ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геология) было найдено 1171 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


91.[229343]

Аналитическое описание
УДК 553.9
Дядін Д.В. Гідрохімічні показники осередків забруднення підземних вод на родовищах Східного нафтогазоносного басейну / Д.В. Дядін //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2017.-№1.-c.37-46. - Бібліогр. : 16 назв
Наведено результати досліджень гідрохімічних показників забруднення підземних вод компонентами супутньо-пластових вод на окремих родовищах.

Геология
553.9
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


92.[229348]

Аналитическое описание
УДК 551
Корчемлюк М.В. Основні закономірності поширення карових озер на території Українських Карпат / М.В. Корчемлюк, Р.Л. Кравчинський, Б.Б. Савчук //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2017.-№1.-c.81-89. - Бібліогр. : 7 назв
Публікація присвячена особливому компоненту ландшафту Українських Карпат-високогірним озерам.

Геология
551
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


93.[229364]

Аналитическое описание
УДК 55
Використання загальної геофільтраційної моделі для оцінки баражного ефекту протизсувних інженерних споруд / М. Кризський, О. Кошляков, М. Мальований та ін. //Электрометаллургия.-2017.-№1.-c.221-230. - Библиогр. : 12 назв.
Проводиться теоретичне обгрунтування та приклад практичного застосування загальної геофільтраційної моделі для прогнозу зміни гідрогеологічних умов досліджуваної ділянки у зв'язку із реалізацією протизсувних заходів.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


94.[229365]

Аналитическое описание
УДК 55
Федонюк М.А. Проблеми теплового забруднення селітебних територій: дослідження та моніторинг / М.А. Федонюк, В.В. Федонюк //Электрометаллургия.-2017.-№1.-c.231-239. - Библиогр. : 23 назв.
Розглянуто основні джерела на наслідки теплового забруднення міських територій.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


95.[229429]

Книга
УДК 550
С71      Спеціальні методи в геології: навчальний посібник / за ред. І.Д. Багрія.-Покровськ: ДВНЗ "ДонНТУ",2017.-216 c.

Геология
550(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


96.[229621]

Аналитическое описание
УДК 55
Уран-свинцевий вік монацитів біотитових гнейсів Середнього Побужжя Українського щита / Л.М. Степанюк, Т.І. Довбуш, С.І. Курило //Мінералогічний журнал.-2017.-№2.-c.46-56. - Бібліогр. : 13 назв
Розглянуто біотитові і гранат-біотитові гнейси, які значно поширені в долині р. Пд.Буг м. Гайворон до м. Первомайськ.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


97.[229622]

Аналитическое описание
УДК 55
Насєдкін Є.І. Геохімічні аспекти досліджень атмосферного аерозолю м. Запоріжжя / Є.І. Насєдкін //Мінералогічний журнал.-2017.-№2.-c.57-63. - Бібліогр. : 7 назв
Викладено результати аналізування даних натурних спостережень за розподілом атмосферного аерозолю в межах міста Запоріжжя.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


98.[229959]

Книга
УДК 550
З-41      Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 1-2.-К: УкрДГРІ,2017.-236 c.

Геология
550(06)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


99.[230618]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Гошовський С.В. УкрДГРІ-60 років у авангарді геологічної галузі / С.В. Гошовський, М.Д. Красножон, Н.Г. Люта //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.9-19. - Бібліогр. : 3 назв.
Датою заснування УкрДГРІ прийнято вважати 5 липня 1957 року. Нині УкрДГРІ- єдина в Україні установа геологічного напряму, яка за досвідом багаторічної діяльності та з урахуванням кадрового й технічноо потенціалу здатна забезпечувати майже всі потреби галузі з наукового супроводження геологорозвідувальних робіт на всі види корисних копалин.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


100.[230620]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Лисенко О.А. Геологія рудних і нерудних корисних копалин-важливий напрям наукових досліджень Українського державного геологорозвідувального інституту / О.А. Лисенко, А.П. Василенко, М.М. Костенко //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.20-32. - Бібліогр. : 14 назв
Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) є провідним науково-дослідним і науково-методичним центром геологічної галузі. Наукові дослідження, які проводять у його межах, орієнтовано насамперед на відтворення й розширення мінерально-сировинної бази держави, важливою складовою якої є рудні і нерудні корисні копалини.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


101.[230623]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Макогон В.В. Геологічне вивчення східного нафтогазоносного регіону України-наукові рішення й здобутки / В.В. Макогон //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.33-43. - Бібліогр. : 23 назв.
Наведено головні досягнення співробітників Чернігівського відділення УкрДГРІ у вивченні геології та нафтогазоносності Східного нафтогазоносного регіону України, нарощуванні мінерально-сировинної бази держави.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


102.[230624]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Зур'ян О.В. Про відновлювані джерела енергії та охорону довкілля як новий напрям наукової роботи Українського державного геологорозвідувального інституту / О.В. Зур'ян //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.44-69. - Бібліогр. : 14 назв
Наведено десятирічний досвід науково-дослідної роботи Українського державного геологорозвідувального інституту з розробки методичних і технічних засобів для використання відновлюваних джерел енергії.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


103.[230625]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41      Регіональні геологічні дослідження-пріоритетний напрям геологічного вивчення надр / О.О. Ліхошерстов, М.М. Костенко, С.О. Некрасова та ін. //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.70-91. - Бібліогр. : 9 назв
Висвітлено пріоритетні наукові напрями УкрДГРІ, пов'язані з регіональними геологічними дослідженнями в Україні.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


104.[230640]

Аналитическое описание
УДК 550(092)
З-41      Вітаємо з ювілеєм Ірину Владленівну Саніну //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.119

Геология
550(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


105.[230641]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41      Комплексна оцінка еколого-гідрогеологічних умов Українського Полісся / І.В. Саніна, Н.Г. Люта, Г.Г. Лютий, Л.І. Шевчук //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.120-130. - Бібліогр. : 8 назв
У статті розглядаються питання, що відносяться до еколого-гідрогеологічних умов Українського Полісся.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


106.[230643]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Веклич Ю.М. Гносеологічні аспекти геолового морфо-літогенезу / Ю.М. Веклич //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.131-141. - Бібліогр. : 2 назв.
У статті розглянуто один з головних результатів досліджень, викладених у монографії автора, що стосується дотепер зовсім не дослідженої властивості земної поверхні притягувати або відштовхувати атмосферний пил.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


107.[230644]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Лукин А.Е. Дегазация Земли, нафтидогенез и нефтегазоносность. Статья 3 / А.Е. Лукин //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.142-164. - Бібліогр. : 29 назв.
Концепция глубинной дегазации Земли как глобального процесса саморазвития нашей планеты, являющегося главным фактором формирования минеральных ресурсов, должна стать основой современной парадигмы нафтидологии.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


108.[230626]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Костенко М.М. Геологія, склад і перспективи золото- й алмазоносності докембрійських конгломератів Білокоровицької палеозападини / М.М. Костенко //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.92-118. - Бібліогр. : 17 назв
Конгломерати Білокоровицької палеозападини (Волинський мегаблок Українського щита) розвинені серед утворень нижньобілокоровицької підсвіти на двох стратиграфічних рівнях: базальні і в підошві другого ритму седішентації. Видияють два типи конгломератів: поліміктові (утворюють невеликі тіла) та олігоміктові (переважно кварцового складу), що складають основний горизонт. У фаціально-генетичному аспекті конгломерати являють собою пролювіально-алювіальні конуси виносу. Сформувалися вони з уламкового матеріалу з двох джерел: більш ранньої вулканогенно-осадової товщі (тобто проміжного колектора) і докембрійської кори вивітрювання порід кристалічного фундаменту. У конгломератах виявлено золото й алмази. За гранулометричними ознаками золото є видиме й тонкодисперсне. Алмази в основному дрібні (менше 1 мм), проте визначено й три зерна відносно великі (за класом -4+2 мм). При цьому 75 % кристалів належать до кімберлітового типу (з них до ультраосновних парагенезисів - 50 % та еклогітового -25 %).

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


109.[230645]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Лебідь В.П. Таксонофікація мінерально-речовинних утворень у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву / В.П. Лебідь //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.165-177. - Бібліогр. : 18 назв
Систематизовано похибки визначення польовими методами сейсморозвідки поверхні розподілу між верхнім і нижнім базогенними підкомплексами та створено його принципову сейсмостратиграфічну модель.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


110.[230646]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Гошовський С.В. Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень. Стаття 1 / С.В. Гошовський, П.Т. Сиротенко //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.178-195. - Бібліогр. : 20 назв
Розглянуто сучасний стан і перспективи розвитку оснащення морських досліджень в енергетичному та екологічному аспекті.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


111.[230648]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41      Деякі особливості складання техніко-економічного обгрунтування при повторній оцінці родовищ корисних копалин / А.Б. Шапран, О.Є. Кошляков, О.О. Ліхошерстов та ін. //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.196-208. - Бібліогр. : 12 назв
Метою цієї праці є спроба систематизувати досвід складання техніко-економічного обгрунтування для різних видів корисних копалин.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


112.[230649]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Лютий Г.Г. Шляхи розвитку моніторингу експлуатаційних запасів питних підземних вод / Г.Г. Лютий, Н.Г. Люта, І.В. Саніна //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.209-217. - Бібліогр. : 6 назв
Моніторинг експлуатаційних запасів підземних вод (ЕЗПВ) - важлива складова моніторингу підземних вод. Він потребує нині суттєвого вдосконалення як щодо забезпечення нормативними документами, так і в організаційній частині. Потрібно не лише запроваджувати дієвий контроль за повнотою та якістю виконання надрокористувачами особливих умов спеціальних дозволів на користування надрами, а й удосконалити систему опрацювання отриманої від надрокористувачів інформації, організувати спостережні полігони для вивчення умов формування ЕЗПВ та постійно діючі моделі по окремих об'єктах. Для виконання цих завдань треба створити територіальні центри моніторингу ЕЗПВ на базі державних регіональних геологічних підприємств.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


113.[230652]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Войтенко Ю.І. Розробка новітніх модифікацій кумулятивних зарядів для перфорації пластів у геологорозвідувальних і нафтогазових свердловинах / Ю.І. Войтенко, В.П. Бугаєць, А.М. Шукюров //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.218-223. - Бібліогр. : 11 назв
У статті викладено результати розроблення трьох нових модифікацій кумулитивних зарядів для перфорації перед гідророзривом пласта та результати їх випробувань у газових свердловинах.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


114.[230653]

Аналитическое описание
УДК 550
З-41     Гошовський С.В. Побудова сейсмічного зображення складного геологічного середовища з використанням диференційно-дипольного вертикального сейсмічного профілювання / С.В. Гошовський, Т.В. Кисляк, П.Т. Сиротенко //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.224-232. - Бібліогр. : 12 назв
Розглянуто сучасні способи визначення границь соляного тіла.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


115.[230654]

Аналитическое описание
УДК 550(092)
З-41      Вітаємо з ювілеєм Сергія Валентиновича Нечаєва //Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.-К: УкрДГРІ.,2017.-№1-2.-c.233

Геология
550(092)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


116.[231150]

Книга
УДК 550
А43      Актуальні пробеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво: IV Міжнародний геологічний форум, присвячений 60-річчю УкрДГРІ (19-24 червня, 2017 р., Одеса).-К: УкрДГРІ,2017.-366 c.-( Геофорус 2017 )

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


117.[232000]

Книга
УДК 550 СП
З-69     Змієвська, К.О. Розривні порушення і зв'язана з ними золоторудна мінералізація на прикладі Солонянського рудного поля: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.01 - Загальна та регіональна / К.О. Змієвська.-К: ІГН НАНУ,2017.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


118.[232215]

Книга
УДК 550 СП
С17     Самчук, І.М. Геолого-геофізичні передумови виявлення пасток вуглеводнів у нижньопермських відкладах Орчиковської паледепресії Дніпровсько-Донецької западини: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.17 - Геологія нафти і газу / І.М. Самчук.-К: ІГН НАНУ,2017.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


119.[232217]

Книга
УДК 550 СП
К26     Карпенко, І.О. Нафтогазова система південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.геол.н.: Спец.04.00.17 - Геологія нафти і газу / І.О. Карпенко.-К: ІГН НАНУ,2017.-20 c.

Геология
550
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


120.[232737]

Аналитическое описание
УДК 55
Уран-свинцевий ізотопний вік за цирконом капітанського масиву (Середнє Побужжя, Український щит) / Л.М. Степанюк, О.Б. Бобров, С.І. Курило та ін. //Мінеральні ресурси України.-2017.-№3.-c.27-31. - Бібліогр. : 8 назв
Для визначення віку локальним уран-свинцевим ізотопним методом циркони з амфіболіту, що залягає серед серпентинітів на півдні.

Геология
55
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn