ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
271530
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


По запросу Расширенный запрос (подборка - Теория упругости) было найдено 87 записей.

Период изданий c: по


Каталог библиотеки

Вы можете заказать электронную доставку документа из фондов нашей библиотеки. Стоимость электронной доставки зависит от объема и формата запрашиваемого материала. Ознакомится с формами оплаты и стоимость можна здесь Общие вопросы.

 Страницы :  1 2 3


1.[242206]

Аналитическое описание
УДК 539.3
Кирилова О. I. Напружений стан порожнинного циліндра з системою тріщин за гармонічних коливань повздовжнього зсуву / Кирилова О. I., Попов В. Г. //Проблеми машинобудування.-2019.-№1.-c.16-24. - Библиогр.:13 назв.; Текст англ.
В роботі розв'язана задача з визначення напруженого стану поблизу тріщин в нескінченному порожнинному циліндрі довічьного перерізу під час коливань повздовжнього зсуву.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


2.[242207]

Аналитическое описание
УДК 539.3
Ковальчук С. Б. Основний напружено-деформований стан двохопорних багатошарових балок під дією зосередженого навантаження. Частина 2. Реалізація моделі та результати розрахунку / Ковальчук С. Б., Горик О. В. //Проблеми машинобудування.-2019.-№1.-c.24-32. - Библиогр.:14 назв.; Текст англ.
Метою даної роботи є побудова аналітичної моделі вигину двохопорних багатошарових бачок під дією зосередженого навантаження на основі отриманого раніше розв'язку теорії пружності для багатошарової консолі.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


3.[238505]

Аналитическое описание
УДК 539.3
Бараненко В.О. Проектування циліндричних пружин мінімальної маси за обмеження на власну частоту повздовжніх коливань в умовах повної і нечіткої інформації / Бараненко В.О., Волчок Д.Л., Григорович М.С. //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2018.-№1.-c.52-59. - Библиогр.: 8 назв.
Мета статті - розглянути оптимізаційні динамічні задачі проектування гвинтових циліндричних пружин в умовах повної і неповної інформації щодо вихідних даних. Провести аналіз впливу кількості активних звоїй пружини на оптимальні параметри проектування, а також вплив нечіткості завдання ваги і величини власної частоти поздовжніх коливань.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


4.[240242]

Аналитическое описание
УДК 338
Ступень Н.М. Напрями збалансованого розвитку туризму в природогосподарській системі рекреаційних територій / Н.М. Ступень //Збалансоване природокористування.-2018.-№3.-c.5-14. - Библиогр.: 21 назв.
Статтю присвячено дослідженню проблем та обгрунтуванню напрямів збалансованого розвитку туризму для дестинацій.

Теория упругости
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


5.[240244]

Аналитическое описание
УДК 338
Миланов Є.В. Історія становлення концепції Organic 3.0 та перспективи її подальшого розвитку в Україні / Є.В. Миланов //Збалансоване природокористування.-2018.-№3.-c.15-25. - Библиогр.: 14 назв.
У роботі наведено ретроспективний аналіз розвитку концепції Organic та охарактеризовано її основні етапи.

Теория упругости
338
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


6.[240113]

Аналитическое описание
УДК 539.3
Гудрамович В.С. Вплив смугових накладок на напружено-деформований стан пластини з видовженим прямокутним отвором / В.С. Гудрамович, Е.Л. Гарт, С.В. Панченко //Технічна механіка.-2018.-№1.-c.13-19. - Библиогр.: 12 назв.
Розглянуто напружено-деформований стан пружної квадратної пластини з прямокутним видовженим отвором, підкріпленим на бічних сторонах прямокутними накладками. Ціль роботи - дослідження впливу параметрів накладок та орієнтації отвору (розташування більшої та меншої сторін отвору відносно напрямку навантаження) на зменшення інтенсивності напружень та деформацій у пластині в місцях розташування локальних концентраторів напружень.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


7.[234304]

Аналитическое описание
УДК 539.3
Пожуєв В.І. Динаміка коаксіальних циліндричних оболонок у пружному середовищі з вільною поверхнею / В.І. Пожуєв, А.В. Пожуєв, А.В. Фасоляк //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2017.-№1.-c.84-91. - Библиогр.: 9 назв.
Розглядаються дві коаксіальні цилінричні оболонки, які знаходяться у тривимірному пружному інерційному середовищі із вільною поверхнею.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


8.[221665]

Аналитическое описание
УДК 539.3
Горобец Д.В. Оценка качества механической фиксации плюсневой кости после корригирующей шевронной остеотомии при Hallux Valgus / Д.В. Горобец, А.Н. Науменко //Техническая механика.-2016.-№2.-c.118-122. - Библиогр. : 2 назв.
На основе данных коронарной компьютерной томографии построена геометрическая модель первой плюсневой кости стопы.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


9.[221666]

Аналитическое описание
УДК 539.3
Кузьмицкая А.И. Влияние высокоскоростного охлаждения на физико-механические свойства алюминиевого сплава АМг6 после высокотемпературной выдержки / А.И. Кузьмицкая, В.С. Жданов, В.П. Пошивалов //Техническая механика.-2016.-№2.-c.128-136. - Библиогр. : 12 назв.
Исследовано влияние высокоскоростного охлаждения на физико-механические свойства алюминиевого сплава АМг6 после высокотемпературной выдержки.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


10.[223264]

Аналитическое описание
УДК 539.3
Пожуєв А.В. Нестаціонарна невісесиметрична деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією рухомих поверхневих навантажень / А.В. Пожуєв, А.В. Фасоляк //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2015.-№2.-c.108-114. - Библиогр. : 10 назв.
Разработана комплексная расчетно-аналитическая методика, включающая в алгоритм как традиционные методики, так и полученные математические регрессионные модели для прогнозирующих расчетов важнейших параметров.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


11.[223265]

Аналитическое описание
УДК 539.3
Левчук С.А. Апроксимація статичного деформування круглих пластин різних профілів за допомогою матриць типу Гріна / А.В. Пожуєв, А.В. Фасоляк //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2015.-№2.-c.115-118. - Библиогр. : 11 назв.
Робота присвячена моделюванню напружено-деформованого стану круглих пластин різних профілів шляхом апроксимації їх кільцевими пластинами дискретно-змінної площини.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


12.[231362]

Аналитическое описание
УДК 539.3
Борисова Л.Г. Проектирование специализированных элементов технологической оснастки в режиме интегрирования / Л.Г. Борисова, А.Е. Ефимов //Записки горного института. Том 209.-2014.-c.23-26
На примере элементов технологической оснастки описан общий подход к построению интегрированных систем автоматизированного проектирования элементов сложных механических систем. Описана модульная структура интегрированных систем. Приведены подходы формирования критериев, которые используются в системах автоматизированного проектирования как целевые функции и ограничения в процессе параметрической оптимизации.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


13.[237972]

Книга
УДК 539.3
С19     Сапунов, В.Т. Задачи прикладной теории упругости: учебное пособие: ЭБ / В.Т. Сапунов.-М: МИФИ,2011.-208 c.

Теория упругости
539.3(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


14.[160767]

Книга
УДК 539
Д81     Дудяк, А.И. Прикладная теория упругости: учебное пособие: ЭБ / А.И. Дудяк, Т.А. Сахнович.-Минск: Изд-во Гревцова,2010.-164 c.

Теория упругости
539(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


15.[157032]

Книга
УДК 539
К65      Контактные задачи теории упругости для неоднородных сред: ЭБ / С.М. Айзикович, В.М. Александров и др..-М: ФИЗМАТЛИТ,2006.-240 c.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


16.[176239]

Книга
УДК 539.39
Л34     Левандовський, В.Ф. Визначення напружень, деформацій і сил при пластичному деформуванні: навч. пос.: ЭБ / В.Ф. Левандовський, В.Г. Середа.-Краматорськ: ДДМА,2005.-96 c.

Теория упругости
539.39(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


17.[83566]

Книга
УДК 539
А46     Александров В.М., Чебаков М.И. Аналитические методы в контактных задачах теории упругости: ЭБ.-М: Физматлит,2004.-304 c.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


18.[172373]

Книга
УДК 539.3
А79     Аргатов И.И. Основы теории упругого дискретного контакта: учебное пособие: ЭБ / И.И. Аргатов, Н.Н. Дмитриев.-СПб: Политехника,2003.-233 c.

Теория упругости
539.3(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


19.[179152]

Книга
УДК 539.3
К14     Казакевич, Г.С. Механика сплошных сред. Теория упругости и пластичности: ЭБ / Г.С. Казакевич, А.И. Рудской.-СПб: Изд-во СПбГПУ,2003.-264 c.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


20.[172327]

Книга
УДК 539.3
Г70     Горшков А.Г. Теория упругости и пластичности: учебник: ЭБ / А.Г. Горшков, Э.И. Старовойтов, Д.В. Тарлаковский.-М: ФИЗМАТЛИТ,2002.-416 c.

Теория упругости
539.3(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


21.[174117]

Книга
УДК 539
К30     Кац, А.М. Теория упругости: учеб. пособие: ЭБ / А.М. Кац.-СПб: Лань,2002.-208 c.

Теория упругости
539.3(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


22.[59352]

Книга
УДК 539.3
В57     Влайков, Г.Г. Некоторые задачи теории упругости для анизотропных цилиндров с некруговым поперечным сечением / Г.Г. Влайков, А.Я. Григоренко, С.Н. Шевченко.-К: ИМ НАНУ,2001.-147 c.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


23.[85174]

Книга
УДК 53
Б43     Белоус П.А. Осесимметричные задачи теории упругости: Учебное пособие: ЭБ.-Одесса: ОГПУ,2000.-183 c.

Теория упругости
539.3(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


24.[173307]

Книга
УДК 539
Ш25     Шардаков, И.Н. Метод геометрического погружения в теории упругости: ЭБ / И.Н. Шардаков, Н.А. Труфанов, В.П. Матвеенко.-Екатеринбург: УроРАН,1999.-298 c.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


25.[173523]

Книга
УДК 539.3
Е51     Елисеев, В.В. Механика упругих тел: ЭБ / В.В. Елисеев.-СПб: Изд-во СПбГТУ,1999.-341 c.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


26.[174896]

Книга
УДК 539.3
Ш25     Шардаков, И.Н. Метод геометрического погружения в теорию упругости: ЭБ / И.Н. Шардаков, Н.А. Труфанов, В.П. Матвеенко.-Екатеринбург: УрО РАН,1999.-298 c.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


27.[173502]

Книга
УДК 539.3
А46     Александров, В.М. Неклассические пространственные задачи механики контактных взаимодействих упругих тел: ЭБ / В.М. Александров, Д.А. Пожарский.-М: Факториал,1998.-288 c.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


28.[37839]

Книга
УДК 539.3
A62     Antman, S.S. Nonlinear problems of elasticity=Нелинейные задачи теории эластичности: ЭБ / S.S. Antman.-2-е изд.-New York: Springer-Verlag,1995.-393 c.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


29.[174094]

Книга
УДК 539.3
П41     Победря, Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности: учебное пособие: ЭБ / Б.Е. Победря.-2-е изд..-М.: Изд-во МГУ,1995.-366 c.

Теория упругости
539.3(07)
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


30.[19827]

Книга
УДК 539.3
M41     Maugin, G.A. Material inhomogeneities in elasticity=Неоднородность материала в теории упругости: ЭБ / G.A. Maugin.-London: Chapman & Hall,1993.-287 c.

Теория упругости
539.3
______________________________
Заявка на электронную доставкуЗаказать электронную доставку документа | Заказать перевод


 Страницы :  1 2 3

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn