З. Драчук, Г.І. Румянцева, І.С. Почтарук //Уголь Украины.-2018.-№4-5.-c.3-10. - Библиогр.: 21 назв.
Мета дослідження - узагальнення регіональних аспектів підвищення ефективності інноваційної діяльності в контексті стратегії соціально-економічного розвитку, організації підготовки фахівців з інвестиційно-інноваційної інфраструктури для реалізації державної промислової та інвестиційної політики.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


49.[239588]

Аналитическое описание
УДК 55
Булат А.Ф. Влияние нарушенных зон на безопасность работ в угольной отрасли / А.Ф. Булат, И.А. Ященко, В.А. Баранов //Уголь Украины.-2018.-№4-5.-c.11-23. - Библиогр.: 30 назв.
Разработаны новые методики выделения пликативных нарушенных зон в углях и песчаниках, позволяющие определять параметры этих зон, многократно превышающих выделенные ранее визуальным методом, обоснованно устанавливать наличие в углевмещающих песчаниках зоны разуплотнений (потенциальные тектонические коллекторы) и зоны уплотнений (потенциальные газовые покрышки).

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


50.[239592]

Аналитическое описание
УДК 55
Узіюк В. І. Метаногенераційний потенціал вугільних пластів і прошарків вугілля Тяглівського кам'яновугільного родовища / В. І. Узіюк, І. В. Шайнога //Уголь Украины.-2018.-№4-5.-c.45-54. - Библиогр.: 10 назв.
Щоб схарактеризувати потенційні масштаби генерації метаморфогенних газів, визначали роль і розподіл у розрізі одного джерела газоутворення, яке міститься у концентрованому вигляді в промислових вугільних пластах і прошарках. Розраховано кількість метану, утвореного з наведеного типу органічної речовини на площі Тяглівського родовища. Результати розрахунків зведено у таблицю.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


51.[239596]

Аналитическое описание
УДК 55
Украинский уголь прежде всего — резолюция II Международной угольной конференции //Уголь Украины.-2018.-№4-5.-c.67-70

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


52.[239597]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Ванеев Бронислав Николаевич //Уголь Украины.-2018.-№4-5.-c.71

Геология
559092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


53.[239613]

Аналитическое описание
УДК 55
Про створення Геологічної служби України //Уголь Украины.-2018.-№7-8.-c.40-41

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


54.[239616]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Євдощук М.І. Газовугільні формації - продукт метаморфізму вуглеводнів. Генезис вугілля залишається загадкою? / М.І. Євдощук //Уголь Украины.-2018.-№7-8.-c.42-48. - Библиогр.: 8 назв.
Викладено результати критичного аналізу гіпотези органічного походження нафти і газу та показано, що газовугільні родовища - це продукт одного із ступенів метаморфізму вуглеводнів, які надходять з мантії у верхні шари земної кори і залежно від особливостей розвитку геологічного середовища послідовно перетворюються на тверді корисні копалини. Дано практичні рекомендації з оцінки перспектив проведення пошукових робіт, виходячи з нових уявлень про генезис газовугільних родовищ.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


55.[239618]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Узіюк В. І. Інтенсивність стиснення вуглевміщуючих порід і вуглетворної фітомаси під час утворення торфу й вугілля / В. І. Узіюк //Уголь Украины.-2018.-№7-8.-c.49-58. - Библиогр.: 33 назв.
Описано результати визначення інтенсивності стиснення вуглевміщуючих порід і вуглетворної фітомаси макроскопічними геологічними порівняльними методами в різних умовах залягання решток органів вуглетворних рослин, а також вивчення прозорих шліфів різних вуглетворних тканин фітолейм і петрифікацій макропалеобо-танічним порівняльним і мікропалеоботанічним анатомо-морфологічними методами.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


56.[240631]

Аналитическое описание
УДК 55
Ахвердієв А.Т. Походження глобальних глибинних розломів та їхнє значення в дегазації Землі / А.Т. Ахвердієв //Мінеральні ресурси України.-2018.-№4.-c.32-36. - Библиогр.: 13 назв.
У статті з позиції концепції динаміки еволюції земної кори викладено походження та умови формування глобальних глибинних розломів та їхні закономірності поширення, а також їхнє значення вдегазації Землі.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


57.[241123]

Аналитическое описание
УДК 55
Євдощук М. І. З історії створення Українського Геологічного Комітету / М. І. Євдощук //Уголь Украины.-2018.-№9.-c.45-49

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


58.[241124]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Узіюк В. І. Інтенсивність стиснення вутлевміщуючих порід і вуглетворної фітомаси під час утворення торфу й вугілля / В. І. Узіюк //Уголь Украины.-2018.-№9.-c.50-58. - Библиогр.: 33назв.
Описано результати визначення інтенсивності стиснення вуглевміщуючих порід і вуглетворної фітомаси макроскопічними геологічними порівняльними методами в різних умовах залягання решток органів вуглетворних рослин, а також вивчення прозорих шліфів різних вуглетворних тканин фітолейм і петрифікацій макропалеобо-танічним порівняльним і мікропалеоботанічним анатомо-морфологічними методами.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


59.[241623]

Аналитическое описание
УДК 55
Геохімія в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України / О.М. Пономаренко, Е.Я. Жовинський, Л.М. Степанюк та ін. //Мінералогічний журнал.-2018.-№4.-c.5-13. - Библиогр.: 25 назв.
Надано історичний опис розвитку наукових досліджень за геохімічними напрямами в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка Національної академії наук України-ізотопної геології і геохронології, регіональної геохімії, пошукової та екологічної геохімії тощо.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


60.[241632]

Аналитическое описание
УДК 55(092)
Матковський О.І. Юліян Медведський-перший західноукраїнський геолог і перший ректор-українець Львівської політехніки (до 100-річчя від дня смерті) / О.І. Матковський, І.М. Наумко //Мінералогічний журнал.-2018.-№4.-c.89-92. - Библиогр.: 10 назв.
7 січня 2018 виповнилось 100 років від дня смерті першого західноукраїнського геолога Юліяна Медведського-видатного вченого і педагога в галузі геології, мінералогії і петрографії, організатора видавничої справи і громадського діяча, першого лектора Львівської політехніки.

Геология
55(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn