ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Грунтоведение) было найдено 70 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[236567]

Аналитическое описание
УДК 631
Власова О.В. Науково-методичні основи еколого-меліоративного моніторингу агроландшафтів за даними дистанційного зондування Землі / О.В. Власова //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.98-100. - Библиогр. : 6 назв.
Проаналізовано сучасний стан еколого-меліоративного моніторингу та доведено необхідність удосконалення його теоретичних і методичних основ завдяки використанню даних дистанційного зондування Землі.

Грунтоведение
631
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[236568]

Аналитическое описание
УДК 631
Тимофєєв М.М. Біогенні засоби виробництва-перспективи материалізації / М.М. Тимофєєв, О.Б. Бондарева, О.О. Вінюков //Збалансоване природокористування.-2018.-№1.-c.100-103. - Библиогр. : 11 назв.
У контексті створення концепції ґрунтозахисної біогенної системи землеробства визначено, що усунення фізичної, хімічної та біологічної деградації чорноземних ґрунтів обумовлено такими біогенними засобами виробництва, як постійний та тимчасовий мульчепласт, чагарникові смуги, вертикальні дрени, різні види сапрофагів, багаторічні бобові трави.

Грунтоведение
631
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[228426]

Аналитическое описание
УДК 631.41
Тимофєєв М.М. Взаємодія біогенних та техніко-технологічних чинників при формуванні сталих агробіогеоцинозів / М.М. Тимофєєв, О.О. Вінюков, О.Б. Бондарева //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.43-49. - Бібліогр. : 9 назв
Виявлено, що усунення деградації чорноземних грунтів пов'язано з формуванням мульчепласту та відновлюванням органогених ресурсів, з біогенною парцеляцією великих полів.

Грунтоведение
631.41
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[229728]

Аналитическое описание
УДК 631
Тимофєєв М.М. Взаємодія біогенних та техніко-технологічних чинників при формуванні сталих агробіогеоценозів / М.М. Тимофєєв, О.О. Вінюков, О.Б. Бондарева //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.43-49. - Бібліогр. : 9 назв
Виявлено, що усунення деградації чорноземних грунтів пов'язано з формуванням мульчепласту та відновлюванням органогенних ресурсів, з біогенною парцеляцією великих полів.

Грунтоведение
631
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[229744]

Аналитическое описание
УДК 631.4
Дем'янюк О.С. Моделювання продуктивності агроекосистеми залежно від показників біологічної активності грунту та гідротермічних умов / О.С. Дем'янюк, В.І. Гайдаржи, О.Б. Васильєва //Збалансоване природокористування.-2017.-№1.-c.143-148. - Бібліогр. : 14 назв
За результатами довготривалих експериментальних досліджень активності і спрямованості біологічних процесів у ґрунті природної екосистеми і агроекосистеми, врожайності пшениці озимої за різних систем удобрення та з урахуванням гідротермічних чинників одержано залежність між біологічною активністю ґрунту і погодними умовами та урожайністю.

Грунтоведение
631.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[233202]

Аналитическое описание
УДК 631.4
Застосування зоологічної діагностики для оцінювання стану чорноземних грунтів на території газонафтових родовищ / М.Ю. Журавель, І.П. Леженіна, Н.Ю. Полчанінова, В.В. Яременко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2017.-№2.-c.44-51. - Бібліогр. : 25 назв
У роботі розглянуто видовий і кількісний склад грунтових безхребетних на рекультивованих бурових майданчиках нафтогазових свердловин у Полтавській області.

Грунтоведение
631.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[233211]

Аналитическое описание
УДК 631.4
Даценко В.В. Екотоксичність мідно-цинкового гальваношламу / В.В. Даценко, Н.Л. Хименко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2017.-№2.-c.118-126. - Бібліогр. : 11 назв
У роботі експериментально змодельовані і проаналізовані результати екологічного дослідження відходів підприємств гальванічних виробництв.

Грунтоведение
631.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[226536]

Аналитическое описание
УДК 631.4
Новаковська І.О. Деградація земель мегаполісів: оцінка та проблеми локалізації / І.О. Новаковська //Збалансоване природокористування.-2016.-№3.-c.139-147. - Бібліогр. : 14 назв
Проаналізовано сучасний стан деградації земель мегаполісів.

Грунтоведение
631.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[227043]

Книга
УДК 624
П78      Прогнозування зсувів: монографія / за ред. Е.Д. Кузьменка.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2016.-600 c.

Грунтоведение
624.131.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[108242]

Книга
УДК 624.1
С20     Сасько, Н.Ф. Строительная классификация грунтов от "Днепровской ассоциации - К" как периодическая система грунтов / Н.Ф. Сасько, В.О. Федосенко, Ф.А. Сасько.-Киев: Информавтодор,2014.-280 c.

Грунтоведение
624.131.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[180507]

Книга
УДК 624.13 СП
К43     Кіріяк, К.К. Обгрунтування технологічних параметрів ін'єкційного закріплення зсувонебезпечних грунтових структур: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка / К.К. Кіріяк.-Дн-ськ: НГУ,2013.-20 c.

Грунтоведение
624.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[180509]

Книга
УДК 550.8 СП
Т76     Трофимов, В.В. Обгрунтування критеріїв сейсмічного прогнозу структури порушень вуглепородного масиву в умовах зближених пластів: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка / В.В. Трофимов.-Дн-ськ: НГУ,2013.-20 c.

Грунтоведение
550.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[181358]

Аналитическое описание
УДК 574
И66     Заговора Г.А. НОВЫЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ НАБУХАЮЩЕ-УСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ / Заговора Г.А., Зеленюк Д.А., Белуха В.В. //Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды: сб. науч. тр..-Харьков.,2013.-c.280-285
На базе результатов полевых экспериментов и лабораторных исследований предложен принцип классификации набухающе-усадочных грунтов по соотношениям трех характерных влажностей (пористостей): естественной, набухания и усадки. Разработан и апробирован показатель состояния набухающе-усадочных грунтов.

Грунтоведение
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[175162]

Книга
УДК 624.13
И57      Инъекционная стабилизация оползневых грунтов: монография / П.Н. Должиков, П.Г. Фурдей, К.К. Кирияк, О.А. Рыжикова.-Донецьк: Світ книги,2012.-212 c.

Грунтоведение
624.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[115455]

Книга
УДК 624
П96     Пьянков С.А. Механика грунтов: Учебное пособие: Электронная библиотека / С.А. Пьянков, З.К. Азизов.-Ульяновск: УлГТУ,2008.-103 c.

Грунтоведение
624.13
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[37125]

Книга
УДК 624.13
Д44     Дидух Б. И. Механика грунтов: Уч. пос.-М: Изд-во УДН,1990.-92 c.

Грунтоведение
624.131.5(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[131787]

Стандарт
УДК 624.131
ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности.-Введ.: 01.09.90.-М.: Издательство стандартов,1990 Гр. 13.080.20
1 экз.

Грунтоведение
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[154036]

Стандарт
УДК 624.131
ГОСТ 25584-90. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.-Введ.: 01.09.90.-М.: Издательство стандартов,1990 -15 c.Гр. 93.020
1 экз.

Грунтоведение
62.758.37:61:658.382.3:006.354:006.354
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[39756]

Книга
УДК 624.13
З-34     Зарецкий Ю.К. Вязкопластичность грунтов и расчеты сооружений.-М: Стройиздат,1988.-349 c.

Грунтоведение
624.131.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[170552]

Стандарт
УДК 624.131
ГОСТ 27217-87. Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного излучения.-Введ.: 01.07.87.-М.: Издательство стандартов,1987 -12 c.Гр. 93.020
2 экз.

Грунтоведение
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[23038]

Книга
УДК 624.13
Б12     Бабков В.Ф., Безрук В.М. Основы грунтоведения и механики грунтов: Учебное пособие.-2-е изд., перераб. и доп.-М: Высшая школа,1986.-238 c.

Грунтоведение
624.131(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[1690]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 624.13 Б12
Бабков В.Ф., Безрук В.М. основы грунтоведения и механики грунтов.: (Учеб. пособие для автомоб.-дор. спец.вузов).-2-е изд., перераб. и доп..-М.: Высшая школа,1986.-238 c.

Грунтоведение
624.131 (07)
______________________________
Инв.N :
87247
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[2111]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 624.13 Б12
Безрук В.М., Бабков В.Ф. Основы грунтоведения и механики грунтов..-2-е изд., перераб. и доп..-М.: Высшая школа,1986.-238 c.

Грунтоведение
624.13
______________________________
Инв.N :
87247
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[81378]

Стандарт
УДК 624.131
ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.-Введ.: 01.07.85.-М.: Издательство стандартов,1985 -24 c.Гр. 93.020
1 экз; б/н ЭБ

Грунтоведение
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[145865]

Книга
УДК 624.13
Т34     Теплицкий А.Х., Филактов А.Л. Технология контроля качества уплотнения грунтов.-К: Будівельник,1985.-72 c.

Грунтоведение
624.138
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[150372]

Книга
УДК 624.13 ОИ
Ф33     Федоровский В.Г. Современные методы описания механических свойств грунтов.-М: ВНИИИС,1985.-73 c.-( Обзор/ Сер.8. Строительные конструкции; Вып.9 )

Грунтоведение
624.131.5
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[169145]

Стандарт
УДК 624.131
ГОСТ 26263-84. Грунты, Метод лаботаторного определения теплопроводности мерзлых грунтов.-Введ.: 01.07.85.-М.: Издательство стандартов,1985 -9 c.Гр. 93.020
1 экз.

Грунтоведение
621.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[169142]

Стандарт
УДК 624.131
ГОСТ 26262-84. Грунты, Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания.-Введ.: 01.07.85.-М.: Издательство стандартов,1984 -6 c.Гр. 93.020
1 экз.

Грунтоведение
621.774
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[10727]

Книга [Фонд библиотеки Гипромез]
УДК 624.131
Л25     Ларионов А.К. Занимательное грунтоведение..-М.: Недра,1984.-136 c.

Грунтоведение
624.131
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[38773]

Книга
УДК 624.13
Е70     Еремеев В.Г. и др. Предпостроечное уплотнение слабых грунтов / В.Г. Еремеев, Г.Б. Чижевский, Е.В. Светинский.-К: Будівельник,1983.-48 c.-( Б-ка передового опыта. Технология производства )

Грунтоведение
624.138
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2022
Design and programming by Lemaryn