ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
271530
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Геохимия) было найдено 159 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6


1.[237346]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Степанюк Л.М. Проблеми стратеграфії та геохронології Українського щита / Л.М. Степанюк //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.16-31. - Библиогр.: 41 назв.
Проаналізовано запропоновані В.П. Кирилюком підходи та пропозиції щодо Схеми стратиграфічного розчленування ранньодокембрійських утворень Українського щита в цілому та породної асоціації Дністровсько-Бузького мегаблоку, зокрема.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[237348]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Дубина О.В. Петролого-геохімічні особливості карбонатитів Приазов'я (Україна) / О.В. Дубина //Мінералогічний журнал.-2018.-№1.-c.53-78. - Библиогр.: 59 назв.
Розглянуто геохімічні особливості карбонатитів Приазов'я, що просторово асоціюють із габро-сієнітовими і лужно-ультраосновними магматичними комплексами або утворюють самостійні невеликі жильні чи дайкоподібні тіла.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[229342]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Радловська К.О. Методологія оцінювання ймовірних змін мікрокліматичних параметрів в межах впливу об'єктів на територіях нафтопромислів / К.О. Радловська, Ю.О. Супруненко //Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування.-2017.-№1.-c.30-37. - Бібліогр. : 4 назв.
Проведено аналіз попередніх досліджень локального характеру в межах впливу об'єктів на територіях нафтопромислів Західного регіону України.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[234116]

Книга
УДК 550.4
Г36      Геохімія та рудоутворення: щорічник. Вип. 38.-К: ІГМР,2017.-110 c.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[238004]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Геохімічні критерії зв'язку евапоритових і осадових формацій фанерозою та покладів вуглеводнів (на прикладі нафтогазоносних басейнів Центральної і Східної Європи) / С. Вовнюк, А. Галамай, С. Гринів, І. Дудок та ін. //Геологія і геохімія горючих копалин.-2017.-№3-4.-c.56-74. - Библиогр.: 46 назв.
За результатами геохімічних, мінералого-петрографічних та термобарогеохімічних досліджень евапоритових і теригенних відкладів фанерозою визначено геохімічні критерії зв'язку сваноритових і осадових формацій та покладів вуглеводнів.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[242147]

Книга
УДК 550.4
П66      Пошукова та екологічна геохімія: щорічник. Вип. 1 (18).-К: ІГМР НАНУ,2017.-60 c.

Геохимия
550.4+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[218930]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Крупський Ю.З. Інноваційна взаємодія нафтогазових підприємств та фінансових установ на ринку фінансових послуг / Ю.З. Крупський, О.І. Вислоцька //Нафтогазова галузь України.-2016.-№1.-c.6-9. - Бібліогр. : 13 назв
У статті розглянуто історію вивчення геологічної будови і районування Передкарпатського прогину різними авторами починаючи з 1949 року і до сьогодні.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[219535]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Петрология, геохимия и рудоносность ультрамафитовых даек Новоукраинского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита) / А.В. Митрохин, Е.А. Вишневская, В.А. Гаценко и др. //Мінералогічний журнал.-2016.-№1.-c.42-57. - Библиогр. : 12 назв.
Изучены необычные ультрамафитовые дайки, интрудирующие гранитоиды Новоукраинского плутона в пределах Ингульского мегаблока Украинского щита.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[219544]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Артеменко Г.В. Геохимические особенности и генезис палеопротерозойских плагиогранитоидов Центрального Приазовья (Украинский щит) / Г.В. Артеменко, Б.В. Бородыня, И.А. Швайка //Мінералогічний журнал.-2016.-№1.-c.73-83. - Библиогр. : 16 назв.
Приазовский мегаблок-глубоко переработанный в палеопротерозое архейский кратон. Выполнено геохимическое исследование плагиогранитоидов каратюкского комплекса Центрального Приазовья.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[219551]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 1. Геохронологія породних комплексів Росинсько-Тікицького мегаблоку / О.В. Зюльцле, Л.М. Степанюк, В.В. Зюльцле та ін. //Мінералогічний журнал.-2016.-№1.-c.84-95. - Бібліогр. : 13 назв
З застосуванням методу мас-спектрометрії визначено вік цирконів і монацитів із проб, відібраних з метаморфічним та ультраметаморфічним порід Росинсько-Тікицького мегаблоку у межах північної частини зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоку у межах північної частини зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[219560]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Крюченко Н.О. Особенности миграции и концентрации ртути в донных отложениях вблизи территорий промышленных зон / Н.О. Крюченко, Э.В. Панаит //Мінералогічний журнал.-2016.-№1.-c.96-101. - Библиогр. : 8 назв.
Представлены результаты изучения содержания ртути и других тяжелых металлов в донных отложениях руч.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[222503]

Книга
УДК 550.4
Г36      Геохімія та рудоутворення: щорічник. Вип. 36.-К: ІГМР,2016.-106 c.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[222944]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36     Донской А.Н. Академик Н.П. Семененко-выдающийся организатор науки в Украине ( к 110-летию со дня рождения) / Донской А.Н., Донской Н.А., Легкая Л.И. //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 36.-К: ІГМР.,2016.-c.3-9. - Библиогр. : 19 назв.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[222945]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36     Щербак М.П. Циклічність геологічних процесів в історії Землі. Першопричини / М.П. Щербак, Л.М. Степанюк, О.М. Пономаренко //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 36.-К: ІГМР.,2016.-c.10-15. - Библиогр. : 14 назв.
Розглянуто першопричини мегациклічності в історії Землі.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[222946]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36     Жуланова И.Л. О времени в геологии и общих шкалах расчесления докембрия / И.Л. Жуланова //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 36.-К: ІГМР.,2016.-c.16-34. - Библиогр. : 52 назв.
Рассмотрены теоретические предпосылки корректного подхода к разработке стратиграфических скал.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[222949]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36     Михальченко І.І. Уран і торій у Русько-Полянських рідкіснометалевих гранітах ( Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит) / І.І. Михальченко, О.В. Заяць, О.В. Андреєв //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 36.-К: ІГМР.,2016.-c.35-46. - Библиогр. : 29 назв.
У результаті проведеного дослідження хімічного складу проб із кернів свердловини, якою були перетнуті рідкіснометалеві граніти Русько-Полянського масиву.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[222962]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36      Речовинний склад Ta-Nb мінералізації в пегматитах та апогранітних метасоматитах Шполяно- Ташлицького рудного району / О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка та ін. //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 36.-К: ІГМР.,2016.-c.47-57. - Библиогр. : 19 назв.
Розглянуто речовинний склад Ta-Nb мінералізації у рідкіснометалевих родовищах і рудопроявах найбільш перспективного в металогенічному плані Шполяно-Ташлицького рудного району.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[222963]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36      Особливості формування Ястубецького масиву рідкіснометалевих сієнітів (Український щит) за даними рентгенолюмінесценції польових шпатів / Т.М. Лупашко, А.М. Таращан, О.Є. Гречановська, С.Г. Кривдік //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 36.-К: ІГМР.,2016.-c.58-71. - Библиогр. : 30 назв.
Наведені результати вивчення кристалохімічних особливостей анортоклаз-мезопериту в сієнітах Яструбецького Zr-REE-Y рудопрояву за допомогою методів рентгенолюмінесценції та структурного рентгенівського аналізу.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[222964]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36      Фінальний етап гранітоїдного магматизму в Дністровсько-Бузькому мегаблоці Українського щита / Л.М. Степанюк, Т.І. Довбуш, С.І. Курило, І.М. Лісна //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 36.-К: ІГМР.,2016.-c.72-81. - Библиогр. : 13 назв.
У Дністровсько-Бузькому мегаблоці виділено декілька гранітоїдних комплексів-гайворонський, літинський, побузький та бердичевський, що характеризують окремі етапи гранітоїдного магматизму.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[222965]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36     Жовинський Е.Я. Геохімічні асоціації рудовмісних порід Клинцівського золотурудного родовища / Е.Я. Жовинський, О.Л. Фалькович, Н.О. Крюченко //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 36.-К: ІГМР.,2016.-c.82-88. - Библиогр. : 7 назв.
Визначено елементи-індикатори золоторудного Клинцівського родовища, що дозволить більш ефективно виконувати локальне прогнозування і пошуки рудопроявів та родовищ золота за первинними ореолами хімічних елементів.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[222969]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36     Цимбал С.М. Флогопітовий дуніт інтрузиву малий острожок ( Подільський мегаблок Українського щита) / С.М. Цимбал, С.Г. Кривдік, Ю.С. Цимбал //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 36.-К: ІГМР.,2016.-c.89-102. - Библиогр. : 21 назв.
Наведено результати петрографічних і мінералогічних досліджень дуніту інтрузиву малий Острожок, розміщеного в північній частині Подільського мегаблоку Українського щита

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[224984]

Книга
УДК 550.4
Г36      Геохімія та рудоутворення: щорічник. Вип. 37.-К: ІГМР,2016.-107 c.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[225526]

Книга
УДК 550.4
П66      Пошукова та екологічна геохімія: щорічник. Вип. 1 (17).-К: ІГМР НАНУ,2016.-51 c.

Геохимия
550.4+574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[226834]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36      Слюди Покрово-Киріївського масиву (Приазов'я, України) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, В.О. Гаценко, Є.С. Луньов //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 37.-К: ІГМР.,2016.-c.3-14. - Бібліогр. : 13 назв
Наведено нові результати мікрозондового аналізу слюд із маліньїтів і дайкових сублужних габроїдів Покрово-Киріївського масиву.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[226836]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36      Біотити рідкіснометалевих гранітів руськополянського масиву (Інгульський мегаблок УЩ) / О.В. Заяць, А.Л. Ларіков, В.Б. Соболєв та ін. //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 37.-К: ІГМР.,2016.-c.15-21. - Бібліогр. : 13 назв
Наведено результати визначення хімічного складу біотитів руськополянських гранітів із керну свердловини № 8568.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[226838]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36     Кравченко Г.Л. О Камышеватском массиве метаультрабазитов (Западное Приазовье) / Г.Л. Кравченко, Н.Ф. Русаков //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 37.-К: ІГМР.,2016.-c.22-42. - Бібліогр. : 18 назв
Впервые выявлен и закартирован Камышеватский массив метаультрабазитов, распаложенный на СЗ продолжения Сорокинской тектонической зоны.Детально охарактеризованы петрографические, петрохимические и геохимические особенности пород и слагающих их породообразующих и рудных минералов.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[226844]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36     Омельченко А.Н. Петрохимические особенности амфиболитов Украинского щита / А.Н. Омельченко, Л.Л. Томурко //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 37.-К: ІГМР.,2016.-c.43-58. - Бібліогр. : 49 назв
Проведено обобщение имеющихся в литературе, а также новых данных о геолого-петрографических и петрогеохимических особенностях амфиболитов Украинского щита.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[226845]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36      Кварц гідротермальних жил гранітів богуславського типу (Росинсько-Тікицький мегаблок УЩ) / В.М. Загнітко, В.В. Шунько, І.В. Квасниця, В.С. Сидорчук //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 37.-К: ІГМР.,2016.-c.59-64. - Бібліогр. : 13 назв
Представлені результати детального вивчення кристалів кварцу із гідротермальних жил у гранітоїдах богуславського типу уманського комплексу палеопротерозою, що були знайдені у кар'єрі.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[226846]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36      Вода в кварці як індикатор інтенсивності гідротермального рудоутворення: золоторудні родовища / О.А. Калініченко, О.Б. Брик, А.М. Калініченко, О.О. Юшин //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 37.-К: ІГМР.,2016.-c.65-73. - Бібліогр. : 9 назв
Проведено визначення вмісту різних форм води у кварці ряду родовищ з використанням методів ядерного магнітного резонансу та рентгенофазового аналізу.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[226847]

Аналитическое описание
УДК 550.4
Г36      Зоны дефицита (выноса) урана и их возможная связь с процессом уранового рудогенеза на примере новоконстантиновского месторождения формации щелочных натриевых метасоматитов (Кировоградский урановорудный район) / Б.Н. Иванов, Л.М. Степанюк, Н.А. Донской и др. //Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 37.-К: ІГМР.,2016.-c.74-85. - Бібліогр. : 22 назв
Изучены новоукраинские гранитоиды Новоконстантиновского месторождения формации щелочных натриевых метасамотитов.

Геохимия
550.4
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn