ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
271530
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Дефектоскопия) было найдено 134 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5


1.[240622]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Чабан Н.І. Розвиток акустичного виду контролю для виявлення та оцінювання структурних змін сталевих конструкцій / Н.І. Чабан, І.В. Рибіцький, В.Д. Миндюк //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2018.-№3.-c.27-30. - Библиогр. : 17 назв.
Виявлення дефектів на стадії їх зародження, тобто на стадії структурних змін матеріалу металоконструкцій, є актуальною проблемою.Розглянуто основні методи визначення структурних змін матеріалу металоконструкцій, проаналізовано їх переваги иі недоліки.

Дефектоскопия
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[241321]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Чабан Н.І. Експериментальні дослідження залежності інформативних параметрів методів неруйнівного контролю та фізико-механічних характеристик сталей / Н.І. Чабан //Нафтогазова енергетика.-2018.-№2.-c.44-48. - Библиогр.: 7 назв.
В даній роботі розглядається методологія та результати експериментальних досліджень, метою яких є визначення взаємозв'язків між інтенсивністю визначених за допомогою ультразвукових дефектроскопів з фазованими гратками структурних шумів у матеріалі металоконструкцій та фізико-механічними властивостями сталей.

Дефектоскопия
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[242810]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Плєснецов С.Ю. Спосіб та електромагнітно-акустичний перетворювач для контролю трубчастих неферомагнітних металовиробів з перетином у вигляді кола / С.Ю. Плєснецов //Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії: зб. наук. пр..-Харків : НТУ "ХПІ".,2018.-№30.-c.46-50. - Библиогр.: 8 назв.
Наведено опис поточної економічної та технологічної ситуації щодо сфери застосування електромагнітної-акустичних перетворювачів для контролю трубчастих металовиробів в сучасній українській економічній ситуації. Описано труднощі і технічні проблеми, а також фінансова ресурсомісткість застосування класичних способів неруйнівного контролю при контролі трубчастих виробів, в тому числі зі складною структурою поверхні, при виявленні дефектів.

Дефектоскопия
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[242965]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Виготовлення, налагодження та промислова апробація в умовах ПАТ "Укртрансгаз" приладу для експрес-контролю теплоти згоряння природного газу / Філіпчук О.О., Марущенко В.В., Грудз В.Я. //Нафтогазова галузь України.-2018.-№4.-c.32-37. - Библиогр.: 11 назв.
Проаналізовано режими роботи промислового газопроводу від УКПГ 1 Скворцівського НГКР до УКПГ 2 Юліївського НГКР, виконано розрахунки гідравлічної ефективності та об’єму забруднень на протязі року. Досліджено роботу промислового газопроводу та визначено об’єм забруднень на промислах експериментальним шляхом.

Дефектоскопия
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[230532]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Технічна реалізація удосконаленої технології експрес-контролю теплоти згоряння природного газу / І.І. Височанський, А.В. Яворський, М.О. Карпаш, О.М. Карпаш //Нафтогазова енергетика.-2017.-№1(27).-c.70-78. - Бібліогр. : 23 назв.
Розглянуто структурну схему, конструкції і характеристики приладу для експрес-контролю питомої теплоти згоряння природного газу, що реалізує кореляційний метод вимірювання.

Дефектоскопия
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[230542]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Удосконалення луно-імпульсного методу контролю товщини виробів і матеріалів / З.П. Лютак, М.Б. Маритчак, Р.О. Тімков, О.В. Гойсан //Нафтогазова енергетика.-2017.-№1(27).-c.103-107. - Бібліогр. : 12 назв
Подається підхід щодо збільшення точності контролю товщини виробів і матеріалів луно-імпульсним методом.

Дефектоскопия
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[226775]

Аналитическое описание
УДК 620.19:669.14
Богатов А.А. Трещиностойкость высокопрочной стали и разрушение магистрального газопровода / Богатов А.А. //Металлург.-2017.-№1.-c.70-74. - Библиогр. : 4 назв.
В работе с использованием положений механики вязкого разрушения металла определены протяженность пластической зоны, показатели напряженного состояния, скорость и степень деформации, а также поврежденность металла на фронте развивающейся макротрещины. Предложен новый критерий трещиностойкости стали, основанный на использовании диаграммы пластичности.

Дефектоскопия
620.19:669.14
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[231685]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Недосека А.Я. Акустическая эмиссия при растяжении биметаллических образцов / А.Я. Недосека, С.А. Недосека //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№2.-c.3-8. - Библиогр.: 11 назв.
В статье рассмотрены особенности формирования событий акустической эмиссии в биметаллах при их деформировании. Результаты получены при растяжении образцов, сваренных из стали 25Х1МФ и манурита (36ХМ).

Дефектоскопия
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[232663]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Чабан Н.І. Особливості руйнування насосно-компресорних труб в умовах експлуатації газоконденсатних родовищ з високим вмістом корозійно-активних речовин / Н.І. Чабан, В.Д. Миндюк //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№3.-c.110-118. - Библиогр. : 7 назв.
Подаються результати оцінювання фактичного стану трубних зразків насосно-компресорних труб, визначено причини та характер корозійних пошкоджень, а також механізми їх утворення в заданих умовах експлуатації.

Дефектоскопия
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[233831]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Височанський І.І. Оптимізація газових мереж низького тиску з врахуванням енергетичних характеристик природного газу / І.І. Височанський, Н.І. Чабан, С.О. Максим'юк //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2017.-№4.-c.103-110. - Бібліогр. : 14 назв
Роботу націлено на оптимізацію гідравлічного розрахунку газових мереж низького та середнього тисків шляхом врахування питомої теплоти згорання природного газу, що протікає по них.

Дефектоскопия
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[231686]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Карпаш А.М. Удосконалення методу визначення напруженого стану трубопроводів та посудин, що працюють під тиском / А.М. Карпаш, Н.Л. Тацакович, М.О. Карпаш //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2017.-№2.-c.9-16. - Библиогр.: 15 назв.
Досліджувалась можливість використання результатів вимірювання засобами неруйнівного контролю структурно-чутливих характеристик (коефіцієнт теплопровідності, питома електропровідність, ударна в'язкість, твердість) для визначення місця і рівня напружень у матеріалі металоконструкцій довготривалої експлуатації. Проведено серію експериментальних досліджень на спеціально виготовлених дослідних зразках у вигляді масштабованих посудин, що працюють під тиском.

Дефектоскопия
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[218423]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Недосека А.Я. Возникновение трещин на внутренней поверхности трубопроводов в условиях высоких температур. Сообщение 3: Температура и напряжения в стенке трубы при охлаждении / А.Я. Недосека, С.А. Недосека //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2016.-№1.-c.13-16. - Библиогр.: 6 назв.
Подведен итог анализа тепловых полей и температурных напряжений, возникающих и перераспределяющихся на трех стадиях эксплуатации трубопроводов, работающих при высоких температурах - стадии пуска, стадии стационарного режима эксплуатации и на стадии остывания при прекращении эксплуатации.

Дефектоскопия
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[218428]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Позняков В.Д. Диагностическое обследование поврежденного регенератора установки каталитического крекинга с целью определения необходимых ремонтно-восстановительных работ для безопасной эксплуатации / В.Д. Позняков, В.П. Дядин, Е.А. Давыдов //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2016.-№1.-c.45-49
Рассматриваются основные особенности, на которые следует обращать внимание при проведении диагностического обследования поврежденного нефтехимического оборудования. Отмечены наиболее типичные ошибки, которые допускаются при выполнении обследований.

Дефектоскопия
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[222109]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Махутов Н. А. Расчетно-экспериментальный анализ напряженно-деформированного состояния для наклонных полуэллиптических поверхностных трещин / Н. А. Махутов, И. В. Макаренко, Л. В. Макаренко //Заводская лаборатория. Диагностика материалов.-2016.-№3.-c.47-51. - Библиогр. : 11 назв.
Приведены данные исследования характеристик линейной и нелинейной механики разрушения численными методами расчета. Эти характеристики позволяют прогнозировать развитие поверхностей исследуемых трещин вплоть до выхода на поверхность детали.

Дефектоскопия
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[225070]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Посипайко Ю.М. Дефектоскопія в Антарктиці: технічне діагностування резервуара РВС-200 на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" / Ю. М. Посипайко //Техническая диагностика и неразрушающий контроль.-2016.-№4.-c.46-51. - Библиогр. : 9 назв.
Описано технологічний процес діагностування вертикального сталевого резервуара РВС-200 на Українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Наведені його конструктивні особливості, результати технічного обстеження та розрахунку статичної міцності. Висновки та рекомендації дозволяють розробляти заходи з підвищення надійності роботи резервуара.

Дефектоскопия
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[225609]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Лежава А.Г. Использование углового цилиндрического отражателя для настройки чувствительности ультразвукового дефектоскопа / А. Г. Лежава, А. А. Пивоварчик, А. С. Трайгель //Литье и металлургия.-2016.-№3(84).-c.94-98. - Библиогр. : 7 назв.
В статье проведен анализ существующих искусственных отражателей, используемых для настройки чувствительности ультразвуковых дефектоскопов. Отмечены их недостатки, связанные в основном с погрешностью изготовления. В качестве альтернативы предложен угловой цилиндрический отражатель. Исследовано влияние погрешности его изготовления на амплитуду отраженного сигнала. На основе полученного результата предложен способ настройки чувствительности, исключающий главный недостаток.

Дефектоскопия
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[227506]

Аналитическое описание
УДК 620.17
Оптимизация работы электромагнитного преобразователя по частоте возбуждающего поля / Гармаш А.С., Авраменко А.А., Горкунов Б.М. и др. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№6.-c.2-6. - Библиогр. : 6 назв.
На основании проведенного анализа состояния вопроса по бесконтактному контролю физико-механических параметров трубчатых и листовых изделий определены основные направления и задачи повышения точности и чувствительности электромагнитных первичных преобразователей.

Дефектоскопия
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[226883]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Колпаков А.И. Программа теплового расчета SEMISEL 4.1 / А.И. Колпаков, С. Полищук, Т. Мысак //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№5.-c.39-47.- Библиогр.: 5 назв.
Тенденции современного рынка силовой электроники: сокращение сроков проектирования, рост плотности мощности и повышений требований по надежности, делают невозможным процесс разработки преобразовательных устройств без специализированного программного обеспечения. Компьютерные средства анализа тепловых режимов работы мощных конверторов предлагаются практически всеми основными производителями силовой элементной базы, наибольшей популярностью пользуются программы SEMIKRON (SEMISEL,), Infineon (IPOSIM), Mitsubishi (MELCOSIM) [1-3J. Данная статья посвящена возможностям новой версии SEMISEL V4.1, выпущенной компанией SEMIKRON в 2012 году.

Дефектоскопия
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[239462]

Книга
УДК 620.179
С50     Сметанин, В.И. Диагностика дефектов, разрушений и брака на машиностроительном предприятии: монография / В.И. Сметанин С.А. Соколов, С.А. Колегов.-Старый Оскол: ТНТ,2016.-192 c.

Дефектоскопия
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[82018]

Книга
УДК 620.17
Л37     Левко, О.М. Діагностика та дефектоскопія матеріалів і виробів. Ч.1. Технічна діагностика. Дефекти металевих матеріалів і виробів: ЭБ.-Дн-ськ: НМетАУ,2015.-48 c.

Дефектоскопия
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[207540]

Аналитическое описание
УДК 620.19
Оценка напряженно-деформированного состояния участка газопровода с местной потерей устойчивости / Рыбаков А.А., Гарф Э.Ф., Якимкин А.В. и др. //Автоматическая сварка.-2015.-№2.-c.42-49
Рассмотрены причины повреждения трубы газопровода, которое сопровождалось значительными деформациями и связано с местной потерей устойчивости на коротком отрезке трубы. Установлены некоторые, характерные признаки повреждения.

Дефектоскопия
620.19
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[211030]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Вихретоковый дефектоскоп с низкой чувствительностью к шероховатости поверхности объекта контроля / Ю.В. Хомяк, Г.М. Сучков, Ю.К.Тараненко и др. //Методи та прилади контролю якості.-2015.-№1(34).-c.14-18
Проанализированы практические особенности конструкций и варианты расположения катушек накладных ортогональных вихретоковых преобразователей. Описана структурная схема вихретокового дефектоскопа, управление которой осуществляется с помощью микроконтроллера. В качестве управляющего микроконтроллера использована микросхема ATmega32 фирмы Atmel Corporation.

Дефектоскопия
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[211037]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Глуховський В.Ю. Реалізація методу тепловізійної дефектометрії з метою визначення геометричних параметрів дефектів потенційно небезпечних важкодоступних об'єктів / В.Ю. Глуховський //Методи та прилади контролю якості.-2015.-№1(34).-c.64-70
Запропоновано новий підхід для визначення геометричних параметрів тепловізійним методом контролю потенційно небезпечних важкодоступних обєктів. Розроблено апаратну частину, алгоритм і відповідне програмне забезпечення для розрахунку в реальному часі геометричних параметрів виявлених дефектів тепловізійним методом.

Дефектоскопия
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[211397]

Аналитическое описание
УДК 621.039.83
Особенности обнаружения дефектов в металлах при циклических напряжениях методом динамической термографии / Н.И. Базалеев, В.В. Брюховецкий, В.Ф. Клепиков и др. //Компрессорное и энергетическое машиностроение.-2015.-№2.-c.50-55
Методом динамической термографии проведеныисследования особенностей проявления дефектных структур вметаллах при воздействии циклических напряжений

Дефектоскопия
621.039.83
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[213846]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Миндюк В.Д. Експериментальні дослідження можливості оцінки фактичного стану металу елементів нафтогазового обладнання в процесі їх експлуатації / В.Д. Миндюк //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.-2015.-№3(56).-c.89-99
За результатами регресійного аналізу встановлено оптимальний комплекс фізичних параметрів, що найкраще корелюють з вибраними параметрами мікроструктури

Дефектоскопия
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[214472]

Книга
УДК 620.17
Л37     Левко, О.М. Діагностика та дефектоскопія матеріалів і виробів. Ч.2. Методи та засоби неруйнівного контролю якості продукції: ЭБ.-Дн-ськ: НМетАУ,2015.-58 c.

Дефектоскопия
620.17
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[222062]

Аналитическое описание
УДК 620.17:534.8
Вашкис, Т. Ультразвуковая дефектоскопия в воздушной среде - бесконтактный метод диагностики материала без загрязнения поверхности / Т. Вашкис, Р. Лихт, Б. Валеске; пер. с нем. яз. //Stahl und Eisen.-Dusseldorf : Stahleisen.,2015.-№6-7.-c.249-252
В данной статье описывается методика испытаний ультразвуковой дефектоскопии в воздушной среде, раскрываются ее преимущества, проиллюстрированные примерами. С помощью данного неразрушающего метода испытаний возможно бесконтактное проникновение внутрь материала без загрязнения его поверхности одновременно с высокой способностью определения неисправностей.

Дефектоскопия
620.17:534.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[205690]

Аналитическое описание
УДК 669.14
Зисман А.А. Количественная аттестация бейнитно-мартенситных структур высокопрочных легированных сталей методами сканирующей электронной микроскопии / Зисман А.А., Петров С.Н., Пташник А.В. //Металлург.-2014.-№11.-c.91-95
Рассмотрен метод панорамного кристаллографического анализа бейнитных и мартенситных структур, основанный на отображении кривизны кристаллической решетки и позволяющий идентифицировать разновидности а-фазы, а также определять их объемные доли. Метод успешно опробован на легированных высокопрочных сталях, для которых с помощью дилатометрии и экспертной оценки металлографических изображений была построена характеристическая шкала кривизны решетки, интервалы которой отвечают различным структурным типам бейнита и мартенсита.

Дефектоскопия
669.14
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[210836]

Аналитическое описание
УДК 620.179
Хомяк Ю. В. Электроэрозионная установка для изготовления моделей дефектов / Хомяк Ю. В. //Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії : ЭБ.-2014.-№5 (1048).-c.99-105
Проведен анализ распространенных методов и средств электроэрозионной металлообработки.

Дефектоскопия
620.179
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[221388]

Книга
УДК 620.179
М91     Муравський, Л.І. Лазерна інтерферометрія поверхні для потреб технічної діагностики / Л.І. Муравський, Т.І. Воротняк, А.Б. Кметь.-Львів: Сполом,2014.-171 c.

Дефектоскопия
620.179:535.8
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn