ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Вычислительная техника) было найдено 854 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1.[227231]

Книга
УДК 004 СП
З-12     Забула, Г.В. Адаптація структур даних в оперативній пам'яті на основі конструктивного моделювання: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец.01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Г.В. Забула.-Дніпро: НМетАУ,2017.-20 c.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[227552]

Аналитическое описание
УДК 681.3
Рикун В.Г. Алгоритми діагностування дискретних пристроїв / Рикун В.Г., Ручка О.О., Льовкін С.С. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2017.-№1.-c.50-54. - Библиогр. : 3 назв.
Розглянуті алгоритми та системи діагностування дискретних пристроїв, побудованих на напівпровідникових вентилях.

Вычислительная техника
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[228479]

Аналитическое описание
УДК 004
Розробка комплексної моделі інформаційно-пошукової веб-системи відкритих числових даних / В.Б. Мокін, С.О. Довгополюк, М.П. Боцула, М.В. Коханський //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№1.-c.62-69. - Бібліогр. : 8 назв
Запропоновано нову комплексну модель інформаційно-пошукової веб-системи відкритих числових даних з прив'язкою одночасно у просторі.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[228480]

Аналитическое описание
УДК 681.3
Бакай Є.І. Модель прийняття рішень для фінансових часових рядів на основі пари середніх з використанням оцінки різних часових вимірів / Є.І. Бакай, В.В. Кабачій, Р.В. Маслій //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№1.-c.70-77. - Бібліогр. : 14 назв
Проведено аналіз підходів для прийняття рішень на фінансових часових рядах, зокрема на основі використання ковзних середніх.

Вычислительная техника
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[228481]

Аналитическое описание
УДК 681.3
Азаров О.Д. Термокомпенсовані двополюсні джерела постійного струму кільцевого типу / О.Д. Азаров, В.А. Гарнага, М.Р. Обертюх //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№1.-c.78-84. - Бібліогр. : 11 назв
Проаналізовано запропоновані термокомпенсовані двополосні джерела постійного струму.

Вычислительная техника
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[228876]

Книга
УДК 004 СП
С12     Савельєв, М.В. Моделі та інструментальні засоби інформаційної технології підтримки університетських бізнес-інкубаторів IT-компаній: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / М.В. Савельєв.-К: ІПММС НАНУ,2017.-20 c.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[230418]

Книга
УДК 681.3
Ш35     Швець, С.В. Основи системного аналізу / С.В. Швець, У.С. Швець.-Суми: Сумський державний університет,2017.-126 c.

Вычислительная техника
004.45(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[230419]

Книга
УДК 681.3
Т33      Теорія систем керування: підручник / В.І. Корнієнко, О.Ю. Гусєв, О.В. Герасіна, В.П. Щокін.-Дніпро: НГУ,2017.-497 c.

Вычислительная техника
004.45(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[233247]

Аналитическое описание
УДК 004
Слабінога М.О. Розроблення системи оцінки реального часу освітлення місцевості прямим сонячним випроміненням / М.О. Слабінога, Н.Б. Клочко, О.О. Тутка //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.28-32. - Библиогр. : 3 назв.
Статтю присвячено проблемі позиціонування сонячних панелей з урахуванням реального часу освітлення місцевості прямим сонячним випроміненням.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[233264]

Аналитическое описание
УДК 519.6
Сеничак В.В. Дискретні моделі і прискорені алгоритми чисельного розв'язування крайових задач еліптичного типу при неруйнівному контролі фізичних параметрів / В.В. Сеничак //Методи та прилади контролю якості.-2017.-№2.-c.91-96. - Библиогр. : 5 назв.
В роботі описана комп'ютерна реалізація способу переміщення симплексу на прикладі стаціонарної температурної залежності та задачі кручення пружних стержнів.

Вычислительная техника
519.6
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[236605]

Аналитическое описание
УДК 004
Марченко О.О. Побудова дерева пошуку способом з використанням методу Монте-Карло і контролем форми дерева / О.О. Марченко, О.І. Марченко, Б.О. Щербина //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№4(133).-c.65-69. - Библиогр.: 10 назв.
Детально описано механізм впливу способу контролю форми дерева пошуку на процес виконання пошуку в дереві методом Монте-Карло (МСТБ). Виконано порівняння способу реалізації МСТБ з контролем форми дерева зі стандартним способом реалізації цього методу.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[237358]

Аналитическое описание
УДК 004
Исследование критических частот ротора центробежного компрессора с учётом жёсткости опор и уплотнений / И. В. Павленко, В. И. Симоновский, Я. Питель и др. //Журнал інженерних наук.-2017.-№1.-c.С1-С6. - Библиогр.: 13 назв.
В работе рассмотрена реализация математической модели свободных колебаний роторов центробежных машин с применением компьютерной программы "Critical frequencies of the rotor".

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[220048]

Книга
УДК 681.3
Н59     Нечволода, Л.В. Інтелектуальні системи прийняття рішень на промислових підприємствах: посібник / Л.В. Нечволода, О.Ю. Івченкова.-Краматорськ: ДДМА,2016.-124 c.

Вычислительная техника
004(07)+658-52(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[220297]

Книга
УДК 004 СП
З-12     Зайцев, С.В. Методи та моделі забезпечення сталої достовірності інформації у безпроводових системах передачі даних: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / С.В. Зайцев.-К: ІПММС,2016.-20 c.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[220554]

Аналитическое описание
УДК 004
Ткач Л.М. Зв'язки з громадськістю як феномен управління інформаційними процесами / Ткач Л.М., Прокоф'єва К.А., Ходаковська А.Ю. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2016.-№6(219).-c.62-68. - Библиогр. : 14 назв.
Досліджено поняття "паблік рилейшнз", яке розглядали зарубіжні й вітчизняні фахівці; розглянуто питання щодо типологізації громадськоськості і "законів" громадської думки; визначити основні принципи, згідно зякими повинні будуватися зв'язки з громадськістю, а також виявити заходи PR як виду соціальної комунікації.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[220826]

Книга
УДК 681.3
Г51     Гитис, В.Б. Теория и практика применения нейронных сетей: пособие / В.Б. Гитис.-Краматорск: ДГМА,2016.-208 c.

Вычислительная техника
004.032.26(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[221287]

Аналитическое описание
УДК 681.31
Козлов В.С. Аспекти впровадження силових активних фільтрів на промислових об'єктах / В.С. Козлов, І.І. Пересунько, А.О. Антоненко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№3.-c.46-50. - Бібліогр. : 6 назв
Розглянуто стратегії впровадження силових активних фільтрів на об'єктах промисловості.

Вычислительная техника
681.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[221307]

Аналитическое описание
УДК 681.3
Кичак В.М. Позиційний метод оцінювання характеристик бітових помилок / В.М. Кичак, В.Д. Тромсюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№3.-c.116-124. - Бібліогр. : 6 назв
Розролено позиційний метод оцінювання бітових помилок, який на відміну від інших враховує позиції вставок і випадань бітів, що дозволяє виявляти бітові помилки на фоні адитивних завад і оцінювати їх характеристики.

Вычислительная техника
681.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[227064]

Аналитическое описание
УДК 004
Оценка эффективности методов защиты данных в информационных управляющих системах критического применения / Можаев А.А., Семенов С.Г., Можаев М.А., Кузьменко В.Е. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№12.-c.2-12. - Библиогр. : 10 назв.
В статье предложена оценка эффективности методов и способов распределения доступа и защиты данных, а также представлены методические рекомендации по их использовании в компьютеризированных информационных управляющих системах критического применения.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[227065]

Аналитическое описание
УДК 004
Сараханова Р.Ю. Циклоконвертор на базе шестифазной нулевой схемы с векторным управлением для систем электроснабжения автономных объектов / Сараханова Р.Ю., Харитонов С.А. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№12.-c.21-25. - Библиогр. : 5 назв.
В статье рассматривается циклоконвертор с векторным способом управления вертильными комплектами.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[227066]

Аналитическое описание
УДК 004
Маляренко Е.А. Последовательная фотоэнергетическая система на базе согласующих преобразователей с гальванической изоляцией / Маляренко Е.А. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№12.-c.26-32. - Библиогр. : 6 назв.
Рассматривается последовательная фотоэнергетическая система на базе полупроводниковых преобразователей при интеграции с уличным освещением.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[22817]

Книга
УДК 004
У-31     Удовик, И.М. Информационная технология обработки слабоконтрастных изображений на основе метода цифровой интерферометрии: монография / И.М. Удовик, Л.Г. Ахметшина.-Д: НГУ,2015.-110 c.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[211256]

Книга
УДК 004 СП
Л64     Литвиненко, К.В. Математичне моделювання процесу оцінювання технологічних ризиків гірничотранспортних систем глибоких кар'єрів: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 01.05.02 - Методичне моделювання та обчислювальні методи / К.В. Литвиненко.-Дн-ськ: НМетАУ,2015.-20 c.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[211267]

Книга
УДК 004 СП
Л25     Ларіонов, М.Г. Математичне моделювання процесу опору руху стрічки глибокої жолобчастості по роликоопорах конвеєра: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 01.05.02 - Методичне моделювання та обчислювальні методи / М.Г. Ларіонов.-Дн-ськ: ІГТМ,2015.-20 c.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[211302]

Книга
УДК 681.3
М74      Моделирование и контроль динамических процессов в задачах оценки состояния геотехнических систем: монография / Н.А. Иконникова и др..-Дн-ск: НГУ,2015.-279 c.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[211785]

Книга
УДК 004 СП
Д17     Данладі Алі Моделі і методи генерації бездротових мереж і оцінка їх продуктивності: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 01.05.02 - Методичне моделювання та обчислювальні методи / Алі Данладі.-Дн-ськ: НМетАУ,2015.-20 c.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[211882]

Аналитическое описание
УДК 681.3
М74      Состояние проблемы и основные направления ее решения / Н.А. Иконникова, В.И. Корсун, А.И. Слащов и др. //Иконникова, Н.А. Моделирование и контроль динамических процессов в задачах оценки состояния геотехнических систем : монография.-Дн-ск: НГУ.,2015.-c.7-33
В статье рассмотрены математические модели, потеря устойчивости, автоматизированные системы контроля параметров породного массива

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[212677]

Книга
УДК 004 СП
А56     Альошин, С.П. Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень управління складними соціотехнічними системами: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / С.П. Альошин.-К: ІПММС,2015.-20 c.

Вычислительная техника
004:316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[212781]

Книга
УДК 004 СП
С84     Стрельніков, П.В. Експериментальне оцінювання надійності обладнання інформаційних систем в умовах малої статистики відмов: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / П.В. Стрельніков.-К: ІПММС,2015.-20 c.

Вычислительная техника
004
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[212796]

Книга
УДК 004 СП
Є-15     Євдін, Є.О. Інформаційна технологія розподілених об'єктів-обгорток для інтеграції моделей в системи підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Є.О. Євдін.-К: ІПММС,2015.-20 c.

Вычислительная техника
004:574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn