ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Бурение) было найдено 703 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


61.[212075]

Аналитическое описание
УДК 001
П75     Тирлич В.В. Моделювання розвитку напівеліптичноі тріщини в тілі бурильної труби при використанні в компонуванні віброзахисних пристроїв / В.В. Тирлич //Прикарпатський вісник НТШ. Число. - Вип. №1(29).-Івано-Франківськ.,2015.-c.250-262
Розглядається задача розрахунку залишкової довговічності бурильної труби, що містить початковий дефект типу напівеліптичної тріщини.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


62.[212085]

Аналитическое описание
УДК 001
П75     Рис В.В. Вплив вібрацій на сили прихоплення бурильних труб при ліквідації ускладнень / В.В. Рис //Прикарпатський вісник НТШ. Число. - Вип. №1(29).-Івано-Франківськ.,2015.-c.263-274
Розглянуто вплив вібрацій на зміну сили прихоплення бурильної колони при роботі віброзбурювальних пристроїв. Проведено аналіз зміни властивостей ґрунтів під впливом вібрацій. Наведено числові дані зміни сили прихоплення бурильного інструменту під дією віброзбурювачів.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


63.[213830]

Аналитическое описание
УДК 622.24.058
Кінематичні передавальні функції колони бурильних та насосно-компресорних труб / М.В. Лисканич, І.І. Чудик, Я.С. Гриджук, Л.Р. Юрич //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№3(56).-c.17-26
В даній статті у стислій формі подано спосіб розрахунку, запропоновано аналітичні залежності для визначення передавальних функцій бурильних колон та колон насосно-компресорних труб

Бурение
622.24.058
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


64.[213831]

Аналитическое описание
УДК 622.24.058
Яким Р.С. Забезпечення якісних конструкторських показників цементованих цапф лап тришарошкових бурових доліт на етапах підготовки їх виготовлення / Р.С. Яким, Ю.Д. Петрина, І.С. Яким //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№3(56).-c.27-37
Дослідження має на меті вирішення проблеми забезпечення якісних показників цементованих цапф лап тришарошкових бурових доліт

Бурение
622.24.058
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


65.[213835]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Оцінка розподілу контактного тиску по робочій поверхні бурової коронки / М.В. Супрун, В.І. Кущ, А.П. Закора, Р.К. Богданов //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№3(56).-c.66-71
Запропоновано новий підхід до оцінки розподілу контактного тиску по робочій поверхні бурової коронки, який базується на чисельному аналізі модельної контактної крайової задачі механіки деформованого твердого тіла і забезпечує врахування не лише кінематики процесу буріння, а й специфіки контактної взаємодії інструменту з породою

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


66.[213851]

Аналитическое описание
УДК 622.248
Чигур Л.Я. Загальний аналіз підходів автоматизованого оцінювання роботоздатності породоруйнівного інструменту / Л.Я. Чигур //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№3(56).-c.113-120
Запропоновано метод автоматизованого контролю відпрацювання доліт для виявлення їх критичного зношування на завершальному етапі роботи інтелектуальними засобами оперативної ідентифікації, що дає змогу підвищити надійність управління відпрацюванням породоруйнівного інструменту, знизити аварійність процесу буріння

Бурение
622.248
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


67.[215737]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Втомна міцність різьбових з'єднань насосно-компресорних труб у криволінійних ділянках свердловин / Є.І. Крижанівський, В.М. Івасів, Р.В. Рачкевич, В.Я. Василишин //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2015.-№5.-c.14-21
Дано аналіз напружено-деформованого стану колони насосно-компресорних труб та визначення характеристик втомної міцності її різьбових з'єднань для прогнозування довговічності в обсадженому криволінійному стовбурі свердловини

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


68.[217145]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Рой М.М. Нові технічні рішення для підвищення ефективності випробування пластів в умовах високого тиску й температури / М.М. Рой, Б.О. Волошинівський, В.Г. Ластовка //Мінеральні ресурси України.-2015.-№4.-c.34-36. - Бібліогр. : 2 назв.
Запропоновано вдосконалену конструкцію пакера, який забезпечує надійне перекриття кільцевого простору під час випробування й дослідження глибоких і надглибоких свердловин з характерними для них високими перепадами тиску й температур, збільшує ресурс його застосування й водночас підвищує ефективність випробування й дослідження пластів

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


69.[217232]

Аналитическое описание
УДК 622.24.08
Слабий О.О. Дослідження динаміки роботи бурильної колони при бурінні свердловини із плавучої установки / О.О. Слабий //Нафтогазова енергетика.-2015.-№2(24).-c.7-15. - Бібліогр. : 8 назв
Розглянуто побудову математичної моделі повздовжніх коливань системи "Плавуча бурова установка-компенсатор вертикальних переміщень бурильної колони-бурильна колона-долото" в процесі поглиблення вертикальної свердловини тришарошковим долотом при нерегулярному хвилюванні моря

Бурение
622.24.08
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


70.[74250]

Книга
УДК 622.24
К65     Копей, Б.В. АТЛАС зламів елементів бурильної колони: монографія / Б.В. Копей, А.В. Сизоненко.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2014.-58 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


71.[97868]

Книга
УДК 622.24
А13     Абєлєнцев, В.М. Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини: монографія / В.М. Абєлєнцев, А.Й. Лур'є, Л.О. Міщенко.-Харків: ХНУ,2014.-190 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


72.[199425]

Книга
УДК 622.24 СП
Б74     Богославець, В.В. Вибір оптимальних рецептур бурових розчинів для розкриття нафтових пластів: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.15.10 - Буріння свердловин / В.В. Богославець.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2014.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


73.[201935]

Книга
УДК 622.24 СП
Щ61     Щербій, Р.Б. Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на основі експериментальних досліджень процесу буріння: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.15.10 - Буріння свердловин / Р.Б. Щербій.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2014.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


74.[201936]

Книга
УДК 622.24 СП
С89     Судаков, А.К. Наукові основи технології обладнання бурових свердловин кріогенно-гравійними фільтрами: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н.: Спец. 05.15.10 - Буріння свердловин / А.К. Судаков.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2014.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


75.[201937]

Книга
УДК 622.24 СП
К18     Камишацький, О.Ф. Наукові основи технології обладнання бурових свердловин кріогенно-гравійними фільтрами: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.15.10 - Буріння свердловин / О.Ф. Камишацький.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2014.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


76.[203073]

Книга
УДК 622.24 СП
Г84     Гриманюк, В.І. Розроблення армованого тампонажного матеріалу для цементування свердловин (на прикладі родовищ Північно-Західного шельфу Чорного моря): Автореферат дис. на соискание ученой степени к.т.н.: Спец. 05.15.10 - Буріння свердловин / В.І. Гриманюк.-Івано-Франківськ: ІНФТУНГ,2014.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


77.[203162]

Книга
УДК 622.24 СП
Я62     Янкін, О.Є. Вдосконалення параметрів буропідривної технології проведення вертикальних стволів для підвищення стійкості породних оголень і кріплення: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.15.04 - Шахтне та підземне будівництво / О.Є. Янкін.-Дн-ськ: НГУ,2014.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


78.[231392]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Петров Ю.А. Исследование вибрационной нагруженности мачт буровых станков тяжелого типа / Ю.А. Петров, А.И. Кексин //Записки горного института. Том 209.-2014.-c.83-86
Рассмотрены вопросы вибрационной нагруженности мачт буровых станков при зазорном соединении опорного узла бурового става с направляющими и при введении упругого звена между ними. Исследовано влияние стабилизаторов на снижение изгибных колебаний става и вибраций на станке в целом. Доказана целесообразность устранения зазоров в соединении опорного узла става с направляющими.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


79.[231393]

Аналитическое описание
УДК 622.24
Телего А.В. Обоснование проходимости транспортно-тракторного агрегата при разработке органогенного сырья / А.В. Телего, А.В. Михайлов, А.В. Большунов //Записки горного института. Том 209.-2014.-c.87-90. - Библиогр. : 4 назв.
Обоснована потребность разработки органогенных видов сырья. Приведены результаты исследований по определению несущей способности поверхности техногенных отвалов гидролизного лигнина. Даны рекомендации по выбору колесного транспортно-тракторного агрегата при разработке органогенного сырья.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


80.[84528]

Книга
УДК 622.24
П27     Перетяка, П.В. Технология и техника разведочного бурения скважин на россыпных месторождениях: монография / П.В. Перетяка, А.Н. Давиденко, П.П. Полищук.-Дн-ск: НГУ,2013.-72 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


81.[111315]

Книга
УДК 622.24
С80      Стійкість і коливання бурильної колони / В.М. Мойсишин, Б.Д. Борисевич, Ю.Л. Гаврилів, С.А. Зінченко.-Івано-Франківськ: Лілея-НВ,2013.-590 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


82.[138942]

Книга
УДК 622.24
Д13     Давиденко, А.Н. Абразивно-механическое ударное бурение скважин: монография / А.Н. Давиденко, А.А. Игнатов.-Дн-ск: НГУ,2013.-110 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


83.[139831]

Книга
УДК 622.24
Х45     Хілов, В.С. Системи керування автоматизованими електроприводами кар'єрних верстатів шарошкового буріння: монографія.-Дн-ськ: НГУ,2013.-256 c.

Бурение
622.24+622.233
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


84.[184491]

Книга
УДК 622.24 СП
М21     Мальцев, Д.В. Обгрунтування параметрів буропідривних робіт при руйнуванні масиву урановмісних руд: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.15.02 - Підземна розробка родовищ корисних копалин / Д.В. Мальцев.-Дн-вськ: НГУ,2013.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


85.[184533]

Книга
УДК 622.24 СП
К91     Кунцяк, Я.В. Розробка та впровадження комплексу технічних засобів і технологій буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин (для умов нафтогазових родовищ України): Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.т.н.: Спец. 05.15.10 - буріння свердловин / Я.В. Кунцяк.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2013.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


86.[186181]

Аналитическое описание
УДК 622.2
Р65     Сирик В.Ф. Определение эксплуатационных параметров труб подземного бурения дегазационных скважин / Сирик В.Ф., Расцветаев В.А., Дудля Е.Е. //Розробка родовищ 2013: щорічний наук.-техн. збірник.-Дніпропетровськ.,2013.-c.207-214

Бурение
622.2
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


87.[187471]

Книга
УДК 622.24 СП
Л63     Лисенко, К.Є. Підвищення ефективності низькотемпературної технології виготовлення та експлуатації гравійних фільтрів на основі аналізу тепломасообмінних процесів в дисперсному середовищі: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / К.Є. Лисенко.-Дн-ськ: НМетАУ,2013.-20 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


88.[188875]

Книга
УДК 622.24
У-79      Установки для бесколонного бурения скважин на морских акваториях / О.И. Калиниченко, А.В. Хохуля, П.В. Зыбинский, А.А. Каракозов.-Донецк: Донбасс,2013.-162 c.

Бурение
622.24
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


89.[194391]

Аналитическое описание
УДК 624.01
З-41      Быстрые и медленные движения в режимах торсионных автоколебаний колонн глубокого бурения / Гуляев В.И., Глушакова О.В., Глазунов С.Н., Муса Н.В. //Зб. наук. пр. Українського інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського/ під ред. О.В. Шимановського. - Вип. 12.-К.,2013.-c.5-17
Предложена модель механического взаимодействия бурильной колонны с жидкостью, построено разрешающее уравнение с частными производными. Разработана методика его решения. В результате проведенного компьютерного моделирования установлено, что функции автоколебательных движений долота имеют участки быстрых и медленных движений.

Бурение
624.01
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


90.[196968]

Аналитическое описание
УДК 669.162
Александер М. ОТ ПЛАНОВ-К ДЕЙСТВИЮ! ПРОВЕДЕНИЕ КОМПАНИЕЙ «RIVERSIDE REFRACTORIES & EQUIPMENT Inc.» ИСПЫТАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫX НА ИЗУЧЕНИЕ ЛЕГКОСТИ ОТКРЫ ТИЯ ЛЕТОК МЕТОДАМИ БУРЕНИЯ И АБРАЗИВНЫМ СПОСОБОМ / М. Александер, В. Гартен //Новые огнеупоры.-2013.-№7.-c.9-13
Представлены результаты тестирования на абразивный износ и сделаны выводы относительно предложенных к рассмотрению методов открытия летки

Бурение
669.162
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn