ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Электрические сети) было найдено 265 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9


1.[228478]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Терешкевич Л.Б. Оптимальне під'єднання однофазних навантажень, параметри яких змінюються в часі, до вузла трипровідної електричної мережі / Л.Б. Терешкевич, О.О. Хоменко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№1.-c.57-61. - Бібліогр. : 6 назв
Розроблено алгоритм розрахунку оптимального під'єднанняоднофазних навантажень до вузла трифазної припровідної мережі, який враховує зміни їх параметрів в часі.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[236686]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Кулик В. В. Оптимізація перетікань реактивної енергії в розподільних електричних мережах з використанням принципу найменшої дії / В. В. Кулик, В. М. Пірняк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2017.-№6(135).-c.71-79. - Библиогр.: 17 назв.
Розглянуто питання оптимізації перетікань реактивної енергії розподільними електричними мережами (РЕМ) за комплексним критерієм, що враховує витрати на експлуатацію джерел реактивної потужності (ДРП), втрати та якість електроенергії. Запропоновано умови оптимальності для побудови розподіленої системи керування ДРП з локальним автоматичним керуванням.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[221393]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Коменда Т.І. Округлість, компактність та видовження графіків електричного навантаження / Т.І. Коменда, Н.В. Коменда, Л.В. Давиденко //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.98-105. - Бібліогр. : 9 назв
Здійснений детальний аналіз морфометричних показників нерівномірності графіків електричного навантаження.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[221400]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Яндульський О.С. Дослідження режимів роботи енергосистеми за значною часткою вітрових електричних станцій / О.С. Яндульський, А.А. Марченко, В.С. Гулий //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.122-127. - Бібліогр. : 6 назв
Розроблено математичну модель паралельної роботи вітрової електричної станції з енергосистемою та створено її комп'ютерну модель з використанням програмного забезпечення Power-Factory.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[221401]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Журахівський А.В. Струмовий захист трансформаторів напруги від дії ферорезонансних процесів / А.В. Журахівський, А.Я. Яцейко, Р.Я. Масляк //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.128-132. - Бібліогр. : 12 назв
Розглянуто електричні мережі з ізольованою нейтраллю та досліджено проблему виникнення в них ферорезонансних процесів.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[221402]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Кутін В.М. Пристрій захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором / В.М. Кутін, В.І. Голінько, О.О. Шпачук //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.133-138. - Бібліогр. : 4 назв.
Запропоновано пристрій захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[221403]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Бурбело М.Й. Умови симетрування електричних навантажень розподільних мереж за допомогою СТАТКОМ / М.Й. Бурбело, Ю.П. Войтюк, Ю.В. Лобода //Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2016.-№2.-c.139-144. - Бібліогр. : 12 назв
Отримано умови симетрування навантажень за допомогою СТАТКОМ з використанням комплексних струму та провідності зворотної послідовності навантаження.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[222370]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Романюк Ю.Ф. Вибір типу й оптимальної потужності джерел компенсації реактивного навантаження споживачів з використанням функції Лагранжа / Ю.Ф. Романюк, О.В. Соломчак //Нафтогазова енергетика.-2016.-№1.-c.61-67. - Бібліогр. : 6 назв
Розглядається методика вибору типу й оптимальної реактивної потужності джерел компенсації реактивного навантаження споживачів нафтогазової галузі за критерієм мінімуму дисконтованих витрат.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[227067]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Жаркин А.Ф. Анализ эффективности применения пассивных фильтровых корректирующих устройств в низковольтных электрических сетях Украины / Жаркин А.Ф., Палачев С.А., Шкляр Т.Б. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№12.-c.33-40. - Библиогр. : 7 назв.
Разработаны имитационные модели фильтровых корректирующих устройств с магнитными связями.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[227512]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Преобразователь для электропривода согласованного вращения асинхронных двигателей с фазным ротором / Андриенко Д.С., Андриенко П.Д., Коцур М.И., Коцур И.М. //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.-2016.-№6.-c.40-45. - Библиогр. : 14 назв.
Предложена схема импульсного преобразователя для согласованного вращения двух асинхронных двигателей с фазным ротором с ограничением по заданному пусковому току.

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[215740]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Середа О.Г. Захист асинхронних електродвигунів від струмів перевантаження з безпосереднім контролем температури обмотки в момент пуску / О.Г. Середа, А.О. Прохоренко //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2015.-№5.-c.69-76
Теоретичне обгрунтування, розробка та реалізація у вигляді алгоритму функціонування мікропроцесорного пристрою способу захисту асинхронних електродвигунів від струмів перевантаження з безпосереднім контролем температури обмотки в момент пуску

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[216988]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Варецький Ю.О. Перехідні процеси в мережі низької напруги, викликані збуреннями в системі зовнішнього електропостачання / Ю.О. Варецький, В.М. Горбань //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.104-109. - Бібліогр. : 6 назв
Досліджено особливості перехідних процесів в мережі низької напруги, викликані ввімкненнями конденсаторної батареї 10 кВ та однофазними замиканнями на землю у системі зовнішнього електропостачання промислового підприємства з частотно-регульованими електроприводами змінного струму

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[217012]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Кирик В.В. Сенсорний метод пошуку місця встановлення джерела розподіленого генерування / В.В. Кирик, О.С. Губатюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№6.-c.136-140. - Бібліогр. : 3 назв
Запропоновано метод визначення оптимальної потужності та місця встановлення джерела розподіленої генерації, застосовуючи сенсорний аналіз з метою забезпечення якісного та оптимального з точки зору зменшення втрат потужності, режиму роботи електричної мережі

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[217037]

Аналитическое описание
УДК 621.316
Волкова О.Г. Підвищення роботоздатності розривних контактів комутуючих пристроїв / О.Г. Волкова //Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал.-Вінниця : ВНТУ.,2015.-№5.-c.78-86. - Бібліогр. : 9 назв.
Розкрито питання підвищення роботоздатності сильнострумних розривних електричних контактів шляхом удосконалення конструкції комутувального пристрою

Электрические сети
621.316
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[156625]

Книга
УДК 621.31
К72     Костишин, В.С. Перехідні процеси в електричних системах: навчальний посібник / В.С. Костишин, М.Й. Федорів.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2014.-298 c.

Электрические сети
621.31(07)+621.313(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[206973]

Аналитическое описание
УДК 669
В38     Дьяченко М. Д. Предпосылки создания автоматизированной системы мониторинга и раннего диагностирования состояния высоковольтных линий электропередач / Дьяченко М. Д., Тесля Ю. А. //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Технічні науки: зб. наук. пр. - Вип. 29.-Маріуполь.,2014.-c.180-187
В статье рассмотрены основные предпосылки необходимости создания автоматизированной системы мониторинга и раннего диагностирования состояния высоковольтных контактных соединений, приведены основные аппаратные и алгоритмические решения.

Электрические сети
669
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[181248]

Аналитическое описание
УДК 574
И66     Васильев Е.В. ВЛИЯНИЕ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 10-110 KB НА ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ / Васильев Е.В. //Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды: сб. науч. тр..-Харьков.,2013.-c.111-113
Показано влияние режимов работы электрических сетей на потери в системе электроснабжения.

Электрические сети
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[181246]

Аналитическое описание
УДК 574
И66     Поднебенная С.К. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ МЕТОДАМИ АКТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ / Поднебенная С.К., Бурлака В.В., Гулаков С.В. //Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды: сб. науч. тр..-Харьков.,2013.-c.105-110
Разработаны методы повышения энергоэффективности электрических сетей за счет использования средств активной фильтрации высших гармоник. Предложен новый подход к построению активных фильтров, заключающийся в разделении задач подавления гармоник в низко- и высокочастотном диапазонах.

Электрические сети
574
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[189384]

Стандарт
УДК 621.3
ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011. Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применение.-Введ.: 2013.01.01.-М.: Госстандарт,2013 -91 c.Гр. 29.120.30
б/н ЭБ

Электрические сети

______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[193630]

Аналитическое описание
УДК 622
Н34     Руссіян С. А. Дослідження стану кола витоку струму на землю в елетромережі дільниці шахти напругою 3 (3,3) кВ / Руссіян С. А. //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Гірничо-електромеханічна: загальнодерж. наук. зб.-Донецьк.,2013.-№2(26).-c.213-222
На основі аналізу особливостей побудови та використання перспективних шахтних дільничних електромереж напругою 3(3,3) кВ шляхом комп'ютерного моделювання досліджені процеси при виникненні витоку струму на землю.

Электрические сети
622
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[164968]

Аналитическое описание
УДК 621.31
Мокін Б. І. Нескалярна квадратична цільова функція та алгоритм її мінімізації в задачі керування несиметрією режиму чотирипровідної електричної мережі / Б. І. Мокін, В. А. Барчук //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.43-47
Запропоновано нескалярну квадратичну цільову функцію в задачі керування несиметрією режиму чотирипровідної електричної мережі. Побудовано алгоритм її мінімізації з використанням запропонованого критерію керування несиметрією режиму.

Электрические сети
621.31
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[164970]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Черненко П.О. Урахування впливу зовнішніх факторів у короткостроковому прогнозуванні електричного навантаження енергооб'єднання / П. О. Черненко, О. В. Мартинюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.48-53
Удосконалено ієрархічну багатофакторну математичну модель електричного навантаження для розв'язання задачі короткострокового прогнозування, пов'язаного з коректнішим урахуванням впливу астрономічних і метеорологічних факторів. Додатково досліджено питання щодо вибору оптимальної довжини передісторії для різних інтервалів року.

Электрические сети
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[164972]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Чижевський В.В. Особливості застосування методу Проні для аналізу режимних параметрів енергооб'єднань в режимі реального часу / В. В. Чижевський //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.54-57
Запропоновано підхід до оперативного виявлення низькочастотних коливань режимних параметрів об'єднаних енергосистем з використанням методу Проні. Наведено результати аналізу синтезованих вибірок даних, що імітують виникнення таких коливань.

Электрические сети
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[164973]

Аналитическое описание
УДК 621.3
Яковлева І. В. Математичне моделювання каналів вимірювання векторів напруги в системах керування електроенергетичних об'єктів / І. В. Яковлева, Є. М. Танкевич, Г. М. Варський //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.58-61
Запропоновано математичну модель каналу вимірювання векторів напруги, яка враховує основні фактори, що впливають на її величину, і може бути використана, зокрема, для обчислення поправок до результатів вимірювання з метою підвищення їх точності.

Электрические сети
621.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[164977]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Лежнюк П.Д. Інформаційне забезпечення розрахунків втрат потужності й електроенергії від транзитних перетоків / П. Д. Лежнюк, Н. В. Семенюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.66-69
Проведено огляд наявного інформаційного забезпечення та запропоновано методику адресного визначення втрат активної потужності в передавальній системі, спричинених транзитом потужності до навантаження кожного зі споживачів.

Электрические сети
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[165038]

Аналитическое описание
УДК 621.313
Бандура І.О. Модель оптимального керування несиметрією напруги в електричних мережах / І.О. Бандура //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.116-119
Розроблено математичну модель керування, що забезпечує інтереси одного із суб'єктів господарювання (енергопостачальну компанію або споживача) в кінцевих результатах симетрування напруги.

Электрические сети
621.313
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[165044]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Кутін В.М. Система керування технічним станом розподільних мереж з повітряними лініями електропередач / В. М. Кутін, М. О. Ілюхін //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.135-138
Запропоновано процес керування технічним станом відображати моделлю у вигляді структурного інформаційного графа системи зі стохастичними зворотними зв'язками. Методологія його побудови базується на узгодженні взаємопов'язаних детермінованого і стохастичних аналізів, коли основним є детермінований підхід, а стохастичний - його розвитком.

Электрические сети
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[165047]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Сулейманов В.М. Дослідження впливу вставок постійного струму на структурні властивості електричних систем / В.М. Сулейманов, В. А. Баженов, Т. Л. Кацадзе //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.157-160
Досліджено структурні властивості електроенергетичних систем, які містять вставки постійного струму. Запропоновано математичні моделі і методи аналізу структурної зв'язності електроенергетичної системи, яка містить вставку постійного струму. Показано, що наявність вставки постійного струму істотно підвищує структурну зв'язність системи.

Электрические сети
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[165049]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Нейромережевий метод прогнозування аварійних ситуацій внаслідок утворення ожеледі на повітряних лініях електропередачі / С. В. Попов, Н. М. Черемисин, О. В. Пархоменко, К. А. Шкуро //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.161-163
Розглянуто задачу попередження виникнення ожеледних аварій на повітряних лініях електропередачі. З цією метою на найбільш аварійно-небезпечних ділянках встановлюються автоматичні пости контролю ожеледного навантаження і метеопараметрів, дані з яких використовуються для прогнозування утворення ожеледі. Запропоновано нейромережевий метод для такого прогнозування, його робота апробована на реальних даних.

Электрические сети
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[165050]

Аналитическое описание
УДК 621.311
Ганус О. І. Аналіз виникнення високочастотних складових електричних полів на лініях надвисокої напруги / О. І. Ганус, В. В. Волохін, А. А. Костян //Вісник Вінницького політехнічного інституту: науковий журнал.-Вінниця.,2012.-№1.-c.164-166
Розглянуто джерела виникнення високочастотних складових електричних полів на лініях надвисокої напруги. Наведено стислі відомості про найчастіші причини виникнення високочастотних електричних коливань. Описані способи зменшення електромагнітних полів.

Электрические сети
621.311
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn