ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Бурение) было найдено 689 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[236472]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Копей І.Б. Аналіз використання штангових глибинних насосів виробництва ТОВ "Магістраль" на родовищах ПАТ "Укрнафта" / І.Б. Копей //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№1.-c.76-80. - Бібліогр.: 6 назв
У промислових умовах проведено дослідження штангових насосів виробництва ТОВ "Магістраль", які призначені для роботи на глибинах до 2500 метрів у свердловинах з обводненою до 99% продукцією, в умовах, ускладнених підвищеним вмістом піску і присутністю агресивних хімічних сполук.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[237662]

Аналитическое описание
УДК 622.243
Воєвідко І. В. Проектування компоновок низу бурильної колони з двома породоруйнівними інструментами для буріння свердловин в заданому напрямку / І. В. Воєвідко, В. В. Токарук, М. А. Бодзян //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№2.-c.14-20. - Библиогр.: 5 назв.
На основі аналізу теоретичних і практичних досліджень буріння стовбурів великого діаметра запропоновано методику для проектування компоновок низу бурильної колони з двома породоруйнівними інструментами, що враховує геологічні і технічні фактори, які мають вплив на формування траєкторії.

Бурение
622.243
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[237668]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Лютак I. 3. Розроблення методу та програмного забезпечення оцінювання технічного стану металевого технологічного об'єкту на прикладі магістрального трубопроводу / I. 3. Лютак, 3. П. Лютак //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№2.-c.21-26. - Библиогр.: 8 назв.
Здійснено аналіз методів акустичного контролю наявності неоднорідностей в стінці металевого трубопроводу. Дано основні математичні рівняння, що описують поширення та взаємодію акустичної хвилі із неоднорідністю в пружному середовищі. Представлено метод розрахунку та наведено результати для взаємодії акустичної хвилі із неоднорідністю у вигляді еліпсоїда.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[227618]

Аналитическое описание
УДК 622.243
Чарковський В.М. Умови ефективного застосування технології дискретно-розподілених ударних навантажень для ліквідації заклинювань КНБК у процесі буріння свердловин / В.М. Чарковський //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.7-15. - Бібліогр. : 6 назв
Обгрунтовано застосування основних теоретичних законів розподілу ймовірності виникнення геологічних ускладнень різного ступеня важкості на родовищах ДП "Укрбургаз".

Бурение
622.243
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[227619]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Федоляк Н.В. Аналіз конструктивних виконань вібросит для очищення промивальної рідини / Н.В. Федоляк, М.М. Лях, Б.В. Копей //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.16-24. - Бібліогр. : 8 назв
Розглянуто особливості конструкції бурових вібросит різних фірм-виробників.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[227637]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Навчальна інформаційна система проектування обладнання для буріння свердловин / Л.Є. Шкіца, В.А. Корнута, О.В. Корнута та ін. //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№1.-c.77-86. - Бібліогр. : 23 назв.
Проаналізовано можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій під час підготовки проектної документації для техніко-технологічного забезпечення процесу буріння.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[228877]

Книга
УДК 622.24 СП
Л82     Лубан, С.В. Підвищення ефективності систем біополімерних безглинистих бурових розчинів: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.15.10 - Буріння свердловин / С.В. Лубан.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2017.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[230489]

Книга
УДК 622.24 СП
І-26     Ігнатов, А.О. Обгрунтування параметрів технології і технічних засобів підготовки стовбура свердловини до цементування обсадної колони: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.15.10 - Буріння свердловин / А.О. Ігнатов.-Дніпро: НГУ,2017.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[230512]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Аналіз та вдосконалення конструкції зворотного цементувального клапана / І.Ф. Концур, М.М. Лях, В.В. Михайлюк, І.А. Засядько //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№2.-c.26-31. - Бібліогр. : 5 назв
В статті розглянуто запропонований зворотний клапан, який може бути використаний під час спуску експлуатаційної колони діаметром 168 мм.

Бурение
666.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[230513]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Оптимізація конструкції опори ковзання шарошкового долота з використанням комп'ютерних технологій / Л.О. Борущак, А.А. Бухало, В.В. Врюкало, Т.В. Ленич //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№2.-c.32-43. - Бібліогр. : 12 назв
Проаналізовані конструкції опор шарошкових бурових доліт з підшипниками ковзання в аспекті векторів силової взаємодії шарошки з вибоєм та елементів опори між собою.

Бурение
666.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[232647]

Аналитическое описание
УДК 622.243
Чудик І.І. Вивчення технологічних можливостей орієнтованих опорних компоновок низу бурильної колони / І.І. Чудик, А.М. Лівінський //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№3.-c.31-39. - Библиогр. : 8 назв.
Описано науково-практичний підхід для розрахунку статичних характеристик взаємодії орієнтованих опорних компоновок низу бурильної колони зі стінками скерованої свердловини з використанням суміщеного способу буріння.

Бурение
622.243
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[232651]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Гриджук Я.С. Визначення інертності та кінетичної інергії махових мас бурильної колони при роторному бурінні / Я.С. Гриджук //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№3.-c.67-75. - Библиогр. : 13 назв.
Стаття присвячена дослідженню динамічних явищ у бурильній колоні, виходячи з енергетичних позицій.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[233246]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Методика підвищення чутливості рентгенівського контролю / Л.А. Витвицька, З.Я. Витвицький, Х.З. Лаврук //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.23-27. - Библиогр. : 5 назв.
Проаналізовані основні параметри, які характеризують чутливість рентгенівського контролю, встановлено залежність якості видимого зображення об'єкта, отриманого на рентгенівській плівці, від її складу, властивостей та способів оброблення.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[233834]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Щодо впливу термобаричних умов на реалізацію процесу промивання свердловини / І.І. Чудик, Д.А. Грипись, І.Я. Білецька, В.І. Щуцький //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.7-12. - Бібліогр. : 8 назв
Запропоновано новий підхід до вирішення технологічної задачі проектування подачі бурового насоса для промивання свердловин із врахуванням реологічних параметрів бурового розчину і впливу на них термобаричних умов.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[233835]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Мірненко В.І. Підвищення працездатності замкових різьбових з'єднань бурильної колони імпульсним вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням / В.І. Мірненко, М.Я. Ткач, Л.Д. Пилипів //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.13-21. - Бібліогр. : 10 назв
Провівши аналіз аварійності при бурінні нафтових та газових свердловин, було з'ясовано, що велика кількість аварій пов'язана з руйнуванням елементів бурильної колони, а саме замкових різьбових з'єднань в результаті впливу статичних і динамічних навантажень.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[233853]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Аналіз сучасних конструкцій замкових з'єднань обважнених бурильних труб / В.І. Артим, О.Я. Фафлей, Р.О. Дейнега, В.В. Михайлюк //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.22-30. - Бібліогр. : 10 назв
Проведений аналіз відмов елементів бурильних колон показав, що, не зважаючи на постійне вдосконалення конструкції їх різьбових з'єднань, процент відмов по різьбах не зменшується.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[233961]

Аналитическое описание
УДК 622.24.05
Микитій І.М. Енергоефективність дизельних двигунів нафтогазової галузі при їхньому переведенні на альтернативні палива / І.М. Микитій, М.М. Гнип, С.І. Криштопа //Нафтогазова енергетика.-2017.-№2(28).-c.103-110. - Бібліогр. : 12 назв
Вивчено досвід розробок вітчизняних і закордонних фахівців в напрямку переобладнання дизельних двигунів у моногазові з іскровим запалюванням.

Бурение
622.24.05
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[234973]

Книга
УДК 622.24
С31     Сенюшкович, М.В. Розкриття та випробування продуктивних пластів: навчальний посібник / М.В. Сенюшкович, І.І. Чудик, Я.С. Блецький.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2017.-392 c.

Бурение
622.24(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[237063]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Лубан С.В. Фільтрація безглинистих промивальних рідин тодологія її зменшення / С.В. Лубан, Ю.В. Лубан //Нафтова галузь України.-2017.-№1.-c.11-16. - Библиогр.: 6 назв.
На основі аналізу механізму фільтрації безглинистих промивальних рідин запропоновані нові підходи до її регулювання, які полягають у спрямованому зменшенні проникності фільтраційної кірки та підвищенні реологічних властивостей рідини при вибійних температурах.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[237064]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Воєвідко І.В. Дослідження роботи КНБК з двома породоруйнуючи-ми інструментами при бурінні умовно вертикальних свердловин великого діаметра / І.В. Воєвідко, B.B. Токарук //Нафтова галузь України.-2017.-№1.-c.17-20. - Библиогр.: 6 назв.
Запропоновано новий підхід для розрахунку і вибору ступінчастих КНБК для проведення умовно вертикальних ділянок свердловин великого діаметра. Представлена схема для розрахунку роторних ступінчастих КНБК з двома по-родоруйнівними і двома опорно-центрувальними елементами з врахуванням ексцентричного розширення пілотної частини стовбура свердловини.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[217109]

Книга
УДК 622.24 СП
С75     Ставичний, Є.М. Розроблення тампонажних систем для цементування хемогенних відкладів у свердловинах родовищ Дніпровсько-Донецької западини: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.15.10 - буріння свердловин / Є.М. Ставичний.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2016.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[218638]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Причины вибраций бурового става при работе карьерных станков шарошечного бурения / С.О. Попов, Ю.А. Малиновский, Ю.Н. Солониченко и др. //Металлургическая и горнорудная промышленность.-2016.-№2.-c.95-100. - Библиогр.: 3 назв.
Рассмотрены источники динамических нагрузок и характер их протекания при работе карьерных станков шарошечного бурения. Принято допущение, что динамические нагрузки при бурении возникают из-за изменения параметров «крутящего» момента на долоте. Это приводит к совместным крутильным и продольным колебаниям бурового става. Приведена математическая модель по определению критической силы бурового става. Дана качественная оценка при расчетах динамического крутящего момента на вращателе и динамической сжимающей силы для бурового става.

Бурение
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[218936]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Мислюк М.А. Вибір стабілізованих компоновок низу бурильної колони для буріння свердловин / М.А. Мислюк, Р.М. Долик //Нафтогазова галузь України.-2016.-№1.-c.26-34. - Бібліогр. : 7 назв
Запропановано модель вибору стабілізованих компоновок низу бурильної колони (КНБК) із урахуванням інформаційної невизначеності про контакт опорно-центруючих елементів (ОЦЕ) зі стінкою свердловини.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[218938]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Аналіз напружено-деформованого стану обважених бурильних труб у процесі забурювання бічного стовбура в обсадній колоні свердловини / П.І. Огородніков, В.М. Світлицький, О.О. Іванків та ін. //Нафтогазова галузь України.-2016.-№1.-c.38-39. - Бібліогр. : 6 назв
Розглянуто коливання колони бурильних труб із прямолінійною віссю постійного або змінного по довжині перерізу в умовах викривлення її траєкторії.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[218946]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Малоглиниста емульсійна промивальна рідина для первинного розкриття продуктивних пластів / Я.С. Коцкулич, Б.А. Тершак, А.М. Андрусяк, Є.Я. Коцкулич //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2016.-№1(58).-c.19-27. - Бібліогр. : 8 назв
Сформульовано вимоги до промивальних рідин, призначених для первинного розкриття продуктивних пластів, обгрунтовано необхідність розроблення екологічно безпечних промивальних рідин для розкриття продуктивних пластів у свердловинах, територіально розташованих в рекреаційних зонах Бориславського нафтопромислового району.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[218948]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Онисько О.Р. Малоглиниста емульсійна промивальна рідина для первинного розкриття продуктивних пластів / Я.С. Коцкулич, Б.А. Тершак, А.М. Андрусяк, Є.Я. Коцкулич //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2016.-№1(58).-c.28-34. - Бібліогр. : 11 назв
Отримано аналітичні вирази зміни профілю гвинтової нарізі у залежності від величини тангенціального відхилу встановлення вершини різьового різця з непохилою передньою поверхнею.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[220315]

Книга
УДК 622.24 СП
Я45     Яким, І.С. Підвищення якості виготовлення тришарошкових бурових доліт: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.02.08 - технологія машинобудування / І.С. Яким.-Тернопіль: ТНТУ,2016.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[221614]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Результаты промышленных испытаний технологии очистки буровых растворов на поличастотном грохоте МВГ / А.Ф. Булат, В.Г. Шевченко, Г.А. Шевченко, Б.В. Бокий //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2016.-№2.-c.72-80. - Бібліогр. : 7 назв
Определена эффективность технологии очистки бурового раствора на вибрационном поличастотном грохоте МВГ.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[221662]

Книга
УДК 622.24
Я62     Янкин, А.Е. Совершенствование параметров буровзрывной технологии проведения вертикальных стволов для повышения устойчивости породных обнажений и крепи: монография / А.Е. Янкин.-Дн-ск: НГУ,2016.-140 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[223014]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Я62     Янкин А.Е. Поддержание вертикальных выработок горнодобывающих предприятий / А.Е. Янкин //Янкин, А.Е. Совершенствование параметров буровзрывной технологии проведения вертикальных стволов для повышения устойчивости породных обнажений и крепи : монография.-Дн-ск: НГУ.,2016.-c.6-29
Рассмотрено состояние угольной промышленности Украины.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn